דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

היתר העסקת עובד זר

Joshua Pex

על פי משרד האוכלוסין, נכון לשנת 2022 שהו בישראל 142,334 עובדים זרים, כאשר ביניהם 117,351 עובדים חוקיים. על מנת להעסיק מומחה זר בישראל על המעסיק לקבל קודם לכן היתר העסקת עובד זר ממשרד הפנים. לאחר אישור הבקשה יקבל העובד אשרת עבודה שרק איתה יהיה רשאי לעבוד. המאמר הבא יסביר מהן סוגי אשרות העבודה השונות, כיצד ניתן לקבלן ומה נדרש מהמעסיק לעשות.

אילו סוגים של עובדים זרים קיימים?

ראשית, על מנת לדעת מהו ההליך הנדרש ממעסיק לעבור כדי להעסיק עובד זר, יש להבין את השוני בין סוגי העובדים השונים ואשרת העבודה שיוכלו מקבלים.

רוב העובדים הזרים יועסקו בתחומי טיפול בסיעוד, עובדי בניין, מלונאות וחקלאות. עובדים אלו יקבלו אשרת שהייה מסוג ב/1 כאשר הליך הגשת הבקשה וקבלת ההיתר יתנהל על ידי לשכות הסיעוד או חברות תיווך כוח אדם אשר קיבלו היתר לעסוק בתחום ממשרד הפנים.

לצד אלו קיימים עובדים זרים מומחים, שיחזיקו באשרת ב/1 מומחה. עובדים אלו יחזיקו במומחיות מיוחדת שאינה נפוצה בישראל ויהיו בעלי השכלה, ידע או כישרון המקנה להם מקצועיות ייחודית בתחומם. לרוב עובדים זרים מומחים יהיו חוקרים, עובדים בתחום הרפואה, יהלומנים, אמנים זרים, עובדי הייטק, נציגי צבא זר, שפים ועובדים בכירים בתפקידי פיתוח וניהול. רוב העובדים תחת קטגוריה זו יהיו בעלי השכלה אקדמית או ניסיון מקצועי עשיר לפני ההגעה לישראל ולכן ככל הנראה יצטרכו להציג מסמכים המעידים על כך.

ישנה קטגוריה נוספת של עובדים זרים, פופולרית פחות אך בעלת סטטוס מבוסס המעניק לעובד זכויות רחבות. אשרה ב/5 מאפשרת לאזרחי ארצות הברית להשקיע בישראל בהיקף משמעותי, ובתמורה לקבל אשרת שהייה המתירה למשקיע, למשפחתו וחלק מעובדיו ובני משפחתם, אזרחי ארה"ב גם הם, לחיות ולעבוד בישראל.

היתר העסקה לעובד זר

כיצד ניתן לקבל ויזת ב/1 לעובד זר חסר מומחיות?

מעסיקים פרטיים שיהיו מעוניינים להעסיק עובד זר שאינו בעל אשרת עובד זר מומחה, מהתחומים המופיעים בסעיף הקודם, יצטרכו לפנות ללשכות סיעוד או חברות תיווך כוח אדם אשר מורשות על ידי רשות האוכלוסין לקשר עובדים זרים למעסיקים פוטנציאלים.

רשות האוכלוסין לרוב לא מאפשרת לאנשים פרטיים לשכור את שירותיהם של עובדים טרם הגעתם לישראל ואינה מטילה את אחריות הגשת הבקשה על מי שאינו חברה. הסיבה לכך היא הרצון לפקח על תנאי ההעסקה ואופן ההגעה של עובדים זרים חסרי מומחיות לארץ, זאת כדי למנוע ניצול וסיטואציות הגובלות בסחר בבני אדם.

כיצד ניתן לקבל אשרת עבודה מסוג ב/1 מומחה?

הליך קבלת אשרה ב/1 מומחה שונה בצורה מהותית מהליך ב/1 רגיל ומעלה מספר דרישות מצד מעסיקים המעוניינים להעסיק עובד מומחה. בשל העובדה שמדינת ישראל מעדיפה כי מעסיקים יעסיקו עובדים ישראלים על פני עובדים זרים, מוטלת על מעסיקים חובה להוכיח כי אין ישראלים מתאימים לאיוש המשרה וכי העובדים אשר הם מעוניינים להעסיק בעלי כישורים יוצאי דופן.

אישור ההעסקה שיקבל עובד זר מומחה יהיה תקף רק לתקופה בה נדרש על ידי מעסיקו ורק כלפי תחום ההעסקה או המקצוע התואם למומחיות שנטענה ביחס אליו. בנוסף, המעסיק יהיה חייב בהעסקת העובד עבור שכר כפול מהשכר הממוצע במשק.

מהו דורש הליך קבלת אשרת עבודה ב/1 מומחה?

תהליך קבלת אשרת עבודה עבור מומחה זר כולל שני שלבים:

 1. קבלת היתר העסקה מאגף ההיתרים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
 2. הנפקת אישור עבודה ב/1 מומחה עם הוראה לגבי המקצוע בו רשאי העובד לעבוד.

על המעסיק להשלים את שני השלבים בטרם הגעת המומחה הזר לישראל, כאשר לא ניתן לשנות אשרת עבודה קיימת של עובד השוהה בישראל לאשרת עבודה מסוג ב/1 מומחה.

טרם הגעת העובד, על המעסיק לאשר כי מומחיות העובד נמנית תחת המקצועות המוגדרים כמומחיות במשרד הפנים. לאחר בירור זה, יהיה על המעסיק להגיש את המסמכים הבאים כפי שדורשת המחלקה למתן היתרים להעסקת עובדים זרים מומחים:

 1. בקשה להעסקת עובד זר – המעסיק יוכל למלא את הטופס בצורה מקוונת טרם הגעת העובד לישראל.
 2. תעודת רישום של החברה.
 3. העתקים של טפסי 102 מאושרים שהוגשו אל המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים ישראלים בחברה.
 4. אישור רואה חשבון כי המעסיק הוא ישות עסקית פעילה ולא נרשמה נגדו הערת עסק חי בשנה הקודמת להגשת הבקשה.
 5. המעסיק יצטרך לצרף מכתב הסבר, בו יפרט את הסיבות הקשורות לצורך ההתמקצעות של העובד בחברה. יתבקש גם לצרף מסמכים נוספים ומכתבי המלצה, אשר יאשרו את הכישורים והרקע המקצועי של העובד.
 6. קורות חיים של העובד.
 7. תעודות המעידות על השכלת העובד המומחה, כגון תארים גבוהים וקורסים מקצועיים אותם סיים בהצלחה.
 8. תשלום אגרה להגשת בקשת העסקה.

בנוסף לאלו, העובד המומחה יצטרך להצהיר כי אין לו קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל, אף אם אלו שוהים בה בצורה חוקית. במידה וישנם כאלו, לא יוכל העובד לקבל אשרת עבודה.

לפני או במהלך הגשת הבקשה רצוי להיעזר בעורך דין לדיני הגירה כדי להתאים את הבקשה לדרישות משרד הפנים ולמקסם את סיכויי הצלחתה.היתר העסקת עובד זר

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

לאחר הגשת הבקשה למשרד הפנים, אגף ההיתרים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים יבחן את הבקשה והמסמכים הנלווים אליה. במידה ויתעוררו בעיות, יהיה על המעסיק לבצע תיקונים בבקשה תוך 21 ימים ולהגיש את הבקשה בשנית. לאחר הגשת הבקשה הסופית יקבל המעסיק תשובה תוך 30 ימי עסקים.

במקרים בהם העובד המומחה הוא אזרח מדינת אויב, עשוי אגף ההיתרים לבקש חוות דעת מיוחדת של וועדה מייעצת ואף בדיקה ביטחונית בטרם אישור הבקשה. במקרה זה ההחלטה בעניין הבקשה תתקבל לאחר 30 ימי עסקים מרגע קבלת חוות הדעת או הבדיקה הביטחונית הנדרשת.

אחד התנאים לקיום האשרה יהיה תשלום המשכורת לעובד לחשבון בנק ישראלי, כאשר רק לעובד עצמו אמורה להיות הרשאה להשתמש או לגשת לחשבון. על המעסיק לשמור את אישורי הפקדת המשכורת החודשית במידה ויצטרך להציגם למפקח מטעם משרד העבודה או רשות האוכלוסין. כמו כן, יש לפתוח חשבון מיוחד עבור פיקדון עובד זר.

לאחר אישור הבקשה תהיה אשרת העבודה של הזר המומחה תקפה לשנתיים אם הוא מחזיק במומחיות בתחום הדורש השכלה אקדמית מוקדמת, ושנה אם העובד מומחה בתחום שאינו דורש השכלה אקדמית.

האם הרשות רשאית לבטל אשרה שניתן לעובד זר מומחה?

כן. רשות האוכלוסין וההגירה רשאית לבטל אשרת עבודה שניתנה לעובד זר מומחה אם נמצאה חריגה מהנהלים המאפשרים את שהייתו בארץ, במידה והמעסיק מסר לרשות מידע חלקי או שקרי בעניין העובד או במידה והתקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית לביטול האשרה.

הרשות עשויה לבטל אשרת עבודה או לדרוש אישורים נוספים לאישור הבקשה, אם נודע לה או לנציגות ישראל במדינת המוצא של העובד על מחלות מדבקות במדינה בה הוא גר, או אם נודע לה כי העובד עצמו נגוע במחלה מדבקת.

האם ניתן להאריך את תוקף אשרת העבודה של זר מומחה מעבר לתקרה המקורית?

כן. המעסיק יוכל להאריך את תוקף אשרת העבודה לתקופה מרבית של 63 חודשי עבודה. עם זאת, קיים לכלל זה חריגים שיפורטו בהמשך.

את הבקשה להארכת אשרת העבודה יש להגיש בדומה לבקשה הראשונה, לאגף ההיתרים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים. את הבקשה יש להגיש עד 60 ימים טרם פקיעת אשרת העבודה המקורית, בצירוף המסמכים שצוינו קודם, פרט לתעודות השכלה וקורות חיים.

במידה והעובד הגיע לתקרת 63 החודשים המותרים לשהייה בישראל כזר מומחה והמעסיק מעוניין להמשיך את העסקתו, יהיה על המעסיק להגיש לאגף ההיתרים בקשה חריגה לפחות שישה חודשים לפני סיום תקופת ההיתר הנוכחי של העובד. לבקשה יש להוסיף הוכחות ומסמכים המעידים על נחיצות גבוהה של העובד וכן, תרומה ייחודית ויוצאת דופן של העובד למקום העבודה. ללא אישור חריג להמשך שהייה בישראל יהיה העובד חייב לצאת מהארץ ולהמשיך את הליך הבקשה החריגה במדינת מוצאו.

רצוי להיעזר בעורך דין הגירה בבקשות חריגות להארכת היתר עבודה משום שנחוצה מומחיות מיוחדת במילוי דרישות משרד הפנים וניסוח הבקשה בהתאם.

האם קיים נוהל מזורז לאישור בקשה אשרת עבודה עבור זר מומחה?

כן. הליך זה אמנם לא פתוח בפני עובדים זרים מומחים ששהו בישראל מעבר לתקרת הזמן המותרת, אך מעסיקים המעוניינים להעסיק זרים מומחים בישראל לתקופה קצרה יכולים להגיש בקשה בהליך מקוצר.

במידה ומעסיק מעוניין להעסיק זר מומחה לתקופה שלא עולה על 45 ימים, יוכל להגיש בקשה לאשרת עבודה בהליך מזורז בתנאי ש:

 1. העובד הוא אזרח של אחת המדינות הפטורות מקבלת אשרת תייר לפני כניסה לישראל.
 2. דרכונו של העובד תקף לעוד לפחות שישה חודשים מיום סיום תקופת אשרת העבודה.
 3. העובד יעבוד בישראל לתקופה שלא עולה על 45 ימים.
 4. העובד לא היה בישראל יותר מ45 ימים בשנה קלנדרית.
 5. הזר המומחה נדרש למשימה זמנית חולפת.

אשרת ב/5 לאזרחים אמריקאים בעלי עסקים

סוג נוסף של אשרה המאפשרת לאזרחים זרים לעבוד ולנהל עסקים בישראל היא אשרה ב/5. האשרה מוגדרת כאשרת השקעה לאזרחי ארצות הברית ומאפשרת לרוצים בכך להשקיע בעסק ישראלי ובתמורה לקבל מעמד חוקי בישראל. על המשקיעים להשקיע סכום של לפחות 100,000$ במיזם ישראלי פעיל שהיקף פעילותו אמור לספק רווח מעבר לצרכיהם של המשקיע ומשפחתו. על ההשקעה לתרום תרומה משמעותית לכלכלה הישראלית תוך פרק זמן סביר.

המשקיע ובני משפחתו יקבלו אשרה ב/5 שיאפשר להם לחיות ולעבוד בישראל לאורך תקופת קיומו של העסק ותקופת האשרה שניתנה, גם אם אינם זכאי עליה על פי חוק השבות.

אשרת ב/5 מאפשרת למשקיעים להעסיק עובדים אמריקאים מומחים אחרים הנחוצים לעסק, בין אם בעלי כישורים מיוחדים או מנהלים. עובדים אלו יוכלו להגיע ארצה עם בני משפחתם הזכאים לחיות, ללמוד ולעבוד בישראל בכל תחום שיחפצו בו.היתר העסקה לעובד זר

מהו תהליך קבלת אשרת ב/5?

יש להגיש את הבקשה לאשרה בקונסוליה הישראלית בארצות הברית, בה נמצאת זרוע של משרד הכלכלה והתעשייה. את הקונסוליה ניתן למצוא בניו יורק, וושינגטון, יוסטון וסן פרנסיסקו.

אל הקונסוליה יש להגיע עם מסמכים המעידים על ההשקעה בישראל בהיקף הנדרש, תעודות יושר ודרכון התקף לשנה נוספת מרגע קבלת האשרה עבור בני משפחה בוגרים ועובדים בחברה. על בני המשפחה להציג תעודות נישואין או לידה המוכיחות את הקשר המשפחתי למשקיע או לאחד מעובדי החברה. על התעודה להיות מאומתת ומתורגמת לעברית.

לכמה זמן מאושרת ויזה ב/5?

אשרה ב/5 מאושרת לתקופה של שנתיים כאשר ניתן להאריך את האשרה כל שנה בהליך מזורז כל עוד ההשקעה בעסק פעילה, וזאת עד לתקופה מצטברת של מקסימום 5 שנים. יש להגיש את הבקשה המזורזת לחידוש האשרה שלושה חודשים לפני פקיעת תוקף האשרה הנוכחית.

איזו אשרת עבודה יקבל עובד זר זכאי עלייה על פי חוק השבות?

התשובה תלויה בבקשה לאשרה אותה הגיש העובד. לכן רצוי להתייעץ עם עורך דין הגירה כדי להבטיח את ההגעה ארצה תחת אשרת העבודה הטובה ביותר עבור העובד.

אם העובד יגיע לישראל עם אשרת עבודה ב/1 המתוארת קודם במאמר זה, יחולו עליו כל התנאים בחוק התקפים לעובד זר רגיל. מנגד, עומדת בפניו האפשרות להגיע ארצה עם אשרת עבודה א/1, אליה זכאים זכאי חוק השבות. אשרת עבודה א/1 מוענקת לעובדים המעוניינים לבחון השתקעות בישראל לפני ההחלטה על התאזרחות, ובעצם מאפשרת תושבות זמנית  הנותנת לעובדים הזדמנות לבחון את החיים בישראל טרם העלייה.

