דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

על רישום נישואים אזרחיים שנערכו מחוץ לישראל במשרד הפנים

Joshua Pex

איך רושמים נישואים במשרד הפנים, בין אם מדובר בנישואים לאזרח ישראלי או לאזרח זר? מדוע אין נישואין אזרחיים בישראל ואיך יכולים להתחתן בני דתות שונות בארץ הקודש? על כל אלה ועוד אתם מוזמנים לקרוא במאמר הבא, בו יסקור עורך הדין יהושע פקס שותף במשרדנו המתמחה בדיני הגירה לישראל ובייצוג בני זוג מול משרד הפנים.

האם ניתן להתחתן בנישואים אזרחיים בישראל ולרשום את הנישואים במשרד הפנים?

במדינת ישראל ניתן להתחתן לפי טקס דתי בלבד המנוהל על ידי נציג אחת העדות הדתיות המוכרות. מכאן שחסרי דת או זוגות מעורבים (בני דתות שונות) אינם יכולים להינשא בגבולות ישראל. כידוע, בנוסף לכך יש זוגות אשר אינם יכולים להינשא בגלל חוקים דתיים, כגון: כהן וגרושה, ממזרים וכדומה. לעריכת טקס נישואים אזרחיים בישראל, על אף המשמעות הסמלית עבור בני הזוג וקרוביהם – אין כל תוקף משפטי.

בג"ץ  פונק-שלזינגר נ' שר הפנים: פסק הדין שחייב את המדינה להכיר בנישואים שנערכו בחו"ל

בשת 1963 קיבל בית המשפט העליון בפסק דין היסטורי את עתירתה של אניטה פונק-שלזינגר, אזרחית בלגית ונוצריה בדתה, שנישאה בקפריסין לאזרח ישראלי ויהודי בדתו. פונק-שלזינגר ביקשה להירשם במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל כנשואה, אך סורבה על ידי משרד הפנים בנימוק שלפי דיני המעמד האישי בישראל, השניים אינם נחשבים לזוג נשוי. בית המשפט העליון קיבל את העתירה, ונקבע שבני זוג שנישאו בנישואים בחוץ לארץ, בהתאם לחוקי המדינה הזרה שבה נישאו, יירשמו במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות הישראליות שלהם כ"נשואים" – גם אם אינם יכולים להינשא בישראל על פי דיני המעמד האישי. כל עוד מסמכי בני הזוג בתוקף, ערוכים כחוק, לפקידי משרד הפנים אין שיקול דעת בנושא, ומוטלת עליהם חובה לרשום אותם כ"נשואים" במרשם האוכלוסין.

אילו מסמכים יש להמציא למדינה לצורך רישום נישואים אזרחיים במשרד הפנים?

זוגות ישראלים, או זוגות המורכבים מישראלים ומבני זוג זרים אשר נישאו מעבר לים, או אף זכאי עליה ובני זוג שאינם זכאי עליה, יוכלו להירשם כנשואים בכפוף להצגת מסמכים רשמיים ומאומתים כדין המוכיחים את נישואיהם. בני הזוג נדרשים לפנות ללשכת רישום האוכלוסין הסמוכה לכתובת המגורים בה הם רשומים עם תעודת הנישואים מחוץ לארץ ולהגיש טופס בקשה לשינוי מעמד אישי. ישראלים המתגוררים בחוץ לארץ רשאים להגיש את המסמכים בנציגות ישראל הקרובה למקום מגוריהם. אם בעקבות הנישואים אחד מבני הזוג (או שניהם) מעוניינים לשנות את שם משפחתם, עליהם להגיש בנוסף בקשה לשינוי מעמד אישי בקשה לשינוי שם משפחה. בנוסף ראו מידע מפורט באתר לשכת האוכלוסין וההגירה.

מאחר שמדובר בתעודת נישואין שניתנה בחוץ לארץ, נדרשת חובת נוכחות אישית של שני בני הזוג בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה או בנציגויות ישראל בחוץ לארץ. על בני זוג המבקש להירשם בלשכת רישום האוכלוסין כנשואים יש להצטייד במסמכים הבאים:

  • תעודות זהות של שני בני הזוג;
  • דרכונים ישראלים (אם יש) של שני בני הזוג (למגישים בקשה בנציגויות ישראל בחוץ לארץ, חובה להציג דרכון ישראלי);
  • תמונת דרכון (פספורט) צבעונית, עדכנית, חזותית, על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ;
  • תעודת נישואין מקורית מטעם הרשות המוסמכת לעריכת נישואין במדינה שבה נישאו;
  • תעודה על מצב אישי קודם (למי שאינו תושב הרשום במרשם האוכלוסין) – אם התעודה הונפקה בחוץ לארץ, עליה להיות מקורית, מאומתת ומתורגמת לעברית בתרגום נוטריוני (אין צורך לתרגם תעודות בשפה הערבית);
  • על תעודת הנישואין להיות מאושרות ומאומתת באחד מהאמצעים הבאים: חותמת אפוסטיל – ר' הסבר להלן; במדינות שאינן חתומות על אמנת האפוסטיל ואינן מעניקות חותמת זו, על בני הזוג להגיע לשגרירות ישראל כדי לאמת שם את תעודת הנישואים. אם תעודת הנישואין לא הונפקה בעברית או ערבית, יש צורך בתרגום נוטריוני של התעודה לעברית (ר' הסבר להלן). אם תעודת הנישואין ניתנה על ידי רשות דתית, התעודה חייבת להיות מאושררת על ידי הרשות האזרחית המוסמכת באותה מדינה.

חשוב מאוד לוודא כי כלל המסמכים מצויים ברשות בני הזוג כשהם תקינים ושלמים, ולשם כך רצוי להיעזר בשירותי עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום במסגרת ההליך.רישום נישואים במשרד הפנים

מהן חותמת נוטריון וחותמת אפוסטיל?

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים – פעולות שעורך דין מן המניין ללא הסמכה נוטריוניות, לא רשאי לעשות. במקרים מסוימים בהם אנו רוצים להשתמש בתעודות ציבוריות מחוץ לארץ – כגון תעודה המעידה על נישואים אזרחיים – בישראל, יש לקבל גם חותמת אפוסטיל; ישראל חברה באמנת האג משנת 1961 לביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים, שעל פיה די בחותמת אפוסטיל כדי שמדינת היעד תכיר בתוקפם של המסמכים הנלווים לאישור הנוטריוני במדינה בה הונפקו. אמנת האפוסטיל בעצם אפשרה שיטה של אימות מסמכים בינלאומיים לאותן מדינות שחתמו על האמנה. לכן, תעודת נישואים מחו"ל שמוצגת בפני הרשויות בישראל צריכות לקבל אפוסטיל בחו"ל ותרגום נוטריוני בארץ.

במדינות שאינן חתומות על אמנת האפוסטיל, נדרשים בני הזוג לקבל אישור קונסולרי – כלומר עליהם להגיע לשגרירות ישראל במדינה הרלבנטית כדי לאמת שם את תעודת הנישואים. למידע נוסף בנושא, אתם מוזמנים לקרוא את מאמרנו בנושא חותמת אפוסטיל.

האם רישום הנישואים במשרד הפנים נעשה באופן מיידי?

עד לפני מספר שנים הפעיל משרד הפנים נוהל לפיו נקבעה תקופת המתנה של חצי שנה טרם שיעודכן וישונה מצבם של האישי של ישראלים שנישאים לאזרחים זרים בחו"ל ל"נשוי". במהלך תקופת המתנה זו, גם אילו היו מגישים בני הזוג את תעודת הנישואים כשהיא מאומתת וקבילה כדין (בהתאם לכללים הנ"ל), היה נרשם במרשם האוכלוסין כי מצבו האישי של בן הזוג הישראלי "בבירור". לעומת זאת, כאשר מדובר בשני בני זוג אזרחי ישראל שהגישו את המסמכים, נעשה הרישום באופן מיידי. בשנת 2019 קיבל בג"ץ עתירה שהוגשה לביטול הנוהל, כשקבע כי לפקידי משרד הפנים אין סמכות לשנות את מצבו אישי של תושבי ישראלי ל"בבירור". נוסף על כך, נקבע שככל שאין בתעודה הנישואים פריט מידע שאינו נכון (עובדתית) באופן ברור וגלוי לעין, המצדיק בירור נוסף, יש לרשום באופן מיידי את רישום מצבו האישי של תושב ישראלי ל"נשוי", ללא תלות בשאלה האם בן זוגו הוא אזרח ישראל או לא.

איפה ניתן להתחתן בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל?

יש מדינות שונות בעולם המאפשרות לאזרחים ישראלים להינשא בנישואים אזרחיים בשטחן. שתי מדינות אשר הפכו ליעדים נפוצים לשם כך הן קפריסין וצ׳כיה. זאת, בין היתר, משום ששתיהן אינן דורשות אישור על היעדר התנגדות של מדינת ישראל לקיום הנישואים – אישור אשר מסיבות דתיות ופוליטיות, ישראל נמנעת להפיק.

האם יש פתרון למצב בו אחד מבני הזוג אינו יכול לצאת מגבולות המדינה כדי להינשא?

כשמדובר בזוגות מעורבים (המורכבים מישראלים ואזרחים זרים), לעתים אשרת השהייה (ויזה) של בן הזוג הזר אינה מאפשרת להם לצאת לחוץ לארץ על מנת להינשא. נוסף על כך, ייתכן מצב בו בן הזוג הישראלי מנוע לצאת מן הארץ עקב מעמד חוקי, מצב בריאותי או צו עיכוב יציאה מהארץ. לזוגות אלה, יש פתרון בשם "נישואי פרוקסי" או "נישואים בהיעדר נוכחות", במסגרתו הנישואים מתבצעים באמצעות מתן ייפוי כוח על ידי אחד מבני הזוג בשם בן הזוג שאינו נוכח פיזית. כאשר הנישואים מתבצעים ללא נוכחות אחד מבני הזוג, הם מכונים ״single proxy marriage״. נישואים מסוג זה חוקיים מדינת קנזס שבארה״ב ובפרגוואי.

יתר על כן, מדינת אל-סלבדור שבמרכז אמריקה מאפשרת נישואים מרחוק, ללא נוכחות שני בני הזוג. במקרה זה בני הזוג מיוצגים על ידי מיופה כח מקומי שממלא את מקומם בחתימה על הסכם הנישואים.  נישואים אלה מכונים ״double proxy marriage״, והוכרו כמחייבי רישום בישראל על ידי בית המשפט העליון בפסק דין מפורסם משנת 2011. באמצעות שיתוף פעולה בין משרדנו ובין משרדי עורכי דין במדינות אלה, אנו מסייעים לזוגות רבים המעוניינים להינשא באותן מדינות, ללא נוכחות אחד או שניים מבני הזוג.

מהם הקשיים שעלולים להתעורר כתוצאה מנישואי פרוקסי – נישואים ללא נוכחות בני הזוג?

בעקרון מחויבת מדינת ישראל לרשום במרשם הנישואים נישואים אזרחיים שנערכו כדין במדינה זרה. יש לדאוג להמצאת כלל מסמכי הנישואים (תעודת הנישואים והפרוטוקול) כאשר הם מאומתים ומתורגמים כדין (ר' הסבר לעיל). עם זאת, חשוב להביא לידיעתכם כי לעתים עלולות להתעורר בעיות משפטיות שונות בעקבות נישואים ללא נוכחות אחד (וקל וחומר שניים) מבני הזוג: משרד הפנים יחיל על זוגות מעורבים שנישאו בדרך זו את הנוהל החל על ידועים בציבור. הליך זה אורך, ככלל, זמן ממושך יותר ביחס להליך המקביל לגבי זוגות נשואים. סוגיה נוספת העלולה להערים קשיים בעקבות נישואים שנערכו בהיעדר נוכחות, נוגעת להתרשמות משרד הפנים מ"קשר שאינו כנה": מדובר בטעם מרכזי לדחיית בקשות להסדרת מעמד. עם זאת, חשוב לזכור שהחלטת דחיה המבוססת על טעם זה ניתנות לערעור: ערכאת הערעור בוחנת לעומק את המקרה, ועשויה להתערב ולשנות את החלטת הדחייה. כמובן שבהגשת ערעור כזה מומלץ מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין שמתמחה בנושא.

האם אפשר להתחתן מרחוק – דרך "זום"?

בשנים האחרונות החליטה מדינת יוטה שבארה"ב לאפשר לאנשים להינשא מרחוק באמצעות תוכנת הזום, גם כאשר בני הזוג לא נמצאים על אדמת ארה"ב. מספר זוגות שנישאו בדרך זו הספיקו להירשם במשרד הפנים. לאחר שמשרד הפנים גילה על  אופן עריכת הנישואים, החליט שר הפנים להורות לעובדי המשרד לסרב לרשום בני זוג שהתחתנו דרך הזום כנשואים, מאחר והתחתנו בלי לצאת מגבולות ישראל ובניגוד לחוקי המעמד האישי. בעקבות החלטתו הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי המרכז – שביטל בחודש יולי 2022 את ההחלטה. נכון למועד כתיבת המאמר (ינואר 2023), ניתן להתחתן ב"נישואי זום" ולרשום את הנישואין במשרד הפנים, אך הנושא ממתין להכרעה סופית בבית המשפט העליון.רישום נישואים במשרד הפנים

חוק ברית הזוגיות – פתרון למצב בו שני הזוג הם חסרי דת

בשנת 2010 חוקק חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, הקובע כי כאשר שני בני זוג חסרי דת או משתייכים לעדה דתית שאינה מוכרת, מעוניינים למסד את הקשר שלהם, הם רשאים לבוא בברית זוגיות, שמעמדה המשפטי זהה כמעט לחלוטין לזה של נישואים.

חשוב לזכור כי נישואים אזרחיים, כאשר שני בני הזוג יהודים, אינם מונעים גירושין בבית הדין הרבני

אם חס וחלילה נישואים אזרחיים של בני זוג יהודים מסתיימים בקרע, ובני הזוג מעוניינים להתגרש, האפשרות היחידה לעשות זאת היא בבית הדין הרבני, וזאת על פי פסק הדין בעניין "נישואי בני נח" של בית המשפט העליון משנת 2006.

ומה הדין כאשר בני הזוג המעוניינים להתגרש אינם בני אותה דת?

כאשר בני זוג שאינם בני אותה דת רוצים להתגרש, למשל יהודייה ונוצרי, אז ההליך הרלוונטי הוא תביעת התרת נישואין אותה נדרש אחד מבני הזוג (או שניהם, אם הגירושים נעשים בהסכמה) להגיש לבית המשפט לענייני משפחה.

הליך קבלת מעמד בישראל לבני זוג של ישראלים בעלי אזרחות זרה

ישראלים רבים סבורים שיוכלו להתחתן עם בני זוגם הזרים מחוץ לישראל, לשוב יחד עמם לארץ, ולהסדיר את מעמדם החוקי של בני הזוג הזרים לאחר הנחיתה בישראל. אלא שמדובר בטעות קשה, אשר גורמת לא אחת לסירוב כניסת בני הזוג הזרים לישראל – משום שאם פקידי ביקורת הגבולות בנתב"ג (או בכל מעבר גבול אחר) עלולים להתרשם שמטרת הכניסה של בן הזוג הזר לארץ היא כדי להתאחד עם בן הזוג הישראלי – ישנו חשש אמיתי שהכניסה תיתקל בבעיות לרבות סירוב כניסה לישראל.

על כן, לעתים קרובות עדיף לפעול לפי נוהלי משרד הפנים לגבי בני זוג זרים של ישראלים, בין אם נשואים ובין אם ידועים בציבור, ולהסדיר את מעמדם מראש, כולל קבלת אישור כניסה לבני הזוג עוד טרם כניסתם לישראל: נוהל רשות האוכלוסין וההגירה שמספרו 5.2.0009 מסדיר את מעמדם של בן או בת זוג זרים מכוח חיים משותפים עם אזרח ישראלי או תושב קבע ישראלי (לרבות בני אותו מין) ונוהל מספר 5.2.0008  המסדיר מעמדם של בן או בת זוג זרים מכוח נישואין לאזרח ישראלי.

