Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

היתר העסקה לעובד זר מומחה בישראל

Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס וטל אופיר, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

היתר העסקה לעובד זר מומחה בישראל יינתן על ידי משרד הפנים באם אכן יוכח על-ידי החברה המעוניינת בשירותיו, כי עבודת המומחה הזר דורשת מקצועיות ספציפית אשר לא ניתן למצוא במשק הישראלי. בנוסף, תידרש החברה המעסיקה לקבל היתר העסקה ממשרד הפנים, אשר יעניק לעובד הזר רישיון העסקה חוקי בישראל לשנה אחת כל פעם, עד לתקופה של 5 שנים.

יחד עם זאת, באם תראה לנכון, תוכל לבקש החברה להאריך את שהות העובד הזר בשנים נוספות. מלבד זאת, ישנן תקנות נוספות בהן צריך העובד הזר לעמוד כמו גם החברה הישראלית, ומאמר זה יציג אותן בפרוטרוט, יחד עם שאר המסמכים הנחוצים על מנת לקבל היתר העסקה.

משרד עורכי דין שלנו מגיש עזרה לחברות ישראליות וחברות חוץ בנוגע להבאת עובדים זרים למדינת ישראל. אנו נוכל להבהיר לכם את כלל החוקים והדרישות השונות, אשר על-פיהם תוכר חברתכם כזכאית להעסיק עובדים זרים הנחשבים כמומחים בתחומם.

היתר העסקה לעובד זר מומחה בישראל

היתר העסקה לעובד זר מומחה בישראל

מידע לבעל עסק (חברה או עסק) המעוניינים להזמין עובד זר המוכר כמומחה בתחום מסוים. אשרה עבור העסקת עובד זר מומחה בתחומי ישראל נקראת אשרת עבודה ב/1.

היתר עבודה להעסקת עובד זר בישראל הנחשב כמומחה בתחומו, קיים בקטגוריה ספציפית של היתרי עבודה בישראל. ההיתר מאפשר לחברות ישראליות לשכור את שירותיו של עובד זר, זאת בהתאם לתנאים ותקנות המחויבים בחוק.

חברות ישראליות המעוניינות בשירותיו של עובד זר מומחה, חייבות להוכיח כי העובד הזר הוא בעל מומחיות ספציפית, ומסוגל לבצע עבודה מיוחדת אשר העובדים הישראלים המקומיים אינם בעלי הכשרה, ידע או מקצועיות לבצעה. המדיניות הקיימת של מדינת ישראל היא לצמצם את מספר העובדים הזרים בארץ, על-מנת להשאיר מספר מקומות עבודה רב יותר עבור ישראלים. משום כך, משרד הפנים מפחית את נוהג הנפקת האשרות עבור עובד זר מומחה מדי שנה.

היתר העסקה לעובד זר – עבור עובדים מומחים בעלי תרומה למשק הישראלי

עובד זר מומחה מחו"ל, לעומת זאת, מומחה שמחזיק בידע מיוחד, עשוי לסייע לחברה ישראלית מקומית המעסיקה אותו לצמוח, לגדול כלכלית ולהעסיק מספר גבוה יותר של עובדים ישראלים מקומיים. לכן, קבעה מדינת ישראל נוהל עבור הנפקת היתר העסקה לעובד זר מומחה בישראל. לפי נוהל זה, כל חברה ישראלית המבקשת להעסיק את שירותיו של עובד זר מומחה, חייבת להביא בחשבון כי תידרש להעניק לעובד הזר שכר כפול מהשכר הממוצע במשק עבור עובד ישראלי. יתר על כן, החברה נדרשת להוכיח כי היא צריכה את שירותי העובד המומחה. המעסיק נדרש לקבל אישור של ועדת היתרים של משרד הפנים, המחליטה כי העובד המומחה אכן נחוץ לחברה.

באיזה תחומים יכולות חברות ישראליות להעסיק עובד זר?

מדיניות משרד הפנים קובעת, כי חברה ישראלית הפונה בבקשה להעסקת עובד זר מומחה, תוכל לשכור את שירותיו, תחת החיוב לשלם לעובד הזר כפליים מהשכר הממוצע בישראל, או כאלטרנטיבה, להעסיק מנהל או נציג מקומי מחברה בינלאומית, שעליהם דרישת השכר אינה תקפה. תחומים שבהם מגיעים עובדים זרים לישראל הם – רפואה, היי-טק, אקדמיה, תעשייה, אומנויות וכו'.

מי אינו עומד בקריטריונים להיתר העסקת עובד זר מומחה?

החוק במדינת ישראל בעניין היתרי עבודה עבור עובדים זרים מומחים, קובע כי אדם השוהה בתחומי ישראל מסמכות היתר כלשהו, לא יוכל להמירו להיתר עבודה. מסיבה זו, מתחייב להיות מחוץ לישראל בכדי להתחיל בתהליך קבלת היתר עבודה בישראל דרך הקונסוליה הישראלית בחו"ל. כמו כן, אדם שגילו עולה על 60 שנים, אינו זכאי לקבל היתר עבודה בישראל. בנוסף, עובד זר מומחה שיש לו בני משפחה מדרגה ראשונה בישראל, קרי – בן/בת זוג, אחים, אחיות או הורים, לא יכול לקבל היתר עבודה בישראל, גם במידה וקרובי משפחתו שוהים בצורה חוקית בישראל.

הליך טיפול העסקה – בקשה לקבלת היתר העסקת עובד זר מומחה במדינת ישראל

הנפקת אשרה עבור קבלת שירותיו של עובד זר מומחה כרוכה בשני שלבים נפרדים –

 1. היתר העסקה מונפק בידי המחלקה לעובדים מומחים.
 2. משרד הפנים מוציא אשרת עבודה ב/1 אשר תעמוד בתוקף לשנה אחת.

הערה: נדרש לחדש את האשרה אחת לשנה, במשך חמשת השנים הראשונות (ישנם מקרים יוצאי דופן בהם ניתן יהיה לקבל הארכת היתר לשנה נוספת). חידוש היתר העבודה יותר במקרה והעובד הזר ממשיך לעמוד בדרישות הנ"ל.

היתר העסקה לעובד זר מומחה בישראל

הגשת הבקשה עבור אישור העסקה במחלקת עובדים זרים מומחים

המחלקה למתן אישורים עבור העסקת עובדים זרים מומחים, מחייבת כי החברה הישראלית הפונה עבור העסקת עובד זר מומחה, תעמוד בתנאים הבאים ותגיש את הטפסים הבאים:

 • טופס בקשה על העסקת עובד זר – מילוי של טופס בקשה מקוון בידי החברה הישראלית, הפונה כדי להעסיק את המומחה הזר ובקבלת אשרה ב/1 לישראל.
 • תעודת הרישום של החברה.
 • העתק בעל אישור רשמי של טופסי 102, אשר הוגשו מצד המעסיק אל מוסד ביטוח לאומי בעבור עובדים ישראלים.
 • אישור מרואה-חשבון המעיד כי המעסיק הינו ישות פעילה ואשר לא נרשמה לחובתו הערת עסק חי במהלך השנה האחרונה.
 • מכתב הסברה המתאר את הסיבות בגינן מומחיותו של העובד הזר חיונית, יחד עם טפסים ומכתבי המלצה התומכים בפנייה שבכתב. המעסיק יכתוב את המכתב, ואנחנו עורכי-דין בנושא הגירה לישראל, נתקן ונערוך אותו, ככה שיתאים לדרישות המשפטיות.
 • תעודות המציגות את השכלתו וניסיונו לאורך השנים של העובד הזר.
 • דרישת שכר – כאמור, כפול משכרו הממוצע של העובד הישראלי. דהיינו – כ- 18,800 ש"ח לחודש (בהתאם לינואר 2020).
 • מחיר אגרה – 1,200 ש"ח (בהתאם לינואר 2020). ניתן לשלם את איגרת הבקשה עבור העסקת עובד זר מומחה באופן מקוון דרך כרטיס אשראי.

הערה חשובה: הוועדה המאשרת, מטעם המחלקה לעובדים זרים מומחים, עשויה לפסול את הבקשה למתן האישור, בין אם העובד או המעסיק לא עומדים במלוא הדרישות שהוזכרו לעיל.

הוצאת אשרת עבודה בישראל למומחה זר על-ידי משרד הפנים

בשלב השני, לאחר קבלת היתר העסקה בידי המחלקה לעובדים מומחים זרים, משרד הפנים מחזיק בסמכות לקבוע, האם לאשרר את ההיתר ולהדפיס אשרת עבודה ב/1 המצורפת בדרכון. במקרה והעובד הזר נמצא מחוץ לישראל, אפשר יהיה לשלוח את אשרת העבודה אל הקונסוליה הישראלית בחו"ל, במטרה שתדפיס את אשרת העבודה. שימו לב, כי כאשר מודפסת בפעם הראשונה אשרת העבודה לישראל ומונפקת לעובד זר אשר מגיע לישראל באשרת עובד מומחה זר, האשרה תישלח לקונסוליה הישראלית אשר יושבת במדינת התושבות של העובד הזר. בהתאם לכך, נדרש העובד להיכנס לישראל יחד עם אשרת העבודה.

במקרה והעובד מגיע לישראל ואין בידו את האשרה בתיאום מראש, קיים סיכוי שכניסתו לישראל תידחה בשדה התעופה, וזה יידרש לשוב חזרה לארצו, ולקבל את האשרה לישראל בדרכון טרם יוכל להיכנס לישראל. בשל כך, ההמלצה שלנו היא להבטיח שאשרת העבודה הוסדרה מראש כראוי, כדי לוודא כניסה באופן חופשי ומכובד לישראל לעובד הזר המומחה.

מסמכים נדרשים עבור הנפקת אשרת עבודה ב/1 במשרד הפנים

 • טופס בקשת אשרה של משרד הפנים.
 • אישור העסקה ממחלקה לעובדים מומחים.
 • עותק דרכון של העובד המומחה הזר, אשר נדרש להיות בתוקף של לפחות שנתיים ממועד הבקשה.
 • הצגת תמונת הדרכון של העובד הזר (גודל ישראלי)
 • הצגת תעודת נישואין, כולל תעודות לידה של ילדים קטינים. זאת בכדי לתת אשרה לבני המשפחה של העובד.
 • תצהיר של העובד המעיד כי אין לו קרובי משפחה בישראל. אנחנו במשרד נדאג לאמת את חתימתך על תצהיר מסוים שניתן לנו בתוקף משרד הפנים.
 • תצהיר חתום של העובד הזר, בו הוא מכיר בזה שהוא מתוכנן להיות מועסק תחת המעסיק בתחום המומחיות הספציפי ויש לו את הכישורים הנדרשים.
 • אישור ביטוח רפאי עבור העובד הזר, חברים ובני משפחתו.
 • תשלום אגרה בעבור אשרת עבודת מומחה.

הערה חשובה: משרד הפנים יאשר לרוב היתר שניתן על ידי המחלקה לעובדים מומחים, כפי שמתחייב עבור נוהל הזמנת עובד זר. משרד הפנים עלול לסרב להנפיק אשרת עבודה מסוג ב-1 אם העובד הספציפי מעלה ספק לגבי חשש להשתקעות במדינת ישראל, שהייה לא חוקית בישראל טרם הגשת הבקשה, עבר פלילי וכו'. בכל מקרה, ההחלטה המתקבלת ממשרד הפנים וכן משרד התעשייה והמסחר נתונה לסמכות החוק בישראל, ובית המשפט יכול לשנות את ההחלטה במידה והתקבלה תוך הפרת תקנות משפטיות מינימליות בידי פקידי הממשלה.

עורך דין בנושא הגירה לישראל – אשרת עבודה לעובד זר מומחה

משרד עורכי הדין שלנו עוסק בענייני הגירה למדינות ישראל, ארה"ב, קנדה, בריטניה, פורטוגל, אוסטריה, בולגריה ועוד. אנו עוזרים לחברות ישראליות וזרות להזמין עובדים מחו"ל הנחשבים כבעלי רקע מצטיין ומומחיות ספציפית בתחומי ההיי-טק, הרפואה וכו'. נשמח לעמוד לשירותכם דרך הטלפון או בדוא"ל.

היתר העסקה לעובד זר מומחה בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top