Skip to content

הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל – נוהל הסדרת מעמד לבן זוג זר

Avatar

Joshua Pex

הסדרת מעמד לבן זוג זר – תיק "חיים משותפים" במשרד הפנים

הסדרת מעמד לבן זוג

מאמר זה עוסק בהליך נוהל מתן מעמד לבן זוג זר של משרד הפנים אשר נוגע לאזרחים זרים הנשואים לאזרחים ישראלים, בהתאם לחוק האזרחות.

כמו כן, מתוארות בפירוט זכויותיהם של נתינים זרים קטינים הנלווים לבן הזוג הזר.

יודגש כי נישואים לאזרח ישראלי לא מקנים בצורה אוטומטית מעמד לבן הזוג הזר, אלא מדובר בהליך מדורג על פני כ- 5 שנים עד לקבלת מעמד קבע בישראל.

הערה: המאמר אינו מתייחס לבן זוג זר המתגורר בשטחי יהודה, שומרון ועזה, אשר לגביהם חל נוהל אחר של משרד הפנים.

על-מנת לעשות את התהליך קל ופשוט כלל שניתן, אנו ממליצים להיעזר בעורכי דין המומחים שלנו במשרד כהן, דקר, פקס, ברוש – עורכי דין להגירה.

בצוות שלנו מצוי עורך דין המומחה לתחום הגירה לישראל כולל הסדרת מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי.

נוהל הסדרת מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי – כהן, דקר, פקס וברוש – עורכי דין להגירה

הסדרת מעמד בני זוג – למי מיועד השרות?

בני זוג זרים של אזרחים ישראלים וילדיהם, השוהים בישראל או נמצאים בחו"ל, אולם רוצים לקיים חיים משותפים עם אזרח ישראלי.

השירות המוצע

במקרה ובן הזוג הזר שוהה בארץ, יש להגיש את הבקשה בארץ, בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה אשר במשרד הפנים הקרוב למקום המגורים.

במקרה בו בן הזוג הזר בחו"ל ואילו הישראלי בארץ, חובה על בן הזוג הישראלי להזמין את זן הזוג הזר מראש להיכנס לישראל.

במקרה ושני בני הזוג שוהים בחו"ל, בן הזוג הזר מחויב להגיש את הבקשה לפני בואו לישראל בנציגות ישראל במקום שהותו.

במהלך בדיקת הבקשה יינתן לבן הזוג אשרת שהייה בישראל ואפשרות לקבל ויזת עבודה זמנית לישראל למשך חצי שנה. אשרת העבודה לישראל תוארך במידת הצורך עד לסיום הבדיקה.

בתום הבדיקה, אם אושרה הבקשה, יתחיל בן הזוג תהליך התאזרחות מדורג אשר נמשך כארבע שנים, בכפוף לשיקול דעת פקידי משרד הפנים המטפלים בתיק חיים משותפים.

פקידי רשות האוכלוסין וההגירה המטפלים בהליך נוהל מתן מעמד לבן זוג זר רשאים לבטל כל רישיון שניתן עבור בן הזוג הזר אם תתגלה אי עמידה בנוהל או יתגלה כי לא נמסר מידע מלא או מקיף כנדרש.

לפני הגשת בקשה

לפני הגשת הבקשה בהתאם להוראות נוהל מתן מעמד לבן זוג זר, יש לוודא כי:

 1. מתקיימת חובת נוכחות: אם שני בני הזוג בישראל, חלה על שניהם חובת נוכחות בלשכת הרשות; אם בן הזוג הזר שוהה בחו"ל, חלה חובת נוכחות על בן הזוג הישראלי; אם שני בני הזוג שוהים בחו"ל חלה חובת נוכחות על שניהם בנציגות הישראלית הקרובה למקום מגוריהם.
 2. מסירת המסמכים הנדרשים המינימליים ("מסמכי סף להוכחת חיים משותפים") לגבי שני בני הזוג:
  1) טפסי הבקשה המתאימים ממולאים וחתומים.
  2) תעודת נישואין מקורית, מאומתת ומתורגמת.
  3) התמונות הנדרשות של שני הזוג.
  4) תעודת זהות של בן הזוג הישראלי, ובקונסוליה – דרכון ישראלי.
  5) דרכון זר של בן הזוג, בעל תוקף של לפחות שנתיים.
  6) מכתב הסבר חתום על ידי שני בני הזוג המתאר את הקשר ביניהם.
 3. הוכן תיעוד מקורי, מאומת ומתורגם עבור בן הזוג הזר:
  1) תעודת לידה.
  2) תעודה ציבורית המעידה על שינוי שם (אם שונה השם).
  3) תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו המעידה על מצבו הנוכחי והקודם.
  4) תעודת יושר עדכנית (נדרשת גם עבור קטינים נלווים מעל לגיל 16).
 4. הוכנו הוכחות לגבי מרכז חיים משותף בישראל: כל מסמך להוכחת חיים משותפים אשר מעיד על כנות הקשר ועל קיום מרכז חיים משותף – חוזי שכירות, חשבונות בנק משותפים, מכתבים ממשפחה וחברים וכו'.
 5. חתימה על תצהיר של שני בני הזוג מול פקידי משרד הפנים: התצהיר מעיד על אמיתות החומר שהוגש ועל המחויבות להודיע על כל שינוי.
 6. נתינים מחבר העמים או ממזרח אירופה: יופנו על-ידי לשכת רשות האוכלוסין לקבלת חוות דעת מלשכת הקשר (נתיב).

הגירה לישראל עם ילדים

מסמכים נוספים בעבור קטינים נלווים – נוהל מתן מעמד לבן זוג זר

עבור קטינים נלווים מקשר זוגי קודם, נדרש להוסיף:

1) תעודת לידה (מקורית, מאומתת ומתורגמת).

2) דרכון זר בעל תוקף של לפחות שנתיים.

3) אישור מן ההורה השני של הקטין.

4) לגבי קטינים מעל לגיל 15, הוכחות להימצאותם בחזקת בן הזוג לפחות שנתיים קודם להגשת הבקשה.

התשלום הנדרש

השירות עבור נוהל מתן מעמד לבן זוג זר ניתן בתשלום, בהתאם ללוח האגרות. האגרה עומדת על סך כ- 900 ש"ח, מעודכן ל 2015, אולם סכום האגרה משתנה מפעם לפעם על פי החלטת משרד הפנים.

אופן הגשת הבקשה

הבקשה תוגש לשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה לאזור מגורי בן הזוג הישראלי או בקונסוליה הישראלית הקרובה למקום מגורי שני בני הזוג, אם הם שוהים בחו"ל.

אופן הטיפול בבקשה:

במעמד הגשת הבקשה בהתאם להוראות נוהל מתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לישראלי

 1. במעמד הגשת הבקשה יזהה עובד רשות האוכלוסין וההגירה את כל המבקשים, יפתח תיק בקשה ממוחשב ויבדוק את הנדרש לגבי הדרכונים, תעודת הנישואין והמסמכים האישיים של בן הזוג הזר.
  המעמד האישי של בן הזוג הישראלי יעודכן בהתאם.
 2. עובד רשות האוכלוסין יבדוק:
  1) את הרקע של בן הזוג הזר ובן הזוג הישראלי במערכת הממוחשבת של משרד הפנים,
  2) את הראיות לכנות הקשר ולהוכחת מרכז חיים משותף,
  3) אם קיימים עבר פלילי או מניעה ביטחונית (בדיקה זו תיערך לשני בני הזוג ולילדים קטינים מעל גיל 14), או אם בן הזוג הזר הינו נתין של מדינת סיכון.

אם כל מסמכי הסף הנדרשים הוגשו כנדרש, יונפק לבן הזוג הזר רישיון ישיבה מסוג ב/1 כללי למשך 6 חודשים. אם קיימות מגבלות לגבי מתן רישיון ישיבה, תועבר הבקשה לבחינת מרכז אשרות בלשכה.

אם לא הוגשו כלל המסמכים הנדרשים, תימסר לבני הזוג רשימה מפורטת של המסמכים החסרים עד למועד התור שנקבע להם להמשך הטיפול בבקשה במחלקת אשרות. אם לא יומצאו כלל המסמכים עד למועד שנקבע, הבקשה תידחה על הסף. אם נידרש לבני הזוג זמן נוסף, עליהם לבקש בכתב אורכה מן הלשכה.

לאחר קליטת הבקשה – הסדרת מעמד לבן זוג זר הנשוי לישראלי

 1. רשות האוכלוסין וההגירה תאשר או תדחה את הבקשה על-סמך בדיקה מקיפה. בדיקה זו עשויה לכלול עריכת ראיון לבני הזוג, בדיקת של כנות הקשר, קיום מרכז חיים משותף בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית.
 2. אם קיים ספק לגבי כנות הקשר מרכז האשרות בלשכת האוכלוסין רשאי להאריך את תוקף רישיון השהייה (ב/1) לתקופה של חצי שנה נוספת בסיומה תיבדק שוב כנות הקשר, או להתנות את תחילת התהליך המדורג בהפקדת ערבות בנקאית.
 3. אם נדחתה הבקשה, יזומנו בני הזוג ללשכה, יימסר בידם מכתב נימוק מפורט ובקשה ליציאת בן הזוג הזר מישראל בתוך 30 יום (או בתוך 14 יום, אם הוא שוהה באופן בלתי-חוקי).
 4. אם התקבלה הבקשה, יונפק רישיון ישיבה ארעי מסוג א/5 למשך שנה ויחל התהליך המדורג.

הזמנה של בן זוג זר לישראל

יש להגיש את הבקשה לפני הגעתו של בן הזוג הזר לישראל. אם מרכזי חייהם של בני הזוג היה בחו"ל שנה שלפני הגשת הבקשה, עליהם להציג ראיות על כנות הקשר וניהול בית משותף.

החלטה בנוגע להזמנת בן הזוג תינתן תוך 45 יום. מרכז האשרות רשאי לסרב לבקשה אם לא הוצגו ראיות משכנעות לכנות הקשר או להורות על עריכת ראיון לשני בני הזוג – זה של בן הזוג הישראלי ייערך בישראל ואילו זה של בן הזוג הזר בנציגות הישראלית המתאימה.

אם אושרה הבקשה, תישלח לנציגות הזרה אשרה מתאימה, לתקופה של 30 יום בלבד. בהתאם להוראות נוהל מתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לישראלי על בני הזוג לפנות ללשכה תוך 30 יום מהגעת בן הזוג הזר לשם המשך הטיפול בבקשה.

בני זוג אשר מבקשים להינשא בחו"ל

אם בן הזוג הזר שוהה בישראל כחוק, הוא יכול לפנות ולבקש אשרת כניסה חוזרת. בכפוף לבדיקה ראשונית של כנות הקשר תונפק אשרת ב/2 שתוקפה 3 חודשים ותאושר ויזת כניסה חוזרת לישראל (אינטר – ויזה לישראל).

כאשר שני בני הזוג שוהים בחו"ל

יש להגיש את הבקשה לפני הגעתו של בן הזוג הזר לישראל. אם מרכזי חייהם של בני הזוג היה בחו"ל שנה שלפני הגשת הבקשה, עליהם להציג ראיות על כנות הקשר וניהול בית משותף. החלטה בנוגע להזמנת בן הזוג תינתן תוך 45 יום. הבקשה תיבחן על-ידי הקונסול, אשר רשאי לסרב לבקשה אם לא הוצגו ראיות משכנעות לכנות הקשר. אם קיים חשש לכנות הקשר, רשאי הקונסול להתנות את הכניסה לישראל בהפקדת ערבות.

אם אושרה הבקשה, תישלח לנציגות הזרה אשרה מתאימה, לתקופה של 30 יום בלבד. על בני הזוג לפנות ללשכה תוך 30 יום מהגעת בן הזוג הזר לשם המשך הטיפול בבקשה.

התהליך המדורג לקבלת מעמד תושב קבע / אזרחות ישראלית

לאחר אישור הבקשה תוענק לבן הזוג הזר (ולקטינים אשר נלווים לבקשה) רישיון ישיבה ארעי א/5 לתקופה של שנה. בן הזוג הזר יירשם במרשם ותונפק לו תעודת זהות ארעית. הרישיון יוארך מדי שנה, עד לסך מצטבר של 4 שנים.

במהלך ההליך המדורג ייערך ראיון לבני הזוג ותערכנה בדיקות עדכניות לביסוס כנות הקשר והמשך קיומו, קיום מרכז חיים משותף בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית.

במהלך תקופה זו, על בן הזוג הזר לפנות ללשכה לשם הארכת תוקף הרישיון, לא יאוחר משלושה חודשים לפני סיום תוקפו.

ככלל, יוארך הרישיון למשך שנה אחת בלבד. אם לא תתאפשר קבלת החלטה עד למועד תפוגת הרישיון, יוארך הרישיון לחצי שנה בלבד (אם אין מניעה ביטחונית).

במידה ונותק הקשר בין בני הזוג, או שבן הזוג הישראלי נפטר, יופסק ההליך המדורג.

סיום ההליך – נוהל מתן מעמד לבן זוג זר

בן הזוג הזר מחויב להודיע ללשכה שלושה חודשים לפני תום שהייה בת 4 שנים איזה מעמד הוא מבקש – אזרחות ישראלית או רישיון ישיבת קבע. ההודעה מחייבת נוכחית אישית של שני בני הזוג.

תיערך בדיקה על-מנת לברר שלא חל שינוי בנסיבות הבקשה, קיום התנגדות מצד הורה הקטין (אם נלווה קטין לבן הזוג הזר), קיומו וכנותו של קשר הנישואין, קיום מרכז חיים משותף בישראל.

הליך ההתאזרחות – אפשרות לקבלת אזרחות ישראלית בסיום ההליך המדורג

אם בן הזוג מבקש להתאזרח, עליו לעמוד בתנאי שהייה מינימליים של 3 שנים מתוך 5, ושל שהייה רציפה של השנתיים האחרונות (למעט חופשות קצרות). על בן הזוג לעמוד בכל התנאים להתאזרחות.

עובדי לשכת רשות האוכלוסין וההגירה אשר במשרד הפנים יכינו את תיק ההתאזרחות, ולאחר מכן בני הזוג הזרים יתבקשו להצהיר הצהרת אמונים.

לבסוף, תונפק תעודת זהות חדשה ואם המתאזרח יבקש, יונפק לו דרכון ישראלי.

אנחנו לשירותכם – כהן, דקר, פקס וברוש – עורכי דין הגירה לישראל

אם אתם נזקקים למומחים לנושאי עורך דין הגירה לישראל, משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס וברוש – עומד לשירותכם. אנו מתמחים בתחום הסדר מעמד לבן זוג זר הנשוי לישראלי , ובמשרד שלנו תוכלו למצוא עורך דין להתאזרחות בישראל.

הסדרת מעמד לבן זוג זרייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top