דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ויזת סטודנט בישראל על פי נוהל משרד הפנים

Joshua Pex

ויזת סטודנט בישראל

האם אתם אזרחים זרים המעוניינים ללמוד במוסד להשכלה גבוהה בישראל?

על מנת ללמוד בישראל כאזרחים זרים, חובה לקבל אשרה לשהייה בישראל / ויזת סטודנט בישראל, או כלשון החוק: "רישיון ישיבה בישראל א/2" עבור סטודנטים, אזרחים זרים, המבקשים ללמוד בישראל.

לשם הגשת הבקשה כדאי להכיר את עיקרי הנוהל המתאים במשרד הפנים, במטרה להתנהל נכון, כלומר ביעילות וללא מפח נפש, מול לשכות משרד הפנים, המשרד הממשלתי הממונה אשר בסמכותו לאשר את הבקשה בסוף התהליך.

הנוהל למתן או הארכת ויזה לסטודנט בישראל כולל התייחסות למקרים שגרתיים וגם למקרים מיוחדים.

במאמר זה נביא את עיקרי הנוהל של ויזת סטודנט בישראל, אולם לקריאת הנוהל המלא ניתן למצוא לינק לאתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

חשוב לדעת – דגשים לגבי נוהל בקשת ויזת סטודנט 

 1. את הבקשה לקבלת או הארכת ויזת סטודנט, יכול להגיש הסטודנט בעצמו בנציגות ישראל בארץ המוצא שלו, אך גם המוסד בו הסטודנט מעוניין ללמוד, יכול להגיש את הבקשה בישראל. כל זאת לפני כניסת הסטודנט לישראל. בקשה לארכת תוקף ויזת סטודנט יש להגיש בישראל.
 2. סמכות ההחלטה למתן ויזת סטודנט בישראל היא כלהלן:  אם הבקשה הוגשה בקונסולית ישראל בחו"ל, אזי ההחלטה תתקבל על ידי הקונסוליה.  אם הבקשה הוגשה בלשכת האוכלוסין בישראל, אזי קיימת היררכיה של שלושה בעלי סמכויות בלשכה; ראש ענף אשרות, מרכז אשרות, ומנהל הלשכה, אשר לפי הסדר הזה, בסמכות אחד מהם לאשר את הבקשה, או להעביר את הבקשה להחלטת הסמכות הגבוהה יותר, במקרה שלא ראה לנכון לאשר את הבקשה. מנהל הלשכה רשאי לסרב את הבקשה.
 3. ויזת סטודנט בישראל תינתן בדרך כלל לשנה אחת בכל פעם, עם אפשרות להאריך עד 4 או 5 שנים בהתאם לסוג התואר האקדמאי. קיימים אישורים מיוחדים להארכת הויזה לתקופה ארוכה יותר. הבקשה להארכה בכל שנה תעשה על ידי הסטודנט או על ידי מוסד הלימודים, בלשכת האוכלוסין של משרד הפנים, בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המוסד האקדמי. על מבקש הארכת הויזה להציג אישור מטעם מוסד הלימוד על סיום הלימודים בשנה הקודמת.
 4. במקרה של סירוב הבקשה, אם המבקש שוהה בישראל, לדוגמה בבקשה להארכת תוקף הויזה, הוא יידרש לעזוב את ישראל תוך 14 יום.
 5. לשכת האוכלוסין בודקת ביסודיות רבה את עברו של המבקש מהיבטים רבים (פלילי, ביטחוני, מנהלי). הלשכה מנהלת איסוף מידע יסודי ומקושרת עם כל הגורמים הרלבנטיים (משטרה, כוחות הביטחון, מערכות מידע ממשלתיות). כמו כן מאומת המידע שנמסר על ידי המבקש ונבדקת שלמותו. כלל המידע וכל ממצא לגבי המבקש ויזת סטודנט בישראל נלקח בחשבון לעניין בקשת הויזה. הליך זה מתבצע גם כאשר מדובר בבקשה להארכת הוויזה.
 6. חשוב להדגיש כי מדינת ישראל מתייחסת בכל חומרת הדין למבקשי ויזה עם עבר של שהייה בלתי חוקית בישראל, כגון יציאה מישראל בעבר, לאחר סיום תוקף הויזה. כך שבכל שלב, כולל בעת שהייה חוקית בישראל, חשוב שלא להיקלע אפילו בשוגג, למצב של שהייה בלתי חוקית, לשים לב לתאריך התפוגה של הויזה ולטפל בהגשת בקשת ההארכה בזמן הנכון. אדם ששהה בישראל ללא ויזה תקפה, או הפר את תנאי הויזה, עלול לקבל סרוב כניסה לישראל למשך 10 שנים.
 7. כעקרון, ויזת סטודנט אינה כוללת אישור לעבוד בישראל, לכן לאדם השוהה בישראל עם ויזת סטודנט אסור לעבוד, למעט במקרים מסוימים. עבודה שלא כחוק נחשבת להפרה של תנאי הויזה.
 8. ניתן לקבל אישור כניסה רב פעמי (אינטר ויזה) לישראל במהלך תקופת ויזת הסטודנט.
 9. נוהל ויזת סטודנט בישראל דורש כי במוסדות הלימוד המוכרים יהיה גוף  שירכז את הטיפול בסטודנטים זרים מול לשכת רשות האוכלוסין באזור מוסד הלימוד.
 10. בנוהל ישנה התייחסות לאוכלוסיה מיוחדת, זכאי שבות, אשר להם ניתנות הקלות על פי נוהל ויזת סטודנט בישראל א2, כגון: מתן ויזה רצופה עד שלוש שנים, עם הארכות של חמש שנים. התייחסות פחות מחמירה עם מבקשים שלגביהם התקבלו הערות של המשטרה או גורמי הביטחון. בתנאים מסוימים ומקלים, אישור עבודה בישראל. פטור מתשלום האגרה. מוסד הלימוד רשאי להגיש בקשה מרוכזת עבור 10 סטודנטים ומעלה.

לאור כל האמור לעיל, מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין לענייני הגירה לישראל, בעל ניסיון בקשה לקבלת ויזת סטודנט בישראל, לגבי כל שאלה ו/או בעיה בהליך קבלת ויזת סטודנט לישראל.

המסמכים הדרושים בעת הגשת בקשה לויזת סטודנט

 1. שני טופסי בקשה, בקישורים הבאים:  בקשה לאשרת כניסה לישראל אש/1.  בקשה לרישיון ישיבה אש/3.
 2. דרכון זר של המבקש ויזת סטודנט, בתוקף לתקופה של לפחות 6 חודשים מעבר לתקופת השהות המבוקשת.
 3. תמונת חזותית עדכנית של המבקש.
 4. בבקשה הראשונית בלבד, תעודת לידה של המבקש ויזת סטודנט. עדיפה תעודה מקורית. במידה והוצגה תעודה ציבורית, נדרש אימות כדין ותרגום לעברית או אנגלית.
 5. מכתב הזמנה ואישור על קבלה ללימודים, חתום ע"י נציג המוסד, ובו תפורט מטרת ההגעה לארץ והתקופה הצפויה לשהות מבקש ויזת הסטודנט בארץ.
 6. הוכחות לגבי אמצעי מחייה למבקש ויזת הסטודנט – במידת הצורך אישור לגבי מלגות, תשלום שכר-לימוד, תדפיס חשבון בנק וכד'. יש לזכור כי בדרך כלל אסור לסטודנט זר לעבוד בישראל.
 7. כשמדובר ב"קטין" – אישור חתום ע"י שני ההורים חובה. אם ההורים בחו"ל – חתימה בפני קונסול ישראל או חתימת ההורה השני ואימות אצל נוטריון. אם ההורים בישראל – חתימה בפני לשכת האוכלוסין או אישור מהאפוטרופוס החוקי – חובה.
 8. תשלום אגרה – השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות.

לסיוע מקצועי בטיפול בבקשה לקבלת/הארכת ויזת סטודנט בישראל, הקש על הקישור הבא:

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה