דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נוהל משרד הפנים – מתן מעמד תושב ארעי בישראל (רישיון ישיבה מסוג א/5)

Joshua Pex

מעמד תושב ארעי בישראל (או בלשון משפטית רישיון לישיבה בישראל מסוג א/5) כשמו כן הוא – מעמד תושבות זמנית, אשר ניתנת על ידי משרד הפנים בדרך כלל למשך תקופה של שנה בלבד, כל פעם. יחד עם זאת, מעמד תושב ארעי מעניק לתושב הארעי תעודת זהות ישראלית וזכויות סוציאליות כגון ביטוח בריאות וכדומה.

מתן מעמד תושב ארעי

אנו במשרד עו"ד הגירה לישראל מסבירים במאמר זה את הליך משרד הפני למתן בפועל של רישיון ישיבה ארעי בישראל מסוג א/5, והארכתם של רישיונות אלה, בהתאם לתקנות הכניסה לישראל.

על-מנת לעשות את התהליך קל ופשוט כלל שניתן, אנו ממליצים להיעזר בעורכי הדין המומחים שלנו. בצוות שלנו מצוי עורך דין המומחה להגירה לישראל לרבות נוהל מתן רישיונות שהייה בישראל.

מתן והארכה של רישיונות לישיבה ארעית, א/5, ולישיבת קבע בישראל

למי מיועד השרות?

נוהל זה מיועד למי שאושרה בקשתו לקבלת מעמד כתושב ארעי או כתושב קבע מכוח פנייה בהתאם לנהלים אחרים.

השירות המוצע

הבקשה תוגש בלשכת רשות האוכלוסין הקרובה לאזור מגורי בני הזוג.

לפני הגשת בקשה – מתן מעמד תושב ארעי בישראל

לפני הגשת הבקשה לקבלת רישיון תושב ארעי מסוג א/5 או תושב קבע בפעם הראשונה, יש לוודא כי:

 1. מתקיימת חובת נוכחות: מגיש הבקשה חייב להיות נוכח בעת הגשתה. קטין חייב בליווי של הורה או אפוטרופוס.
 2. הוכנו המסמכים הנדרשים:
  1) טפסי הבקשה המתאימים ממולאים וחתומים.
  2) התמונות הנדרשות.
  3) דרכון זר, בעל תוקף של לפחות ששה חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקשת.
  4) עבור קטין – אישור חתום בידי שני ההורים.
  5) מכתב המפרט את נסיבות הבקשה, הכולל מידע תומך.
  6) אישור ממקום העבודה (אם המבקש עובד).
  7) הוכחות לגבי מרכז חיים בישראל: חוזה שכירות או הוכחה לרכישת דירה, חשבונות חשמל, מים, ארנונה, תדפיס בנק, תעודות בית ספר של ילדים וכדומה.
 3. הוכן תיעוד מקורי, מאומת ומתורגם:
  1) תעודת לידה.
  2) תעודה ציבורית המעידה על שינוי שם (אם שונה השם).
  3) תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו המעידה על מצבו הנוכחי והקודם.
  4) תעודת יושר עדכנית.
 4. בבקשה לרישיון קבע – הוכנו הוכחות לגבי מרכז חיים משותף בישראל: כל דבר אשר מעיד על קיום מרכז חיים בישראל – אישור רשות מקומית על מגורים, חוזי שכירות, חשבונות בנק, תלושי שכר, מוסדות חינוך, ביטוח לאומי וכו'.
 5. הוכן תצהיר של המבקש: המעיד על אמיתות החומר שהוגש ועל המחויבות להודיע על כל שינוי.
 6. נחתמה הצהרה: בידי המבקש, כי ידוע לו שהבקשה תדחה על הסף אם לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים תוך 45 יום.

לפני הגשת הבקשה להארכת רישיון תושב ארעי מסוג א/5 יש לוודא כי:

 1. הבקשה מוגשת לפחות 90 יום לפני פקיעת תוקף הרישיון הנוכחי.
 2. מתקיימת חובת נוכחות: מגיש הבקשה חייב להיות נוכח בעת הגשתה. קטין חייב בליווי של הורה או אפוטרופוס.
 3. הוכנו המסמכים הנדרשים:
  1) טפסי הבקשה המתאימים ממולאים וחתומים.
  2) התמונות הנדרשות.
  3) דרכון זר, בעל תוקף של לפחות ששה חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקשת.
  4) תעודת זהות וספח.
  5) מכתב המפרט את נסיבות הבקשה, הכולל מידע תומך.
 4. התקיים ריאיון אישי למבקש.
 5. הוכנו הוכחות לגבי מרכז חיים משותף בישראל: כל דבר אשר מעיד על קיום מרכז חיים בישראל – אישור רשות מקומית על מגורים, חוזי שכירות, חשבונות בנק, תלושי שכר, מוסדות חינוך, ביטוח לאומי וכו'.
 6. הוכן תצהיר של המבקש: המעיד על אמיתות החומר שהוגש ועל המחויבות להודיע על כל שינוי.

התשלום הנדרש

השירות ניתן בתשלום, בהתאם ללוח האגרות. עלות השירות (מעודכן לשנת 2015) הוא 190 ש"ח, אולם סכום האגרה משתנה מפעם לפעם.

אופן הגשת הבקשה

הבקשה תוגש לשכת רשות האוכלוסין הקרובה למקום מגורי המבקש.

אופן הטיפול בבקשה:

במעמד הגשת הבקשה – נוהל מתן מעמד תושב ארעי בישראל

 1. במעמד הגשת הבקשה יבדוק עובד רשות האוכלוסין את הנדרש במערכות הרשות, וכן את הכניסות והיציאות של המבקש, ואת אמיתותם של כל המסמכים הרלוונטיים.
 2. עובד רשות האוכלוסין יבדוק:
  1) האם קיימות הגבלות למבקש.
  2) קיום מרכז חיים בישראל.
  3) האם קיימים עבר פלילי או מניעה ביטחונית, או האם בן הזוג הזר הינו נתין של מדינת אבחון או מדינת סיכון.
 3. אם חל שינוי בנסיבות מזמן הגשת הבקשה, ייערך למבקש ריאיון.

לאחר קליטת הבקשה

 1. אם קיימות הגבלות מסוג כלשהו לגבי המבקש או המבקש הינו נתין מדינת אבחון או מדינת סיכון, תופנה הבקשה לגופי הרשות השונים ולרשויות הביטחון לשם התייעצות, הערכה ונקיטת הפעולות הנדרשות לשם המשך הטיפול בבקשה.
 2. אם לא נמצא מרכז חיים בישראל תדחה הבקשה.
 3. אם הבקשה הראשונה התקבלה מטעמים הומניטריים ומתגלה שינוי בנסיבות, תועבר הבקשה לבחינת מטה הרשות.
 4. אם עד סיום תוקף הרישיון הנוכחי לא הושלמו הבדיקות, יוארך תוקף האשרה הקיימת בשלושה חודשים נוספים.
 5. אם נדחתה הבקשה, יימסר ביד המבקש מכתב נימוק מפורט. הערה תירשם בתיק הבקשה, ובמערכות הרשות.
 6. אם התקבלה הבקשה, יוענק למבקש רישיון א/5 לתקופה של שנה, תודבק מדבקה בדרכונו ותונפק לו תעודת זהות חדשה עם ספח מתאים.

אנחנו לשירותכם – משרד עורכי דין

אם אתם נזקקים למומחים לנושאי מעמד ואשרות ישראל, לרבות נוהל מתן מעמד תושב ארעי בישראל – הגעתם למקום הנכון! משרד עורכי הדין שלנו – עורכי דין הגירה לישראל עומד לשירותכם. אנו מתמחים בתחומי המעמד לנתינים הזרים, ובצוות שלנו תוכלו למצוא עורך דין להגירה לישראל, עורך דין הגירה לארה"ב, עורך דין הגירה לקנדה וכן עורך דין מקרקעין ונדל"ן, עורך דין אזרחי/מסחרי. אנו מתמחים גם בנושאים הבאים: דיני תאגידים, צוואות וירושות, משפט מנהלי וחוקתי, דיני עבודה.

לנוחותכם, אנחנו פזורים בכל רחבי הארץ. הסניף המרכזי שלנו ממוקם בפתח-תקווה. הסניף הצפוני מצוי בעפולה והסניף הדרומי בהר עמשא.

אם אתם מעוניינים לקבל מידע משפטי בנוגע להגירה לישראל או מעמד תושב ארעי בישראל, צרו קשר:

משרד עורכי דין להגירה

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה