דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קבלת רישיון חברת כוח אדם

Michael Decker

הליך רישוי חברת כוח אדם בישראל הוא תהליך מורכב אשר דורש עמידה בקריטריונים ספציפיים. דיני העבודה בישראל מפותחים היטב, ומנהל החברה חייב להוכיח כי הוא מכיר את התקנות הרלוונטיות היטב. במאמר זה, עו"ד מיכאל דקר ממשרדנו, יסביר כיצד לפתוח סוכנות כוח אדם בישראל.

מה ההגדרה של חברת כוח אדם בישראל?

ההגדרה החוקית של חברת כוח אדם נידונה בבתי המשפט לענייני עבודה מספר פעמים. הקונצנזוס הוא בעיקרו שחברת כוח אדם (בניגוד לחברת השמה או חברת קבלן שירותים) היא זו שמעסיקה את עובדיה באופן ישיר, ולא מספקת לחברות אחרות עובדים שאותן חברות יעסיקו, בין אם באופן קבוע או זמני. חוזי העסקה של חברות אלו לרוב לא נותנים לעובדיהן הקבועים חלק מהתנאים אשר צפויים לעובדים קבועים בחברה "רגילה". זוהי אחת מהסיבות בגללן הרשות המחוקקת אינה מעודדת הקמת חברות חדשות בתחום.

הרישיון לפתיחת חברת כוח אדם בישראל הינו זמני ותלוי בניסיון.

רישיון כוח האדם מונפק בתחילה למשך שנה אחת, ולאחר מכן ניתן להאריך אותו לשנתיים, אך לא יותר מזאת. כדי להשיג רישיון, יש צורך להוכיח שלחברה כבר יש את כל המערכות הדרושות לתפקוד כחברת כוח אדם. כלומר, המנגנון מותאם יותר לחידוש רישיון מאשר להנפקת רישיון לחברה חדשה, וקבלת רישיון חדש די מסובך.

כפי שמתואר במאמרים אחרים באתר, תחילה יש לרשום חברה ישראלית או זרה אצל רשם החברות, כולל בחירת שם עבור החברה, תשלום אגרה על פתיחת ורישום חברה. לאחר מכן, הדרישה היא לפתוח חשבון בנק לפעילות השוטפת של החברה. חברה רשומה כדין יכולה להגיש בקשה לרישיון במשרד הכלכלה.

הוראות לקבלת רישיון לפתיחת חברת כוח אדם

הוראות משרד הכלכלה מורות למבקש רשיון:

להוכיח כי לחברה יש לפחות שלוש שנות ניסיון בתחום ניהול כוח אדם – קורות חיים ומסמכים מאשרים של ניסיון מבקש הרשיון או האדם שינהל את החברה עבורו. המסמכים כוללים תיאור מפורט של ניסיון בניהול כוח אדם, בתוספת הסבר מטעם מנהל או רואה חשבון בחברה בה עבד. אם מסמכים אלו הוצאו מחוץ לישראל, הם חייבים להיות מתורגמים נוטריונית לעברית ומאומתים עם חותמת אפוסטיל / לגליזציה בקונסוליה הישראלית. בנוסף, על המבקש לצרף לבקשתו צילום דרכון ותעודת יושר.

לבקשה יש לצרף ראיות ל:

1. קיומו של משרד לחברה – המשרד צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות (נכים), בעל סאניטציה נאותה, חדר המתנה וחדר נפרד לראיונות. (תיאור המשרד, עם צילומים וחתימת עורך הדין של החברה – בטופס נפרד). למרבה המזל, משרד עורכי הדין המייצג את החברה יכול לשמש כמשרד "זמני". לאחר קבלת רישיון לסוכנות כוח אדם, משכירים משרד קבוע העומד בדרישות החוק.

2. ערבות בנקאית בסכום מספיק לכיסוי השכר של כל העובדים בחברה למשך מספר חודשים. סכום הערבות תלוי במספר העובדים והנסיבות.

3. דוחות מס וחשבונאות של החברה.

4. רשימה של כל העובדים בסוכנות, כולל המסמכים שלהם.

5. רשימת החברות אשר המשרד כוח אדם מספק להם עובדים.

סיוע משפטי בקבלת רישיון לחברת כוח אדם:

הדרישות הביורוקרטיות לקבלת רישיון הן קשוחות יחסית. החברה חייבת להוכיח שדאגה לכל הפונקציות הדרושות של חברת כוח אדם לפני קבלת רישיון לפעול. אבל מצד שני, חשוב לדעת שאם הבקשה לרישיון מוגשת כנדרש, כלומר: עונה על כל הסטנדרטים, הסבירות כי היא תידחה פוחתת. לכן כל כך חשוב לקבל סיוע משפטי בהגשת הבקשה לרישיון.

צור קשר עם משרדנו בתל אביב, לקבלת סיוע ברישום חברה ורישוי חברת כוח אדם.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה