Skip to content

הסדרת מעמד בישראל – עורכי דין לענייני הגירה

Avatar

Joshua Pex

הסדרת מעמד בישראל – עורך דין הגירה לישראל

הסדרת מעמד בישראל - עורך דין הגירה לישראל

רשויות ההגירה של מדינת ישראל מנהיגות מדיניות הגירה נוקשה אל תחומי המדינה, לכן חשוב לדאוג להסדרת מעמד בישראל על ידי עורך דין הגירה לישראל, אשר עוסק בתחום, על מנת לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש – עורכי דין הגירה לישראל, בעלי ניסיון בתחום הסדרת מעמד בישראל מול משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה. כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין ממוקם בערים ירושלים ותל אביב.

סוגי ויזות לישראל – אשרות שהייה בישראל לזרים

עו"ד יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל, מסייע לאזרחי מדינות העולם אשר זקוקים לסיוע משפטי בתחום הסדרת מעמד בישראל לקבל ויזה מתאימה בדרכון. הסדרת מעמד בישראל נעשית מול משרד הפנים, מחלקת ההגירה. הבקשה הראשונית נעשית מול לשכות רשות האוכלוסין וההגירה ברחבי הארץ, על פי מקום המגורים של מבקש הוויזה לישראל. כמעט בכל עיר בישראל יש לשכה של משרד הפנים. בקשות מיוחדות וערעורים כנגד החלטות של הלשכות, יש להגיש אל מטה רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים. ישנם סוגים רבים של ויזות לישראל; ויזת תייר למטרת ביקור ונופש, ויזות עבור בני זוג זרים של אזרחי ישראל, ויזת עבודה מסוג ב/1 לעובדים זרים בתחומים שונים, ויזת עובד זר מומחה בישראל, אשרת סטודנט, ויזה למתנדבים בארגונים שונים, אשרה מיוחדת מטעמים הומניטאריים בישראל, אשרה בישראל לבנים ונכדים של חסידי אומות העולם, מעמד בישראל לפליטים ומבקשי מקלט מדיני בהתאם לאמנת הפליטים הבינלאומית. כמו כן, ישנם אשרות מיוחדות אשר מוענקות לבני משפחה של אזרחים ישראלים; ויזה להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, אשרה מיוחדת עבור הורים של חיילים בצה"ל במקרים בהם ההורים אינם זכאי שבות.

תושבות ארעית בישראל – מעמד א/5

תושבות ארעית בישראל, ויזה מסוג א/5 מוענקת על ידי משרד הפנים לאזרחים זרים, על מנת להעניק להם אפשרות להסדרת מעמד בישראל בצורה חוקית, אולם לתקופה מוגבלת. תושבות ארעית מזכה את מחזקי האשרה הזו בתעודת זהות ישראלית, אלא שתוקפה מוגבל בזמן. תעודת זהות ארעית מונפקת בדרך כלל לתקופה של שנה אחת כל פעם. חשוב לדעת כי לאחר חצי שנה אדם בעל מעמד תושב ארעי בישראל, יכול לקבל ביטוח בריאות ממלכתי. תושבות ארעית מעניקה מספר תעודת זהות ורישום בביטוח לאומי, כמו אזרחי ותושבי ישראל. יחד עם זאת, מעמד של תושבות ארעית מבוטל כאשר מחליטים לעזוב את הארץ, ולהשתקע בחו"ל, או אם פקידי משרד הפנים מחליטים שלא לחדש את תוקף התושבות הארעית, על פי שיקול דעתם. תושבות ארעית ניתנת בדרך כלל בשלבים השונים של ההליך המדורג עבור בני זוג של ישראלים, טרם קבלת מעמד קבע בישראל.

תושבות קבע – מי הוא תושב קבע בישראל?

תושב קבע בישראל הוא מעמד קבע בארץ. מחזיקי תושבות קבע בישראל הם בעלי תעודת זהות רגילה קבועה. יחד עם זאת, תושבי קבע בארץ לא יכולים לבחור בבחירות הכלליות לכנסת, אבל יכולים לבחור בבחירות לרשות המוניציפלית. תושבי קבע לא מחזיקים בדרכון ישראלי, אלא משתמשים בדרכון הזר שלהם להיכנס ולצאת מישראל במעבר הגבול. שהייה ארוכה מחוץ לתחומי מדינת ישראל ומעבר למדינה אחרת עלולה להוביל לפקיעת מעמד תושב קבע בישראל. מעמד של תושב קבע בישראל מוענק בדרך כלל עבור אזרחים זרים אשר לא רוצים לוותר על אזרחותם הזרה על מנת לקבל אזרחות ישראלית, לכן נשארים עם הדרכון הזר ותעודת זהות – תושב קבע בישראל. יש לציין כי ישנם תושבים בישראל אשר מבחינה היסטורית מוגדרים כתושבי קבע ואינם אזרחים, כמו תושבי מזרח ירושלים. תושבים אלו רשאים בתנאים מסוימים לבקש אזרחות ישראלית, בתנאי שיוותרו על אזרחותם הזרה.

אזרחות ישראלית – זכות להחזיק דרכון ישראלי

אזרחות ישראלית מוענקת עבור עולים חדשים לישראל אשר זכאי שבות בהתאם לחוק השבות כיהודים, או בני זוג של יהודים, או ילדים או נכדים של יהודים – כל אלה זכאים לקבל אזרחות ישראלית אוטומטית בעת עלייתם לישראל. כמו כן, אזרחות ישראלית מוענקת בהתאם לסעיף 7 לחוק האזרחות, עבור בני זוג של אזרחי ישראל. אזרחות ישראלית עבור בני זוג מוענק בהליך מדורג של 5 שנים לפחות. כמו כן, בעלי מעמד תושב קבע בישראל רשאים להגיש בקשה לקבל אזרחות ישראלית.

משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס וברוש – הסדרת מעמד בישראל

עורכי הדין במשרד כהן, דקר, פקס וברוש אשר עוסקים בענייני הגירה ותחום הסדרת מעמד בישראל ישמחו לתת יעוץ משפטי לגבי שאלות בנושא. לקבלת מידע משפטי צרו קשר:

הסדרת מעמד בישראל

 

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

 

הסדרת מעמד בישראל

צרו קשר

Scroll To Top