Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

פוסטים מאת יהושע פקס

עלייה לאחר גיור – כיצד לקבל הכרה ממשרד הפנים?

כיצד להגר לישראל לאחר המרת הדת ליהדות? עלייה לאחר גיור – האם אדם שלא היה יהודי מלידה זכאי לעלות לארץ על פי חוק השבות לאחר גיור ליהדות? מאמרים אחרים באתרינו עוסקים בעלייה לישראל לאחר כניסה כתייר או עליה לישראל עם המשפחה. דרך נוספת לעלות ארצה היא לאחר גיור, כלומר: המרת דת ליהדות. חוק השבות קובע…

קרא עוד

עלייה לישראל לאחר המרת דת

עלייה לישראל על פי חוק השבות לאחר המרת דת לאחרת השאלה “האם אפשר לעשות עלייה לישראל לאחר המרת דת” היא שאלה נגזרת משאלת היסוד “מיהו יהודי”? שאלה זו ליוותה את העם היהודי מראשית התגבשותו כקולקטיב והפכה רלוונטית מתמיד לאחר הקמת ישראל מחדש כמדינה עצמאית. בחודש אוגוסט 2010 הוציא מלפניו ביהמ”ש הגבוה לצדק פסק דין משמעותי…

קרא עוד

אשרת איש דת בישראל

כיצד מקבלים אשרת כניסה לישראל עבור אנשי דת? אשרת איש דת בישראל מאפשרת לנציגי דתות העולם לעבוד בישראל בשליחות דתית. ארץ הקודש היא מרכז רוחני עבור הדתות המונוטאיסטיות המרכזיות – יהדות, נצרות, איסלאם. כמו כן, ישראל נחשבת קדושה עבור דתות אחרות כמו הבאהים ודתות נוספות. למעשה ישראל נחשבת לבית הרוחני של מיליוני מאמינים של דתות…

קרא עוד

ויזה לאנשי עסקים מהודו – כניסה לישראל למטרות עסקיות

כיצד הנוהל החדש עוזר להודים להיכנס לישראל למטרות עסקיות? מדינת ישראל הכריזה על ויזה לאנשי עסקים מהודו אשר מאפשרת כניסה רב-פעמית לישראל למטרות עסקים. ברוח שיתוף הפעולה הכלכלי המתפתח בין ישראל להודו, משרד הפנים, בהוראת הממשלה, הוציא נוהל חדש (תחילת שנת 2018) אשר יעזור לאנשי עסקים הודים להיכנס לישראל בקלות ובמהירות. משרד עורכי הדין כהן, דקר,…

קרא עוד

מבקשי מקלט בישראל – נוהל טיפול

כיצד מחליטים מי מקבל מעמד פליט בישראל ואת מי מגרשים? מבקשי מקלט בישראל פונים למשרד הפנים לקבלת מעמד פליט על בסיס נוהל הטיפול במבקשי מקלט, אשר עודכן בשנת 2017. מטרת עדכון הנוהל היא לתרום לטיפול מהיר יותר בבקשות לקבלת מעמד פליט במדינת בישראל. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה בנושאי הגירה לישראל ובקשת…

קרא עוד

רישום חסר דת במרשם האוכלוסין

כיצד משנים את הרישום במרשם האוכלוסין ל”חסר דת”? רישום חסר דת הוא תהליך שונה עקרונית מבקשה רגילה של שינוי סעיף דת ולאום. שינוי הרישום ל”חסר דת” הוא צעד הצהרתי בעיקרו, אשר ננקט בעיקר על ידי יהודים אזרחי ישראל אשר תומכים בהפרדת דת ומדינה. אזרחים אלו אינם תומכים במוסדות וההלכות הרשמיים שקובעים את אופייה של הדת…

קרא עוד

אשרת עובד מומחה זר בישראל – כיצד משיגים אשרת עבודה ישראלית למומחה זר?

מאמר זה מסביר כיצד להשיג אשרת עובד מומחה זר בישראל. קבלת אשרת עובד מומחה זר בישראל: חברות ישראליות רשאיות להעסיק מומחים זרים בעלי כישורים או ידע מיוחדים אשר דרושים למשק הישראלי. מאחר ומדינת ישראל מעדיפה שישראלים, ולא עובדים מומחים זרים, יעבדו בארץ, משרד הפנים הישראלי מגביל את מספר אשרות העבודה שמונפקות למומחים זרים. אולם, במקרים…

קרא עוד

סוגי ויזות הגירה לאנגליה

ישנם מספר סוגי ויזות הגירה לאנגליה. הוויזות שונות כמובן גם מבחינת מטרת הכניסה לבריטניה, אבל גם מבחינת משך זמן הוויזה, האפשרות (או חוסר האפשרות) לחדש את הוויזה ולהמשיך בשהייה למסלול הגירה, והאפשרות להביא בני משפחה למגורים ללוות את בעל הוויזה במהלך השהייה בממלכה המאוחדת. מובן מאליו שסוגי הוויזה גם שונים בקושי וברמת ההשקעה הכרוכות בקבלתן…

קרא עוד

התרת נישואין בישראל

כיצד נפרדים בני זוג בישראל כאשר לא בני אותה דת? התרת נישואין הוא הליך שווה ערך לגירושים בישראל עבור בני זוג נשואים חברי עדות דתיות שונות. המקרה השכיח בו מטפל משרדנו הוא של התרת נישואין בהסכמה בישראל כאשר מדובר באזרח ישראלי אשר התחתן עם אזרחית חו”ל, אולם מערכת היחסים עלתה על שרטון. במקרים אילו בדרך…

קרא עוד

גיוס לעולים לישראל

אלו עולים חייבים בשירות בצה”ל או פטורים ממנו? גיוס לעולים – מי צריך לשרת ומי אינו צריך? עולים צעירים רבים מתגייסים בצה”ל בשמחה, כמסלול שילוב בחברה הישראלית ותרומה למדינת ישראל. מצד שני, אם אתם עולים מבוגרים יותר, בעלי מקצוע או משפחה, תשמחו לדעת שיש לכם פטור משירות חובה. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש,…

קרא עוד