הסכמי סודיות, הנקראים באנגלית Non-disclosure agreements, או בקיצור NDA, הם חוזים המגנים מפני חשיפת מידע חסוי או קנייני לציבור. הסכמים אלה נחתמים בדרך כלל בין שני צדדים הנכנסים למיזם עסקי משותף. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה בדיני חברות ותאגידים. אנחנו עוזרים בתיווך של חוזים בתוך ישראל ושל שיתופי פעולה בין חברות בישראל…

קרא עוד

מזכר הבנות, המכונה גם "מכתב כוונות", "הסכם עקרונות" או "זכרון דברים", הוא הסכם בין שני צדדים או יותר המביעים את רצונם לעשות עסקים יחד. זהו מסמך שאינו מחייב משפטית, ושמביע את רצונם של הצדדים להיכנס להסכם רשמי ומחייב בעתיד. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה בדיני חברות בישראל. במאמר זה, יסביר עו"ד מיכאל…

קרא עוד

מסמכי התאגדות של חברה, הנקראים באנגלית AOA) Articles of Association), הם חלק מְכוֹנֵן בתהליך ייסודה של החברה. בישראל, מסמך ההתאגדות היחיד הנדרש מחברה הוא תקנון. לתקנון יש מעמד של חוזה בין החברה לבין בעלי המניות שלה, ובין בעלי המניות לבין עצמם. כל חברה נדרשת לנסח תקנון, והוא נכנס לתוקפו במועד  הקמתה של החברה. משרד עורכי…

קרא עוד

מניית בכורה היא נייר המקנה חלק בבעלות על חברה, אך הוא נע על הגבול שבין מניות לבין אגרות חוב. מניות הן חלק הבעלות היחסי שיש לאדם כלשהו בחברה מסוימת. מניות בכורה מקנות למחזיקים בהן תשלומי דיווידנדים על חלקם בבעלות, אך בכפוף לאישור דירקטוריון החברה. משרד עורכי הדין "כהן, דקר, פקס וברוש" מתמחה בדיני חברות. אנחנו…

קרא עוד

דיני מכרזים הם עולם ומלואו. זכייה במכרז עדיין לא מבטיחה שהוא יבוצע, שכן ישנה אפשרות לעתור לבית המשפט במקרה של השגות כנגד המכרז. איך עושים זאת? מתי ולאן עותרים? כל המידע במאמר שלפניכם – מאת עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש. עריכת מכרז – חובה גורפת חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 , המכונה גם חוק דיני…

קרא עוד

אם נתקלתם בביטוי "פגיעה בתחרות" במסגרת הנושא של הסדרים כובלים וחוק ההגבלים העסקיים, חשוב שתדעו כיצד נבחנת פגיעה כזו ומהי התייחסות בית המשפט העליון לנושא. המאמר הבא מאת עורכי הדין במשרד כהן, דקר, פקס וברוש מסביר את הדברים. הסדר כובל נושא ההסדרים הכובלים עוסק בפיקוח על מערכת היחסים החוזית-מסחרית בין הגורמים שמנהלים עסקים במשק, באמצעות…

קרא עוד

מהם השלבים בהתפתחותה של חברת סטארט-אפ? יש שישה שלבים עיקריים בתהליך פיתוחה של חברת סטארט-אפ מצליחה. שלב טרום-גיוס ההון (pre-seed), שלב גיוס ההון הראשוני (seed), סבב גיוס ראשון, סבב גיוס שני, סבב גיוס שלישי והנפקה. האם מעניין אתכם לשמוע מהי המשמעות של כל שלב מבחינה משפטית ומעשית? במאמר זה תמצאו הסבר מפורט מאת עו"ד מיכאל…

קרא עוד

בשנים האחרונות יותר ויותר חברות מזון בינלאומיות מבקשות להיכנס לשוק המזון הישראלי ולתקוע בו יתד. הציבור הישראלי נחשב אנין טעם וכלקוח אשר ככל הנראה לא יסרב לטעום מגוון מוצרים שונים מהמקובל. מנגד, עולה שאלת כשרות המוצרים המיובאים, ויחד איתה החיובים השונים והתקנות הנדרשות שעל החברות לעמוד בהם בכדי לספק את מוצרי המזון לקהל הישראלי הרחב.…

קרא עוד

מה הם SPA, CLA ו-SAFE?  SPA, CLA ו-SAFE הם שלושה סוגים שונים של הסכמי השקעות העומדים לרשותו של יזם שמבקש להשקיע בְּחברה. SPA הם ראשי תיבות של Share Purchase Agreement ("הסכם רכישת מניות"); CLA פירושו Convertible Loan Agreement ("הסכם הלוואה המירה") ו-SAFE הוא Simple Agreement for Future Equity ("הסכם פשוט להון עתידי"). אנחנו נדון בכל…

קרא עוד

התחרות בישראל אינה פועלת בוואקום. חוק ההגבלים העסקיים מסדיר נושא זה. אם תהיתם מה פירוש מושגים כגון: הסדר כובל, מונופולין או מיזוג, אתם מוזמנים לקרוא את המאמר הבא מאת משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס ברוש אשר יבהיר לכם תחת אילו כללים מתנהלת התחרות במשק הישראלי. חוק התחרות הכלכלית תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות הכלכלית", "החוק")…

קרא עוד