דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרת כניסה חוזרת לישראל (מולטי-אינטרי ויזה)

Joshua Pex
Joshua Pex

כיצד מקבלים אשרת כניסה חוזרת לישראל? כל אזרח זר, עובד זר חוקי, פליט, ואחר אשר צריך לצאת מישראל ולחזור, זקוק לאינטר-ויזה. אשרה זו היא דרך לוודא שה"מבקר" יורשה להיכנס חזרה לישראל לאחר ששהה בחו"ל. משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בנושאי כניסה ויציאה מישראל. מאמר זה של עורך הדין יהושע פקס, יסביר מי יכול לקבל אשרת כניסה חוזרת לישראל, כיצד, ולכמה זמן.

אשרת כניסה חוזרתמי יכול לקבל אינטר-ויזה?

אינטר-ויזה נועדה לעובדים זרים ומבקרים השוהים בישראל (כגון סטודנטים, מתנדבים, אנשי דת, וכדומה) . ספציפית, הנהלים של רשות האוכלוסין בנוגע לאשרת כניסה חוזרת מתייחסים לעובדים זרים בעלי אשרת עבודה ב/1 או ב/2 לעובדי סיעוד. עובדים זרים אשר מבקשים לצאת מישראל לתקופה קצרה ולאחר מכן לשוב לארץ. מטרות היציאה יכולות לכלול חופשה בארץ המוצא, טיול בחו"ל, או הסדרת עניינים משפחתיים, ועוד. בכל מקרה, העובד זקוק לאשרת כניסה חוזרת כדי לחזור לישראל. האשרה מוצגת במעבר הגבול על מנת להימנע ממעצר והרחקה.

מי אינו יכול לקבל אשרת כניסה חוזרת לישראל?

האשרה אינה מיועדת ל:

תיירים בעלי אשרת כניסה ב/2, אשר יכולים להיכנס ולצאת מישראל כל מספר פעמים, כל עוד לא יעוררו חשד.

עובדים בלתי חוקיים, או מבקרים אחרים אשר שוהים בישראל ללא אשרת שהייה חוקית, או כאלה אשר פג תוקף אשרת השהייה בישראל, אולם הם ממשיכים לשהות בארץ שלא כחוק.

מבקשי מקלט הנמצאים בהליך בירור מעמד בישראל. רק מי שקיבל הכרה רשמית בטענותיו ואשרה תושב ארעי, זכאי לחזור לישראל לאחר יציאה מהארץ.

נתינים זרים שנמצאים בשלב ההתחלתי של הליך מדורג לקבלת מעמד על בסיס נישואין או חיים משותפים עם אזרח ישראל (וטרם קיבלו אשרת ב1). עם זאת, בעזרתו של עורך דין הפונה אל משרד הפנים בנושא, ניתן לקבל אשרת כניסה חוזרת, לצורכי הסדרת עניינים משפחתיים או גירושין.

כיצד פונים למינהל האוכלוסין לצרכי קבלת אינטר-ויזה?

על העובד הזר להגיע ללשכת מנהל אוכלוסין הקרובה למקום מגוריו. עליו להביא איתו את רישיון השהייה בישראל (תקף לפחות לתקופה של 90 יום מרגע הגשת הבקשה), הדרכון (תקף לפחות לשנה מיום היציאה), תמונת דרכון עדכנית, וטופס אש/1 לקבלת אשרה כניסה (את האחרון ניתן לקבל במקום, אבל עדיף להדפיס ולהביא לצרכי חיסכון זמן).

בנוסף, על עובד להביא מכתב מהמעסיק לשכה תאגיד עבורם הוא עובד (ובמקרה של עובד סיעוד, חובה בנוכחות אישית של המעסיק או של קרוב משפחה של המעסיק). במכתב ניתן אישור ליציאה וכניסה חוזרת, מטרת הביקור ותאריכי הכניסה ויציאה, בנוסף להתחייבות המשך העסקת העובד לאחר החזרה לארץ. לעובד סיעוד אין צורך להביא מכתב מן המעסיק, אולם ייתכן והמעסיק או קרוב המשפחה אשר נדרשים ללוות את העובד לקבלת האשרה ישאלו מספר שאלות.

תוקף אשרת הכניסה החוזרת:

ברוב המקרים, תוקפה של אינטר-ויזה הוא לכל היותר 90 יום מיום היציאה, ולעתים פחות – תלוי במטרת היציאה. בנוסף, תוקפה של אינטר-ויזה טיפוסית הוא ליציאה אחת ולכניסה אחת מישראל, ולאחר מכן יש לחדש את האשרה. עם זאת, מתנדבים בעלי מכתב מהגוף המזמין, בעלי רישיונות שהייה ארעיים, וזרים זכאי שבות, יוכלו לקבל מולטי-אנטרי ויזה למספר כניסות יציאות.

מקרים יוצאי דופן:

במקרה ובו רישיון השהייה עבודה של העובד תקף לתקופה של פחות מ- 90 ימים ממועד הגשת הבקשה, הבקשה תועבר למנהל הלשכה בה נקלטה. באם העובד אינו יכול להציג מכתב מהמעסיק עקב נסיבות כאלו ואחרות, הבקשה תתקבל או תידחה על בסיס החלטת מינהל מעסיקים. אם עובד בתחום הסיעוד יוצא לחו"ל, לשכה פרטית רשאית לדאוג לעובד חלופי עבור אותו הישראלי הנזקק לקבל סיעוד בתקופת היעדרות העובד/ת הקבוע/ה. פקיד לשכת האוכלוסין רשאי לדחות את הבקשה על בסיס רושם כי היא מנוצלת למטרות הערכת רישיון השהייה בישראל, או להכנסת מבקרים אחרים.

לא תאושר חזרתו לישראל של עובד זר אשר עקב נסיבות כאלו ואחרות (פשיטת רגל, פיטורין) אין לו מעסיק.

אם יש לכם שאלות בנושא קבלת אינטר ויזה פנו אל משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ותל אביב, לקבלת מידע וייעוץ משפטי בנושאי אשרות כניסה ויציאה מישראל.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה