Skip to content

ויזת תייר לישראל עבור אזרחי מדינות המחויבים באשרת כניסה

Avatar

Joshua Pex

נוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ב/2 (ויזת תייר לישראל) ממדינות המחויבות באשרת כניסה

Israeli Flag

מדינת ישראל, ככל מדינה ריבונית, זכאית לשמור על גבולותיה ולהתיר כניסת מבקרים לארץ כתיירים, בהתאם לחוקים, תקנות ונהלים, לרבות כמובן שליטה כל כניסת אזרחים זרים לארץ באמצעות ויזת תייר לישראל. רשות האוכלוסין וההגירה אשר במשרד הפנים היא האחראית על יישום אכיפת חוק הכניסה לישראל וביצוע פיקוח על כניסת תיירים לארץ. ישראל חתומה עם מדינות שונות בעולם על אמנות הדדיות – הסכמים אשר פוטרים את אזרחי אותם מדינות מהדרישה לקבל ויזת כניסה לישראל מראש לצורך ביקור בישראל כתיירים, זאת לעומת אזרחי מדינות אחרות, אשר נדרשים לקבל ויזה מראש טרם הכניסה לארץ.

נוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ב/2 ביקור (ויזת תייר לישראל) ממדינות המחויבות באשרת כניסה, מיועד לקבוע את הכללים לגבי אזרחי אותם מדינות החפצים להגיע לישראל כתיירים, אולם אין הסכמי פטור מאשרות הכניסה בין מדינת המוצא שלהם, לבין מדינת ישראל. כמו כן, הם אינם יכולים להגיש בקשה לכניסה לישראל בנציגות (שגרירות או קונסוליה) ישראל בחו"ל מסיבות המפורטות בנוהל.

יש לציין כי רק אזרח או תושב קבע ישראלי (להלן: "המזמין") יכול להזמין אזרחים זרים מחו"ל לבקר בישראל.

תנאים ודרישות למימוש נוהל הטיפול במתן ויזת תייר לישראל – אשרת כניסה לישראל מסוג ב/2 למטרת ביקור

המזמין יכול להגיש בקשה להזמנת תייר במשרד הפנים באזור מגוריו במקרים הבאים:

 1. אין נציגות ישראלית בארצו של המוזמן.
 2. הוגשה בקשה שסורבה ע"י הקונסול (יש להמציא אסמכתא לכך).
 3. הזר המוזמן שהה בישראל בעבר באופן לא חוקי.
 4. במקרים הומניטריים, כאשר הזר המוזמן הינו נכה, קשיש וכו'.
 5. ביקור של קרובי משפחה.
 6. אנשי עסקים המוזמנים לביקור קצר ע"י בעלי עסקים בארץ לצורכיהם העסקיים.

 אזרחים זרים ששהו בעבר בארץ באופן לא חוקי, כניסתם לישראל תוגבל להלן:

 1. מי שהורחק מישראל לא יוכל לחזור במשך 10 שנים מיום יציאתו.
 2. מי שסורב כניסה לארץ במעבר גבול יוכל להיכנס לישראל אחרי 10 שנים מיום סירובו.
 3. מי ששהה בישראל באופן לא חוקי מעל 30 יום ועד שנה לאחר תום תוקף של האשרה שלו, יוכל להגיש בקשה לכניסה לישראל רק שנתיים אחרי יום יציאתו.
 4. מי ששהה בישראל באופן לא חוקי מעל שנה, יוכל להגיש את הבקשה לכניסה רק בתום 5 שנים מיום יציאתו.
 5. מי שהוזמן להליך משפטי/וועדת תביעות בביטוח לאומי, יטופל ללא התחשבות בתקופת שהייה קודמת שלו בישראל.

שימו לב כי חרף התנאים הנוקשים לעיל, ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לקבל אישור כניסה לישראל כתייר מוקדם יותר. בסמכות מנהל לשכת משרד הפנים, בכפוף לאישור מחלקת אשרות במטרה האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים לאשר כניסה מוקדמת יותר במקרים חריגים.

הזמנת זר לצורך דיון משפטי/ וועדת תביעות בביטוח לאומי.

 1. הזמנת זר לארץ יעשה ע"י בא כוחו, ייפוי כוח נוטריוני אשר אומת ע"י קונסול.
 2. יש להמציא מסמכים (צו בית משפט, זימון לדיון), אשר מעידים על כך שנוכחותו של הזר המוזמן נדרשת.
 3. באם הבקשה לכניסה לישראל כתייר תאושר, הזר המוזמן יקבל אישור כניסה עד 7 ימים ובכפוף לקבלת ערבות בנקאית.
 4. אם המזמין הגיש בקשות דומות בעבר, משרד הפנים יבדוק האם אותם מוזמנים, אזרחים זרים, אשר הוזמנו לישראל על ידי המזמין – עזבו את הארץ בזמן טרם פג תוקף האשרה. אם לא, הבקשה תסורב או שמשרד הפני ידרוש ערבות בנקאית גבוהה יותר.

השירות כרוך באגרה.

הליך הטיפול בבקשה לקבלת ויזת תייר לישראל – אשרת כניסה עבור אזרחים זרים המוזמנים לישראל ע"י ישראלי

תנאים ודרישות שמזמין צריך לעמוד בהם בהתאם לנוהל מתן ויזת תייר לישראל:

 1. נוכחות אישית של המזמין – חובה.
 2. מילוי טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל כתייר.
 3. אם מזמינים מוגדר "קטין", יש להביא אישור חתום ע"י שני הורים (או אפוטרופוס) בקונסוליה בחו"ל או בארץ.
 4. אם המוזמן בא ממדינת אבחון/סיכון, עליו למלא טופס קורות חיים מקוצר.
 5. התחייבות המזמין על יציאת המוזמן במועד מישראל, על מטרה ומשך הביקור.
 6. צילום ת.ז של המזמין.
 7. צילום דרכון של המוזמן, לרבות אשרות כניסתו לארצות שהמוזמן ביקר.
 8. דרכון של המוזמן צריך להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום יציאתו מהארץ.
 9. מסמכים ותעודות המעידות על קשר בין מזמין למוזמן (תעודת לידה, תעודת נישואין וכו').
 10. כל מסמך אחר בהתאם לשיקול דעתו של עובד הרשות.

אישור או סירוב הבקשה  – כניסה לישראל כתייר עבור אזרח מדינה זרה הנדרש לבקש אשרת כניסה לישראל מסוג ב/2

נציג משרד הפנים המטפל בבקשה לאשרת כניסה לישראל כתייר, יבדוק האם הבקשה עומדת בתנאים ו/או חסר תיעוד כנדרש. באם חסרים מסמכים הבקשה תסורב על הסף, והמזמין יידרש להמציא את המסמכים בהתאם לנוהל.

כאשר בקשה הוגשה כנדרש, אך מרכז מחלקת האשרות בלשכת האוכלוסין וההגירה אשר מטפל בבקשה לא השתכנע באשר למטרות הביקור (כלומר קיים חשש כי הכניסה לישראל אינה למטרת ביקור כתייר או שקיים חשש להשתקעות בישראל) הבקשה תסורב. הודעה על סירוב הכניסה לישראל כתייר תשלח למזמין תוך 30 יום מהגשת הבקשה, תוך פירוט נימוקי הסירוב.

במידה ובקשה לקבלת ויזת תייר לישראל תאושר, האישור יועבר לקונסוליה ישראלית וייעודכן בקבצי מזמין-מוזמן. הקונסול הישראלי רשאי לעכב את מתן האישור אם יש לו הסתייגויות. במקרה זה הבקשה תיבחן מחדש.

יש לציין כי גם לאחר קבלת ויזת תייר לישראל, פקידי משרד הפנים אשר עובדים בביקורת הגבולות במעברי הגבול בכניסה לישראל (נמל תעופה בן גוריון לדוגמא) רשאים למנוע כניסה לישראל, על פי שיקול דעתם באם עולה חשש שמטרת הכניסה לישראל אינה תיירותית, אלא עבודה או השתקעות בישראל.

לשאלות נוספות לגבי כניסה לישראל באמצעות ויזת תייר לישראל ו/או כל שאלה הנוגעת לדיני הגירה לישראל, אנא צרו קשר עם עורך דין יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל: ויזת תייר לישראל - עו"ד יהושע פקס

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל

כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין להגירה

צרו קשר

Scroll To Top