Skip to content

דיני תאגידים וחברות

ארגון הומניטארי בינלאומי – ויזה ב1 לישראל

ויזה ב1 לישראל עבור ארגונים הומניטאריים בינלאומיים ארגוני סיוע בינלאומיים, אשר מקום מושבם בישראל, אולם פועלים בשטחי הרשות הפלסטינאית, נדרשים לקבל הכרה על ידי המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הרווחה, על מנת לקבל אישור של משרד הפנים להביא עובדים מטעמם על בסיס ויזה ב1 לישראל. הארגון ההומניטארי הבינלאומי נדרש להגיש בקשה במשרד הרווחה, המחלקה הבינלאומית, בירושלים. קבלת…

קרא עוד
Scroll To Top