Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אשרת א\5 – תעודת זהות לתושב ארעי

Joshua Pex

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

הכניסה לישראל קשורה לאשרות שונות ולחוקים מותנים לכניסה לארץ, שכל אחת מהן מבוססת על נקודות מסוימות ואישורים מסוימים. אחד האישורים הללו הוא (א/5), הנוגע לקבלת מעמד של תושב ארעי בישראל.

סוגי אשרות וההבדל בין אשרת א/5

במדינת ישראל קיימים הסכמי פטור הדדיים המאפשרים ביקורים במדינות רבות בעולם. יש להדגיש כי פטור זה חל רק על אשרות ודרכונים, בניגוד למסמכי התושבות הפנימיים בישראל. האחריות ליישום חוקים אלה מוטלת על שר הפנים, כאשר ישנן תקנות שונות לחלוטין.

בהתאם לכך, כל אזרח זר שנמצא בישראל זקוק לאשרת שהייה, או אשרת כניסה לישראל, על מנת לשהות שם כחוק. אשרת שהייה זו מחולקת למספר סוגים, כגון אשרת תיירות, אשרת סטודנט, אשרת עבודה ואשרת הישיבה הקבועה (כלומר, שהייה בישראל). אשרות אלה מונפקות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, כאשר כל אשרה היא פרטנית וקשורה למטרת התושבות במדינה ולפיכך, לתקופות שונות.

בנסיבות מסוימות, אזרח זר יכול לקבל אזרחות בישראל. ככל שתוקף האשרה ארוך יותר, כך מעגל הזכאים לקבל את האשרה מצומצם יותר והתנאים שעומדים בפני המבקשים לקבל את הבקשה רבים יותר.

 

אשרה מסוג א/5

ישיבה מסוג א/5 היא אשרה כללית לתושב הארעי. היא מוענקת, ברוב המקרים, לזרים הנמצאים בתהליך קבלת תושבות קבע או אזרחות בישראל. ברוב המקרים זה בשל נישואין לאזרח ישראלי, או מסיבות הומניטריות או איחוד משפחות.

כמובן שהדרך להשגתה אינה קלה ומומלץ להגיש את הבקשה בליווי מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום.

באשר למי שמקבלים אשרת א/5, הם זכאים לקבל תעודת זהות זמנית. תעודה זו תקפה לשנה עד שלוש שנים בלבד וניתן להאריך אותה בהתאם למצבך, בכל פעם עד שנתיים, ללא הגבלות. למחזיקים באשרה זו יש גם הזכות לעבוד בישראל וליהנות מכל הזכויות של כל אזרח ישראלי מהמוסד לביטוח לאומי, למעט – הזכות לבחור בבחירות לכנסת ולקבל דרכון ישראלי.

תנאים לקבלת אשרת  א/5

הליך ההענקה בפועל, או הארכת האשרה לקבלת תושבות ארעית לאזרח זר מסוג א/5, חייב להתבסס על התנאים והדרישות להגשת הבקשה, כולל:

  1. טופס בקשה מסוג א/5 היתר ישיבה ארעית
  2. דרכון זר שתקף לחצי שנה לפחות מעבר לאחר תקופת האשרה הנדרשת
  3. המסמכים הרשמיים והמקוריים עבור המבקש מתורגמים, כולל תעודת הלידה, ומסמכים רשמיים המעידים על המצב האישי, הנוכחי והקודם.
  4. 3 תמונות פספורט עדכניות.
  5. שבועה בפני עורך דין מוסמך בישראל ומכתב המסביר את נסיבות הבקשה.
  6. הצהרה בכתב מהמבקש אודות אמיתות ונכונות החומרים המסופקים על ידו.
  7. אגרת שירות: הבקשה כוללת תשלום אגרה כמפורט בטבלת האגרות.

** אם חסרים מסמכים מסוימים, יש להגישם תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד הגשת הבקשה.

תהליך הטיפול בבקשה

לאחר הגשת הבקשה נבחנת הבקשה לאישור היתר ישיבה ארעי (אשרת א/5) על ידי פקיד רשות האוכלוסין וההגירה שהמבקש עומד בקריטריונים הנדרשים. בנוסף, הבדיקה תכלול גם בירור אי קיום מגבלות כלשהן לגבי המבקש.

מבחן נוסף הוא מבחן הנקרא "מבחן מרכז החיים בישראל". אם בבדיקה עולה כי מרכז חיי המבקש לא בישראל, וכי הוא מתגורר מחוצה לו, ההחלטה תישלח למנהל המשרד. אם המבקש שהה בישראל למעלה מחצי שנה, תישלח בקשת בירור למשטרה לגבי ההיסטוריה הפלילית והמידע המודיעיני אודות המבקש. ככל שנדרש.

במקרים בהם המבקש הוא ממדינה שמוגדרת כמדינה מסוכנת, הטיפול בה לא יחל אלא לאחר קבלת אישור מנכ"ל הרשות. אם הבקשה תאושר, המבקש יצטרך למלא טופס קורות חיים מפורט, שיועבר לגורמי הביטחון.

אם הבקשה תאושר בתום התהליך, תונפק מדבקת היתר מיוחד שתודבק בדרכון הזר של המבקש, ותודפס תעודת זהות חדשה או נספח חדש לתעודת הזהות הזמנית במקרים של הגשת בקשה להארכה.

במקרים בהם הבקשה מוגשת במועד אך בחינת הבקשה לא הושלמה במועד, יוארך תוקף האשרה הנוכחית לשלושה חודשים נוספים.

אם הבקשה תידחה, התיק יועבר להחלטת מנהל לשכת רשות האוכלוסין וההגירה.

פקיעת תוקף האשרה

תעודת זהות הישיבה הארעית בישראל תפקע על פי סעיף 11 לתקנות הכניסה לישראל. הסיבות לפקיעת האשרה יכולות להיות יציאה מהארץ, אי עמידה בתנאים הקבועים בעת מתן האשרה, פקיעת תוקף האשרה וכו'.

או במקרה של פרידה בין בני הזוג, שאחד מהם אזרח ישראלי ואילו האחר לא ויש להם ילדים משותפים, חשוב שבמועד ניתוק מערכת היחסים שלהם, כי בן הזוג הזר יהיה בעל מעמד תושב ארעי, לתקופה של שנתיים לפחות. בנוסף, נדרשת חוות דעת פקיד לשכת הרווחה החברתית או העובד הסוציאלי בעניין מידת הנזק שייגרם לילדים, אם ינותק הקשר בינם לבין ההורה הלא ישראלי. גם במקרה זה אין פירוש הדבר שבן הזוג הזר יקבל מעמד באופן אוטומטי בישראל, אולם תישקל ברצינות תביעתו לזכות ישיבה בישראל. הגשת בקשה מקצועית תביא לתוצאות הרצויות בעניין זה.

התקשר אלינו:

הסדרת מעמד אדם במדינת ישראל הוא תהליך מורכב וקשה הדורש הבנה מעמיקה ומקיפה של התקנות, החוקים וההחלטות הקודמים. נהלים מסוג זה דורשים הכוונה מקצועית של עורך דין מנוסה בתחום העלייה לישראל, אשר יספק מידע, ייעוץ וייצוג משפטי, עד להשגת האשרה הנדרשת.

אם גם אתם רוצים תהליך מקיף, מדויק ונכון, צרו קשר עם משרדנו ונשמח לשרת אתכם.

משרד עורכי הדין שלנו בעל מוניטין רב והצלחה מוכחת בתחום העלייה והסדרת המעמד בישראל. אנו מספקים פתרונות ייעוץ משפטי בתחום העלייה לישראל, ייצוג משפטי מול משרד הפנים ורשויות ההגירה וכל ההליכים הקשורים לנושא זה.


צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top