דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מעמד מטעמים הומניטריים בישראל – נוהל ועדה הומניטארית

Joshua Pex

חוקי ההגירה לישראל נוקשים, לפיכך כל בקשה למעמד חוקי בישראל מתבצע בהתאם לנוהל ספציפי, אשר קובע את הקריטריונים לקבלת הוויזה או מעמד אחר בישראל. יחד עם זאת, ישנם מקרים ספציפיים אשר אינם נופלים תחת אף אחד מנוהלי משרד הפנים, אולם נמצא כי קיימת הצדקה למתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים. הוועדה הבין משרדית למקרים הומניטריים הוקמה לטפל במקרים אילו, על פי נוהל משרד הפנים. כמו כן, נוהלי משרד הפנים השונים, קובעים כי ישנם מקרים אשר יופנו אל הוועדה ההומניטארית להכרעתה, במקרים בהם מתגלה מרכיב אנושי, אשר עשוי להצדיק מתן מעמד חוקי בישראל, אולם המבקש אינו עומד בקריטריונים הקבועים בנוהל משרד הפנים.

אנו במשרד עו"ד הגירה לישראל מסבירים במאמר זה את נוהל הפנייה ובאופן פעולתה של הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים בנוגע לקביעה ומתן מעמד בישראל, בהתאם לחוק הכניסה לישראל. על-מנת לעשות את תהליך קבלת מעמד מטעמים הומניטריים בישראל קל ופשוט כלל שניתן, אנו ממליצים להיעזר בעורכי דין המומחים שלנו. בצוות שלנו מצוי עורך דין המומחה לנוהל מתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים.

נוהל הפנייה ואופן פעולתה של הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים

עבור מי מיועד השרות?

לוועדה פונים מבקשי מעמד בישראל אשר בקשותיהם אינן עומדות בקריטריונים המצוינים בנהלים השונים.

השירות המוצע

הבקשה למעמד מטעמים הומניטריים בישראל תוגש בלשכת רשות האוכלוסין הקרובה לאזור מגורי מבקש המעמד.

מבנה הוועדה ואופן פעולתה

בראש הוועדה עומד המנהל הכללי של רשות האוכלוסין וההגירה ומשתתפים בה נציגים ממשרד החוץ, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל ולשכת הקשר ("נתיב").

נוהל מתן מעמד בטעמים הומניטריים בישראל קובע כי הוועדה מתכנסת אחת לחודש, ובכל דיון דנה בכ-20 תיקים.Israeli doctor מעמד מטעמים הומניטריים

לפני הגשת בקשה – מעמד מטעמים הומניטריים

לפני הגשת הבקשה, יש לוודא כי:

 1. מתקיימת חובת נוכחות: על מגיש הבקשה חלה חובת נוכחות בלשכת הרשות.
 2. הוכנו המסמכים הנדרשים:
  1) טפסי הבקשה המתאימים ממולאים וחתומים.
  2) התמונות הנדרשות.
  3) מכתב הסבר חתום.
  4) מסמכים רלוונטיים לבקשה.
 3. רישום מלא במרשם האוכלוסין: יש לוודא כי כל הפרטים במרשם האוכלוסין נכונים.

התשלום הנדרש

השירות ניתן בתשלום, בהתאם ללוח האגרות.

אופן הגשת הבקשה

הבקשה תוגש לשכת רשות האוכלוסין הקרובה לאזור מגורי המבקש, על ידי המבקש עצמו, אשר רשאי להתלוות על ידי עורך דין.

אופן הטיפול בבקשה:

במעמד הגשת הבקשה

 1. במעמד הגשת הבקשה יבדוק עובד לשכת האוכלוסין את כל הפרטים והמסמכים הרלוונטיים. המבקש יידרש להשלים את כל המסמכים החסרים תוך 45 יום. הבקשה תועבר לדיון רק עם השלמתם של כל הפרטים והמסמכים הנדרשים. המבקש רשאי לא להשלים פרטים מסוימים, והבקשה תועבר בלעדיהם. אין אפשרות להעביר את הבקשה ללא המסמכים המינימאליים המפורטים מעלה.
 2. מנהל הלשכה יבדוק:
  1) האם המבקש הסתנן לישראל.
  2) האם אין לבקשה הצדקה של ממש. במקרים אלה תדחה הבקשה על הסף, תוך מתן מכתב מנומק.

דיון בבקשה

 1. אם הוחלט לשקול להעלות את הבקשה לדיון בוועדה, יזומן המבקש לריאיון לצורך הצגת הנימוקים לבקשה. יש לציין כי עורך דין רשאי ללוות את המבקש לראיון במשרד הפנים.
 2. בסיום הריאיון יוכן סיכום תיק אשר ישמש את חברי הוועדה.
 3. ההחלטה הסופית תתקבל במטה הרשות. במקרה ונדחתה הבקשה, יוחזר התיק ללשכה תוך 14 יום בצרוף מכתב מנומק.
 4. במהלך הדיון בוועדה יוצג התיק ולאחר התייחסות חברי הוועדה, יחליט יושב ראש הוועדה בבקשה. החלטתו תועבר למבקש בדואר תוך 14 יום.

אנחנו לשירותכם – עורכי דין הגירה לישראל

אם אתם נזקקים למומחים לנושאי מעמד בישראל, הגעתם למקום הנכון. משרד עורכי הדין שלנו – עורכי דין הגירה לישראל עומד לשירותכם. אנו מתמחים בתחומי המעמד לנתינים הזרים, ובצוות שלנו תוכלו למצוא עורך דין להגירה לישראל, עורך דין הגירה לארה"ב, וכן עורך דין מקרקעין ונדל"ן, עורך דין אזרחי/מסחרי. אנו מתמחים גם בנושאים הבאים: דיני תאגידים, צוואות וירושות, משפט מנהלי וחוקתי, דיני עבודה.

לנוחותכם, אנחנו פזורים בכל רחבי הארץ. הסניף המרכזי שלנו ממוקם בפתח-תקווה. הסניף הצפוני מצוי בעפולה והסניף הדרומי בהר עמשא.

צרו קשר לקבלת ייעוץ משפטי בכל הנוגע למעמד מטעמים הומניטריים בישראל או הגירה לישראל:

משרד עורכי דין מומחה להגירה לישראל

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה