Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הרעת תנאים בעבודה – סיבה להתפטרות שדינה כפיטורין

Joshua Pex

סיגל וקס

ממליצה בחום על שירותי המשרד. פנינו לעזרה בתרגום מסמכים רשמיים וחתימה נוטריונית וקיבלנו מענה מהיר, אדיב ומקצועי משפחה קישור. תודה!!

הרעת תנאים בעבודה – עובד אשר תנאי העבודה שלו התשנו לרעה בצורה מוחשית יכול להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין. דיני העבודה בישראל מונעים ממעסיק מלשנות לרעה את תנאי ההעסקה של עובד, עד שהעובד יאלץ להתפטר ולזנוח את הפיצויים. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני עבודה. במאמר המסביר אודות התפטרות שדינה כפיטורין, הרעת תנאים מוחשית הייתה אחת הסיבות האפשריות להתפטרות שמזכה את העובד בפיצויי פיטורין. עורך הדין יהושע פקס יסביר במאמר זה למה בדיוק הכוונה במונח "הרעת תנאים".

הרעת תנאים בעבודה - סיבה להתפטרות שדינה כפיטורין

האם התפטרות שדינה כפיטורין לאחר הרעת תנאים בעבודה קבועה בחוק?

בהחלט. סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, 1963, קובע במפורש כי "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים".

במילים אחרות, התפטרות של עובד עקב הרעת תנאים מוחשית בעבודה, נחשבת על פי החוק כפיטורים לכל דבר. מובן מאליו שהדבר משפיע על הזכות לקבל פיצויי פיטורים. הדבר נכון גם במידה וחוזה העבודה עליו חתם העובד מנסה לקבוע אחרת. כידוע, בכל חוזה ניתן לכתוב דברים שלאו דווקא ניתן לעקוף על פי החוק.

מה הכוונה במונח "הרעת תנאים מוחשית"?

לא כל שינוי לרעה במקום העבודה נחשב בהכרח להרעה מוחשית. דיני העבודה לא קבעו מה זה בדיוק "הרעת תנאים בעבודה" אבל פסיקות רבות של בתי המשפט לעבודה קבעו לאורך השנים קריטריונים לגבי הרעת תנאים מוחשית. יש להדגיש כי ברוב המקרים יידרש העובד אשר התפטר להוכיח הן כי תנאי העבודה הורעו באופן מוחשי, והן שהמעביד קיבל הודעה מראש והזדמנות לשפר את התנאים לפני ההתפטרות.

ככה לדוגמא, פגיעה בשכר, או הורדה של בונוסים, פגיעה בזכויות נוספות כמו ימי חופשה נחשבים הרעת תנאים במקום העבודה. כמו כן, כל יחס מבזה או משפיל מצד המעסיק, שינוי מהותי של הסכם העסקה לרעת העובד, או איחור בתשלום המשכורת בהחלט נחשב כהרעת תנאים מוחשית. שינוי בהיקף העבודה, או שינויים במקום העבודה, הרחקת מקום העבודה ממקום מגוריו של העובד, או שינויים בשעות העבודה של העובד יכולים כולם להיחשב הרעת תנאים בעבודה.

צרו קשר:

משרדנו מתמחה בדיני עבודה בישראל. התקשרו כדי לקבוע פגישה במשרד עורכי הדין בירושלים או בתל אביב. נשמח לעזור למי שהתפטר עקב הרעת תנאים בעבודה, או לייעץ למי ששוקל לעשות זאת. המשרד נותן מידע משפטי וסיוע משפטי בכל נושא הפרת דיני עבודה ופיטורין.


 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top