דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

העסקת עובדים זרים לבניין

Michael Decker
Michael Decker

עובדים זרים לבניין עובדים בחברה ישראלית לרוב דרך קבלן חיצוני בעל רישיון אשר מאפשר להביא אותם לארץ. אבל מה אם ברצונכם להעסיק פועלי בנייה זרים שלא דרך אחד התאגידים ברשימת תאגידים בעלי היתר? או במידה וברצונכם להקים חברת כוח אדם להעסקת עובדי בניין מחו"ל?

משרדנו מתמחה בנושא דיני הגירה לישראל. בעבר הסברנו כיצד ניתן לקבל רישיון חברת כוח אדם באופן כללי. לחברה אשר רוצה להביא לארץ פועלי בניין מחו"ל נדרש הן רישיון חברת כוח אדם, והן היתר מיוחד. במאמר זה, עורך הדין מיכאל דקר ממשרדנו, יסביר את הליך קבלת היתר העסקת עובדים זרים לבניין.

היתר העסקת עובדים זרים לבניין ניתן רק לחברת כוח אדם חדשה

את הבקשה לקבלת ההיתר חייבים להגיש תוך 45 יום ממועד רישום החברה על ידי רשם החברות. יש לעבור את הליך רישום חברת כוח אדם המפורט במאמר לעיל, ורק אז ניתן לקבל היתר לייבוא עובדי בנייה זרים. החברה המקבלת את ההיתר מוגבלת אך ורק לפעילות בתחום כוח אדם ואינה רשאית לעסוק בפעילות אחרת.

משרד החברה צריך לעמוד בתנאים הדרושים ממשרד חברת כוח אדם. הערבות הנדרשת, כמפורט מטה, דומה גם היא לערבות המבוקשת מכל חברת כוח אדם.

העסקת עובדים זרים לבניין

החברה צריכה להיות עצמאית ובעלת חוסן פיננסי

החברה המבקשת היתר אינה יכולה להיות מקושרת לתאגידים אחרים. השליטה הבלעדית בתאגיד צריכה להיות של בעלי המניות, המנכ"ל ונושאי המשרה. החברה חייבת להיות ללא קנסות ולהסדיר כל תשלומים ודיווחים לפי חוק עובדים זרים.

תאגיד שיבקש להעסיק עד ל- 350 עובדים, יציג לרשות אסמכתאות בדבר צבירת הון עצמי בסך 1,000,000 ש"ח לפחות. יש להציג מספר דוחות כספיים נוספים להוכחת דרישות ההון והחוסן של החברה.

הפקדת ערבות בהתאם למשכורת העובדים המשוערת

על החברה להפקיד ערבות בנקאית לפי תקנות העסקת עובדים זרים:

  • לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 187,622 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה שווה להוצאות שכר העבודה כאמור או 37,524 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.
  • לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 187,622 שקלים חדשים ושאינן עולות על 364,647 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 187,622 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.
  • לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 364,647 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 273,484 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

הדרישה להוכיח ניסיון קודם בניהול עובדים זרים או בתאגיד בניין:

האחראי על העסקת עובדים, בין אם בעל החברה או מנהל מטעמו, חייב להוכיח כי הוא בעל ניסיון בנושא. הניסיון חייב להיות במשך מספר שנים, מתוכן במשך שנה אחת לפחות היה אחראי על העסקת 350 עובדים לפחות. לחלופין, חייב היה להיות אחראי על השמה של לפחות 500 עובדים בשנה במשך שנה אחת לפחות. זאת, בתנאי שהתאגיד בו שימש בתפקיד ניהולי העסיק במשך שנה אחת או יותר לא פחות מ- 250 עובדים.

לבסוף, גם שהיה סמנכ"ל כוח אדם בתאגיד בניין במשך שנה וחצי לפחות החל משנת 2014 הוא בעל ניסיון כנדרש. במקרה כזה יש לוודא שאושר בתפקיד על ידי הרשות.

מי אינו יכול לנהל חברת כוח אדם לקבל היתר העסקת עובדים זרים?

על המנהל גם להיות נקי וישר מבחינת אתית ופיננסית. בין הדרישות:

  1. העדר הרשעות בעבירה אתית בחמש השנים האחרונות שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין המורשע ראוי לעסוק במתן שירותי כוח אדם של עובדים זרים.
  2. לא הוכרז כפושט רגל או פסול דין או שימש כבעל מניות בתאגיד למונה לו כנוס נכסים או שניתן לגביו צו פירוק או שהחליט על פירוק מרצון.
  3. ללא חוב של קנס חלוט שהוטל עליו או על תאגיד שהוא שימש או משמש בעל מניות בו בגין עבירות על חוקי העבודה בקשר עם העסקת עובדים זרים.

צרו קשר עם עורכי דין

עורכי הדין במשרדנו מתמחים בדיני חברות ותאגידים, כמו גם בתחום הגירה לישראל ודיני עבודה בישראל. נשמח לתת מידע וסיוע משפטי במידה וברצונכם להקים חברה או תאגיד להעסקת עובדים זרים לבניין או לכל מטרה חוקית אחרת.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה