דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מה הם האפשרויות השונות של רישום חברה זרה בישראל?

Michael Decker

אם אתם שואלים את עצמכם כיצד כדאי לבצע רישום חברה זרה בישראל, מאמר זה יסייע לכם לקבל מידע בנושא. משרד עורכי הדין שלנו מעניק שירותים משפטיים עבור לקוחות בינלאומיים, אשר מבקשים לרשום חברה זרה בישראל לצורך פעילות עסקית בארץ. חברות זרות המבקשות לבצע פעילויות עסקיות בישראל, יכולות לבחור מספר אופציות לפעולה. קיימות שלוש אופציות לעניין רישום חברה זרה בישראל; חברה זרה אשר רוצה לבצע פעילות עסקית בישראל יכולה לפתוח סניף, לרשום חברת בת או נציגות בישראל. בחירת האופציה המתאימה ביותר, תיעשה בהתחשב בתכניות העסקיות ומטרות החברה הספציפית.

פתיחת סניף של החברה הזרה בישראל

באשר לאופציה הראשונה – פתיחת סניף בישראל, יש לציין כי לאחר רישום חברה בישראל בצורה של פתיחת סניף של החברה הזרה בארץ, מדובר באישות משפטית רשומה לכל דבר ועניין. אם זאת, להבדיל מחברת בת, הסניף נחשב רק לשלוחה של החברה הזרה. זוהי נקודה מאד חשובה, שכן זה אומר שהחברה הזרה תישא באחריות הנובעת מכל התחייבות מטעם הסניף. כלומר, החברה הזרה תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל של הסניף בישראל. מבחינת רשויות המס, בדרך כלל, סניף של חברה זרה בישראל אינו מוכר כ"תושב" ישראלי, ולכן אינו זכאי להטבות מס למיניהן שחברות ישראליות זכאיות להן.

לאור האמור לעיל, הקמת סניף בישראל מהווה אופציה פחות אטרקטיבית עבור עסקים קטנים ובינוניים. יש לציין, כי השם של הסניף הישראלי חייב להיות זהה לשם החברה העיקרית. רישום שם הסניף הינו כפוף לאישורו של רשם החברות. הרשם מאשר, בדרך כלל, את השם המוצע, אלא אם כן מדובר בשם זהה לשם של חברה קיימת בישראל.

על פי החוק, יש דרישה למנות בסניף של החברה הזרה בישראל נציג אשר יהיה בדרך כלל, תושב ישראלי, לצורך ביצוע פעולות וקבלת הודעות. הסניף חייב גם בכתובת רשומה בישראל. כעקרון, הסניף יכול לנהל כל סוג של פעילות עסקית שבא בגדר מטרות החברה העיקרית. רק הרווח שנובע מפעילותו של הסניף בישראל, ימוסה על ידי רשויות המס הישראליות.

רישום חברת בת בישראל

בעניין האופציה השנייה – רישום חברה בישראל אשר תהיה חברת בת של החברה הזרה, כך שחברת הבת הינה חברה פרטית מוגבלת. החוק הישראלי מאפשר שכל בעלי המניות בחברה זו יהיו זרים. לפיכך, חברה זרה יכולה לרשום חברה מקומית בישראל ולהחזיק ב-100% ממניות החברה. רישום חברת בת מהווה האופציה המועדפת עבור חברות זרות קטנות ובינוניות שמעוניינות לבצע פעילות עסקית בישראל. חברת הבת נחשבת לאישות משפטית נפרדת מהחברה הזרה, גם אם החברה הזרה הינה בעלת המניות היחידה של חברת הבת. ככלל, ההתחייבויות של חברת הבת לא יטילו אחריות על חברה הזרה. כמו כן, להבדיל מהאופציה הראשונה, השם של חברת הבת יכול להיות שונה מזה של החברה הזרה – בכפוף לאישור רשם החברות. בהתאם לחוק, יש צורך למנות דירקטור אחד לפחות, אך מותר גם יותר. אין צורך בדירקטור ישראלי, אם כי, לצורך פתיחת תיק ברשויות המס (מע"מ), יש צורך בנציג תושב ישראלי אחד לפחות. גם חברת הבת חייבת בכתובת רשומה בישראל. מבחינת רשויות המס, חברת הבת נחשבת לחברה מקומית לכל דבר ועניין והינה זכאית להטבות המס העומדות לרשות החברות המקומיות.

 נציגות של חברה זרה בישראל

קיימת עוד אפשרות זמינה של רישום חברה זרה בישראל עבור חברות זרות שמתעניינות רק בחקר השוק המקומי או בניהול ענייני החברה ללא ביצוע כל פעילות עסקית מניבת רווחים. מדובר בהקמת נציגות החברה הזרה בישראל. נציגות מעין זו אינה מהווה אישיות משפטית, ולכן היא אינה יכולה להתחייב בחוזים ולעסוק במסחר. נציגות זו של החברה הזרה יכולה רק לבצע מחקרי שוק מטעם חברת האם. כמובן, כי החברה הזרה נושאת באחריות לכל פעילויות הנציגות בישראל. נציגות זו אינה טעונה רישום ברשם החברות.

אופציה הזו תהיה מומלצת רק במקרים כשהחברה הזרה תרצה לאסוף מידע אודות השוק המקומי בטרם כניסה אליו. לאחר גיבוש ההחלטה להיכנס בתור שחקן אקטיבי לשוק המקומי, החברה הזרה תצטרך לשקול את אחד מהאופציות הראשונות, דהיינו – רישום סניף או חברת בת בישראל. לשם כך, מומלץ להיעזר בשירותי עורכי דין מומחים בתחום.

משרד עורכי דין – רישום חברה זרה בישראל

אם אתם מבקשים לקבל מידע לגבי רישום חברה זרה בישראל ו/או כל שאלה משפטית בבקשה צרו קשר עם עורכי הדין במשרדנו.

 

 

עורכי דין – רישום חברה זרה בישראל

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה