Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדרת מעמד בישראל עבור זוגות ללא מרכז חיים משותף בישראל

Michael Decker

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

הסדרת מעמד בישראל עבור בני זוג זרים כוללת בחינת מספר פרמטרים, לרבות כנות הקשר הזוגי, היעדר עבר פלילי או ביטחוני, ובכלל זה קיום מרכז חיים משותף בישראל. יחד עם זאת, אחד התוצאות של המציאות המודרנית היא זוגיות בה בני הזוג מקיימים קשר זוגי אמיתי וכנה, אולם חיים במדינות אחרות. משרדנו נתקל בלא מעט מקרים בהם זוגות מעורבים (ישראלים ובני זוג זרים) חיים בפועל מעבר לים, אבל מעוניינים לקבל אפשרות להיכנס ולצאת את גבולות ישראל ללא קשיים, ולעיתים גם מבקשים לקבל אפשרות חוקית לעבוד בישראל, למרות שמרכז חייהם בחו"ל. כיצד ניתן לפעול במקרים אלה מול משרד הפנים? האם רשויות ההגירה לישראל מכירות בזוגיות חוצת מדינות? על כך יסביר להלן עורך דין מיכאל דקר, מומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בהגירה לישראל ומסייע ללקוחותיו בהסדרת מעמדם החוקי. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב בייצוג זוגות בהליכי הסדרת מעמד בישראל, לרבות במקרים של בני זוג ללא מרכז חיים משותף בארץ.

הסדרת מעמד עבור זוגות ללא מרכז חיים משותף בישראל

מדוע נדרשת הוכחת מרכז חיים משותף בישראל לצורך הסדרת מעמד עבור בני זוג?

בישראל ישנם לא מעט זוגות מעורבים, המורכבים מאזרחים ישראלים ומבני זוג שהינם אזרחי מדינה זרה. חוק האזרחות כולל בתוכו מנגנון המאפשר הקניית מעמד לבני זוג זרים הנשואים לישראלים או החיים עמם כידועים בציבור. לצורך בחינת הבקשות הרבות המוגשות להסדרת מעמד עבור בני זוג זרים, קבע משרד הפנים נהלים שונים עבור זוגות נשואים ועבור זוגות ידועים בציבור.

הנהלים דורשים, לצורך הסדרת המעמד, התייצבות של בני הזוג בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה. בני הזוג נדרשים להציג מסמכים שונים, וכן להוכיח את כנות הקשר הזוגי ביניהם והיעדר מניעה פלילית או ביטחונית להסדרת מעמדם. בנוסף, קובעים הנהלים כי על בני הזוג להוכיח קיומו של מרכז חיים משותף בישראל, על מנת להיכנס להליך במסגרתו יוסדר מעמדם בהדרגה (ההליך המדורג). 

מה יכולים לעשות בני זוג המבקשים הסדרת מעמד כאשר הם אינם מקיימים מרכז חיים משותף בישראל?

כיום, לא מעט אזרחים ישראלים חיים מעבר לים. לעתים הדבר נעשה לפרקי זמן של מספר חודשים או שנים, ולעתים מדובר באזרחים שבחרו לעבור לחיות במקום אחר. מה קורה כאשר אותם אזרחים נכנסים לקשר זוגי עם בני זוג זרים, חיים עמם במשותף ובהמשך מעוניינים להסדיר מעמד חוקי עבור בני הזוג הזרים בישראל? האם בקשתם תידחה לאור אי עמידה בתנאי של קיום מרכז חיים משותף בישראל?

ובכן, הנהלים קובעים כי על בני הזוג להוכיח מרכז חיים משותף בישראל. מכאן שככלל, הנהלים רלוונטיים רק עבור זוגות המעוניינים להגר ארצה יחד. ואולם, לצורך פתיחת תיק חיים משותפים, די אם בני הזוג יוכיחו כי הם חיים יחד ומנהלים משק בית משותף, אף אם מגוריהם המשותפים הינם בחו״ל. עם זאת, במקרים אלה יידרש הזוג לבקש אישור להזמנת בני הזוג הזרים לישראל, טרם הגעתם. הדבר נעשה מול הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במדינה הזרה. 

האמור עשוי להיות רלוונטי גם עבור זוגות נשואים החיים בפועל בנפרד – בני הזוג הישראלים מתגוררים בארץ ובני הזוג הזרים מתגוררים בחו״ל. גם במקרים אלה, אף שלא מתקיים מרכז חיים משותף, יוכלו בני הזוג הישראלים לבקש להזמין את בני זוגם לצורך איחוד משפחות. הבקשה מוגשת בפני רשות האוכלוסין וההגירה. לעומת זאת, כאשר מדובר בזוגות ידועים בציבור, עליהם להוכיח כי ניהלו משק בית משותף במשך שנה לפחות קודם להגשת הבקשה.

מהם הקריטריונים לקביעת מרכז חיים משותף בישראל?

לבני זוג זרים שכבר נכנסו להליך המדורג מוענקת אשרת (ויזת) שהייה המאפשרת עבודה בישראל. על מנת לעמוד בדרישות משרד הפנים לקביעת מרכז חיים בישראל, יהא עליהם לחיות בדירה משותפת עם בני זוגם הישראלים, למצוא עבודה, לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי ולרכוש חברות בקופת חולים ישראלית. נוסף על אלה, מצופה מהם לשהות רוב הזמן בישראל. יציאות מן הארץ, אף למספר שבועות, עלולות להוביל לשלילת זכאות בני הזוג הזרים לויזה והפסקת ההליך המדורג, עקב היעדר קיום מרכז חיים בישראל.

יחד עם זאת, משרדנו הצליח במספר מקרים לשכנע את פקידי משרד הפנים כי ישנם בני זוג אשר מקיימים קשר זוגי כנה ואמיתי, אולם בגלל עבודה, או סיבות מוצדקות אחרות (חינוך הילדים לדוגמא) בוחרים לחיות באופן קבוע במדינות שונות. כך לדוגמא, אם בן הזוג הישראלי נמצא בישראל רוב ימות השנה, לעומת בת הזוג הזרה, אשר מתגוררת בחו"ל דרך קבע, אבל מבקרת בישראל לעיתים קרובות, ניתן לבקש ממשרד הפנים להעניק אשרה לישראל אשר תאפשר כניסות ויציאות מרובות, או במקרים מסוימים ויזת עבודה עם אינטר – ויזה (אשרת חוזר) לכניסה ויציאה של בת הזוג הזרה, ללא בעיות במעבר הגבול בנתב"ג. המלצתנו היא לברר את נושא היציאה מן הארץ עם עורך דין מנוסה בתחום ההגירה מבעוד מועד.

צרו קשר עם עורך דין מומחה להגירה לישראל

לסיכום, פתיחת תיק חיים משותפים לצורך הסדרת מעמד בני זוג זרים עשויה להתאפשר גם ללא מרכז חיים משותף בישראל. כניסה להליך המדורג דורשת ככלל מעבר ארצה והוכחת מרכז חיים משותף בישראל. משרדנו בירושלים ובתל אביב זמין עבורכם לכל שאלה או צורך בסיוע בנושא. משרדנו מעניק ליווי משפטי מקצועי עבור זוגות בהליכי הסדרת מעמד.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top