Skip to content

מידע כללי

בחירת מסגרות חינוך על ידי הורים בישראל

לא פעם תלמידים נתקלים בקשיים משמעותיים במסגרת החינוכית בה הם שוהים, אך העברה למסגרת חלופית אינה תמיד אפשרית. עם זאת, בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות המרחיבות את יכולת בחירת ההורים בחינוך ילדיהם. במאמר זה נציג כמה מהמרכזיות שבהן. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני חינוך ומשפט מינהלי. אנו עוסקים בליווי משפטי וייצוג…

קרא עוד

העסקת עובדי הוראה בישראל

מהם סוגי הרישיונות הקיימים לעובדי הוראה? מתי ניתן להשעות או לפטר עובדי הוראה וכיצד ניתן לערער כנגד החלטות בנושא? על כך ועל עוד סוגיות הנוגעות לנושא העסקת עובדי הוראה בישראל נפרט במאמר שלהלן. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובפתח תקווה, עוסק, בין היתר, בייצוג עובדי הוראה ומוסדות חינוך בפני ערכאות משפטיות ומינהליות.…

קרא עוד

השתתפות המדינה בתקצוב מוסדות חינוך פרטיים

בשנים האחרונות קיימת מגמה של פתיחת מוסדות חינוך פרטיים על-ידי יזמים ועמותות הורים. מלבד התנאים להקמתם ולקבלת רישיון להפעלתם, חשוב להכיר גם את הכללים הקבועים בחוק להשתתפות המדינה בתקצובם. במאמר זה נפרט על הכללים הנ״ל לתקצוב בתי ספר וגנים פרטיים וכן על קביעות חשובות של בתי המשפט לגביהם. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש,…

קרא עוד

ביטול רישיונות להפעלת מוסד חינוכי – כיצד ניתן לערעור כנגד ההחלטה?

בתי הספר בישראל כפופים לפיקוח של משרד החינוך. החוק קובע חובת רישוי לשם הפעלת בתי ספר, ומשרד החינוך הוא הגורם האמון על מתן הרישיונות וחידושם. בסמכות המשרד להורות על ביטול רישיון הפעלת בתי ספר או על אי חידושם. עם זאת, החוק קובע הוראות בדבר הליך השגה כנגד ההחלטה ומאפשר לשנותה במקרים מסוימים. במאמר זה נפרט…

קרא עוד

שינוי שם במשרד הפנים

כל אזרח במדינת ישראל יכול לשנות את שמו הפרטי או את שם משפחתו במשרד הפנים. תהליך שינוי השם יוכר במסמכים רשמיים שונים כגון: תעודת-זהות, דרכון, רישומי בנק ועוד. עם זאת השינוי לא יתאפשר מעל לפעם אחת כל 7 שנים. כמו כן, קיימים מקרים יוצאים מן הכלל בהם רשאים קטינים לשנות את שמם באישור הורים או…

קרא עוד

תביעה נגררת לפיצויים עבור נפגעי עבירה – כיצד זה מתנהל?

תביעה נגררת מהווה מסלול מהיר עבור נפגעי עבירה לתבוע פיצוי כספי בסכום אשר גובהו אינו מוגבל ומחושב לפי גובה הנזק. לצד יתרונות אלה של הליך זה, עליהם הרחבנו במאמר נוסף אשר פורסם באתר משרדנו, חשוב לדעת מה אופן ניהול התביעה הנגררת ובפני מי הוא פתוח. על כך ועוד תוכלו לקרוא להלן. משרד עורכי הדין כהן,…

קרא עוד

תביעה נגררת – דרך מהירה ויעילה לתבוע פיצויים עבור נפגעי עבירה

בין הזכויות החשובות אשר שמורות לנפגעי עבירה, קיימת הזכות להגיש תביעת פיצויים אזרחית (המכונה תביעה נגררת) בפני אותו בית משפט שדן בהליך הפלילי. זכות זו מאפשרת לקיים דיון במסלול מהיר, ללא הצורך להוכיח מחדש את אחריות העבריינים לביצוע העבירה. להלן נפרט על מסלול זה ונרחיב על יתרונותיו לפי החוק. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס,…

קרא עוד

נפגעי עבירה – חשוב שתכירו את זכויותיכם בהליך הפלילי ולאחריו

ריבוי מעשי העבריינות בישראל הגביר את הצורך בחיזוק מעמדם וזכויותיהם של נפגעי עבירה, אשר אינם נחשבים כצד להליך הפלילי וכתוצאה מכך יכולתם להשפיע עליו מוגבלת. בהתאם, נוספו לחוק בשנים האחרונות עדכונים רבים, המאפשרים לנפגעי עבירה להיות מעורבים יותר בהליך ולהישמע במסגרתו. במאמר זה נפרט על זכויות מרכזיות של נפגעי העבירה בהליך ועל הדרכים לממשן. משרד…

קרא עוד

זכויות נפגעי עבירות מין או אלימות חמורה

המאמר מתאר את זכויות נפגעי עבירות מין או אלימות חמורה. החוק בישראל מכיר בחומרתן היתרה של עבירות מין (כגון אונס, מעשה סדום או מעשה מגונה) או אלימות חמורה (כגון אלימות בתוך המשפחה, חבלה בכוונה מחמירה או רצח), ומתייחס באופן שונה לסוגי עבירות אלה. הדבר חל גם בנוגע לנפגעי עבירה, כאשר בנוסף לזכויות אשר מוקנות להם…

קרא עוד

 מהן האפשרויות המשפטיות לקבלת פיצוי כספי עבור נפגעי עבירה?

נפגעי עבירה זכאים לתבוע פיצויים כספיים מהאחראים לנזקים בגין עבירות שנפגעו מהן. בחוק נקבעו מספר דרכים ומסלולים לקבלת פיצוי עבור נפגעי עבירה. חלקם קיימים במסגרת ההליך הפלילי, וחלקם דורשים הגשת תביעה אזרחית נפרדת על מנת לקבל פיצוי כספי. במאמר זה נפרט אודות המסלולים השונים ועל ההבדלים ביניהם. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה…

קרא עוד
Scroll To Top