Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

ויזה / הגירה לאנגליה

סוגי ויזות הגירה לאנגליה

ישנם מספר סוגי ויזות הגירה לאנגליה. הוויזות שונות כמובן גם מבחינת מטרת הכניסה לבריטניה, אבל גם מבחינת משך זמן הוויזה, האפשרות (או חוסר האפשרות) לחדש את הוויזה ולהמשיך בשהייה למסלול הגירה, והאפשרות להביא בני משפחה למגורים ללוות את בעל הוויזה במהלך השהייה בממלכה המאוחדת. מובן מאליו שסוגי הוויזה גם שונים בקושי וברמת ההשקעה הכרוכות בקבלתן…

קרא עוד

ויזת השקעה לאנגליה

כיצד לקבל ויזת השקעה לאנגליה? כיצד לבקש ויזת השקעה לאנגליה למטרות הגירה? אנשי עסקים בעלי ניסיון וסכומי כסף נכבדים יכולים להשקיע בעסק באנגליה, לתרום לפיתוח הכלכלה של בריטניה, ולקבל אפשרות הגירה על בסיס השקעה זו. על מגיש הבקשה להוכיח הן את היותו בעל ניסיון בעסקים, והן את התרומה שההשקעה שלו תביא לכלכלת אנגליה. מאמר זה…

קרא עוד

אישור עבודה באנגליה

מי צריך אישור עבודה באנגליה ואיך להגיש בקשה לאישור כזה ? בכדי לשכור את שרותיו של עובד שאינו תושב האיחוד האירופי ולהשיג אישור עבודה עבורו, על המעביד/חברה להראות שיש לעובד זה כישורים נדרשים, יכולת וניסיון ושאין מועמדים מתאימים למשרה הנ״ל שהם חברי האיחוד האירופי. אמנם זה לא בלתי אפשרי לעמוד בתנאים הללו אך מסתבר שחברות…

קרא עוד