דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חופשות עובדים זרים בישראל

Joshua Pex
Joshua Pex

הזכאות לקבל חופשות בקרב עובדים זרים בישראל היא נושא שעובדים ומעסיקיהם כאחד צריכים להיות מודעים אליו. החוק בישראל מקנה אפשרות בחירה בנוגע לחופשות המגיעות לעובדים. כך גם קיימים מאפיינים ייחודיים באשר לימי המנוחה והחופשה השנתית של עובדים זרים בישראל. להלן יסביר על כך ועוד עו״ד יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני עבודה ולתחום העובדים הזרים.

משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה ובדיני הגירה לישראל. המשרד מעניק מענה משפטי מקיף ומקצועי בתחום העובדים הזרים, לעובדים ומעסיקים. המשרד מציע מגוון שירותים משפטיים בתחום, הכוללים, בין היתר, טיפול בבקשות להסדרת אשרות עבודה לעובדים זרים; סיוע בהסדרת היתרי העסקה בישראל; ייצוג בוועדות ובבתי המשפט; ומתן ייעוץ וליווי משפטיים לעובדים זרים ומעסיקים.

חופשות עובדים זרים בישראל

החוק בישראל מעניק לעובדים זרים חופש בחירה לעניין יציאתם לחופשה

עובדים זרים בישראל נהנים מזכויות עובדים המוקנות לכלל העובדים בישראל. עם זאת, לא פעם יש מאפיינים ייחודיים באשר לזכויות העובדים הזרים. דוגמה בולטת לכך הוא הזכאות לחופשות וימי מנוחה בקרב עובדים זרים. עובדים זרים הם לא פעם דתיים (נוצרים, מוסלמים או בני דתות אחרות), ומעוניינים לחגוג את חגיהם ולצאת לחופשה במועדים אלה. ככלל, החוק מעניק חופש בחירה לעובדים מבחינה זו ובהיבטים נוספים, ועל מעסיקים לכבד זאת. מעסיקים אשר נמנעים מלממש את הזכאות של עובדים זרים לחופשות על פי חוק, חושפים עצמם לתביעות פיצויים בבית הדין לעבודה. להלן נסביר בהרחבה על זכויות חופשה של עובדים זרים.

זכאות לחופשות בחגים ודמי חג

חוק עובדים זרים מחייב, בין היתר, כי עם תחילת העבודה ייחתם בין העובדים הזרים לבין מעסיקיהם הסכם עבודה. במסגרת ההסכם, יש להעניק לעובדים את הבחירה לעניין ימי החופשה שלהם. הם זכאים לבחור בין יציאה לחופשה בימי החג של הדת אליה הם משתייכים, או יציאה לחופשה לפי החגים היהודיים. לפי בחירתם, יהיו העובדים זכאים לתשלום משכורת חודשית רגילה בגין היעדרות בימי החג. זאת בכפוף לשני תנאים: (1) מדובר במי שעובדים בשכר חודשי קבוע; (2) יום החג חל ביום עבודה רגיל. ככל שיום העבודה חל ביום המנוחה, לא יהיו זכאים העובדים לתשלום במידה ואינם עובדים ביום זה בדרך כלל.

ימי מנוחה שבועיים

ככלל, החוק קובע זכאות למנוחה שבועית באורך של לפחות 36 שעות ברציפות. עם זאת, בענפים מסוימים, דוגמת ענף הסיעוד, משך החופשה עשוי להיות קצר יותר. החופשה יכול שתחול בימים שישי, שבת או ראשון. יום המנוחה יחול בדרך כלל ביום הנחשב ליום המנוחה של העובדים עצמם. חשוב לציין כי עובדים יכולים לוותר על חופשה ביום המנוחה שלהם. עם זאת, גמול העבודה ביום המנוחה יהיה גבוה יותר. הסברנו על כך ועל שכרם של עובדים זרים במאמר נוסף אשר התפרסם באתר משרדנו.

חופשה שנתית של עובדים זרים

בדומה לכלל העובדים במשק, גם עובדים זרים אשר השלימו שנת עבודה אחת לפחות בישראל, זכאים לחופשה שנתית. הזכאות לחופשה שנתית יכול שתינתן כחופשה בפועל, וככלל החוק קובע כי על מעסיקים לעודד יציאה של עובדים זרים לחופשה. עם זאת, כחלופה לכך, עובדים זרים יכולים לפדות את דמי החופשה השנתית עם סיום עבודתם. חשוב להסב את תשומת לב המעסיקים לטעות נפוצה: לא פעם מעסיקים בוחרים לשלם פדיון ימי חופשה לפני מועד סיום ההעסקה של עובדיהם. עם זאת, במקרים אלה הם עלולים להיות מחויבים לשלם פדיון חופשה במועד סיום ההעסקה, וכתוצאה מכך להסתכן בכפל תשלום. על מנת להימנע מטעויות בהקשר זה, חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה לפני מימוש הפדיון. 

האם עובדים זרים זכאים לבקר במדינתם במהלך החופשה השנתית? 

קיימת פרוצדורה המאפשרת יציאה לחו״ל של עובדים זרים וחזרה לישראל לאחר מכן. זאת באמצעות אשרה (ויזה) מיוחדת הנקראת ״אינטר ויזה״. ויזה זו אינה ניתנת באופן אוטומטי, ועל עובדים זרים להגיש בקשה לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך כך, באמצעות מעסיקיהם. למידע נוסף על הנושא, ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה ודיני הגירה לישראל

לעיל הסברנו על חופשות להן זכאים עובדים זרים בישראל, לרבות יום מנוחה שבועית, חופשות חג וחופשה שנתית. כפי שהמחשנו, הנושא מעלה שאלות שונות ומצריך להביא בחשבון חוקים שונים החלים בנושא. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בייעוץ בנושא, עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו, העוסק בתחום העובדים הזרים, ישמח לסייע בידכם. ניתן ליצור קשר עם עורך דין ממשרדנו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה. 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה