דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרת כניסה לישראל – כל מה שחשוב לדעת

Joshua Pex

מתי יש להסדיר מראש אשרות כניסה עבור תיירים לישראל? בשנים האחרונות הפכה ישראל ליעד אטרקטיבי במיוחד עבור תיירים מכל קצוות תבל. מזג האוויר הנוח ברוב ימות השנה, האטרקציות הרבות וחופי הים מהווים מוקדי משיכה תיירים בודדים, זוגות, משפחות וקבוצות המעוניינים לטייל ולנפוש בישראל. חשוב לדעת כי לא פעם עולה צורך בהגשת בקשה לקבלת ויזה לצורך כניסה לישראל. האמור נכון לגבי אזרחים ממדינות שונות, אך גם במקרים פרטניים. להלן יפרט על כך עו״ד יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני הגירה וכניסה לישראל.

במשרדנו, בירושלים ובתל אביב, פועלים עורכי דין המתמחים בדיני הגירה לישראל. עורכי הדין ממשרדנו מייצגים באופן שוטף לקוחות פרטיים ועסקיים אשר הנם אזרחי מדינות זרות ומעוניינים להיכנס לישראל ולשהות בה למטרות תיירות, עסקים ועוד. למשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכי הסדרת מעמד בישראל עבור אזרחים זרים, בפני רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים וכל הערכאות המשפטיות.

אזרחים זרים אשר רוצים לבקר בישראל אך לא לעבוד או להשתקע בארץ, זקוקים לאשרת תייר – אשרת כניסה לישראל מסוג ויזה ב2. אזרחי מדינות שחתמו על הסכם "פטור מאשרות" עם ישראל מקבלים אשרות אלו בכניסה לארץ, לעומת אזרחי מדינות אחרות, אשר נדרשים לקבל אשרת כניסה מראש בנציגות ישראל בחו"ל. בכל מקרה, כל מי שנכנסים ארצה חייבים לציית להוראות האשרה, ובייחוד לתוקפה.

אם כן, כיצד מקבלים אשרות כניסה לישראל אזרחי העולם, מה הן התוצאות במידה ובקשת קבלת האשרה מסורבת, וכיצד יכולים ישראלים לעזור לקרובי משפחה, חברים, ובני זוג, להגיע לארץ הקודש? במאמר זה, יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל המתמחה בהשגת ויזות ישראליות שונות, יסביר כיצד משיגים אשרות כניסה לישראל

האם אזרחי מדינות "פטורות" מאשרה זקוקים לוויזת כניסה לישראל?

מדינת ישראל חתומה על הסכם "פטור מאשרות" עם ארצות הברית, מדינות רבות באירופה ובעולם הראשון. הסכמים אלו אינם בעצם "פוטרים" מהצורך באשרת כניסה לישראל ובמיוחד לא מהצורך באשרה שתאפשר לאזרחי מדינות אלו לעשות יותר מאשר ביקור קצר בישראל. עם זאת, אזרחי מדינות אלו אינם חייבים לקבל אשרה מראש לפני שהם מבקרים בישראל. במקום לעבור את ההליך הבירוקרטי המפורט בהמשך מול נציגות ישראל במדינת מושבם עבור אזרחי מדינות שאינן פטורות, אזרחי מדינות פטורות מקבלים את אשרת הביקור עם הכניסה לישראל, לאחר מעבר בביקורת גבולות, בדרך כלל נמל תעופה בן גוריון. יחד עם זאת, אזרחי המדינות הפטורות אשר נתקלו בבעיות מול רשויות ההגירה לישראל בעבר, יידרשו גם כן לקבל אישור כניסה לישראל מראש, עוד לפני ההגיעה לארץ, אחרת עלולים למצוא עצמם מסורבי כניסה לישראל.

