Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרות תיירים לישראל

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

מתי יש להסדיר מראש אשרות כניסה עבור תיירים לישראל? בשנים האחרונות הפכה ישראל ליעד אטרקטיבי במיוחד עבור תיירים מכל קצוות תבל. מזג האוויר הנוח ברוב ימות השנה, האטרקציות הרבות וחופי הים מהווים מוקדי משיכה תיירים בודדים, זוגות, משפחות וקבוצות המעוניינים לטייל ולנפוש בישראל. חשוב לדעת כי לא פעם עולה צורך בהגשת בקשה לקבלת ויזה לצורך כניסה לישראל. האמור נכון לגבי אזרחים ממדינות שונות, אך גם במקרים פרטניים. להלן יפרט על כך עו״ד יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני הגירה וכניסה לישראל.

במשרדנו, בירושלים ובתל אביב, פועלים עורכי דין המתמחים בדיני הגירה לישראל. עורכי הדין ממשרדנו מייצגים באופן שוטף לקוחות פרטיים ועסקיים אשר הנם אזרחי מדינות זרות ומעוניינים להיכנס לישראל ולשהות בה למטרות תיירות, עסקים ועוד. למשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכי הסדרת מעמד בישראל עבור אזרחים זרים, בפני רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים וכל הערכאות המשפטיות.

נוהל הטיפול במתן אשרות לכניסת תיירים (ויזת תייר לישראל) ממדינות המחויבות באשרת כניסה

אשרות כניסה לישראל לתיירים

מדינת ישראל, ככל מדינה ריבונית, זכאית לשמור על גבולותיה ולהתיר כניסת מבקרים לארץ כתיירים, בהתאם לחוקים, תקנות ונהלים, לרבות כמובן שליטה על כניסת אזרחים זרים לארץ באמצעות ויזת תייר לישראל. רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים היא האחראית על יישום אכיפת חוק הכניסה לישראל וביצוע פיקוח על כניסת תיירים לארץ.

ישראל חתומה עם מדינות שונות בעולם על אמנות הדדיות – הסכמים אשר פוטרים את אזרחי אותם מדינות מהדרישה לקבל ויזת כניסה לישראל מראש לצורך ביקור בישראל כתיירים, זאת לעומת אזרחי מדינות אחרות, אשר נדרשים לקבל ויזה מראש טרם הכניסה לארץ. בהתאם, קבעה ממשלת ישראל בתקנות ייעודיות רשימה של מדינות הפטורות מתשלום אגרה עבור הסדרת ויזה לישראל, או מהגשת בקשה לשם כך. הרשימה כוללת, בין היתר, את אזרחי ארצות הברית, מדינות האיחוד האירופי, קנדה, יפן, אוסטרליה ומדינות רבות נוספות.

נוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ״ב/2 ביקור״ (ויזת תייר לישראל), אשר עודכן לאחרונה בשנת 2020, מיועד קובע כללים לגבי הכניסה של אזרחי מדינות החפצים להגיע לישראל כתיירים, אולם אין הסכמי פטור מאשרות הכניסה בין מדינת המוצא שלהם (דוגמת סין, טורקיה ואתיופיה), לבין מדינת ישראל. כמו כן, לעיתים אזרחים זרים אלה אינם יכולים להגיש בקשה לכניסה לישראל בנציגות ישראל בחו"ל (שגרירות או קונסוליה) מסיבות המפורטות בנוהל. במקרים אלה, רק אזרח או תושב קבע ישראלי יוכל להזמין את אזרחים זרים אלה לבקר בישראל.

תנאים ודרישות למימוש נוהל הטיפול במתן אשרות לכניסת תיירים לישראל

אזרח ישראלי יכול להגיש בקשה להזמנת תייר בלשכת האוכלוסין של משרד הפנים באזור מגוריו באחד מהמקרים הבאים: (1) אין נציגות ישראלית בארצו של המוזמן; (2) הוגשה בקשה שסורבה ע"י הקונסול (יש להמציא אסמכתא לכך); (3) הזר המוזמן שהה בישראל בעבר באופן לא חוקי; (4) במקרים הומניטאריים, כאשר הזר המוזמן הינו נכה, קשיש וכו'; (5) ביקור של קרובי משפחה; (6) אנשי עסקים המוזמנים לביקור קצר ע"י בעלי עסקים בארץ לצרכים עסקיים.

 תוגבל כניסת אזרחים זרים ששהו בעבר בארץ באופן לא חוקי

במקרים מסוימים קובע הנוהל הגבלה על כניסה של אזרחים זרים כתיירים לישראל, לרבות אם בין ישראל לבין מדינת המוצא של האזרחים הזרים יש הסכמי פטור הדדיים מוויזה. מדובר במקרים הבאים:

 1. מי שהורחק מישראל לא יוכל לחזור לישראל לכל תקופת צו ההרחקה שהוצא נגדו. ככל שלא מצוין אחרת, צו ההרחקה אינו מוגבל בזמן.
 2. מי שסורב כניסה לארץ במעבר גבול יוכל להיכנס לישראל אחרי 5 שנים מיום סירובו.
 3. מי ששהה בישראל באופן לא חוקי מעל 30 יום ועד שנה לאחר תום תוקף של האשרה שלו, יוכל להגיש בקשה לכניסה לישראל רק בחלוף שנה מיום יציאתו.
 4. מי ששהה בישראל באופן לא חוקי מעל שנה, יוכל להגיש את הבקשה לכניסה רק בתום 5 שנים מיום יציאתו.
 5. מי שהוזמן להליך משפטי/ועדת תביעות בביטוח לאומי, יטופל ללא התחשבות בתקופת שהייה קודמת שלו בישראל.

חשוב לשים לב לכך שחרף היות התנאים שלעיל נוקשים מאוד, קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לקבל אישור כניסה לישראל כתייר מוקדם יותר. בסמכות מנהל לשכת האוכלוסין של משרד הפנים, בכפוף לאישור מחלקת אשרות במטרה האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, לאשר כניסה מוקדמת יותר במקרים חריגים.

תיאור הליך הזמנת אזרח זר לצורך דיון משפטי / ועדת תביעות בביטוח לאומי

 1. הזמנת זר לארץ תיעשה ע"י בא כוחו, באמצעות ייפוי כוח נוטריוני אשר אומת ע"י קונסול.
 2. יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים (צו בית משפט, זימון לדיון), אשר מעידים על כך שנוכחותו של הזר המוזמן נדרשת.
 3. באם הבקשה לכניסה לישראל כתייר תאושר, הזר המוזמן יקבל אישור כניסה עד 7 ימים ובכפוף לקבלת ערבות בנקאית.
 4. אם המזמין הגיש בקשות דומות בעבר, משרד הפנים יבדוק האם אותם מוזמנים, אזרחים זרים, אשר הוזמנו לישראל על ידי המזמין – עזבו את הארץ בזמן טרם פג תוקף האשרה. אם לא, הבקשה תסורב או שמשרד הפני ידרוש ערבות בנקאית גבוהה יותר.

הליך הטיפול בבקשה לקבלת ויזת תייר לישראל – אשרת כניסה עבור אזרחים זרים המוזמנים לישראל ע"י ישראלי

תנאים ודרישות שמזמין צריך לעמוד בהם בהתאם לנוהל מתן ויזת תייר לישראל:

 1. קיימת חובת נוכחות אישית של המזמין.
 2. מילוי טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל כתייר.
 3. אם מזמינים מוגדר "קטין", יש להביא אישור חתום ע"י שני הורים (או אפוטרופוס) בקונסוליה בחו"ל או בארץ.
 4. אם המוזמן בא ממדינת אבחון/סיכון, עליו למלא טופס קורות חיים מקוצר.
 5. התחייבות המזמין על יציאת המוזמן במועד מישראל, על מטרה ומשך הביקור.
 6. צילום ת.ז של המזמין.
 7. צילום דרכון של המוזמן, לרבות אשרות כניסתו לארצות שהמוזמן ביקר.
 8. דרכון של המוזמן צריך להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום יציאתו מהארץ.
 9. מסמכים ותעודות המעידות על קשר בין מזמין למוזמן (תעודת לידה, תעודת נישואין וכו').
 10. כל מסמך אחר בהתאם לשיקול דעתו של עובד הרשות.

הליך הטיפול בבקשת אשרות לכניסת תיירים לישראל עבור אזרחי מדינה זרה הנדרשים לבקש אשרת כניסה לישראל מראש

נציג משרד הפנים המטפל בבקשה לאשרת כניסה לישראל כתייר, יבדוק האם הבקשה עומדת בתנאים ו/או חסר תיעוד כנדרש. אם חסרים מסמכים הבקשה תסורב על הסף, והמזמין יידרש להמציא את המסמכים בהתאם לנוהל, במסגרת בקשה חדשה.

כאשר בקשה הוגשה כנדרש, אך מרכז מחלקת האשרות בלשכת האוכלוסין וההגירה אשר מטפל בבקשה לא השתכנע באשר למטרות הביקור (כלומר קיים חשש כי הכניסה לישראל אינה למטרת ביקור כתייר או שקיים חשש להשתקעות בישראל) הבקשה תסורב. הודעה על סירוב הכניסה לישראל כתייר תשלח למזמין תוך 30 יום מהגשת הבקשה, תוך פירוט נימוקי הסירוב.

במידה ובקשה לקבלת ויזת תייר לישראל תאושר, האישור יועבר לקונסוליה ישראלית וייעודכן בקבצי מזמין-מוזמן. הקונסול הישראלי רשאי לעכב את מתן האישור אם יש לו הסתייגויות. במקרה זה הבקשה תיבחן מחדש.

יש לציין כי גם לאחר קבלת אשרות לכניסת תיירים לישראל, פקידי משרד הפנים אשר עובדים בביקורת הגבולות במעברי הגבול בכניסה לישראל (נמל תעופה בן גוריון לדוגמא) רשאים למנוע כניסה לישראל, על פי שיקול דעתם באם עולה חשש שמטרת הכניסה לישראל אינה תיירותית, אלא עבודה או השתקעות בישראל.

ויזת תייר בישראל – צרו קשר עם עורך דין הגירה לישראל

במאמר זה הסברנו על הנוהל לצורך הזמנת תיירים וקבלת אשרות כניסה עבור תיירים בישראל. לשאלות נוספות לגבי כניסה לישראל באמצעות ויזת תייר ו/או כל שאלה הנוגעת לדיני הגירה לישראל, ניתן ליצור קשר עם עורך דין הגירה לישראל ממשרדנו. לעורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, ניסיון רב בייצוג לקוחות בבקשות כניסה לישראל. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדוא״ל המופיעים מטה.

ויזת תייר לישראל - עו"ד יהושע פקס

ייעוץ משפטי https://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, https://lawoffice.org.il/: [email protected]

יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל – משרד עו"ד להגירה

צרו קשר

Scroll To Top