הזכאים לאשרה יקבלו את כלל הזכויות הסוציאליות והחברתיות המוענקות לאזרח ישראלי, כמו ביטוח בריאות או ביטוח לאומי. בנוסף, המחזיקים בה יקבלו תעודת זהות הדומה לתעודת הזהות הכחולה אך בעלת צבע אחר. ההגבלה היחידה החלה על זכאי האשרה היא מקבלת דרכון ישראלי, זאת משום שעדיין אינם בעלי מעמד של אזרחים בישראל.

האם ניתן להמיר אשרת ב/1 באשרת א/1 עבור זכאי עלייה?

כן. ניתן לשדרג ויזת ב/1 על ידי הגשת בקשה להיתר עבודה א/1 בלשכת האוכלוסין וההגירה. המבקש יצטרך להגיע ללשכה באופן אישי עם מסמכים המעידים על יהדותו או על זכאותו לעלייה בשל יהדות משפחתו. על כלל המסמכים להיות מתורגמים לאנגלית או עברית.

בדומה לאשרות שהייה אחרות על המבקש להוכיח כי אינו מחזיק בעבר פלילי, אינו מהווה סכנה לביטחון ישראל ושמעולם לא סורב כניסה לארץ.

לאחר אישור הבקשה יקבל העובד אשרה א/1 התקפה לשלוש שנים עם אופציית הארכה לשנתיים נוספות. האשרה תאפשר לעובד לצאת ולהיכנס לישראל בחופשיות כאשר לאחר תפוגתה יוכל העובד לעלות לישראל, לעזוב את ישראל או להגיש בקשת תושבות מסוג א/5.

האם ישנן השלכות על מעסיק שהעסיק עובד ללא היתר עבודה?

כן. העסקת עובד זר ללא אשרת עבודה היא עבירה פלילית לפי חוק הכניסה לישראל בגינה ניתן לעמוד למשפט. בית המשפט רשאי להטיל על עובר החוק קנסות מנהליים בהיקף של 5,000 ל10,000 ₪ על כל עובד זר שהועסק ללא אשרה, כאשר יש בסמכות בית המשפט להטיל עונשים חמורים מכך הכוללים מאסר בפועל וקנסות בסכומים של מעל 100,000 ₪. סנקציות ועונשים נוספים עשויים לחול על מעסיקים המפרים את זכויות העובד הזר על פי חוק.

במקרה שמדובר בחברה או תאגיד שהפרו את החוק ייתבעו האנשים הפרטיים שהיו אחראים על ההעסקה הלא חוקית, אלא אם יוכיחו שהעבירה בוצעה ללא ידיעתם או שניסו למנוע אותה.

מה אפשר לעשות אם הרשות דחתה בקשה לאשרת עבודה?

הרשות אינה חייבת לאשר כל בקשת אשרה המגיעה אליה. מנגד, תשובה הניתנת על ידי הרשות אינה סופית והמבקש רשאי להגיש ערעור על ההחלטה. ייצוג עורך דין הגירה עשוי להבטיח את קבלת הערעור והענקת אשרת עבודה מתאימה לעובד.

כיצד מעסיק יכול לדעת איזו אשרה מתאימה לעובד שלו?

כדאי למעסיקים המעוניינים לדעת איזו אשרת עבודה מתאימה לעובדם לפנות לעורך דין הגירה. כפי שראינו, קיימים סוגים רבים של אשרות עבודה ולעיתים ייתכן כי עובד יקבל ויזה שאינה הולמת את מעמדו או מקפחת ממנו זכויות המגיעות לו כחוק, רק משום שהמעסיק הגיש בקשה לאשרה לא מתאימה.

עורך דין הגירה יסווג את מעמד עובדכם, יקל על ההתמודדות עם דרישות משרד הפנים ויעזור לכם לקבל את הוויזה הטובה ביותר עבורכם כמעסיקים ועבור עובדכם.

משרדנו בירושלים ותל אביב בעלי מומחיות מקצועית וניסיון בדיני הגירה לישראל. פנו היום לייעוץ ללא התחייבות.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה