Skip to content

פתיחת תיק חיים משותפים לבני זוג ידועים בציבור

Avatar

Joshua Pex

בישראל חיים כיום יותר זוגות המוגדרים כידועים בציבור מאשר אי פעם. בקרב רבים מאותם זוגות, בן או בת הזוג הם אזרחים זרים, ועליהם להסדיר את מעמדם החוקי על מנת לחיות יחד בישראל. השלב הראשון שעליהם לעבור בהליך ההסדרה הוא פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים. במאמר זה תמצאו מידע חשוב בנושא, מפי עורך דין מומחה בהסדרת מעמד לבני זוג ידועים בציבור. 

עורך דין יהושע פקס, שותף במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים, תל אביב, מעניק סיוע משפטי ללקוחות המשרד בכל רחבי הארץ, מתמחה בתחום דיני הגירה ובעל ניסיון בטיפול בהסדרת מעמדם החוקי של זוגות ידועים בציבור עם בן זוג זר, ובייצוג בפני כל הערכאות המינהליות והמשפטיות.

מי נחשבים כידועים בציבור?

״ידועים בציבור״ זו הגדרה כוללת לחיים משותפים של בני זוג ללא נישואים פורמליים, אשר הפכו לנפוצים מאוד בעשורים האחרונים. בישראל חיים מאות אלפי זוגות הבוחרים שלא להינשא. יש לכך סיבות רבות ומגוונות. לצד זוגות רבים שאינם מעוניינים להינשא כלל, קיימים זוגות שהחוק (המחייב ככלל נישואים לפי הדין הדתי) אינו מאפשר להם להינשא בישראל, אף אם ירצו בכך. זה נכון, למשל, לגבי זוגות שאינם בני אותה דת וזוגות מאותו מגדר. תוכלו לקרוא מידע משפטי מורחב אודות מעמד ידועים בציבור בישראל, במאמר זה, אצלנו באתר האינטרנט.

הגדרת ידועים בציבור בדין הישראלי

מעניין לראות כי על אף מספרם הרב של ידועים בציבור, החוק הישראלי אינו כולל הגדרה מפורשת וקריטריונים להכרה בהם. קיימים רק חוקים שכוללים התייחסות לזוגות ידועים בציבור, דוגמת חוק הביטוח הלאומי וחוק בית המשפט לענייני משפחה. אמנם ניתן ללמוד על קריטריונים מסוימים להכרה בזוגות כידועים בציבור מפסיקת בתי המשפט, אך כל מקרה נבחן לגופו. למשל, אין קריטריון נוקשה לעניין פרק הזמן של חיים משותפים על מנת להכיר בזוגות כידועים בציבור.

הליך פתיחת תיק חיים משותפים עבור ידועים בציבור

כיצד זוגות אשר חיים במשותף ושבהם בן או בת הזוג הם אזרחים זרים, יכולים לפעול להסדרת מעמדם בישראל? במשרד הפנים קיים נוהל העוסק בהסדרת מעמדם של בן או בת הזוג הזרים. הנוהל כולל מספר שלבים, הפרוסים על פני כ-7 שנים (וזאת ביחס לזוגות נשואים, שהנוהל לגביהם נמשך כ-5 שנים). השלב הראשון בהליך הוא פתיחת התיק במשרד הפנים. במהלכו נדרשת התייצבות של בני הזוג אם הם מצויים בישראל, והם נדרשים להציג מסמכים שונים (עליהם פירטנו בהרחבה במאמר נוסף) ולהשיב על שאלות הנוגעות לרקע שלהם. 

עורך דין לבני זוג ידועים בציבור

בנוסף, הם נדרשים להציג ראיות המעידות על חיים במשותף, וראיות אלה נבחנות באופן ראשוני במעמד פתיחת התיק. בהמשך הליך הסדרת מעמד בישראל על פי נוהל משרד הפנים, בוחנים פקידי רשות האוכלוסין וההגירה את כנות הקשר בין בני הזוג, קיום מרכז חיים בישראל והיעדר מניעות או הגבלות חוקיות לגבי השהות בישראל של בן הזוג הזר. יש לציין בנוגע להתייצבות בני הזוג כי כאשר שני בני הזוג שוהים מחוץ לישראל, הנוהל קובע כי עליהם להתייצב בנציגות ישראל במקום שהותם (לרוב מדובר על שגרירות ישראל במדינה הזרה).

בסיומו של שלב ראשוני זה, תוארך אשרת השהיה (ויזה) של בן/בת הזוג הזר/ה בישראל עד לגמר הטיפול בפתיחת הבקשה להסדרת המעמד. כך, אם בני הזוג הזרים כבר מחזיקים בוויזה (המכונה בלשון החוק ״רישיון ישיבה״), הוויזה הקיימת תוארך עד לסיום הבדיקות הנדרשות במסגרת הבקשה. במידה והוויזה הקיימת בה מחזיקים בני הזוג הזרים נובעת מהליך קודם שנפתח מול משרד הפנים בגין קשר זוגי שנותק, תוענק להם ויזה חדשה עד לסיום הליך הבדיקה. בהקשר זה, יש לציין כי ככל שהתחיל ההליך המדורג (המהווה שלב המשך לאחר פתיחת התיק) בעקבות הקשר הזוגי שנותק, יהיה צורך להתחיל הליך מדורג מחדש.

צרו קשר עם המומחים שלנו לנושא הגירה לישראל

במשרד כהן, דקר, פקס וברוש, תוכלו לקבל ייעוץ וליווי של עורך דין מומחה ומנוסה בהסדרת מעמד לבני זוג ידועים בציבור. משרדנו מתמחה בדיני הגירה ובהסדרת מעמד בישראל. אם הנכם זקוקים לסיוע משפטי בהסדרת מעמדכם או מעמד יקיריכם, או שיש לכם כל שאלה בנושא, נשמח לעמוד לשירותכם.

סתירות בראיון במשרד הפנים

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top