תשלום – עורך דין מיכאל דקר ועורך דין יהושע פקס

שימו לב – באם שם בעל הכרטיס שונה משם מקבל השירות, יש לציין עבור מי התשלום בשדה המתאים. 

לתשומת ליבכם התשלום הוא בשקלים בלבד