דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מתן מעמד להורים לחיילים

Joshua Pex

הבאת הורה לחייל בודד ארצה על פי נוהל מתן מעמד להורים לחייל/ים- 5.2.0036

עורך דין יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל, ממשרדנו יסביר במאמר זה את הליך מתן מעמד חוקי בישראל עבור הורים של חיילים בודדים, אשר זכאים להביא את הוריהם לחיות אתם בארץ, על פי קריטריונים של נוהל מתן מעמד להורים לחיילים על פי משרד הפנים.

הנוהל מתייחס גם להורים לחיילים בודדים אשר נמצאים בארץ ללא מעמד תושבות או אזרחות ומשרתים בשירות חובה בעת הגשת הבקשה. הורי חייל בודד מקבלים תושבות בישראל (לאחר מספר שנים במעמד תושב ארעי) על בסיס הנוהל. לאחר קבלת מעמד תושב קבע כהורי חייל, יכולים להגיש בקשה לקבלת אזרחות על בסיס נוהל נפרד.

נתונים כללים:

פרסומי משרד הביטחון מלמדים כי בצה"ל משרתים כיום קרוב ל- 6,000 חיילים בודדים. 45% מהחיילים הבודדים של צה"ל הם עולים חדשים מקהילות יהודיות בכל העולם, ועוד כ-50% הם ישראלים יתומים או ישראלים ממעמד סוציו אקונומי נמוך, אשר הוגדרו כחיילים בודדים. ישנם עוד מספר מצומצם של חיילים בודדים אשר בעקבות גיוסם סובלים מנידוי משפחתי/חברתי וקהילתי בקרב הקהילה החרדית. יש לציין כי חרף הקושי והנסיבות הלא פשוטות, רבים מהחיילים הבודדים משרתים ביחידות קרביות ומתגייסים עם מוטיבציית שירות גבוהה.

צרכיו של החייל הבודד

נוהל מתן מעמד להורים לחיילים

כיום, חייל בודד מקבל משכורת חודשית בסך 1,000 ₪. משכורת זו כמובן שאינה מספיקה למלא את כל צרכיו הכוללים תשלום חשבונות, קניות, אוכל ודברים שוטפים של חיי היום יום. קיימים צרכים בסיסיים של אדם צעיר אשר יוצא לבלות עם חבריו או קונה חטיפים בשק"ם. בנוסף, רבים מהחיילים הבודדים סובלים מחוסר הכירות עם המדינה ופעילות מוסדות השלטון. לפיכך, חיילים בודדים רבים מתקשים לנהל את כספם בצורה נכונה. הם נתקלים באתגר לא קטן כאשר ניצבים אל מול צה"ל בנושאים רבים ומגוונים (עזרה בניהול משק הבית וחיי היום יום) ולאחר שחרורם- אל מול מוסדות המדינה.

מעמד תושבות להורי חיילים זרים

הצורך במשפחה ובאדם קרוב

חיילים בודדים רבים נמצאים בבדידות מתמדת. הם מגיעים לבד למדינת ישראל, ללא הכירות מוקדמת, ונכנסים למעגל חיים אינטנסיבי אשר כולל בתחילתו גיוס לצבא. כאשר חייל בודד חוזר לביתו מהבסיס, עליו להתמודד עם קשיי היום יום באופן עצמאי וללא עזרה ממשפחתו.

נוהל רשות האוכלוסין וההגירה בנושא מתן מעמד להורים לחיילים

מצבם הקשה של חיילים בודדים בישראל, ללא נוכחות הוריהם בארץ, הובילה את הכנסת לדון באפשרות להקל על חיילים בודדים. החיילים קיבלו אפשרות להביא את הוריהם ארצה, ואלה יקבלו אשרת שהייה בישראל. לחליפין, במידה והוריו של חייל נמצאים בארץ ללא מעמד קבע, באפשרותם לקבל מעמד חוקי תודות לנוהל זה. לאחר אישור ועדת הפנים ועידוד תיקון דבר החקיקה כך שיטיב עם החיילים הבודדים, פורסם נוהל מתן מעמד להורים לחיילים.

נוהל זה, הוא הליך מסודר אשר בסופו יוכל ההורה לקבל אשרת קבע בארץ, על מנת לחיות לצד בנו או בתו חיילי צה"ל.

שלבי נוהל מתן מעמד להורים לחיילים

בשלב הראשון מקבל הורה של חייל צה"ל אשרת ביקור מסוג ב/2 (ויזת תייר לישראל) אשר מקנה שהייה בישראל למשך תקופה של עד 3 חודשים.

