Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

התרת נישואין ללא הסכמה: זה אפשרי?

Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס ועו"ד נוסף, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

קבלת החלטה של פרידה וסיום זוגיות ולעתים התא המשפחתי, היא, ללא ספק, אחת ההחלטות הקשות והמכריעות בחיים. אבל עדיין מדובר בעובדה קיימת – הרבה בני הזוג מרגישים שהם מיצו את הקשר הזוגי מסיבות כאלה ואחרות ומחליטים להיפרד. בני זוג אשר נישאו כדמו"י בארץ יכולים לסדר את גירושיהם בבית הדין. אך מה קורה לבני זוג בני דתות שונות ("זוג מעורב") אשר חייבים לעבור הליך התרת נישואין ולא גירושין?

הבאנו בפניכם את כל המידע הדרוש אודות התרת נישואין: מה הם המקרים המצריכים התרת נישואין? מהו תהליך התרת נישואין? מי נדרש לכך? ומה קורה במקרה שתהליך התרת הנישואין מבוצע ללא הסכמה הדדית של שני בני הזוג?

התרת נישואין ללא הסכמה: זה אפשרי?

מהי התרת נישואין?

התרת הנישואין או גירושין אזרחיים הינו תהליך מורכב, המתבצע במקרים בהם שני בני זוג אינם משתייכים לאותה הדת, ונחשבים ל"זוג מעורב". זוג "מעורב" אינו יכול להתחתן בארץ, אבל במידה ונישאו בחו"ל והביאו לארץ מסמכים המוכיחים זאת, הם יחשבו כבני זוג לכל דבר מבחינת מדינת ישראל.

מאחר ובני הזוג לא נישאו דרך מוסד דתי בארץ, הם גם אינם יכולים להיפרד דרך מוסד כזה, מכיוון שהדין האישי, דהיינו הדין הדתי שלהם שונה. זאת בניגוד למקרים בהם בני הזוג משתייכים לאותה הדת, ויכולים לפנות אל בית הדין של דתם כגון: בית הדין הרבני, בית הדין האקלזיאסטי, בית הדין השרעי וכדומה, ולהגיש בקשה לגירושין.

חשוב להדגיש כי על מנת שהמדינה תוכל לאשר הליך של התרת נישואין חובה על בני הזוג להיות אזרחי ישראל ולהיות בני הדתות המוכרות בישראל. זוגות העונים על התנאים הללו יוכלו להגיש בקשה להתרת נישואין בישראל.

טרם הגשת הבקשה, חשוב לבדוק כל עניין לגופו ולוודא ששני בני הזוג אכן יכולים להתיר את הנישואין, על פי הדת אליה הם משתייכים, קרי על פי הדין האישי של כל אחד מהם. במידה ובן זוג אחד או שני בני הזוג מוגדרים כחסרי דת, עליהם להוכיח זאת בפני בית הדין.

הוכחת מקום מגורים מרכז חיים

כאמור, על פי רוב בני זוג "מעורבים" נישאו בחו"ל. במידה ושניהם או אחד מהם עדיין חי במקום בו קיים מוסד נישואין וגירושין אזרחי, קל בהרבה לתגרש מחוץ לישראל, ללא להיכנס להליך המסובך של התרת נישואין בארץ.

כאשר מוגשת בקשת התרת נישואין, בית הדין לענייני משפחה מתייחס אל מקום המושב האחרון של בני הזוג. אם בני הזוג גרים בישראל, החוק הישראלי הוא החוק שיקבע בענייני התרת נישואין, אך אם מקום מושבם האחרון של בני הזוג היה בחו"ל, הדין יהיה על פי החוק באותה מדינה שבה הזוג ניהל חיים משותפים, תחת קורת גג אחת. במקרים בהם בני הזוג לא גרו באותה מדינה, בית המשפט ידון על פי מקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג. במידה ואין באפשרות בני זוג החיים מחוץ לישראל להתגרש בחו"ל, יש להציג ראיות התומכות בטענה זו בפני בית המשפט.

