דחייה של תביעה אזרחית על הסף

מהי דחייה על הסף של תביעה אזרחית? דחייה על הסף משמעותה סיום מוקדם של דיון בתביעה אזרחית, לפני השלמת הדיון המהותי בתביעה. בקשות לדחייה על הסף מוגשות על-ידי נתבעים, ובית המשפט יאשר אותן רק במקרים מיוחדים, כגון התיישנות, הגשת תביעה בנושא שכבר התקיימו לגביו דיון משפטי והכרעה או סיבה אחרת שבית המשפט סבור כי נכון…

קרא עוד

מחיקה על הסף של כתב תביעה (הסבר משפטי)

באילו מקרים תתאפשר מחיקה על הסף של כתב תביעה? החוק בישראל מסמיך את בית המשפט להורות על מחיקה על הסף של כתב תביעה במקרים מסוימים.הרשימה כוללת מקרים בהם לא עולה עילת תביעה מכתב התביעה, מקרים של תביעות טורדניות, מקרים של הימנעות מקיום הוראות מחייבות על-ידי התובעים או שימוש לרעה בהליכי משפט על-ידם. כך גם קיימים…

קרא עוד

סילוק על הסף של תביעה אזרחית (מידע משפטי)

מהו סילוק על הסף בתביעות אזרחיות? כאשר מוגש כתב תביעה בבית משפט השלום או בבית המשפט המחוזי, בדרך כלל הצד הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה. ואולם, במקרים מסוימים קיימת סמכות לבית המשפט לסלק את התביעה, כלומר למחוק או לדחות אותה עוד בשלביה הראשונים. במאמר זה יסביר עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה למשפט אזרחי ממשרדנו,…

קרא עוד

מהי פגישת מהו״ת? (הסבר משפטי מפי עו״ד מומחה למשפט אזרחי)

מהי פגישת מהו״ת בתביעות אזרחיות? מהו״ת הם ראשי תיבות של ׳מידע, היכרות ותיאום׳. פגישת מהו״ת היא למעשה הליך גישור המתקיים בשלב המקדמי של הליכי תביעות אזרחיות בבתי המשפט בישראל, ושעניינו ניסיון לקדם משא ומתן לפשרה בין הצדדים. כיום, במרבית התביעות האזרחיות חלה חובה על הצדדים לקיים פגישת מהו״ת ולנסות למצוא במסגרתה פתרון מהיר ויעיל ליישוב…

קרא עוד

צירוף נתבע בהליך אזרחי (מידע משפטי)

כיצד ומתי יתאפשר יצרוף נתבע בהליך אזרחי? צירוף נתבע להליך משמעותו הגשת תביעה נגד מספר נתבעים, או צירוף של נתבע נוסף אחד או יותר תוך כדי ההליך. בשני המקרים יש לעמוד בתנאים שנקבעו לשם כך בתקנות סדר הדין האזרחי. בכלל זה, על צירוף נתבע להיות דרוש לצורך הכרעה בתביעה ביעילות ובאופן מלא. ככל שהבקשה מוגשת…

קרא עוד

צירוף תובע בתביעה אזרחית

מתי צירוף תובע בתביעה אזרחית אפשרי? לא פעם עלול לעלות צורך בהגשת תביעה על-ידי מספר תובעים. לעיתים צורך זה עולה תוך כדי ההליך. חשוב לדעת כי הכללים בנושא אינם מאפשרים צירוף תובע בכל מקרה שהוא, בייחוד כשהתביעה כבר הוגשה. תנאי לכך הוא שצירוף התובע נדרש לצורך הכרעה בתביעה ביעילות ובאופן מלא. במאמר זה יסביר על…

קרא עוד

שינוי חזית (מידע משפטי)

מהו שינוי חזית בתביעה אזרחית? במסגרת תביעה אזרחית, נדון סכסוך הכולל כמות מוגדרת של מחלוקות בין הצדדים. חריגה מתחום אותן מחלוקות נקראת ״שינוי חזית״. ככלל, חל איסור על שינוי חזית והרחבת גדר המחלוקת בין הצדדים מעבר למה שהוגדר בכתבי הטענות, למעט אם הצד השני מסכים לכך, או באמצעות תיקון כתב הטענות (הדורש את אישור בית…

קרא עוד

מסירת כתב תביעה בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

כיצד מתבצעת מסירת כתב תביעה בתביעה אזרחית? כתב תביעה הוא כתב הטענות הראשון אשר פותח תביעות אזרחיות בישראל, וקיימת חובה להגישו לבית המשפט ולמסור אותו לידי הנתבעים לאחר מכן. קיימות מספר דרכים למסירת כתב תביעה, וביניהן משלוח כתב התביעה בדואר או מסירה אישית באמצעות שליח. במקרה שבו אין אפשרות למסור את כתב התביעה לנתבעים, ניתן…

קרא עוד

הודעה לצד ג׳ בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

מהי הודעה לצד ג׳ בתביעה אזרחית? הודעה לצד ג׳, או הודעה לצד שלישי, היא סוג מיוחד של תביעה, המוגשת על-ידי נתבעים בתביעות אזרחיות. במסגרת הודעת צד ג׳ רשאי הנתבע לדרוש השתתפות, שיפוי או ביצוע פעולה אחרת כלשהי הנוגעת לסעד הנתבע. הודעת צד ג׳ עשויה להיות רלוונטית בתביעות המערבות גורמים רלוונטיים אחרים שנוגעים לעובדות או לקשר…

קרא עוד

כתב תשובה בתביעות אזרחיות (מידע משפטי)

מהו כתב תשובה בתביעות אזרחיות? בישראל, לאחר הגשת כתב תביעה על-ידי תובעים והגשת כתב הגנה על-ידי הנתבעים, קיימת לתובעים זכות להשיב על טענות ההגנה באמצעות הגשת כתב תשובה. אף שאין חובה להגיש כתב תשובה, בפועל הדבר נהוג ומקובל. מה ניתן לכלול בו וכיצד מחליטים האם להגיש אותו או לא? על כך יסביר במאמר זה עורך…

קרא עוד