רישום נישואים במשרד הפנים

מהם השיקולים בעד ונגד נישואים אזרחיים בישראל?

ואחרי כל מה שכתבנו… למה בעצם אי אפשר להתחתן בנישואים אזרחיים במדינת ישראל, ומדוע ישראלים רבים נאלצים לנסוע לחוץ לארץ כדי להתחתן בטקס אזרחי – שרק לאחריו הם רשאים לרשום את נישואיהם במשרד הפנים? (בעקבות בג"ץ פונק-שלזינגר המפורסם).

לאחר שההיעדר האפשרות להתחתן בישראל שלא דרך מוסדות הדת נמצא כל הזמן בשיח הפוליטי, כאשר המפלגות הליברליות החילוניות מנסות לקדם חקיקה להסדרת נישואים אזרחיים בישראל. לעומת זאת, המפלגות השמרניות והדתיות יותר מתנגדות לחקיקה זו. בכל אופן, עד היום לא נמצאה קואליציה פוליטית אשר הצליחה להעביר חקיקה שתחיל מסלול של נישואים אזרחיים בישראל.

הנימוקים המרכזיים בעד נישואים אזרחיים בישראל הם כי זכותם של אזרחי המדינה לבחור כיצד להינשא, לרבות האפשרות להתחתן שלא במסגרת דתית. אלו המצדדים בנישואים אזרחיים מבקשים לשבור את המונופול של הרבנות (וגם מוסדות הדת של העדות הדתיות הנוספות) על מוסד הנישואים בישראל. כמו כן, קיימים מצבים רבים בהם בני זוג לא יכולים מבחינת חוקי הדת להתחתן בישראל, לכן נאצלים זוגות רבים בישראל לחיות יחד כידועים בציבור, או לנסוע לחו"ל כדי להינשא בנישואים אזרחיים.

המתנגדים לנישואים אזרחיים בארץ מצביעים על זהותה של ישראל כמדינה יהודית: ישראל הוקמה לדבריהם על מנת לאפשר לעם היהודי לחיות במולדת משלו ולשמור על המסורות העתיקות. חקיקה של נישואים אזרחיים מהווה לדעת המתנגדים שבירה של הסטאטוס קוו הקיים מאז קום המדינה ופגיעה בישראל כמדינה יהודית. כמו כן, לדברי התומכים בנישואים דרך מוסדות הדת, בפועל רוב רובם של הישראלים מתחתנים בשמחה בסיוע הגורמים הדתיים – הוכחה כי רוב העם תומך בנישואים דתיים.

מחקרים מלמדים כי רוב אזרחי ישראל תומכים בזכות לבחור כיצד להינשא, כלומר: בעד נישואים אזרחים בישראל, אבל בו בזמן מביעים את רצונם לבוא בברית הנישואים דרך מוסדות הדת. המסקנה היא שכנראה, גם אם יעבור חוק בעד נישואים אזרחיים בישראל (דבר שלא סביר שיקרה בעתיד הנראה לעין) – רוב הישראלים יבחרו בכל זאת להתחתן באמצעות המוסדות הדתיים.

חשיבותו של  הליווי המשפטי בנושא נישואים אזרחיים

אם אתם שוקלים להתחתן בנישואים אזרחיים, או אם כבר קיבלתם החלטה להינשא באופן הזה, חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי. משרדנו הוא משרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום ההגירה והסדרת המעמד בישראל ומייצג מאות בני זוג בכל הנוגע להסדרת מעמד של בני הזוג הזרים אל מול משרד הפנים בכל רגע נתון. נשמח לענות על כל שאלה או הבהרה בנושא נישואים אזרחיים. עורכי הדין של משרדנו יציג בפניכם את האפשרויות השונות העומדות בפניכם, באילו מסמכים עליכם להצטייד ויעניקו לכם ליווי משפטי צמוד לכל אורך הדרך. לתיאום פגישה עם עורך דין מומחה בתחום הנישואים האזרחיים אתם מוזמנים לפנות אלינו, למשרדנו בירושלים או בתל אביב באמצעות הפרטים המופיעים מטה.

המאמר נכתב בשיתוף עורך הדין אדם ג'ונסון.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה