Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דרכון ישראלי לעולים חדשים והארכת דרכונים לישראלים בחו"ל

Joshua Pex

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

הן עולים חדשים והן ישראלים אשר חיים בחו"ל זכאים להחזיק בדרכון ישראל ולחדשו מעת לעת. עם זאת, רשויות ישראל מתנגדות לקבלת אזרחות ישראל רק לצורכי "מקום מעבר" על ידי זכאי שבות אשר לעולם אינם הופכים לתושבי ישראל, כשמטרת העלייה היא קבלת הדרכון לשימוש בחו"ל. חידוש דרכונו של עולה אשר קיבל את אזרחות ישראל רק על הנייר ומעולם לא הפך את ישראל למרכז חייו עשוי להיות מסובך.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בנושאי עלייה והגירה לישראל. במאמר זה נדון בנושא הנפקת דרכון מהירה לעולה ללא צורך בשהייה ארוכה בישראל, בחידוש דרכון לישראלי אשר עבר לחו"ל.

דרכון ישראלי

עורך דין מומחה לקבלת דרכון ישראלי עולים חדשים

ישנם זכאי שבות רבים שחיים מחוץ למדינת ישראל, בין אם הם זכאים לעלות לישראל בתור יהודים בהתאם לסעיף 1 לחוק השבות, 1950, ובין אם הם זכאים לעלות לארץ כקרובי משפחה של יהודים בהתאם לסעיף 4א(א) לחוק השבות.

מסיבות רבות ומגוונות (משפחה, עסקים, לימודים, וכיוצ״ב), רבים מאותם זכאי שבות אינם מעוניינים לעבור לגור ולהשתקע במדינת ישראל, אבל רבים מהם כן היו מעוניינים בקבלת האזרחות הישראלית, ובהחזקת דרכון ישראלי.

לאור האמור, במאמר זה עורך דין יהושע פקס, עו"ד לענייני הגירה לישראל, מסביר אודות חוק הדרכונים (תיקון מספר 9), 2017, אשר קובע שאזרח ישראלי אשר קיבל את אזרחותו בהתאם לסעיף 2 לחוק האזרחות, 1952, אשר מסדיר את מעמד האזרחות של עולה מכוח חוק השבות, יקבל דרכון ישראל ראשון לתקופה מוגבלת, עד שלא ישתקע בישראל לאחר עלייתו לארץ.

עידוד זכאי שבות לקבל אזרחות גם אם אינם משתקעים בישראל:

כפי שניתן לראות, בטרם תיקון מספר 9 לחוק הדרכונים, רשאי היה שר הפנים לסרב לתת לעולה חדש שלא השתקע בישראל דרכון ישראלי לתקופה רגילה של 10 שנים, והיה רשאי לסרב לתת דרכון ישראלי בכלל אם אותו עולה חדש לא השתקע קודם בישראל.

מדברי ההסבר להצעת חוק הדרכונים (תיקון – מתן דרכון לעולה), 2017, עלה שהמדינה מנסה להקל על עולים חדשים, והעובדה שעולים חדשים אשר לא השתקעו בישראל, נאלצו להסתפק פעמים רבות בתעודת מעבר בלבד (Laissez-passer), העיבה על רצונם של זכאי שבות רבים בעולם מלעלות לישראל.

למרות שהצעת החוק לא קבעה בצורה מפורשת שמדינת ישראל מעודדת זכאי שבות להתאזרח כאשר רצונם הברור הוא להמשיך ולהשתקע במדינת מוצאם (אך עם דרכון נוסף, דרכון ישראלי) אלו היו התוצאות האופרטיביות של תיקון מספר 9 לחוק האזרחות. זכאי שבות ברחבי העולם יכלו להתאזרח בישראל, לקבל דרכון ראשון רגיל לתקופה של 10 שנים, ולא לעבור לגור ולהשתקע בישראל.

מה השתנה?

לאחר מספר דיווחים בכלי התקשורת על עולים חדשים שקיבלו את סל הקליטה והדרכון ועזבו את הארץ בהקדם, כולל תחקיר מסוים של רביב דרוקר ששם את הדגש על עולים מרוסיה ואוקראינה, התקבלה החלטת פשרה בין המצב לפני תיקון חוק הדרכונים והמצב לאחר התיקון. לאחר הגעתו של עולה חדש לארץ, יקבל דרכון ישראל שתקף לשנה בלבד. אם העולה חי בישראל במשך שנה זו, או רובה, יוכל לחדש את הדרכון ולקבל מסמך שתוקפו 5 שנים. לאחר חמש שנים אלו, יוכל לקבל דרכון שתוקפו ל10 שנה.

מה קורה לאחר סיום תוקפו של הדרכון הראשון?

לאחר חלוף שנה עם הדרכון הישראלי הראשון, באם משרד הפנים מוצא כי אותו העולה לא השתקע בישראל, תיקון מספר 9 כבר אינו חל. שר הפנים יהיה רשאי במקרה זה להגביל את תוקף הדרכון הישראלי המחודש של אותו אזרח ישראלי, או ליתן לאותו אזרח ישראלי תעודת מעבר.

בסעיף 6 א'(א') לחוק הדרכונים נקבע כי שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות את המקרים שבהם לא יינתן דרכון לאזרחים ישראליים הנמצאים בחוץ לארץ ולא יוארך תוקפו של דרכון שבידם, אלא לצורך שיבתם לישראל. זאת, זולת אם יש נסיבות המצדיקות, לדעת השר, מתן דרכון או הארכת תקפו אף שלא לצורך שיבתם לישראל.

עם כך, אותו עולה חדש שקיבל דרכון ראשון בעל תוקף קצר, עלול להיתקל בסירוב לחידוש דרכונו הרגיל לאחר סיום תוקפו של הדרכון הראשון.

ערעורים לשר הפנים בכל הנוגע למתן דרכון וחידוש דרכון:

סעיף 9 (א') לחוק הדרכונים קובע כי רשאי שר הפנים להאציל מסמכויותיו לעובדים זוטרים במשרד הפנים.

סעיף 9 (ב) לחוק הדרכונים קובע שמי שרואה עצמו נפגע מהחלטת עובד זוטר לשר הפנים שאליו האציל שר הפנים את סמכויותיו, רשאי לפנות אל שר הפנים לצורך קבלת הכרעתו הסופית.

לאור האמור, כל החלטה שתתקבל לעניין סירוב ליתן דרכון לאזרח ישראל, וסירוב להארכת דרכון לאזרח ישראלי, ניתנת לערעור בפני שר הפנים בעצמו לצורך קבלת הכרעתו הסופית, ועד ששר הפנים עצמו לא ייתן "הכרעה סופית", אז על פניו, כך ניתן יהיה לטעון, לא מוצו ההליכים המנהליים עדיין, בטרם מתן הכרעה שיפוטית בנושא.

לאחר קבלת הכרעתו הסופית של שר הפנים (שלו ולא של עובד זוטר שאליו הואצלו סמכויות), ניתן יהיה לעתור על ההכרעה הסופית של שר הפנים בפני בתי המשפט הרלוונטיים.

סיכום – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדרכונים ישראלים:

משרדנו, אשר מתמחה בקבלת דרכונים ישראלים, מייצג עולים חדשים רבים, אשר אינם משתקעים בישראל, בקבלת דרכון ישראלי ראשון.

בנוסף, מגיש משרדנו ערעורים בפני שר הפנים בנושא זה, לרבות עתירות בפני בתי המשפט הרלוונטיים, במקרים ובהם לא ניתן לאזרח ישראלי השוהה בחו״ל דרכון ישראלי רגיל. צרו קשר עם עורך דין לענייני הגירה בירושלים או בתל אביב לקבלת עזרה בנושא.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top