דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תיק איחוד משפחות במשרד הפנים – הסדרת מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג זרים

Joshua Pex

פתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים מהווה השלב הראשון בהסדרת מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג זרים של ישראלים, ומעבר בהצלחה של שלב זה יאפשר כניסה לתהליך שבסופו יוכלו בני הזוג הזרים לקבל מעמד קבע בישראל. על אופן ביצוע התהליך יסביר להלן עורך הדין יהושע פקס, שותף במשרדנו המתמחה בדיני הגירה לישראל, עם ניסיון מקצועי רב ומוכח בליווי משפטי של לקוחות בהליך קבלת אשרת שהייה חוקית בישראל דרך קשר זוגי, נישואין או חיים משותפים כידועים בציבור.

האהבה אינה יודעת גבולות כידוע. לכן הגיוני כי גם חוקי ההגירה לישראל מאפשרים לבני זוג זרים של ישראלים את הזכות לחיות לצד בני זוגם הישראלים בארץ. החוק הוא השתקפות של מציאות החיים, ובהתאם לכך, חוקי ההגירה ברוב מדינות העולם מעניקים את האפשרות לקבל ויזת נישואין ואשרת שהייה חוקית במדינה עבור זרים החפצים לחיות תחת קורת גג אחת עם בחיר לבם בארצו. יחד עם זאת, מדינות מערביות אשר מקדמות מדיניות הגירה נוקשה, חוששות לעתים בצדק כי פרצה זו בחוקי ההגירה תנוצל לרעה לשהייה של זרים אשר יהוו עול על שירותי הרווחה במדינה.

מדינת ישראל אינה שונה מבחינה זו. משרד הפנים מנהיג מדיניות נוקשה של פיקוח על הליך הענקת מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג זרים של ישראלים. זוגות מעורבים המעוניינים להסדיר את המעמד החוקי של בני הזוג הזרים נדרשים לעבור הליך ממושך, האורך בדרך כלל מספר שנים. השלב הראשון והחשוב של הליך זה של הסדרת מעמד עבור בן או בת זוג זרים הוא פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים. להלן נסביר על שלב זה ואופן ביצועו, וכן על התהליך באופן כללי.

מה קובעים החוק והנהלים בעניין הזכות להשתקעות חוקית בישראל של בני זוג זרים של ישראלים?

נוהל משרד הפנים למתן מעמד חוקי בישראל עבור בן/בת זוג, אזרחי מדינה זרה, של אזרח/ית ישראלי/ת, קובע את ההליך הנדרש להענקת אפשרות שהייה חוקית בישראל עבור כל אותם אזרחי מדינות זרות אשר נשואים או מצויים בקשר זוגי עם ישראלים. נוהל זה נקבע מכוח חוק האזרחות, הקובע כי בני זוג נשואים שאחד מהם אזרח ישראלי יכול בן זוגו לקבל אזרחות ישראלית באמצעות התאזרחות. יש לציין כי זכות זו להתאזרחות עבור בני זוג זרים של אזרחי ישראל, אשר תחילה הוענקה לבני זוג נשואים בלבד, הורחבה בהמשך גם עבור בני זוג ידועים בציבור, אשר נמצאים בקשר זוגי מחייב ומנהלים משק בית משותף. כמו כן, הזכות להעניק מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג, ניתנת לא רק לאזרחי ישראל, אלא גם לתושבי קבע בישראל אשר נמצאים בקשר זוגי עם אזרחים זרים.

כיצד ניתן לפתוח תיק חיים משותפים עבור בני זוג של אזרחים זרים?

לצורך פתיחת תיק במשרד הפנים עבור זוגות מעורבים, וככל ששני בני הזוג שוהים מחוץ לישראל, ניתן להגיש בקשה להזמנת בני הזוג הזרים בנציגות ישראל (שגרירות או קונסוליה) במדינה בה חיים בני הזוג הזרים. נדרשת נוכחות של שני בני הזוג במעמד פתיחת התיק לצורך כך. האמור רלוונטי גם לגבי אזרחי מדינות הפטורות מהוצאת ויזה לישראל. אם אחד מבני הזוג או שניהם שוהים בישראל, ניתן להגיש בקשה לפתיחת תיק באמצעות טופס מקוון. לאחר הגשת הטופס כנדרש, יוזמנו בני הזוג הישראלים ללשכת האוכלוסין, ובמקביל הקונסוליה הרלוונטית תחל בטיפול בנושא מול בני הזוג הזרים. במקביל, בני הזוג יידרשו להציג מסמכים שונים לצורך פתיחת התיק, ובמידה והבקשה תוגש כנדרש וייפתח תיק עבורם, יוכלו בני הזוג להתקדם לעבר השלבים הבאים בהליך לצורך הסדרת מעמדם החוקי בישראל.איחוד משפחות במשרד הפנים

מה הם המסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק איחוד משפחות?

המסמכים הדרושים לשם פתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים הם תמונות פספורט עדכניות של שני בני הזוג, תעודת זהות של בני הזוג הישראלים (ולגבי בקשות שהוגשו בחו״ל, מסמך מזהה ישראלי אחר, כגון דרכון או תעודת מעבר), דרכון זר של בני הזוג הזרים, עם תוקף לפחות לשנתיים וטפסי לאשרת כניסה ורישיון ישיבה. לצד זאת, על בני הזוג הזרים להגיש תעודת לידה מקורית מחו"ל מתורגמת ומאומתת כדין על ידי נציגי הקונסוליה הישראלית במדינת המוצא, או על ידי אפוסטיל; תעודה המעידה על מעמד אישי (רווק, אלמן, גרוש) ותעודה המעידה על היעדר עבר פלילי. במידה ורלוונטי, יש להציג גם תעודת שינוי שם. כל התעודות והמסמכים הרשמיים אשר מקורם מחוץ לישראל נדרשים לעבור אימות כדין, ותרגום בהתאם.

בנוסף לכך, על בני הזוג להציג מסמכים להוכחת טיב וכנות הקשר, כאשר הדגש הוא על מסמכים המוכיחים חיים משותפים וניהול משק בית משותף. מסמכים להוכחת חיים משותפים עשויים לכלול, בין היתר: הסכם שכירות משותף, חשבון בנק אחד, היסטוריה של התכתבויות באמצעות מכתבים או רשתות חברתיות, תדפיסי שיחות טלפון או שיחות וידאו, תמונות משותפות, קבלות המעידות על בילויים משותפים, ומכתבי תמיכה מחברים ומשפחה. למעשה, כל מסמך המוכיח קשר זוגי עשוי להיות רלוונטי. למידע נוסף בנושא, ראו מדריך מפורט שהכנו בנושא מסמכים לצורך הסדרת מעמד בני זוג זרים בישראל.

מה קורה אם חסרים מסמכים בעת פתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים?

אם לאחר הגשת המסמכים לפתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים מתגלה כי חסרים מסמכים, בני הזוג מקבלים פרק זמן של 45 יום להשלמת המסמכים החסרים. באם לא מגישים את המסמכים החסרים תוך פרק הזמן הזה, התיק ייסגר. בני הזוג יקבלו אפשרות לפתוח את התיק איחוד משפחות במשרד הפנים רק לאחר השגת המסמכים החסרים.

מהו ההליך המדורג למתן מעמד חוקי בישראל עבור זרים המצויים בקשר זוגי עם ישראלי/ת?

לאחר פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים, ההליך למתן מעמד בישראל עבור בני הזוג הזרים של הישראלים קרוי ההליך המדורג, זאת מפני שהמעמד החוקי בישראל מוענק באופן הדרגתי, בשלושה שלבים;
א.  תחילה מקבל האזרח הזר רישיון עבודה בישראל (ויזה מסוג ב/1 המעניק אפשרות לעבוד באופן חוקי בארץ).
ב. בשלב השני מוענק לאזרח הזר, בן הזוג של הישראלי מעמד בישראל מסוג תושבות ארעית (אשרה לשהייה ארעית בישראל מסוג א/5). זוהי תעודת זהות המוענקת כל פעם לתקופה מוגבלת של שנה בדרך כלל.
ג. בשלב הסופי מקבל בן הזוג הזר מעמד קבע בישראל, כלומר: תושבות קבע או אפשרות לקבל אזרחות ישראלית.

מה הוא משך הזמן של ההליך המדורג?

אורך ההליך המדורג עבור בני זוג נשואים (לרבות בני זוג מאותו המין) הוא כ- 5 שנים, בעוד משך ההליך המדורג עבור בני זוג הנמצאים בקשר זוגי כידועים בציבור הוא כ- 7 שנים. יש לציין כי הנוהל מעניק לפקידי משרד הפנים שיקול דעת להאריך את אורך הנוהל, באם סבורים פקידי משרד הפנים, על פי שיקול דעתם, כי קיים צורך להמשיך לבחון את כנות הקשר. זאת ועוד, לעתים חולף זמן עד שבני הזוג מצליחים לפתוח תיק איחוד משפחות במשרד הפנים, אולם התקופה שחלפה עד לפתיחת התיק וקבלת אשרת העבודה, לא תיחשב. מצד שני, יש לציין כי לפקידי משרד הפנים הסמכות החוקית לקצר את משך תקופת ההליך המדורג, זאת בהתאם לנוהל משרד הפנים. יחד עם זאת, קיצור משך ההליך המדורג יתבצע במקרים נדירים בלבד, על בסיס בקשה בנסיבות מיוחדות.

מה הסיבה שמשרד הפנים פועל באמצעות ההליך המדורג למתן מעמד חוקי בישראל?

הרציונל העומד בבסיס ההליך המדורג הוא ברור והגיוני. המטרה של רשות האוכלוסין וההגירה היא לתת לפקידי משרד הפנים פרק זמן סביר לבחון את כנות הקשר הזוגי. החשש של מדינת ישראל הוא מפני כך שאזרחים זרים מציגים מצג שווא של קשר זוגי עם ישראלי, על מנת לקבל מעמד חוקי בארץ. ישנם מקרים של נישואים פיקטיביים, שכל מטרתם אשרת שהייה חוקית בישראל. פקידי משרד הפנים בוחנים את כנות הקשר במשך מספר שנים, שנה אחר שנה, אשר רק לאחריהם מוענק לאזרח הזר מעמד קבע בישראל.

הסדרת מעמד עבור בן זוג זר

כיצד בוחנים את כנות הקשר?

האמצעי העיקרי לבחינת הקשר הזוגי על ידי פקידי משרד הפנים הוא בדיקה של מסמכים המוגשים אל לשכת רשות האוכלוסין וההגירה שם מנוהל תיק חיים משותפים. כמו כן, פקידי משרד הפנים עורכים ראיון אישי עבור כל אחד מבני הזוג לגבי טיב ומהות הקשר הזוגי ביניהם. השוואת התשובות של בני הזוג מלמד האם מדובר בקשר כנה ואמיתי, או לא. יש לציין כי פקידי משרד הפנים עשויים לשגות בהערכתם את הקשר הזוגי, ולהחליט שלא לאשר מעמד חוקי בישראל עבור בן הזוג הזר, למרות שמדובר בקשר כנה ואמיתי. במקרים אילו ניתן לערער כנגד ההחלטה לסגור את תיק איחוד משפחות במשרד הפנים. באם הערעור לא מתקבל, פתוחה האפשרות עבור בני הזוג לפנות אל ערכאות משפטיות, בכדי להוכיח כי הקשר ביניהם אמיתי וזכותם לחיות יחד בישראל.

האם צריכים ליווי משפטי של עורך דין הגירה לישראל?

ליווי משפטי של עורך דין הגירה לישראל בהליך פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים מומלץ, על מנת לסייע במילוי המסמכים כנדרש, בדיקת המסמכים טרם הגשתם למשרד הפנים וליווי בהתנהלות בני הזוג מול משרד הפנים. עורך דין הבקיא בהליך פתיחת תיק איחוד משפחות במשרד הפנים, יסייע לבני הזוג לעבור את התהליך בצורה המהירה וקלה ביותר. יש לציין כי חלק מהתצהירים של משרד הפנים דורשים חתימה מול עורך דין.

 תיק איחוד משפחות במשרד הפנים – צרו קשר עם המומחים שלנו בתחום ההגירה לישראל

במאמר זה פירטנו על הליך פתיחת תיק במשרד הפנים בבקשות איחוד משפחות, וכן על התהליך המתנהל לאחר מכן לצורך הסדרת מעמד חוקי בישראל. לכל שאלה נוספת או צורך בייעוץ או בסיוע, ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור. למשרדנו, בירשלים ובתל אביב, ניסיון רב שנים בהליכי הגירה לישראל, לרבות פתיחת תיק איחוד משפחות מול משרד הפנים. משרדנו מסייע לבני זוג אשר מבקשים להסדיר מעמד חוקי עבור בן הזוג הזר בישראל בכל שלבי ההליך מול רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה