Skip to content

אשרת עבודה בעבור מומחים זרים שמגיעים לארץ: אשרת ב/1

Avatar

Joshua Pex

כאשר מעסיק מעוניין באשרת עבודה בעבור מומחה זר, עליו קודם כל לבדוק את תנאי הזכאות בעבור ויזת עבודה; קרי, התנאים להגשת בקשת אשרת עבודה להעסקת מומחה זר. ללא תכנון מוקדם והבנת התנאים לאשרת שכזו, קרוב לוודאי שאותו מעסיק ייתקל בקשיים בלקבלת אשרת עבודה למומחה הזר הדרוש לו.

מיהו מומחה זר?

מומחה זר הינו עובד שיש ברשותו ידע ומומחיות ספציפיים וייחודיים שאין אפשרות למצוא במדינת ישראל. העסקת מומחה זר אפשרית אך ורק לאחר שקיבל היתר עבודה, עוד בטרם מועד כניסתו ארצה.

אשרת עבודה בעבור מומחים זרים שמגיעים לארץ: אשרת ב/1בראש ובראשונה נזכיר כי העסקה של מומחים זרים מחייבת כמצוין בחוק עובדים זרים, ויזת ב/1 היא אשרת עבודה הניתנת למומחים ואמנים זרים המגיעים אל גבולותיה של ישראל ומעוניינים לעבוד בה.

למען הסר ספק, כל אדם זר שחפץ לעבוד בישראל חלה חובה עליו או על מעסיקו להגיש את הבקשה להיתר העסקה שכזה עוד טרם כניסתו לגבולות ישראל. תוקפה של אשרת ב/1 היא במרבית המקרים למשך שנה, כאשר במקרים מסוימים קיימת האפשרות להאריך את האשרה עד למקסימום האפשרי של חמש שנים כפי שמצוין בחוק הכניסה לישראל. הארכה נוספת כפופה לבקשה מיוחדת. בנוסף לעיתים קיימת האפשרות לאותו מומחה זר לצרף משפחה מדרגה ראשונה שיוכלו לחיות לצדו בישראל.

סוגי אשרות עבודה ב/1 למומחה זר

על מנת לעשות סדר בבלאגן, להלן האפשרויות להעסקת מומחה זר בישראל המוגדרות באמצעות משרד הפנים כאשרת עבודה ב/1:

  • אשרת עבודה זמנית לתקופה של שלושה חודשים בלבד – אשרת הניתנת לעובדים ארעיים המגיעים לצורך עבודה קצרה וזמנית.
  • אשרת עבודה לטווח של שנה או יותר – ניתנת להארכה כל שנה ועד למקסימום אפשרי של חמש שנים.
  • אשרת עבודה לטווח זמן קצר של 45 ימים בלבד.
  • אשרת עבודה לבני זוג זרים של אזרחים ישראלים.
  • אשרת עבודה ולימודים ליהודים שאינם תושבי מדינת ישראל ואשר אינם רוצים לעלות בשלב זה.

מה חשוב לדעת בעת הגשת בקשה לאשרת עבודה בעבור מומחה זר?

הגשת בקשה לאשרת עבודה מתבצעת על ידי החברה המעוניינת להעסיק עובד זר. החברה מגישה בקשה לקבלת אשרת עבודה לעובד זר בארץ. אחד מהקריטריונים לקבלת אשרת עבודה הוא מכסת העובדים הזרים המקסימלית בתחומים כגון: חקלאות, סיעוד ובניין שקבעה המדינה, אם המכסה טרם אוישה במלואה, ישנו סיכוי טוב לקבלת אשרת עבודה למומחה זר.

כאמור, סוג אשרת העבודה הנדרשת בעבור מומחים זרים היא אשרת ב/1. כל בקשה לאשרת עבודה בעבור מומחים זרים נבחנת באופן אינדיבידואלי בהתאם לצורך, לתחום ולגודל הפרויקט. קיימת האפשרות לבקשת אשרת ב/1 לתקופה של שנה בעבור מומחים זרים בעלי השכלה אקדמית רלוונטית, ומומחיות ספציפית שלא ניתן להשיגה בישראל – כאשר גובה השכר למומחה זר במקרים אלו יהיה לכל הפחות כפול מהמשכורת המקובלת בענף בישראל ויעמוד על עשרות אלפי שקלים לחודש.

ברור לחלוטין שחל איסור חמור על העסקת עובד זר ללא אשרת עבודה במדינת ישראל. הדבר מהווה עבירה פלילית על החוק אשר גוררת קנסות כספיים ועונשים שעלולים לפגוע בעסק קשות.

הנפקת היתר עבודה מהיר ל-45 ימי עבודה בשנה קלנדרית: מיועד לפרויקטים קצרי טווח

לאור הצורך הגודל וגובר במומחים זרים, החליט המחוקק להקל בנהליו וקבע כי ניתן לייבא מומחים זרים לפרויקטים קצרים ולטווח זמן קצר וממוקד של 45 ימים בשנה קלנדרית. על פי הנוהל המזורז לקבלת אשרת עבודה, יוכל המומחה הזר להיכנס אל גבולות מדינת ישראל עוד בטרם קבלת היתר העבודה שימתין לו כיומיים לאחר הגעתו לישראל בלשכת משרד הפנים.

אם כן, על פי נוהל זה רשאי המומחה הזר לעבוד בישראל אך ורק לשם העבודה שבגינה נתקבל ההיתר. ניתן לפצל את ימי ההעסקה במשך אותה השנה קלנדרית להיתר ובנוסף לא תינתן האפשרות להארכת היתר העבודה במסגרת היתר מהיר זה.

מהם המסמכים הדרושים לצורך קבלת אשרת עבודה למומחה זר?

  • חברה מקומית – אישור רואה חשבון המאשר בפועל שהחברה פעילה.
  • קורות חיים, תעודות השכלה ומומחיות אודות המומחה הזר.
  • תדפיס עדכני מרשם החברות, רישוי עסקים או רשם השותפויות.
  • מכתב בקשה מנומק המסביר את סיבת הבקשה והצורך במומחה זר ומסמכים המעידים אודות הצורך במומחה באותו תחום ספציפי.
  • חברה זרה – נדרשת בייפוי כוח המסמיך את מבקש הבקשה למומחה זר.

צרו קשר עם עורך דין לקבלת אשרת עבודה למומחה זר

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בנושאי קבלת ויזות עבודה למומחים זרים בישראל. אם אתם רוצים להביא עובדים זרים לישראל, או שאתם עובדים זרים בעלי הצעה רצינית ממעסיק ישראלי שאינו בעל ניסיון בתחום, צרו קשר. נשמח לזמן אתכם לפגישה במשרד עורכי דין בתל אביב או בירושלים או לשיחה מרחוק.

אשרת עבודה למומחה זר

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il 

צרו קשר

Scroll To Top