בהמשך, כאשר  מגיע ההורה לארץ תוגש בקשה לקבל מעמד תושב ארעי מסוג א/5 המקנה שהייה בישראל לתקופה של שנה. בהמשך ניתן לבצע הארכה של אשרת תושב ארעי לתקופה של שנתיים.

בסך הכול ניתן לשהות בישראל לתקופה מצטברת של 4 שנים במסגרת מעמד ארעי א/5 בישראל.

בסופו של הליך זה, ניתן לקבל תושבות קבע על פי בקשה ספציפית ועל פי נוהל מתן מעמד להורים לחיילים.

יש לציין כי הורה של חייל רשאי להגיש בקשה להתאזרחות, על מנת להפוך לחלק אינטגרלי של עם ישראל, בכפוף לסייגים להענקת תושבות ואזרחות, זאת בהתאם לקריטריונים לקבלת אזרחות ישראלית.

עם זאת, אין מדובר בקבלת אזרחות להורי חיילים. ההורים של חייל משרת בצה"ל מקבלים תושבות קבע בישראל מכוח הקשר אל החייל. לאחר מכן, הם יכולים לקבל אזרחות ישראל כתושבי קבע, ללא קשר להיותם הורים למשרת בצה"ל (או מי שסיים שירות בצה"ל בנקודה זו).

 התנאים להגיש בקשה על פי נוהל מתן מעמד להורים לחייל

 1. נוכחות אישית של החייל המזמין, בלשכת רשות האוכלוסין.
 2. הגשת בקשה לאשרת כניסה למוזמן (ההורה או הורים של החייל).
 3. תמונה חזותית ועדכנית.
 4. ת.ז של המזמין (חייל צה"ל), תעודת לידה של המזמין ותעודות מאומתות ומתורגמות המעידות על הקשר המשפחתי בין המזמין למוזמן. יודגש כי מסמכים אלו נדרשים לאימות על ידי אפוסטיל או על ידי קונסוליה ישראלית בחו"ל.
 5. דרכון זר של המוזמן בתוקף לחצי שנה מעבר לתוקף הרישיון שיינתן (חצי שנה מעל אשרת הכניסה שתינתן – כלומר סה"כ 9 חודשים).
 6. אישור על שירות בצה"ל תקופה של 12 חודשים לכל הפחות ועל קריאה לתקופת שירות של מעל 18 חודשים. יש להביא תעודת אישור בדבר השירות מטעם קצין העיר.
 7. החל מ01.01.22, חיילים שסיימו כבר את השירות הסדיר לא יהיו זכאים להגיש בקשה לקבלת מעמד להוריהם.
 8. תעודת יושר מקורית ומאומתת של המוזמן אשר כוללת שמות מקוריים.
 9. על המוזמן והמזמין לחתום בפני פקיד הלשכה על תצהיר המסביר כי לא ניתן לתת מעמד לבני משפחה נוספים בעקבות המעמד שיקבלו בארץ.
 10. אם מדובר ביוצאי חבר העמים- יש לקבל המלצה מלשכת הקשר הרלוונטית.
 11. תשלום אגרה על פי לוח אגרות של משרד האוכלוסין וההגירה.

סיכום ההליך

לאחר בחינה של רשות האוכלוסין כי המזמין והמזומן עומדים בכל הקריטריונים יחל הליך הדרגתי בו המוזמן, הורה של חייל צה"ל, מקבל אשרת ביקור מסוג ב/2 לתקופה של עד 3 חודשים ולאחר מכן מקבל ההורה, אזרח זר, מעמד תושב ארעי מסוג א/5.

לאחר כ- 4 שנים יקבל ההורה אזרח זר (המוזמן) מעמד תושב קבע ואף יתאפשר לו להתאזרח, לאחר הגשת בקשה לקבלת אזרחות ישראלית.

הליך זה הוא הליך ייחודי וספציפי למקרים אלה ויש לראות כי המבקשים עומדים בכל תנאי הנוהל ומבצעים את התנהלותם אל מול רשות האוכלוסין וההגירה בצורה אמינה, נכונה ועל פי הקריטריונים של נוהל מתן מעמד להורים לחיילים.

עורכי דין הגירה לישראל

משרדנו – משרד עורכי דין הגירה לישראל בעלי מומחיות בטיפול בבקשות למעמד בישראל מול משרד הפנים. צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי בנושא מעמד עבור הורים של חיילי צה"ל, או טיפול משפטי מול רשות האוכלוסין וההגירה.

 [email protected]

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה