Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

יציאת עובדים זרים מישראל וכניסה אליה – כיצד ניתן לעשות זאת?

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

יציאת עובדים זרים מישראל לצורך חופשה או ביקור במדינת מוצאם היא בעייתית מבחינה חוקית. לרוב, האשרה (ויזה) הניתנת לעובדים זרים מחייבת אותם להישאר בישראל לצורך עבודתם. עובדים אשר יוצאים מישראל ללא אישור, מסתכנים בכך שלא יוכלו לחזור אליה לאחר מכן, ואף חושפים את עצמם לסנקציות נוספות. פתרון מרכזי שנוצר במקרים אלה הוא קבלת ויזה מיוחדת, המאפשרת לעובדים זרים לצאת מישראל ולחזור אליה לאחר מכן באופן חוקי. להלן נסביר על כך ועל הדרכים לקבלה.

עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני עבודה ובדיני הגירה לישראל. משרדנו מעניק מענה משפטי מקיף ומקצועי בתחום העובדים הזרים, לעובדים ומעסיקים. המשרד מציע מגוון שירותים משפטיים בתחום, כולל: טיפול בבקשות להסדרת אשרות עבודה וקבלת ויזות לעובדים זרים; סיוע בהסדרת היתרי העסקה בישראל; וכן יעוץ וליווי משפטיים לעובדים זרים ומעסיקים.

יציאת עובדים זרים מישראל וכניסה אליה

החוק אוסר על עובדים זרים השוהים בישראל לצאת ממנה ללא היתר

עובדים זרים מגיעים בדרך כלל לפרקי זמן ממושכים בישראל. לרוב מדובר על מספר שנים. המרחק ממשפחותיהם ויקיריהם אינו פשוט, מטבע הדברים. ואולם, תנאי מרכזי לשהותם החוקית של העובדים הזרים בישראל הוא רציפות תעסוקתית. החוק ונהלי רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים אוסרים על יציאת עובדים זרים מישראל ללא היתר, גם אם קיבלו לשם כך את הסכמת מעסיקיהם. עובדים אשר לא פועלים בהתאם לנהלים, מסכנים עצמם באבדן עבודתם ובאבדן היתרי כניסה עתידיים לישראל. הדבר עלול להוביל לסיווגם כמסורבי כניסה, בהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל

הפתרון המשפטי המרכזי לבעיה הנובעת מהצורך של עובדים זרים לצאת מישראל הוא ויזה מיוחדת הנקראת ״אינטר-ויזה״. מדובר בוויזה המאפשרת יציאת עובדים זרים מישראל לפרק זמן קצר וכניסה חוזרת אליה לאחר מכן, ללא הסתכנות בסירוב כניסה או סנקציות למיניהן. חשוב להבהיר כי ויזה זו אינה ניתנת באופן אוטומטי, וכי לא ניתן לצאת מישראל עד לאישורה. אל משרדנו מגיעות לא פעם פניות של עובדים זרים המעוניינים לצאת מישראל אך אינם פועלים מבעוד מועד לשם כך. בהתאם לכך, להלן נסביר כיצד פועל התהליך, בהתאם לחוק והנהלים.

מה התנאים לקבלת אינטר-ויזה?

ויזה המאפשרת יציאת עובדים זרים וכניסה חוזרת אליה תינתן רק לעובדים אשר ברשותם היתר שהייה בישראל כחוק. על ההיתר להיות בתוקף למשך 90 יום לפחות במועד היציאה המתוכנן. כאמור, לצורך קבלת הוויזה יש להגיש בקשה מיוחדת מבעוד מועד אל רשות האוכלוסין. הבקשה יכול שתוגש על-ידי העובדים עצמם, או בלווי וסיוע של עורך דין המייצג אותם. ככלל, יאושרו לפי הנהלים שנקבעו בנושא רק בקשות המיועדות לצורך חופשה בחו״ל או ביקור במדינת המוצא של העובדים הזרים. הנהלים שפרסמה רשות האוכלוסין וההגירה בנושא חלים על עובדים זרים בענפי הסיעוד, הבנייה והחקלאות. ואולם, גם עובדים בענפים אחרים, לרבות עובדים מומחים, רשאים לבקשה.

כיצד פועל הליך הגשת הבקשה?

לצורך הגשת הבקשה, על העובדים למלא טופס בקשה לאינטר-ויזה, ולצרף אליה דרכון בתוקף למשך שנה לפחות במועד היציאה הצפוי, תמונת פספורט עדכנית, רישיון שהייה בישראל (אשר כאמור, עליו להיות בתוקף של 90 יום ומעלה ממועד היציאה), הצהרה חתומה על-ידי מעסיקם. בקרב עובדי סיעוד, הנהלים מחייבים נוכחות פיזית של המטופל המעסיק אותם, או לחלופין של קרוב משפחתם. כמו כן, יש לשלם אגרה עבור אישור הבקשה. יש לציין בנוסף כי במקרים בהם לעובדים הזרים יש רישיון עבודה אשר תוקפו נמוך מ-90 יום, בקשתם תועבר לבחינת מנהל הלשכה אשר אליה הוגשה הבקשה.

חשוב להדגיש כי באופן אידאלי, יש להגיש את הבקשה מוקדם ככל הניתן, על מנת לוודא כי הן תאושרנה. לאחר הגשת הבקשה, מסמכי הבקשה יבחנו על-ידי הרשות, ובהתאם להם יוחלט האם לאשר את הבקשה או לדחות אותה. ככלל, תאושר יציאה של עובדים לפרק זמן מקסימלי של 90 יום. פרק זמן זה יבוא במניין התקופה שאושרה לצורך הוויזה. כלומר, במקרים של דחיית הבקשה, ניתן להשיג על ההחלטה במספר דרכים, עליהן פירטנו במאמר נוסף שהתפרסם באתרנו.

האם עובדים שאין להם מעסיקים רשאים לבקש אינטר-ויזה?

בעבר הייתה קיימת אי בהירות לעניין היכולת של עובדים זרים השוהים בישראל באופן חוקי, אך נמצאים ״בין עבודות״, לקבל אינטר-ויזה. נושא זה עורר ביקורת רבה, לאור כך שלא פעם קיים מעבר של עובדים זרים (ובעיקר של עובדי סיעוד) בין מעסיקים. לאור הביקורת, הנהלים תוקנו, באופן המאפשר כיום לעובדים להגיש בקשה גם כאשר אין להם מעסיק פעיל. האמור רלוונטי בעיקר לעובדים בענף הסיעוד, אך עשוי להיות רלוונטי גם במקרים נוספים.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ולתחום העובדים הזרים

במאמר זה הסברנו על אינטר-ויזה, המהווה פתרון מרכזי לצורך יציאת עובדים זרים מישראל וכניסה חוזרת אליה לאחר מכן. לא פעם מתעוררות בעיות משפטיות פרטניות בנושא, ולכן המלצתנו היא לטפל בנושא מוקדם ככל הניתן, ובהתאם לנהלים. עורכי הדין ממשרדנו, המתמחים בדיני הגירה עבור עובדים זרים, ישמחו להעניק לכם מענה משפטי בכל עניין המתעורר בנושא. ניתן לפנות אל משרדנו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ומספרי הטלפון המופיעים מטה. 

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top