דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נוהל משרד הפנים למתן אשרת שהייה לחסידי אומות העולם

Joshua Pex

איך מקבלים אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם? חסידי אומות העולם הם אזרחי מדינות זרות, אשר סייעו ליהודים במהלך רדיפת היהודים על ידי הנאצים ועוזריהם בתקופת השואה. אנשים אמיצים אלה סיכנו את חייהם כדי לעזור ליהודים הנרדפים, ולפיכך הם מוכרים על ידי ארגון יד ושם להנצחת השואה, וזוכים לתנאים מיוחדים על ידי המדינה בכל הקשור לקבלת ויזת שהייה חוקית בישראל. מדינת ישראל, על מנת לעשות צדק היסטורי, החליטה להעניק לחסידי אומות העולם, ילדיהם ונכדיהם הקטינים – אפשרות חוקית לשהות ולעבוד בארץ.

במאמר זה, עורך דין יהושע פקס –עורך דין הגירה לישראל מהמשרד שלנו, יפרט מהם התנאים והדרישות למתן מעמד חוקי בישראל בהתאם לנוהל מתן אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם (בנים / נכדים). נכון להיום, עקב השנים שחלפו מאז תקופת מלחמת העולם השנייה, מדובר בעיקר במתן אשרת שהייה בישראל לבנים ונכדים קטינים של חסידי אומות העולם.

תנאים ודרישות לנוהל אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם (בנים / נכדים קטינים)

אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם

על מגישי הבקשה לקבלת מעמד בישראל כבן או נכד קטין של חסידי אומות העולם לקיים את התנאים הבאים:

 1. נדרשת נוכחות אישית של מגישי הבקשה בלשכת מינהל האוכלוסין האזורית.
 2. טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/להחלפת סוג האשרה.
 3. כאשר הבקשה מוגשת לראשונה – נדרש אישור מטעם "יד ושם" על היות ההורה/סב הנטען חסיד אומות העולם.
 4. חוות דעת של לשכת הקשר (אליה יופנו המבקשים על-ידי לשכת מינהל האוכלוסין) להתאמת הזיקה המשפחתית הנדרשת בין מגישי הבקשה לבין חסיד אומות העולם.
 5. דרכון זר בתוקף לחצי שנה מעבר לתקופת הרישיון המבוקשת.
 6. 2 תמונות חזותיות – עדכניות של המבקשים.
 7. תעודת יושר מקורית ומאומתת (המעידה על היעדר מניעה פלילית).
 8. תנאי סף לקבלת מעמד בישראל כצאצא של חסידי אומות העולם הוא כניסה לישראל כחוק ושהייה חוקית בישראל.
 9. במידה והמבקשים קטינים ומגיעים לישראל רק עם אחד מהוריהם הביולוגיים, תידרש הסכמה של ההורה השני.
 10. תשלום אגרה – השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות של משרד הפנים.

הליך הטיפול במתן מעמד בישראל כבן או נכד של חסידי אומות העולם – אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם

עובד לשכת משרד הפנים בישראל אשר מקבל את טופס הבקשה, בודק את הפרטים בטופס כולל המסמכים המצורפים לבקשה, על מנת לוודא כי מולאו כל הדרישות המפורטות למעלה. במידה ולא צורף לבקשה אישור מ"יד ושם", הבקשה תסורב באופן מיידי ותידרש יציאת המבקש מישראל, תוך ציון מועד יציאה נדרש.

יש להדגיש כי באם המבקש מעמד בישראל כצאצא של חסידי אומות העולם, אינו בעל אשרת שהייה בישראל תקפה כחוק, יש לדרוש יציאתו מישראל בתוך 14 ימים ממועד הודעת הסירוב. עוד יש להדגיש כי לאור עדכון של הנהלים בנושא מחודש מאי 2022, ניתנת כעת אשרה לנכדים קטינים בלבד לחסידי אומות עולם, ולא לנכדים בגירים. מדובר בשינוי בנוהל, אשר לא היה נהוג בעבר. ככל שמי שקיבלו אשרה לישראל בהיותם נכדים בגירים בעבר מעוניינים לבדוק את זכאותם, מומלץ להיוועץ על כך עם עורך דין מומחה לדיני הגירה.

יש לבדוק פרטי המבקש ולוודא כי לא קיימת כל "הגבלה" לגביו, וכן לבדוק כניסות ויציאות קודמות ממדינת ישראל בקובץ בקורת גבולות. כמו כן, באם שהה המבקש בישראל בעבר, תקופת זמן של מעבר לחצי שנה, יעביר עובד הרשות שאילתא למשטרת ישראל בנוגע לעבר פלילי ומידע מודיעיני.

היה ונמצא כי המבקש מעמד בישראל בהתאם לנוהל מתן מעמד בישראל עבור בנים ונכדים של חסידי אומות העולם, למעשה אינו בן/נכד קטין של חסיד אומות העולם או כי קיימת כל מניעה אחרת, תועבר בקשתו לוועדה לשכתית, בראשות מנהל/ת הלשכה אשר תדון בבקשה ותחליט בהתאם.

אישור הבקשה למעמד בישראל לחסידי אומות העולם ובנים ונכדים קטינים של חסידי אומות העולם

 במידה ונמצא כי המבקש הינו בן/נכד קטין לחסיד אומות העולם ואין כל מניעה למתן מעמד בישראל, תינתן למבקש אשרת עבודה בישראל מסוג ב/1 כללי – חסיד אומות עולם, למשך שנה אחת, אשר תוארך כל פעם בשנה נוספת ובמצטבר לתקופה של עד 5 שנים. בכל הארכת אשרה יש לבחון כי הבקשה למתן אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם – עומדת בכל התנאים והדרישות של נוהל מתן מעמד בישראל לצאצא חסיד אומות העולם.

לאחר תקופה של 5 שנות שהייה בישראל, באם קיימת בקשה להארכת רישיון השהייה בישראל מעבר לחמש שנים, תובא הבקשה לאשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם (בנים / נכדים קטינים) בפני ראש רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים למתן החלטה.

אשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם – יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל ממשרדנו בתל-אביב

נשמח לעמוד לשירותכם לגבי כל שאלה בקשר לאשרת שהייה בישראל לחסידי אומות העולם או קבלת מעמד חוקי בישראל.

התקשרו לקבל ייעוץ משפטי:

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה