דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שינויים בחוק האזרחות הפורטוגלי

Michael Decker

מה הם השינויים בחוק האזרחות הפורטוגלי בין 2022 ל2023 ומה הם אומרים באופן מעשי מבחינת הזכאות שלכם לקבלת דרכון פורטוגל?

לאחרונה הסברנו על ההזדמנות האחרונה לקבל דרכון פורטוגלי לבעלי שורשים יהודים-ספרדיים: השינויים של תקנות ההגירה של פורטוגל אשר התקבלו בשנת 2022 ומגבילים את קבלת האזרחות אך ורק לבעלי זיקה לפורטוגל (תרבות, שפה, מקום מגורים ועוד) ייבחנו בערר שיגיע לבית המשפט העליון בפורטוגל וככל הנראה יימצאו כבלתי חוקתיים. מאידך, העדכונים לחוק האזרחות הפורטוגלי, אשר נערכו תוך תשומת לב רבה יותר לחוקתיות השינויים, ייכנסו לתוקף אך ורק ב2024. במידה ואכן הנהלים של 2022 יבוטלו על ידי בית המשפט, כל בקשה אשר הוגשה עד לסוף דצמבר 2023 תתקבל או לא תתקבל בהתאם לכללים ה"ישנים" של 2018-2021. במילים אחרות, סביר (אבל לא בטוח) שכל מי שיוכלו להוכיח את מוצאם מיהודי ספרדי ויגישו את בקשתם השנה, יקבלו דרכון פורטוגלי לעצמם ולבני משפחתם ללא צורך להוכיח זיקה לפורטוגל.

אבל מה הם בעצם השינויים הצפויים בחוק האזרחות הפורטגלי? מאחר ורוב המבקשים אינם דוברים פורטוגזית (להלן נושא הזיקה מעלה וכן הלאה) לקחנו על עצמנו לתרגם את טקסט ההצעה לעברית להלן:

שינויים בחוק האזרחות הפורטוגלי

הצעת חוק מס' 72/15/1

 דברי הסבר:

לחוק יסוד מס' 1/2013, מ-29 ביולי, אשר מוסיף את התיקון החמישי לחוק מס' 37/81, מ-3 באוקטובר, שאישר את חוק ההתאזרחות, התיר רכישת אזרחות פורטוגלית על ידי התאזרחות, לצאצאים של יהודים ספרדים ממוצא פורטוגלי שגורשו מפורטוגל בסוף המאה ה-15, ופוטר אותם ממילוי דרישות המגורים בפורטוגל וידיעת השפה הפורטוגזית.

מדיניות זה נועד לקדם פיצוי היסטורי על הרדיפות שספגה הקהילה היהודית מאז שלטונו של המלך מנואל הראשון, ולאפשר את חזרתם לקהילה הפורטוגלית של צאצאי יהודים שגורשו או שנמלטו מהאינקוויזיציה המוכיחים באופן אובייקטיבי את מסורת ההשתייכות לקהילה ספרדית ממוצא פורטוגלי.

בהקשר זה, עד סוף 2021 הוגשו כ-140 אלף בקשות להתאזרחות, כאשר אזרחות פורטוגזית ניתנה לכ-57 אלף צאצאים. החל משנת 2017 חלה עלייה אקספוננציאלית בבקשות התאזרחות – מגמה שהוחמרה בשל ביטול המדיניות שאושרה בספרד ב-2019 עם אותה מטרה – ועלו באופן ניכר מכ-7 אלף בקשות בשנה ב-2017 ליותר מ-50 אלף בשנת 2021. בשנת 2021, בקשות אלה היוו 72% מכלל הבקשות לרכישת אזרחות פורטוגזית באמצעות התאזרחות.

במקביל, נצפתה עלייה במספר הבקשות להתאזרחות מבני משפחה של אזרחים שקיבלו אזרחות פורטוגזית, כאשר כמעט כל המתאזרחים אינם חיים בפורטוגל ואין להם קשרים בפורטוגל – בניגוד לכוונת החלת המדיניות.

כפי שפורסם ברבים, כמות הבקשות הואצה על ידי ריבוי החברות הנעזרות בפרסום אגרסיבי כדי לפתות בעלי עניין פוטנציאליים להתאזרח, ואשר הכריזו על היתרונות הכרוכים בקבלת דרכון ממדינה חברה באיחוד האירופי המאפשר לנסוע ללא ויזה לרוב מדינות העולם.

לאור רקע זה, מוצדק לכלול בחוק ההתאזרחות את הדרישה כי לצאצאי יהודים ספרדים יהיה קשר ממשי ועכשווי לפורטוגל, והדרישה להוכיח, בעת הגשת הבקשה, את קיומו של קשר זה עם המדינה ועם הקהילה הלאומית. דבר זה מבטיח שמי שיקבל בדרך זו גישה לאזרחות פורטוגלית הוא מי שרוצה ליצור קשר ממשי עם הקהילה הלאומית, ולא רק מי שרוצה לקבל מעמד מועיל [של דרכון אירופי].

יחד עם זאת, בהתחשב בכך שכרגע רק פורטוגל מספקת מדיניות להתאזרחות של זרים המבוססת אך ורק על מוצאם הרחוק של יהודים ספרדים שגורשו מחצי האי האיברי לפני יותר מחמש מאות שנה וכי מדיניות זה כבר הוחלה שבע שנים, מובן כי מטרת הפיצוי ההיסטורי שנקבעה בחוק היסוד מס' 1/2013, מ-29 ביולי, הוגשמה.

בהתחשב בכך ששום מדיניות לפיצוי היסטורי לא צריכה להיות נצחית, אנו סבורים שיש לקבוע מגבלת זמן למשך המדיניות החריג שנקבע לצאצאי יהודים ספרדים ממוצא פורטוגלי, בדומה למה שקרה בספרד, שלמדיניותם היה יישום מוגבל בזמן, והייתה, בנוסף, תובענית מאוד להענקת אזרחות ספרדית לצאצאי יהודים ספרדים.

בנוסף, מאחר שחוק ההתאזרחות אינו מכיל כל הוראה המונעת את ההתקדמות והתוצאה הרגילות של תהליך רכישת אזרחות פורטוגלית המוצגת על ידי אזרחים נמענים של אמצעים מגבילים שנקבעו על ידי האיחוד האירופי או האומות המאוחדות, נחשב ראוי להקפיד על השעיית תהליך ההתאזרחות בזמן שהאמצעי קיים, ובכך להבטיח יישום טוב יותר של מדיניות משפטית זו עם המדיניות המעוגנת בחוק מס' 97/2017, מ-23 באוגוסט, בנוסחו הנוכחי.

נכון להיום, אם זר הוא נמען של אמצעי מגביל, יכול להיות שהוא מנוע מלהיכנס לפורטוגל, אך אין זה אומר שמנוע ממנו לקבל אזרחות פורטוגלית. למעשה, לאחר רכישת אזרחות פורטוגלית, אין דרך למנוע כניסה לשטח המדינה או לקבוע את עזיבתו.

בהתחשב בניסיון שנאסף, נמליץ גם על איסוף נתונים ביומטריים מהמתעניינים באזרחות הפורטוגלית, על מנת לחזק את המנגנונים לאימות מהימנות הנתונים המועברים על ידי המתעניינים בתהליך ההתאזרחות.

בכל הנוגע לתופעות המהוות סכנה או איום על הסדר הציבורי, הביטחון או ההגנה הלאומית, אשר, במידה ואושרו, קובעות את אי הענקת אזרחות, אנו מאריכים אותן, וקובעים מדיניות לפי חוק מס' לחוק מס' 23/ 2007, מ-4 ביולי, המאשר את המדיניות המשפטית לכניסה, שהייה, יציאה והרחקה של זרים משטח המדינה, ובכך מחזקים את הממד הבטחוני של מערכת המשפט.

גם מידת הענישה [הגירה לפורטוגל עם עבר פלילי] המונעת מתן אזרחות הופחתה משלוש שנים לשנה, בהתאם למדיניות הקבועה בחוק מס' 23/2007 מ-4 ביולי, בנוסחו הנוכחי.

לבסוף, מנצלים את ההזדמנות להבהיר את העובדה שקבלת האזרחות תלויה לצורך ספירת תקופת ההתנגדות לקבלת אזרחות מרצון.

לכן:

בהתאם לפסקה ד) של מס' 1 של סעיף 197 של החוקה, הממשלה מציגה בפני אספת הרפובליקה את הצעת החוק הבאה:

סעיף 1

מטרה

לחוק זה נוסף התיקון ה-10 לחוק מס' 37/81, מ-3 באוקטובר, בנוסחו הנוכחי, המאשר את חוק ההתאזרחות.

סעיף 2

תיקון לחוק מס' 37/81, מ-3 באוקטובר

 סעיפים 1, 6, 9, 10 ו-13 לחוק מס' 37/81 מ-3 באוקטובר, בנוסחו הנוכחי, מוחלפים בנוסח הבא:

סעיף 1

 • 1 – […].
 • 2 – […].
 • 3 – קיומם של קשרים ממשיים עם הקהילה הלאומית, למטרות שנקבעו בפסקה ד) של מס' 1, המאומתים על ידי ידיעה מספקת של השפה הפורטוגזית ותלוי באי הרשעה בעונש מאסר של שנה אחת או יותר, בפסק דין סופי, בגין פשע עניש לפי החוק הפורטוגלי, והעדר סכנה או איום על הביטחון או ההגנה הלאומיים, בגין מעורבות בפעילויות הקשורות לטרור, פשיעה אלימה, אלימה במיוחד או פשע מאורגן.

סעיף 6

 • 1 – […].
 • א)  […];
 • ב)  […];
 • ג)  […];
 • ד) לא הורשעו, בפסק דין סופי, בעונש מאסר של שנה אחת או יותר, בגין פשע עניש לפי החוק הפורטוגלי;
 • ה) אינם מהווים סכנה או איום על הביטחון או ההגנה הלאומיים, בגין מעורבות בפעילויות הקשורות לטרור, פשיעה אלימה, אלימה במיוחד או פשע מאורגן.
 • 2 – […].
 • 3 – […].
 • 4 – […].
 • 5 – […].
 • 6 – […].
 • 7 – הממשלה רשאית להעניק אזרחות בהתאזרחות, תוך ויתור על שתי הדרישות המפורטות בפסקאות ב) ו-ג) של תת-סעיף מס' 1, לצאצאים של יהודים ספרדיים פורטוגליים, על בסיס הוכחה:
 • של מסורת ההשתייכות לקהילה ספרדית ממוצא פורטוגלי, המבוססת על דרישות אובייקטיביות מוכחות של קשר לפורטוגל, כלומר שמות משפחה [ראו רשימת שמות משפחה ספרדיים], שפת משפחה [כגון לדינו], מוצא ישיר או עקיף; ושל
 • הבעלות, המועברת בירושה, של זכויות מקרקעין על נכסים הנמצאים בפורטוגל, של זכויות הנאה אישיות אחרות או של אחזקות מניות בחברות מסחריות או קואופרטיבים שהוקמו בפורטוגל, או ביצוע נסיעות קבועות לאורך חיי המבקש לפורטוגל, כאשר עובדות אלו מעידות על קשר ממשי ומתמשך לפורטוגל.
 • 8 – […].
 • 9 – […].
 • 10 – […].
 • 11 – הוכחת העדר הרשעה, עם פסק דין סופי, עם עונש מאסר של שנה אחת או יותר המוזכר בפסקה ד) של סעיף מס' 1 ניתנת באמצעות הצגת תעודות רישום פלילי מונפקות:
 • א)  […];
 • ב)  […].
 • 12 – […].

סעיף 9

 • 1 – […].
 • א)  […];
 • ב) ההרשעה, בפסק דין סופי, עם עונש מאסר של שנה אחת או יותר, בגין פשע עניש לפי החוק הפורטוגלי;
 • ג)  […];
 • ד) קיום סכנה או איום על הביטחון או ההגנה הלאומיים, בגין מעורבות בפעילויות הקשורות לטרור, פשיעה אלימה, אלימה במיוחד או פשע מאורגן.
 • 2 – […].
 • 3 – […].
 • 4 – […].

סעיף 10

 • 1. ההתנגדות מוגשת על ידי התביעה הציבורית תוך תקופה של שנה ממועד רישום רכישת האזרחות, בהליך שייפתח לפי תנאי סעיף 26.
 • 2 – […]

שינויים בחוק האזרחות הפורטוגלי

סעיף 13

 • 1 – […].
 • 2. ההליך לרכישת אזרחות פורטוגזית בשל רצון, אימוץ או התאזרחות מושעה גם כל עוד בעל העניין קיבל אמצעים מגבילים/הגבלות, שאושרו על ידי האומות המאוחדות או על ידי האיחוד האירופי, כמשמעותו בחוק מס' 97/2017 , מ-23 באוגוסט
 • – [קודם מס' 2].
 • – 4. מעשים שנעשו בניגוד להוראות סעיפים מס' 1 ו-2 בטלים ומבוטלים.»

סעיף 3

תוספת לחוק מס' 37/81, מ-3 באוקטובר

נוסף לחוק מס' 37/81 מ-3 באוקטובר, בנוסחו הנוכחי, סעיף 12-ג, בנוסח הבא:

סעיף 12-ג

איסוף נתונים ביומטריים

 • 1. למטרות אימות מהימנות הנתונים המוצגים בתהליך ההתאזרחות, ניתן לאסוף את הנתונים הביומטריים הבאים של בעלי עניין:
 • א) תמונת פנים;
 • ב) טביעות אצבע;
 • ג) גובה.
 • 2. האיסוף והעיבוד של הנתונים הנזכרים בסעיף הקודם יכולים להתבצע על ידי צוות מוסמך שהוסמך כדין על ידי מכון רישום ונוטריון, מוסד ציבורי (.IRN, I.P), או על ידי המנהלת הכללית לעניינים קונסולריים וקהילות פורטוגליות, או באמצעות מסופי שירות עצמי המסופקים על ידי .IRN, I.P, או מסופי שירות עצמי הניתנים על ידי הסוכנות למודרניזציה מנהלית, P., במרחבים אזרחיים.
 • 3. במקרה של דחיית בקשת האזרחות, ניתן לעשות שימוש חוזר בנתונים האמורים במס' 1 למטרות המפורטות בחוק מס' 7/2007, מ-5 בפברואר, בנוסחו הנוכחי, כאשר הם נשמרים בתנאים הקבועים בו.
 • 4. במקרה של דחיית הבקשה לאזרחות, הנתונים האמורים במס' 1 נמחקים לאחר תום התקופה לערעור משפטי על צו הדחייה או, במקרה של ערעור, לאחר שההחלטה הסופית תבטל או תכריז על צו הדחייה כמבוטל.

סעיף 4

תיקון שיטתי לחוק מס' 37/81, מ-3 באוקטובר

פרק 6 של כותרת 1 לחוק מס' 37/81 מיום 3 באוקטובר, בנוסחו הנוכחי, נכלל כעת בסעיפים 12-ג עד 15.

סעיף 5

תקנות

הממשלה תבצע את השינויים הנדרשים בתקנת ההתאזרחות הפורטוגלית, שאושרה בצו-חוק מס' A/2006-237, מ-14 בדצמבר, תוך תקופה של 90 ימים מפרסום חוק זה, תוך קביעה מפורשת של תנאי האיסוף והעיבוד של הנתונים הביומטריים האמורים בסעיף 12-ג לחוק מס' 37/81 מ-3 באוקטובר, שנוסף בחוק זה.

סעיף 6

כלל ביטול

מס' 7 מסעיף 6 לחוק מס' 37/81, מ-3 באוקטובר, בנוסחו הנוכחי מבוטל.

סעיף 7

כניסה לתוקף והשלכות

 • 1. מבלי לגרוע מהוראות המספר שלהלן, חוק זה נכנס לתוקף ביום שלאחר פרסומו.
 • 2. הוראות הסעיף הקודם נכנסות לתוקף ב-1 בינואר 2024.
 • 3. הוראות המספר הקודם אינן משפיעות על הערכת בקשות למתן אזרחות פורטוגלית שהוגשו, בהתבסס על מס' 7 של סעיף 6 לחוק מס' 37/81, מ-3 באוקטובר, עד ה-31 בדצמבר 2023.

נראה ואושר על ידי מועצת השרים ב-6 באפריל 2023

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה