דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פיקדון עובדים זרים (מידע משפטי)

Joshua Pex

החוק קובע חובת הפקדת פיקדון חודשי עבור עובדים זרים בענפי הבניין, הטכנולוגיה הייחודית והסיעוד. הפיקדון ניתן לעובדים במועד עזיבתם את הארץ לצמיתות, ונועד להבטיח שמירה על זכויות העובדים הזרים. גובה הפיקדון משתנה בין ענפי העיסוק השונים. הפרת חובת ההפקדה עלולה להוביל לסנקציות שונות על המעסיקים, לרבות שלילת ההיתר להעסקת עובדים זרים. על כך יסביר במאמר זה עורך הדין יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני עבודה ותחום העובדים הזרים.

פיקדון עובדים זרים

מעסיקים עובדים בענפי הסיעוד, הבניין או הטכנולוגיה הייחודית? חשוב שתכירו את החובה להפקיד פיקדון עבורם

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים, נכון לסוף שנת 2021 שהו בישראל מעל 100 אלף עובדים זרים חוקיים. מעל 40% מתוכם עובדים בענף הסיעוד. כ-2,000 עובדים זרים מוגדרים בתור מומחים, ורבים מהם עובדים בתחומי הטכנולוגיה השונים. המשותף לעובדים מכל הענפים הנ״ל הוא כי בשנת 2016 נכנסו לתוקף תקנות המחייבות הפקדת פיקדון חודשי עבורם. חובת ההפקדה חלה לצד החובה להפקיד פיקדון למבקשי מקלט, אשר מוכרת יותר בציבור הרחב לעומת חובת הפקדה לעובדים זרים. מטרת הפיקדון כפולה: הבטחת זכויות העובדים הזרים על פי חוק (לרבות פנסיה ופיצויים) וכן עידוד עובדים זרים לעזוב את הארץ כחוק עם תום תקופת העסקתם, ולקבל את סכום הפיקדון שנצבר עבורם. להלן נסביר בהרחבה מה קובעת חובת הפיקדון, כיצד יש לפעול במסגרתה ומה הסנקציות בגין אי מילויה.

מה קובעות התקנות בנוגע לחובת ההפקדה?

התקנות קובעות חובת הפקדה של סכום פיקדון חודשי עבור כלל העובדים הזרים בענפי הסיעוד, הבניין והטכנולוגיה הייחודית, וזאת החל מהחודש הראשון להעסקתם. החובה חלה החל מיום 1.8.2016, כאשר חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים חויבו בהפקדת פיקדון לעובדיהן החל מיום 1.11.2016. בחודש ינואר 2021 הורחבה החובה גם למוסדות סיעוד אשר מעסיקים עובדים זרים. את הפיקדון יש להפקיד בחשבון בנק ייעודי בבנק מזרחי טפחות. הפיקדון מהווה למעשה חלופה לתשלום זכויות סוציאליות הניתנות לעובדים בישראל באופן כללי, או לחלופין הפרשות לקופת גמל.

מה גובה הפיקדון?

גובה הפיקדון משתנה בין ענפי העיסוק השונים. בענף הסיעוד גובה הפיקדון יהיה הגבוה מבין השניים: (1) סכום הפיצויים שחברת הסיעוד נדרשת לשלם עבור העסקת העובדים הזרים (6% מגובה השכר) ו-6.5% נוספים מתוך שכר העובדים, המהווים מרכיב תגמולי מעסיק; (2) סכום הפיצויים ורכיב התגמול שסוכם בין חברת הסיעוד ובין מזמין שירותי הסיעוד (לרוב, המוסד לביטוח לאומי). במקרה השני, רכיב הפיצויים יהווה בדרך כלל בפועל 8.33% משכר עובדי הסיעוד החודשי.

בענפי הבניין והטכנולוגיה הייחודית מדובר על רכיב הפיצויים והתגמולים אשר מעסיק מחויב להפריש לעובדים, לפי צו ההרחבה או ההסכמים הקיבוציים החלים על העסקת עובדים במקרה הספציפי. בענף הבנייה באופן ספציפי מדובר, נכון למועד כתיבת שורות אלה, על 7.1% עבור תגמולים לעובדים הזרים בענף, בתוספת 6% עבור פיצויים. כלומר, בסך הכל מעסיקים נדרשים להפקיד סכום של 13.1% משכר העובדים הזרים בפיקדון החודשי הנצבר עבורם.

באילו מקרים לא יופקד פיקדון מלא?

כאשר עובד זר לא החל את עבודתו בתחילת החודש, או סיים אותה בסוף החודש, וכן כאשר העובד שהה בחופשה עקב יציאה מישראל באופן זמני או בחופשה ללא תשלום עקב מחלה, התקנות קובעות כי לא יופקד עבור העובד הזר פיקדון מלא באותו חודש. לחלופין, הפיקדון יחושב באופן יחסי, לפי מספר ימי העבודה בהם עבד העובד באותו חודש, תוך הבאה בחשבון של ימים המהווים ימי מנוחה על פי חוק (יום המנוחה השבועי, חג, חופשות, ימי מחלה וכיו״ב).

מעסיקים נדרשים להיזהר מסנקציות והגבלות עקב אי הפקדה כדין

התקנות בנושא חובת הפקדת פיקדון לעובדים זרים בענפי העיסוק הנ״ל חלות באופן רוחבי בענפים אלה. חשוב כי מעסיקים ועובדים זרים כאחד יכירו את חובות אלה ויקפידו עליהן. מעסיקים שאינם מקפידים על תשלום פיקדון כדין מסכנים עצמם בסנקציות העלולות להיות מוטלות עליהם מטעם רשות האוכלוסין וההגירה, לרבות איסור על העסקת עובדים חדשים, ובמקרים חריגים אף העמדה לדין. עוד חשוב להבהיר כי עצם הפקדת הפיקדון אינה מעלה או מורידה מהצורך של מעסיקי עובדים זרים להקפיד אחר מילוי זכויות העובדים על פי חוק, ותשלום יתר הזכויות המגיעות להם. בכל מקרה של ספק בנושא, חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה, העוסק בתחום העובדים הזרים.

צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני עבודה ותחום העובדים הזרים

במאמר זה פירטנו בהרחבה אודות החובות להפקיד פיקדון חודשי לטובת העובדים הזרים המועסקים בענפי הבניין, הסיעוד והטכנולוגיה הייחודית. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בכל סיוע בנושא, ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום דיני העבודה, ומסייע לעובדים זרים ומעסיקים כאחד במגוון סוגיות משפטיות, לרבות הסכמי עבודה, מימוש זכויות עובדים, פיצויי פיטורים ומתן פתרונות אלטרנטיביים לסכסוכי עבודה, כגון גישור בין עובדים ומעסיקים.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה