Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

הגירה לישראל

ביטול אזרחות שהושגה במרמה

ביטול אזרחות שהושגה במרמה – סמכותו של שר הפנים לפי חוק האזרחות. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בקבלת מעמד חוקי בישראל. במאמרים קודמים הסברנו בנושא ויתור על אזרחות ישראל מרצון. במאמר זה עורך דין מיכאל דקר, מסביר את ההליך המשפטי של ביטול אזרחות ישראלית שהושגה במרמה (ובלשון החוק ״על יסוד הצגת פרטים…

קרא עוד

ביטול אזרחות ישראלית – מידע משפטי רלוונטי

מתי מתחיל משרד הפנים הליך ביטול אזרחות ישראלית? משרד עורכי הדין כהן ,דקר, פקס, ברוש, מתמחה בהגירה ומעמד חוקי בישראל. בעבר הסברנו כיצד ניתן לוותר מרצון על אזרחות ישראל ונסיבות פקיעת מעמד תושב קבע. במאמר זה נסקור את הדרכים השונות ואת הסיבות השונות ולפיהן רשאי שר הפנים ו/או בית המשפט לעניינים מנהליים, לבטל את אזרחותו…

קרא עוד

התאזרחות בישראל עבור תושבי קבע

התאזרחות בישראל עבור תושבי קבע, קרי, הליך קבלת אזרחות ישראלית עבור מי שכבר נמצא בארץ במעמד תושב קבע, נעשה על פי חוק האזרחות, בהתאם לנוהל משרד הפנים בנושא. את הבקשה יש להגיש מול לשכת משרד הפנים הקרובה למקום מגוריו של תושב הקבע. משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש – עורכי דין הגירה לישראל – עוסק…

קרא עוד

החזר הוצאות עורך דין בהליכים מול משרד הפנים

קבלת החזר הוצאות עורך דין בהליכים מול משרד הפנים חשוב לאזרחי ישראל ולבני זוג זרים. הסדרת מעמד בישראל עבור אזרחים זרים הוא הליך משפטי אשר נעשה מול משרד הפנים, ולעתים לוקח שנים ארוכות. פקידי משרד הפנים נוטים לפעמים להקשות על אזרחים זרים הנמצאים הליך קבלת מעמד חוקי בישראל. כתוצאה מכך, אזרחים זרים ובני משפחתם הישראלים…

קרא עוד

קטינים נלווים של הורה זר שנשוי לאזרח ישראלי

מיהם קטינים נלווים? תיק חיים משותפים נפתח במשרד הפנים כאשר אחד מבני הזוג הוא ישראלי והשני הוא אזרח זר. פעמים רבות אבל בני זוג מכירים אחד את השני לאחר שחוו בעברם זוגיות נוספת ואף הביאו ילדים לעולם עם בן הזוג הקודם. כאשר בן הזוג הזר הנשוי לאזרח ישראלי הוא ההורה בעל המשמורת בפועל של הילדים…

קרא עוד

עורך דין לענייני אזרחות ישראלית

עורך דין לאזרחות ישראלית כל ישראלי וישראלית שיש בידם תעודת זהות הם אזרחי המדינה או בעלי מעמד תושב; בין אם תושבי קבע אשר תושבותם לא פוקעת כל עוד ממשיכים להתגורר בשטח ישראל, או בין אם בעלי מעמד תושב ארעי (אשרה מסוג א-5) אשר מעמד החוקי בישראל דורש חידוש כל שנה. מי שנמצא בישראל אבל אין…

קרא עוד

אשרת ב-5 – אשרת השקעה לאזרחי ארה"ב

אשרת ב-5, אשר נכנסה לתוקף במאי 2019, מאפשרת לאזרחי ארה"ב להשקיע במיזם עסקי בישראל ולקבל מעמד חוקי בארץ. המשקיעים ובני משפחותיהם יכולים לחיות ולעבוד בישראל כל עוד העסק קיים, גם אם הם אינם זכאים לעלייה על בסיס חוק השבות. ויזת משקיע לישראל עבור אזרחי ארה"ב היא פרי של הסכמים שתחילתם עוד בשנת 2012. יחד עם…

קרא עוד

גיור ממלכתי עבור מי שאינו אזרח או תושב קבע בישראל

גיור ממלכתי מאפשר למי שאינו יהודי להמיר את דתו ליהדות ולהיחשב כיהודי מבחינת חוק השבות ומבחינת זכאות עלייה לישראל. צורת גיור זו פתוחה בפני אזרחי ותושבי ישראל שאינם יהודים (ושאינם תושבי האזור או מזרח ירושלים). עם זאת, מי שאינו תושב או אזרח, יכול לפנות בבקשה לוועדת חריגים, בטענה לנסיבות מיוחדות המצדיקות גיור ממלכתי. מי שהמיר…

קרא עוד

גיור בדין בישראל – מידע משפטי

סוגיית הגיור בחקיקת מדינת ישראל הליך גיור בדין מאפשר את המרת דתו של בן דת אחרת ליהדות. חוק השבות, התש"י–1950, קובע כי יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר, והוא אינו בן דת אחרת, וביכולתו לעלות לישראל. למרות חשיבותו הרבה של נושא הגיור, תחום זה לא זכה עד היום להסדרה כוללת ומקיפה באמצעות חוק.…

קרא עוד

ויזת השקעה בישראל – אשרת ב-5 למי שאינו זכאי שבות

ויזת השקעה בישראל – ויזת ב-5 – אושרה עוד בשנת 2014, אך יושמה רק עכשיו, מאי 2019. מעבר לאפשרויות החשובות של עידוד השקעה בכלכלה הישראלית, מדובר באשרה הדדית שתורמת ליחסים עם ארה"ב. ישראלים רצו שנים רבות אפשרות לקבל אשרת משקיע בארה"ב (ויזת E-2) לכן ישראל נדרשה לאפשר לאזרחי ארצות הברית, לקבל מעמד חוקי בישראל על…

קרא עוד