Skip to content

הגירה לישראל

התאזרחות לאחר שירות בצה"ל ופטורים אחרים מתנאי התאזרחות בישראל

מבוא – תנאים להתאזרחות של חייל בצה״ל ופטורים אחרים מהתנאים להתאזרחות התאזרחות לאחר שירות בצה"ל מאפשרת לתושב קבע בישראל לקבל אזרחות ישראלית מבלי למלא אחר התנאים השונים הרלוונטיים להתאזרחות בהתאם לסעיף 5 לחוק האזרחות, התשי״ב – 1952. במאמר זה נדון גם בפטורים אחרים מהתנאים להתאזרחות לפי סעיף 5 לחוק האזרחות, כגון להורה אשר בנו או…

קרא עוד

אזרחות מלידה עבור ילדים שנולדים בחו״ל לאזרחים ישראלים שהם ילידי חו״ל

מבוא – לידה בחו"ל לאזרח ישראלי: דיני ההגירה בישראל מבוססים בעיקר על שיטת Jus sanguinis ("דין הדם", אזרחות מלידה לילדים של אזרחי ישראל).האזרחות הישראלית עוברת בירושה מהורים לילדיהם, גם אם נולדים הילדים בחו״ל. אם זאת, גם ל- Jus Soli, "דין המקום", ישנה השפעה על קבלת אזרחות ישראל. ילדים שנולדים בארץ ישראל כאשר הוריהם אינם אזרחים ישראלים…

קרא עוד

בני זוג זרים של אזרחים או תושבי קבע ישראלים

מבוא – הדרכים השונות להשיג מעמד בישראל לבני זוג זרים של אזרחים או תושבי קבע ישראלים: במאמר הבא יסקור עורך הדין מיכאל דקר, עורך דין אשר מתמחה בהגירה לישראל במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, את הדרכים השונות להסדרת מעמד של בני זוג זרים של אזרחים או תושבי קבע ישראלים. הנהלים העיקריים להסדרת מעמד…

קרא עוד

זכויות בהריון של בת זוג זרה לאזרח ישראלי

כאשר אזרחית זרה הרה נמצאת בארץ בהליך קבלת מעמד כבת זוג של אזרח ישראלי, מה חייב לתת לה ביטוח לאומי? במילים אחרות, מה הן זכויות בהריון של בת זוג זרה? משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בנושאי הגירה והסדרת מעמד בישראל. לעתים קרובות אנו עוזרים ללקוחות המשרד לקבל מעמד בישראל על בסיס קשר…

קרא עוד

כיצד מקבלים אשרת עבודה בישראל לעובדים זרים?

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בהגירה לישראל, ויזות, עלייה לארץ על בסיס חוק השבות, קבלת ויזות עבודה לעובדים מומחים בישראל, וכל הקשור לייצוג מול משרד הפנים, רשות ההגירה לישראל. לעיתים קרובות פונים אלינו אזרחים זרים בשאלה "כיצד ניתן לקבל אשרת עבודה בישראל"? במאמר זה, עורך הדין יהושע פקס יסביר את החוקים וההליך…

קרא עוד

דרכון ישראלי לעולים חדשים והארכת דרכונים לישראלים בחו"ל

דרכון ישראלי – הן עולים חדשים והן ישראלים אשר חיים בחו"ל זכאים להחזיק בדרכון ישראל ולחדשו מעת לעת. עם זאת, רשויות ישראל מתנגדות לקבלת אזרחות ישראל רק לצורכי "מקום מעבר". ישנם זכאי שבות אשר מקבלים דרכון ישראל ולעולם אינם הופכים לתושבי ישראל – מטרת העלייה במקרה זה היא קבלת הדרכון לשימוש בחו"ל. חידוש דרכונו של…

קרא עוד

עיכוב בהסדרת מעמד של בן משפחה עקב בירור מחדש של אזרחות המזמין

עיכוב בהסדרת מעמד של בן משפחה של אזרח ישראל בעקבות בירור מחודש של אזרחותו של המזמין הישראלי. האם מדובר בדבר יוצא דופן? לאו דווקא. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בנושא עלייה, הגירה, וקבלת מעמד בישראל. לאחרונה התחלנו להיתקל בפעולות מול משרד הפנים הנוגעות לבדיקת זכאות חוזרת של אזרחי מדינת ישראל, מחבר העמים…

קרא עוד

תושב חוזר לישראל

תושב חוזר – אזרח ישראל שחוזר לארץ לאחר מספר שנים רצופות בחו"ל – זכאי למספר הטבות לאחר חזרתו לארץ, בדומה לעולה חדש. מה הן זכויות אלו וכיצד ניתן לקבלן? במשרד עורכי הדין לעלייה וקבלת מעמד בישראל, כהן, דקר, פקס, ברוש, פרסמנו לא מזמן הסבר בנושא קבלת מעמד אזרח עולה \ קטין חוזר. המאמר הזה מסביר…

קרא עוד

אשרת ב/3 לישראל – כניסה לבעלי מעמד לא ברור

אשרת ב/3 ניתנת לפי שיקול דעתו של שר הפנים למבקרים שמעמדם אינו ברור. תוקף האשרה הוא עד לחודש ימים. מי מקבל אשרה זו ובאלו מקרים? מיכאל דקר, עורך דין להגירה במשרד כהן, דקר, פקס, ברוש, יסביר את הדבר במאמר זה. מי יכול לקבל אשרת ב/3 בכניסה לישראל? אשרת ישיבה זמנית מסוג אשרת ב/3 מונפקת למבקרים…

קרא עוד

ברית זוגיות – שווה ערך נישואים אזרחיים לחסרי דת

ברית זוגיות מאפשרת לזוגות חסרי דת בישראל, אזרחים ישראלים, לקבל מעמד שווה ערך לנישואין. זהו ההליך הדומה ביותר לנישואין אזרחיים בארץ. משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס ברוש מתמחה בקבלת מעמד חוקי לבני זוג בישראל. במאמר זה, עורך הדין יהושע פקס יסביר כיצד לבוא בברית זוגיות על פי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, 2010, ומה זכויות…

קרא עוד
Scroll To Top