קבילות דתית להתרת נישואין

במידה ואחד מבני הזוג מעוניין לסיים את הקשר, עליו להגיש קובלנה לבית הדין לענייני משפחה. תפקידו של בית הדין לענייני משפחה הוא לברר את הדת של כל אחד מבני הזוג, והאם אותן הדתות אכן מאפשרות להתיר את הנישואין.

לדוגמה, במקרה של זוג מעורב שאחד מבני הזוג הוא יהודי ובן הזוג השני מוסלמי, יש לשלוח את בקשת התרת הנישואין גם לבית הדין הרבני וגם לבית הדין השרעי.

על בית הדין הרבני להגיש את חוות הדעת שלו תוך שלושה חודשים מיום הבקשה להתרת נישואין לבית המשפט לדיני משפחה. במידה ואכן יש עילה להתגרש על פי הדת היהודית, על צד זה לקיים את דיני הגירושין של הדת היהודית, כאשר בית הדין הרבני רשאי לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לדאוג לאכיפת דיני הגירושין ואף רשאי לתת צו עיכוב יציאה מהארץ. לעומת זאת, במקרים שבהם בית הדין הרבני החליט, שאין צורך בגירושין על פי הדין הדתי, בית הדין לענייני משפחה רשאי לדון בזה.

מה החשיבות של תהליך התרת הנישואין?

התרת הנישואין נותנת מענה לבני זוג שאינם משתייכים לאותה הדת. במסגרת התהליך יש לברר תחילה את מקום המגורים האחרון המשותף של בני הזוג, ואז על פי זה יש להגיש את הקובלנה להתרת הנישואין. במקרים בהם שני בני הזוג מוגדרים "חסרי דת", הדין יקבע על פי בית המשפט לענייני משפחה.

איזה מסמכים צריך להגיש בעת בקשה להתרת נישואין?

  • צילום תעודת זהות כולל ספח או דרכון.
  • יש לבקש מנוטריון תרגום תעודת הנישואין, ולאמת אותה.
  • תמצית רישום של בני הזוג במרשם האוכלוסין הישראלי. במקרה שבני הזוג הם חסרי דת, פרט זה חייב להיות מצוין במסמך.
  • תצהיר של שני המבקשים.
  • תצהיר הצהרת דת או חסר דת.
  • תשלום אגרת בית משפט בעבור הקובלנה.

התרת נישואין ללא הסכמה ובהסכמה – מה ההבדל?

במידה ואחד מבני הזוג אינו מסכים להתיר את הנישואין, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לענייני משפחה. לא קיימת חובת נוכחות בדיון. אולם, על בן הזוג אשר מעוניין להיפרד ולהתיר את הנישואין חלה חובת הגשת פרטי הקובלנה לבן הזוג המסרב להתרת הנישואין. לאחר מכן, עליו להמתין עד שיוגש כתב הגנה על ידי בן הזוג השני.

במידה ובן הזוג אשר מסרב להתיר את הנישואין לא הגיש הגנה באמצעות קובלנה, והוכח לבית המשפט כי הוא קיבל את המסמך לידיו, בית המשפט יוכל לבצע את התרת הנישואין ללא הסכמתו.

אם כן, ניתן בהחלט לבצע במקרים מסוימים התרת נישואין ללא הסכמה מפורשת של בן הזוג, אך חשוב לדעת שמדובר בתהליך מורכב אשר דורש סבלנות וידע רב בנושא, ועל כן מצריך עזרה וליווי צמוד של עורך דין מומחה ומנוסה בתחום ענייני המשפחה, וזאת על מנת לוודא את הצלחת התהליך.