עם זאת, חשוב לציין שהליך קבלת האשרה בנקודה זו אינו פורמלי בלבד ואינו אוטומטי. נציגי ביקורת גבולות מוודאים על בסיס שיחה עם המבקרים ומעקב אחרי התגובות שלהם, הן המילוליות והן שפת הגוף והבעות הפנים, שכל רצונם הוא אכן לבקר בישראל. במידה ומתעורר החשד כי בכוונת המבקר לפגוע בביטחון מדינת ישראל או להשתקע לעבוד בישראל באופן לא חוקי, או שיש בן זוג בישראל, יעבור המבקר תשאול מעמיק. ייתכן ותוקף האשרה של מבקר חשוד יונפק לתקופה קצרה במיוחד – אורכה המקסימלי של אשרת ב-2 הוא 90 יום, וחשוב לבדוק את תוקף האשרה בעת קבלתה, על מנת שלא לחרוג מהתוקף המצוין. מאידך, במקרים מסויימים ייתכן גם כי כניסתו לישראל תסורב והוא יגורש חזרה למדינת המוצא.

כיצד אזרחי העולם מקבלים אשרות כניסה לישראל?

רוב מדינות העולם אינן חתומות על פטור מאשרות עם ישראל. כפועל יוצא מכך, אזרחי מדינות אלו חייבים לקבל ויזת כניסה לישראל משגרירות או נציגות ישראל הקרובה. עובדי הנציגות נדרשים לוודא גם הם כי אין ברצון המבקר לעבוד בישראל באופן לא חוקי, להזיק לציבור הישראלי או לחרוג מתוקף האשרה. עם זאת, מאחר והמבקר אינו נמצא בשערי ישראל, יש לבירוקרטיה זמן לעבוד ולוודא שכל המידע הנחוץ ברשותה. מחד, הדבר אומר שהליך אשרת כניסה ישראלית בנציגות אינו עניין של מספר דקות כמו בביקורת גבולות. מאידך, גם נדחתה הבקשה לקבלת אשרת תייר ישראלית, המבקר יכול להגישה מחדש עם מסמכים נוספים ללא שייחשב כמי שגורש מישראל, יאבד את עלות כרטיס הטיסה, לעיתים יידרש לשלם בנוסף על הטיסה חזרה, יבלה שעות או ימים במתקן מסורבים. יתרון ברור נוסף הוא כי מי שקיבל אשרת כניסה מראש דרך הקונסוליה הישראלית בחו"ל, בדרך כלל לא יסורב כניסה על ידי נציגי ביקורת גבולות עם ההגעה לישראל, אלא במקרים חריגים בלבד.

נוהל הטיפול במתן אשרות לכניסת תיירים (ויזת תייר לישראל) ממדינות המחויבות באשרת כניסה

מדינת ישראל, ככל מדינה ריבונית, זכאית לשמור על גבולותיה ולהתיר כניסת מבקרים לארץ כתיירים, בהתאם לחוקים, תקנות ונהלים, לרבות כמובן שליטה על כניסת אזרחים זרים לארץ באמצעות ויזת תייר לישראל. רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים היא האחראית על יישום אכיפת חוק הכניסה לישראל וביצוע פיקוח על כניסת תיירים לארץ.

נוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ״ב/2 ביקור״ (ויזת תייר לישראל), אשר עודכן לאחרונה בשנת 2020, מיועד קובע כללים לגבי הכניסה של אזרחי מדינות החפצים להגיע לישראל כתיירים, אולם אין הסכמי פטור מאשרות הכניסה בין מדינת המוצא שלהם (דוגמת סין, טורקיה ואתיופיה), לבין מדינת ישראל. כמו כן, לעיתים אזרחים זרים אלה אינם יכולים להגיש בקשה לכניסה לישראל בנציגות ישראל בחו"ל (שגרירות או קונסוליה) מסיבות המפורטות בנוהל. במקרים אלה, רק אזרח או תושב קבע ישראלי יוכל להזמין את אזרחים זרים אלה לבקר בישראל.

נציג משרד הפנים המטפל בבקשה לאשרת כניסה לישראל כתייר, יבדוק האם הבקשה עומדת בתנאים ו/או חסר תיעוד כנדרש. אם חסרים מסמכים הבקשה תסורב על הסף, והמזמין יידרש להמציא את המסמכים בהתאם לנוהל, במסגרת בקשה חדשה.

כאשר בקשה הוגשה כנדרש, אך מרכז מחלקת האשרות בלשכת האוכלוסין וההגירה אשר מטפל בבקשה לא השתכנע באשר למטרות הביקור (כלומר קיים חשש כי הכניסה לישראל אינה למטרת ביקור כתייר או שקיים חשש להשתקעות בישראל) הבקשה תסורב. הודעה על סירוב הכניסה לישראל כתייר תשלח למזמין תוך 30 יום מהגשת הבקשה, תוך פירוט נימוקי הסירוב.

במידה ובקשה לקבלת ויזת תייר לישראל תאושר, האישור יועבר לקונסוליה ישראלית וייעודכן בקבצי מזמין-מוזמן. הקונסול הישראלי רשאי לעכב את מתן האישור אם יש לו הסתייגויות. במקרה זה הבקשה תיבחן מחדש.

יש לציין כי גם לאחר קבלת אשרות לכניסת תיירים לישראל, פקידי משרד הפנים אשר עובדים בביקורת הגבולות במעברי הגבול בכניסה לישראל (נמל תעופה בן גוריון לדוגמא) רשאים למנוע כניסה לישראל, על פי שיקול דעתם באם עולה חשש שמטרת הכניסה לישראל אינה תיירותית, אלא עבודה או השתקעות בישראל.

האם גם למי שקיבל אשרת תייר מראש יכולים לסרב כניסה לישראל?

באופן תאורטי, הדבר בחלט אפשרי. באופן מעשי, ועל בסיס הניסיון הרב שיש למשרדנו בתחום הכניסה לישראל, הדבר מאוד אינו סביר. פקידי ביקורת הגבולות סומכים על כך שעובדי השגרירות עשו את עבודתם נאמנה, ואלא אם המבקר מתנהג בצורה לא הולמת חשודה ביותר, הוא יורשה להיכנס לישראל.

תנאים ודרישות למימוש נוהל הטיפול במתן אשרות לכניסת תיירים לישראל

אזרח ישראלי יכול להגיש בקשה להזמנת תייר בלשכת האוכלוסין של משרד הפנים באזור מגוריו באחד מהמקרים הבאים: (1) אין נציגות ישראלית בארצו של המוזמן; (2) הוגשה בקשה שסורבה ע"י הקונסול (יש להמציא אסמכתא לכך); (3) הזר המוזמן שהה בישראל בעבר באופן לא חוקי; (4) במקרים הומניטאריים, כאשר הזר המוזמן הינו נכה, קשיש וכו'; (5) ביקור של קרובי משפחה; (6) אנשי עסקים המוזמנים לביקור קצר ע"י בעלי עסקים בארץ לצרכים עסקיים.

 תוגבל כניסת אזרחים זרים ששהו בעבר בארץ באופן לא חוקי

במקרים מסוימים קובע הנוהל הגבלה על כניסה של אזרחים זרים כתיירים לישראל, לרבות אם בין ישראל לבין מדינת המוצא של האזרחים הזרים יש הסכמי פטור הדדיים מוויזה. מדובר במקרים הבאים:

 1. מי שהורחק מישראל לא יוכל לחזור לישראל לכל תקופת צו ההרחקה שהוצא נגדו. ככל שלא מצוין אחרת, צו ההרחקה אינו מוגבל בזמן.
 2. מי שסורב כניסה לארץ במעבר גבול יוכל להיכנס לישראל אחרי 5 שנים מיום סירובו.
 3. מי ששהה בישראל באופן לא חוקי מעל 30 יום ועד שנה לאחר תום תוקף של האשרה שלו, יוכל להגיש בקשה לכניסה לישראל רק בחלוף שנה מיום יציאתו.
 4. מי ששהה בישראל באופן לא חוקי מעל שנה, יוכל להגיש את הבקשה לכניסה רק בתום 5 שנים מיום יציאתו.
 5. מי שהוזמן להליך משפטי/ועדת תביעות בביטוח לאומי, יטופל ללא התחשבות בתקופת שהייה קודמת שלו בישראל.

חשוב לשים לב לכך שחרף היות התנאים שלעיל נוקשים מאוד, קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לקבל אישור כניסה לישראל כתייר מוקדם יותר. בסמכות מנהל לשכת האוכלוסין של משרד הפנים, בכפוף לאישור מחלקת אשרות במטרה האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, לאשר כניסה מוקדמת יותר במקרים חריגים.

תיאור הליך הזמנת אזרח זר לצורך דיון משפטי / ועדת תביעות בביטוח לאומי

 1. הזמנת זר לארץ תיעשה ע"י בא כוחו, באמצעות ייפוי כוח נוטריוני אשר אומת ע"י קונסול.
 2. יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים (צו בית משפט, זימון לדיון), אשר מעידים על כך שנוכחותו של הזר המוזמן נדרשת.
 3. באם הבקשה לכניסה לישראל כתייר תאושר, הזר המוזמן יקבל אישור כניסה עד 7 ימים ובכפוף לקבלת ערבות בנקאית.
 4. אם המזמין הגיש בקשות דומות בעבר, משרד הפנים יבדוק האם אותם מוזמנים, אזרחים זרים, אשר הוזמנו לישראל על ידי המזמין – עזבו את הארץ בזמן טרם פג תוקף האשרה. אם לא, הבקשה תסורב או שמשרד הפני ידרוש ערבות בנקאית גבוהה יותר.

  אשרות כניסה לישראל לתיירים

הליך הטיפול בבקשה לקבלת ויזת תייר לישראל – אשרת כניסה עבור אזרחים זרים המוזמנים לישראל ע"י ישראלי

תנאים ודרישות שמזמין צריך לעמוד בהם בהתאם לנוהל מתן ויזת תייר לישראל:

 1. קיימת חובת נוכחות אישית של המזמין.
 2. מילוי טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל כתייר.
 3. אם מזמינים מוגדר "קטין", יש להביא אישור חתום ע"י שני הורים (או אפוטרופוס) בקונסוליה בחו"ל או בארץ.
 4. אם המוזמן בא ממדינת אבחון/סיכון, עליו למלא טופס קורות חיים מקוצר.
 5. התחייבות המזמין על יציאת המוזמן במועד מישראל, על מטרה ומשך הביקור.
 6. צילום ת.ז של המזמין.
 7. צילום דרכון של המוזמן, לרבות אשרות כניסתו לארצות שהמוזמן ביקר.
 8. דרכון של המוזמן צריך להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום יציאתו מהארץ.
 9. מסמכים ותעודות המעידות על קשר בין מזמין למוזמן (תעודת לידה, תעודת נישואין וכו').
 10. כל מסמך אחר בהתאם לשיקול דעתו של עובד הרשות.

אשרת כניסה לישראל עבור בת זוג בן זוג של ישראלי

בין אם בני זוג של ישראלים הם אזרחי מדינות הפטורות מוויזה לישראל או לא, על מנת להתחיל בהליך המדורג לקבלת מעמד בישראל בעבור בן זוג, הם צריכים לקבל הזמנה רשמית דרך משרד הפנים – סניף רשות האוכלוסין וההגירה הקרוב למקום מגורי המזמין.

מה הבעיה במידה ובני הזוג מגיעים לביקור בישראל ללא כוונה להתחיל בהליך? ובכן, זוגות רבים מודעים לכך שהליך ההזמנה יכול לקחת זמן רב ועבודה רבה מול הבירוקרטיה של משרד הפנים, לכן מעדיפים להתחיל בהליך כאשר האזרח הזר כבר נמצא בישראל או מגיע לישראל במיוחד לשם כך. ברגע שהזוג נמצא יחדיו בתחומי המדינה, לרוב משרד הפנים לא יצליח, במיוחד במידה והזוג נעזר בעורך דין מומחה, בדרישה שהזר יעזוב לחו"ל טרם תחילת ההליך. מובן שתחילת ההליך בישראל מקצרת זמן, חוסכת בירוקרטיה, ואינה מפרידה בין בני הזוג עד לאישור ההזמנה.

אם כן, הנחת המוצא של עובדי משרד הפנים (כולל ביקורת גבולות) היא כי זוגות רבים שואפים לדלג על הליך ההזמנה. עובדי ביקורת גבולות חושדים לעתים קרובות בבני זוג זרים של ישראלים שהגיעו לביקור בישראל כי בכוונתם להשתקע בארץ – כלומר להתחיל בהליך קבלת מעמד לאחר הכניסה לישראל, ומסרבים לכניסתם. קורה אף שישראלים אשר חוזרים עם בני הזוג מיעדי הנישואין בחו"ל הפופולריים (קפריסין, צ'כיה, גאורגיה) מודיעים על כך בביקורת גבולות בשמחה ובששון… ומתחילים את ירח הדבש עם גירוש בן הזוג מישראל.

במיוחד על מנת למנוע סירוב כניסה משפיל המסבך את כניסת בן הזוג לישראל בעתיד, חשוב לפעול במיוחד להזמנת בן זוג זר של ישראלי לביקור תיירותי בישראל.

מה קורה למי שסורבה כניסתו לישראל?

בין אם המבקר "מגורש", "מורחק" או שסתם "מסורבת כניסתו", ובין עם דרכונו מקבל חותמת בהתאם או לא, סירוב הכניסה נרשם במערכת ביקורת הגבולות. לאחר מכן, כניסתו של המבקר תסורב אוטומטית במשך 5-10 שנים, ותתקבל בחשד גם בעתיד. למעשה, הסיווג הספציפי של סירוב הכניסה רלוונטי בעיקר לבירוקרטיה פנימית של ביקורת גבולות ולהרגעת המבקר ("לא גירוש, סירוב כניסה") ואינו משנה מבחינת ההשלכות המעשיות.

מה הן הסיבות האפשריות לסירוב כניסה לישראל?

כתבנו רבות על נושא סיבות לסירוב כניסה לישראל בעבר ואנו ממליצים לעיין במאמרים הרלוונטיים. חשוב להדגיש שסירוב הכניסה מבוסס על חשד "מוצדק" סובייקטיבי של צוות ביקורת גבולות ואין בנהלים דרישה להוכחה אובייקטיבית ושאינה מוטלת בספק.

תיירים המגיעים לישראל השואפים מן הסתם להיכנס ללא בעיות או קשיים מיורים יכולים להרגיע את פקידי ביקורת הגבולות על ידי הצגת כרטיס טיסה חוזר, תוכנית ביקור מסודרת עם תאריך סיום, ופרטי אנשי קשר בישראל. כמו כן, מי שחושש מתשאול מעמיק יותר, יכולים להכין מראש מסמכים המעידים על מרכז חיים בחו"ל, כגון: נכס מגורים, עבודה, רכב, לימודים וכדומה. מצד הישראלים המקבלים מבקרים מחו"ל, חשוב להיות זמינים לקראת הגעתם ולהסביר בצורה ברורה וללא התרגשות שאין בכוונת הנכנסים להשתקע בישראל. במידת הצורך, ועל מנת למנוע גירוש תייר חשוד, ניתן להציע להפקיד ערבות בנקאית לטובת משרד הפנים, אשר לא תוחזר למפקיד במידה והמבקר יישאר בישראל מעבר לתוקף האשרה.

האם ניתן לקבל ויזת תייר מראש לאזרחי מדינות "פטורות מאשרה"?

לא בדיוק. אם זאת, אכן ניתן לפנות למשרד הפנים על מנת להזמין אדם שכניסתו סורבה בעבר או מי שחושדים שכניסתו אולי תסורב. מדובר בהליך בירוקרטי מסובך יחסית, בין השאר מאחר ומדובר במלכוד 22 עבור מי שכניסתו לא סורבה – עצם הנחת המוצא של המזמין כי ייתכן וכניסת המוזמן תסורב מובילה לחשד במזומן. במידה ופקידי משרד הפנים חושדים כי ייתכן והמוזמן ירצה להשתקע בישראל, הם עשויים לסרב לבקשת ההזמנה או לדרוש כי המזמין יפקיד ערבות בנקאית לטובת המשרד.

אשרת כניסה חוזרת לישראל עבור עובדים זרים ומבקשי מקלט

בניגוד למדינות כגון ארה"ב, ישראל אינה מנפיקה ויזות כניסה התקפות לזמן ממושך, כאשר באפשרות המבקר לעזוב את ישראל ואז לחזור עם אותה הוויזה. ברגע שתייר, עובד זר, או מבקש מקלט עוזבים את גבולות ישראל, פג תוקפה של ויזת הכניסה. עבור כל כניסה נדרשים לקבל אשרת כניסה חדשה נפרדת. עבור תיירים, שלצורך העניין יצאו לביקור בירדן או במצריים, וחזרו לישראל לאחר זמן קצר, השגת אשרת כניסה חדשה עלול להיתקל בקשיים. נציגי ביקורת גבולות עשויים להקשות כל כניסות תיירות חוזרות ונשנות לישראל בטענה של השתקעות, אבל יכולים גם להעלים עין מהנושא עבור אזרחי מדינות הפטורות מאשרה.

עבור עובדים זרים ובמיוחד מבקשי מקלט, מדובר בעניין מסובך בהרבה. ברגע שרגלם דורכת בחו"ל, העובד הזר נחשב כאילו הסתיימה האשרה שלו, ומבקש המקלט כאילו ויתר על בקשתו למצוא מקלט בישראל. עם זאת, מדינת ישראל מבינה שלעובדים זרים יש לעתים צורך לצאת לחו"ל על מנת לבקר בארץ מולדתם, לבלות זמן עם בני המשפחה ועוד, ואז לחזור למקום עבודתם בישראל. בנסיבות אלו, עובדים זרים יכולים להגיש בקשה להשגת ויזת כניסה חוזרת לישראל ("אינטר-ויזה"), בין אם מספר חודשים לפני היציאה, או אף באופן דחוף מספר ימים לפני.

באופן תאורטי, אפשרות קבלת אינטר-ויזה פתוחה אף בפני מבקשי מקלט בישראל, אך באופן מעשי, השגת האשרה כרוכה בנסיבות יוצאות דופן מהרגיל, מעבר לאירוע משפחתי חשוב או טיפול בקרוב משפחה חולה.

האם ניתן להאריך אשרת כניסה לישראל?

ניתן להאריך את תוקפה של ויזת ב-2 מעבר לשלושה חודש או לתוקף הראשוני שניתן לאשרה. על מנת לעשות זאת, יש לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה ולהוכיח נסיבות מיוחדות המצדיקות את הישארותו של המבקר בארץ מעבר לתוקף האשרה. ייתכן ויהיה צורך בסיועו של עורך דין מומחה לדיני הגירה.

צרו קשר עם עורך דין אשרות והגירה

במאמר זה הסברנו על הנוהל לצורך הזמנת תיירים וקבלת אשרות כניסה עבור תיירים בישראל. ככל שאתם זקוקים לעזרה בהשגת אשרת כניסה לישראל עבורכם או עבור יקיריכם, או ככל שכניסתו של בן זוג או קרוב משפחה לישראל סורבה, או ככל שמתעניינים בכל נושא הקשור לתחום הגירה לישראל, משרדנו כאן לשירותכם. צרו קשר על מנת לקבל עצה משפטית וסיוע:

יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל – משרד עו"ד להגירה

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה