Skip to content

מהו ההליך המדורג לצורך הסדרת מעמד בני זוג בישראל ומהן האשרות (ויזות) הניתנות במהלכו?

Avatar

Tal Ofir

פתיחת תיק חיים משותפים מהווה שלב ראשון לצורך הסדרת מעמד של בני זוג זרים בישראל. לאחר השלמתו, יחל הליך ממושך, אשר אורכו בין 5 ל- 7 שנים, או יותר, אשר בסיומו יוכלו בני הזוג הזרים לקבל אזרחות ישראלית או מעמד של תושב קבע. הליך זה במסגרת הסדרת מעמד בישראל, מכונה ״ההליך המדורג״ וכולל מספר שלבים. בסוף כל שלב תשודרג האשרה (ויזה) של בני הזוג הזרים. במאמר זה, עורך דין טל אופיר, מומחה לתחום הגירה לישראל יציג בפניכם מידע משפטי חשוב בנושא ההליך המדורג, על כל שלביו.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום דיני ההגירה לישראל. למשרדנו ניסיון רב בליווי זוגות לאורך שלבי הסדרת מעמדם החוקי של בני הזוג הזרים, כולל ההליך המדורג, ובייצוגם בפני כל הערכאות המינהליות והמשפטיות.

חוק האזרחות וחוק הכניסה לישראל מבחינים בין מסלול התאזרחות המיועד לזוגות נשואים, ובין מסלול המיועד לבני זוג שנמצאים בקשר זוגי של ידועים בציבור. רשות האוכלוסין וההגירה קבעה נהלים שונים לגבי כל מסלול. הנוהל החל על ידועים בציבור קובע הליך מדורג של 7 שנים. הנוהל החל על זוגות נשואים, לעומת זאת, קובע הליך מדורג של 5 שנים. עם זאת, יש לציין כי במקרים מסוימים ההליך לפי המסלול של ידועים בציבור עשוי להתקצר (דוגמת המקרה של זוגות מאותו המין). 

שלבי ההליך המדורג לגבי זוגות נשואים והאשרות (ויזות) הניתנות במהלכו

לאחר בירור ראשוני של קיום תנאי הסף, לצד וידוא כי מסמכי הסף הומצאו בשלמותם, תוענק לבני הזוג הזרים ויזת שהייה בישראל למשך 6 חודשים, הכוללת היתר עבודה (רישיון לשהייה ועבודה בישראל מסוג ב/1). במידה ומדובר בזוג נשוי המעוניין להגר עם ילדיו הקטינים, תוענק לילדים בשלב זה ויזת נלווה. זאת, כמובן, בכפוף לעמידתם ביתר התנאים. במידה והילדים הקטינים הינם מקשר קודם של בני הזוג הזרים, נדרשים הליכים נוספים לצורך הסדרת מעמדם, עליהם פירטנו במאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו.

ההליך המדורג הסדרת מעמד בישראלהשלב הבא, לאחר הענקת ויזת שהייה ועבודה לבני הזוג הזרים, עניינו תחילת ההליך המדורג בפועל. נדרשת הוכחת שלושת התנאים הבאים לצורך אישור כניסה להליך המדורג: היעדר מניעה פלילית/ביטחונית, מרכז חיים משותף בישראל וכנות הקשר הזוגי (על סמך ראיון כנות הקשר). בהתקיים התנאים הללו, תוענק לבני הזוג הזרים ויזת תושב ארעי בישראל. ויזה זו תקפה למשך עד שלוש שנים, והיא ניתנת להארכה. 

3 חודשים לפני תום 4 שנים מקבלת ויזת התושב, יהיה על בני הזוג להגיע ללשכת משרד הפנים ולהודיע באיזה מעמד הם מעוניינים – רישיון ישיבת קבע או התאזרחות. במעמד זה תיערך בדיקה עדכנית של כנות הקשר הזוגי ועמידה ביתר תנאי הנוהל. ככל שמתבקש רישיון ישיבת קבע, הבקשה תטופל לפי הנוהל העוסק בכך. ככל שמתבקשת התאזרחות, גם היא תטופל בהתאם לנוהל העוסק בכך. ואולם, בשונה ממקרים אחרים של בקשת התאזרחות, בני הזוג יהיו פטורים מהדרישה לוותר על אזרחותם הנוספת או לשלוט בשפה העברית. 

שלבי ההליך המדורג לגבי ידועים בציבור והאשרות (ויזות) הניתנות במהלכו

ההליך המדורג ביחס לבני זוג ידועים בציבור הינו ממושך יותר, כאמור. ב-3 השנים הראשונות תוענק לבני הזוג הזרים ויזת עבודה. לאחר מכן, תוענק להם ויזת תושב ארעי בישראל לשנה. ניתן יהיה להאריכה כל שנה, למשך 4 שנים נוספות. מדי שנה תיערכנה לבני הזוג בדיקות לצורך וידוא עמידתם בתנאי נהלי משרד הפנים. בכלל זה, ייערך ראיון לשני בני הזוג ותיבחן כנות הקשר הזוגי העדכנית לגביהם. 

בתום 7 השנים הנ״ל, יוכלו בני הזוג הזרים לבקש לרישיון ישיבת קבע בישראל, לפי הוראות הנוהל העוסק בכך. לאחר קבלת רישיון הקבע, ניתן יהיה להגיש בקשה להתאזרחות. עם זאת, יש לציין כי קיימת סמכות למשרד הפנים להאריך את ההליך המדורג לפרקי זמן נוספים של עד 3 שנים במצטבר. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לתחום הגירה לישראל

כפי שפירטנו לעיל, ההליך המדורג לצורך הסדרת מעמד בני זוג זרים בישראל הינו ממושך ומורכב. בני הזוג יידרשו לעמוד בתנאים נוקשים שקבע משרד הפנים, על מנת לקבל את האזרחות המיוחלת. סיוע וליווי של עורך דין מומחה לדיני הגירה יעזור לייעל את ההליכים ולמקסם את סיכויי הצלחתם. למשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, ניסיון מקצועי רב בטיפול בבקשות הסדרת מעמד של זוגות רבים. נשמח לעזור גם לכם בכל שאלה וסוגיה בנושא. 

הקורונה כניסת תיירים לישראל

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top