זאת ועוד, בן זוג המעוניין בהתרת נישואין ללא הסכמה, נדרש לפרט בבקשה לבית המשפט את העילות שבגינן הוא מעוניין להתיר את הנישואין הללו. בנוסף על התובע לצרף למסמך חוות דעת של מומחה לגבי הנוהג הראוי על פי דין הדת של בן הזוג.

לעומת זאת, התרת נישואין בהסכמה משותפת של שני בני הזוג מצריכה הגשת בקשה מסודרת באמצעות עורך דין מומחה בתחום, חתימה של שני בני הזוג על ההתרה, תוך פירוט הדתות אליהן הם משתייכים, ולבסוף הגשת התיק להתרת הנישואין בהסכמה לבית הדין לענייני משפחה.

מה הן העילות להתרת הנישואין?

בעניין זה ישנם הבדלים מהותיים בין בית הדין הרבני לבית המשפט לדיני משפחה. דהיינו, בבית הדין הרבני יש לבחור עילות מתוך רשימת עילות מוכנה מראש. רק אם אחת מהעילות שהדין הרבני קבע מראש שצריכה להתקיים, אכן מתקיימת יהיה ניתן להתיר את הנישואים. לעומת זאת, בית הדין לענייני משפחה נחשב לפחות נוקשה בנושא, ועילה כמו מגורים בנפרד של בני הזוג – תהווה עילה מספיק טובה להתרת הנישואין של בני הזוג.

מה ההבדל בין גירושין לבין התרת נישואין?

ישנו הבדל מהותי בין השניים.  גירושין יוכלו להתבצע במדינת ישראל רק במקרים בהם שני בני הזוג משתייכים לאותה הדת, כך, שני בני זוג יהודים יכולים להתגרש בבית הדין הרבני. אולם, במקרים בהם מדובר ב"נישואין מעורבים" בהם כל אחד מבני הזוג משתייך לדת שונה, למשל יהודיה שנשואה לערבי או יהודי שנשוי לנוצריה, אזי שעל פי חוק השיפוט בענייני התרת נישואין, הזוג המעורב מחויב בהליך התרת נישואין.

בבית הדין הרבני יש צורך בהסכמה מלאה של שני בני הזוג, על מנת לקבל את הגט המיוחל, שכן במקרה של אי הסכמה – תהליך קבלת הגט עלול להימשך במשך שנים רבות. וזאת בניגוד להתרת נישואין, שכן במקרים בהם צד אחד אינו מסכים לפרידה, אזי בית המשפט לענייני משפחה רשאי להתיר את הנישואין ללא הסכמתו.

למה יש צורך בעורך דין?

חשוב לדעת כי תהליך התרת נישואין ללא הסכמה, הינו תהליך מורכב הן ברמה הרגשית והן ברמה המשפטית. על כן, קיים צורך בליווי וסיוע של עורך דין מומחה ומנוסה שיהווה בעבורנו אוזן קשבת, ויהיה בקיא בתחום דיני המשפחה על בוריו. זאת על מנת לסייע לבן זוג המעוניין בהתרת הנישואין לאורך כל התהליך, צעד אחר צעד בנחת וברוגע, והכי חשוב בהצלחה יתרה.

עורך הדין מקצועי ומנוסה ילווה אתכם בתהליך התרת הנישואין, ינחה אתכם בכל הפרטים  הנדרשים ואף ינסח אתכם את הקובלנה הרצויה. מקרים רבים בניסיון שלנו בתחום מוכיחים כי עורך דין מנוסה ומיומן יכול לקצר את התהליך והזמן הרצוי באופן משמעותי ולסייע בקבלת התוצאות הרצויות. חשוב לזכור כי בחירת עורך הדין חשובה במיוחד וקריטית במקרים של התרת נישואין, וזאת משום שהעורך דין שתבחרו יסייע לכם להתמודד עם נושאים משפחתיים אקוטיים ובעלי השפעות הרות גורל על חייכם, כגון: התרת הנישואין, משמורת הילדים במידה ויש,  דמי המזונות וחלוקת רכוש.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top