Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכויות עובדים בישראל – פנסיה, פיצויי פיטורין

Joshua Pex

נתי אס

יחס אישי ממליץ בחום !!!!!

החוקים הישראליים הנוגעים לנושאי פיצויי פיטורין ולפנסיה הם מעט סבוכים. מה חשוב לך לדעת לגבי הנושא? מאמר זה של משרדנו, משרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה, ייתן מענה קצר על השאלות הנפוצות ביותר.

הפרשה לפנסיה:

כל עובד שלאחר גיל גיוס (21 עבור זכר, 20 עבור נקבה) זכאי להפרשת פנסיה על ידי המעביד. ההפרשות לפנסיה כוללות קרן פנסיה, ביטוח "מנהלים" או קופת גמל. תשלומים אלה אינם מחליפים את פיצויי הפיטורין לעובד אם החוזה עם המעביד מסתיים, אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה העסקה (הסכמים קיבוציים או חוזים הכפופים לאישור שר העבודה).

בכל מקרה, המעביד נדרש להפריש לפחות 6% משכר העובד או מהשכר הממוצע במשק (הנמוך מביניהם) מדי חודש לביטוח פנסיוני של העובד. שכר זה נחשב לחלק מפיצויי הפיטורין לעובד. בתורו, העובד מחויב להפריש 5% משכרו הנותר לביטוח פנסיוני.

פיצויי פיטורין:

מעסיק חייב פיצויי פיטורין לעובד בתנאי שעבד עם המעסיק לפחות שנה אחת. השכר מחושב כשכר של חודש עבודה על כל שנת עבודה עם המעסיק, על בסיס השכר הממוצע של שנת העבודה האחרונה. אלא אם צוין אחרת בחוזה, פיצויי הפיטורין משולמים רק לעובדים שפוטרו, ולא לעובדים שפרשו מרצונם.

פיצויי פיטורין בישראל

הסכם "סעיף 14" לגבי פיצויי פיטורין:

אם העובד והמעביד מציינים זאת בחוזה העובד (הסכם כזה מוכר בשם "סעיף 14" לחוק פיצויי פיטורין), המעביד רשאי לשלם את מלוא פיצויי הפיטורין של העובד (8.33%  מן המשכורת החודשית של העובד) מראש ובאופן חודשי, לביטוח הפנסיוני של העובד. הכספים הם רכוש העובד, והוא יקבל אותם עם סיום החוזה שלו, גם אם העובד הוא זה שיעזוב את המעסיק. צורה זו של פיצויי פיטורין אינה גדלה באופן רטרואקטיבי על חשבון כל העלאת שכר של העובד.

 

צדדים חיוביים ושליליים לגבי חוזה סעיף 14:

להסכם יש היבטים חיוביים ושליליים הן למעסיק והן לעובד. תשלום פיצויים מראש הוא טוב יותר עבור עובד חדש אשר אולי לא ימשיך זמן רב בארגון. עובד ותיק יפסיד כמות גדולה של כסף כשהמשכורת שלו גדלה, אך לא משפיע רטרואקטיבית על פיצויים שכבר שולמו לו. לעומת זאת, אם המעסיק סבור שהעובד עלול לעזוב בקרוב מרצון, הסכם סעיף 14 יזכה את העובד לפיצויים שלא היו מקבל אחרת.

לסיכום, חוזה על פי סעיף 14 עדיף מנקודת מבט המעסיקים כאשר ההסכם הוא עם עובד אשר צפוי להיות מועסק במשך תקופה ארוכה של זמן. היתרונות של חוזה כזה עבור עובד צעיר הצפוי לעזוב בחיפוש אחר הזדמנויות טובות יותר הם מינימליים.

צרו קשר עם משרדנו לקבלת מידע משפטי על הטבות לעובדים בישראל ולעזרה בעריכת חוזי עבודה:

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top