Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

נוהל מזורז לקבלת אשרת עובד מומחה זר לתקופות קצרות

Joshua Pex
Joshua Pex

Dan Kash

טיפול מהיר ויעיל בבקשות שהגשתי כל זאת תוך סבר פנים יפות ואוירה נעימה.

האם החברה שלך צריכה להביא עובד מומחה זר לישראל במהירות האפשרית? אתה עצמך מומחה זר ומעוניין לבדוק אפשרות של זירוז הליך קבלת ויזה ישראלית? סופת ברד או מקרה חירום אחר גרם לכך שחייבים להביא מומחה לארץ במהירות האפשרית,
כי זמן זה (מילולית) כסף?
עברת על האתר, קראת הן על קבלת ויזת עבודה ישראלית באופן כללי, והחקיקה בנושא עובדים מומחים זרים באופן ספציפי?
המומחה עומד בכל הדרישות והשאלה היא רק בקיצור זמן התהליך? מאמר זה של יהושע פקס ממשרדנו, יסביר בקצרה את ההליך הניסויי לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר.

נוהל מזורז להבאת עובד זר לישראל

כיצד עובד ההליך המקוצר לקבלת ויזה עבור עובד זר מומחה?

התהליך מקצר את זמן הטיפול בבקשה לייבוא עובד מומחה זר (בתנאי והוא אזרח מדינה שחל עליה פטור מוויזות) לתקופה של עד 45 יום. העובד המומחה שהבקשה להעסקתו הופנתה לטיפול מזורז נדרש בישראל לצורך ביצוע משימה זמנית ודחופה יחסית. מדובר בעיסוקים כגון ייעוץ, פיקוח, תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה המעסיקה את המומחה הזר, הרצאות, הדרכות או משימות זמניות אחרת הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של המומחה הזר.

אישור האשרה לעובד זר מומחה תוך 6 ימים בלבד!

מרגע הגשת הבקשה, אמור משרד הפנים להנפיק את ההיתרים המבוקשים (אם הבקשה תאושר), בתוך 6 ימים. כמובן שטיפול זריז בבקשה, שלא לדבר על אישורה מלכתחילה, תלוי בכך שהבקשה הוגשה בצורה מסודרת, בליווי המסמכים הנדרשים. למומחה זר מותר לעבוד אך ורק בתחום עליו נכתב בבקשה להעסקה. לכן יש לנסח את הבקשה בקפידה, תוך ציון כל העיסוקים הספציפיים בהם ייתכן והעובד יעסוק, אך ללא כוללנות מיותרת.

ההליך הוא ניסויי, ועשוי להפוך להיות קבוע או להשתנות לפי הערכת התוצאות. כל המידע נכון לשנת 2017.

למה לקבל ייצוג משפטי שיטפל בהליך מזורז לקבל ויזת עובד זר?

התהליך הוא מסובך וטכני, ומומלץ להיעזר בשירותים של משרדנו, הבקיא בנושאי ויזות לעובדים בישראל באופן כללי, וייבוא מומחים זרים באופן ספציפי. ייפוי כוח לנציג משפטי מקומי בחתימת אפוסטיל חשוב במיוחד לחברה זרה, בין אם כזאת המייבאת עובדים מומחים ארצה, או כזאת המייצאת עובדים מישראל אל חו"ל.
גם ייצוא וגם יבוא של עובדים זרים מומחים דורש הגשת מסמכים ואישורים. לחברות זרות יש קושי לפעול מול משרד הפנים ללא נציג מקומי, אך גם חברות הפעילות בישראל לרוב לא עוסקות בנושא יבוא עובדים מומחים לעתים קרובות. נציג המומחה לנושא עוזר בזירוז וטיפול בתהליך באופן מסודר.

המסמכים הנדרשים:

  • תעודת ההתאגדות של החברה המתכוונת לייבא עובדים מומחים זרים.
  • תקנון החברה (אם מדובר בחברה זרה אז יש להמציא מקור + אפוסטיל, ולתרגם לעברית).
  • רשימה שמות העובדים הרלוונטיים יחד עם תצלום דרכון (שהינו תקף לשישה חודשים לפחות).
  • קורות חיים לכל עובד ועובד (יש לוודא שהם מנוסחים כך שהם תואמים את התפקיד הנדרש, ומעידות על המומחיות הספציפית והבלתי ניתנת להחלפה שלו).
  • דיפלומות לכל העובדים (אשר יש לתרגם לעברית אם מדובר בדיפלומה שאינה באנגלית, ואם מדובר בתעודה ממשלתית יש גם לצרף חותמת אפוסטיל על התעודה).
  • מכתב הסבר מהחברה המעסיקה. אם החברה המעסיקה היא חברה זרה אז גם מכתב הסבר מטעם החברה הישראלית המזמינה. מומלץ גם לצרף הסכם שת"פ בין החברה הישראלית המזמינה לחברה הזרה המעסיקה.

וכמובן, יש למלא טפסי בקשה סטנדרטיים (יש למלא טופס נפרד עבור כל עובד).

תשלום אגרה:

אגרה בסך 1,190 ש״ח עבור כל עובד מומחה זר, והחלק היחסי של האגרה השנתית לתקופת העבודה של העובד (האגרה השנתית היא 9,860 ש״ח). האגרה הראשונה היא באותו סכום ללא קשר למשך השהייה של המומחה. האגרה השנייה מחושבת יחסית למשך זמן השהיה בארץ.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו למידע וייצוג משפטי בנושאי ויזת עבודה בישראל ובקשות להעסקת עובד זר מומחה:

עובד מומחה זר

03-3724722

055-9781688

[email protected]

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top