Skip to content

הסדרת מעמד עבור בני זוג זרים שאינם חוקיים בישראל

Avatar

Joshua Pex

כיצד באפשרותם של זוגות שבהם בני זוג זרים שאינם חוקיים בישראל, להסדיר את מעמדם? על זוגות אלה לעבור תהליך ממושך שבסופו הם יוכלו לקבל אזרחות, אם יוכיחו את כנות הקשר הזוגי ביניהם ויעמדו בכל דרישות משרד הפנים. במאמר זה יפרט עורך דין מומחה לדיני הגירה ממשרדנו, עו"ד יהושע פקס, על השלב הראשוני, והחשוב ביותר, במסגרת הליך זה.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בתחום דיני ההגירה. למשרדנו ניסיון רב, בין היתר, בהסדרת מעמדם החוקי של זוגות שבהם אחד מבני הזוג זרים, ובייצוגם בפני רשות האוכלוסין של משרד הפנים וכל הערכאות המינהליות והמשפטיות.

מתי יתעורר הצורך בהסדרת מעמד של בני זוג זרים השוהים בישראל באופן בלתי חוקי?

בני זוג זרים שאינם חוקיים בישראל

ייתכנו מקרים שונים בהם בני זוג זרים יהיו מעוניינים להסדיר את מעמדם בישראל, כאשר בפועל שהייתם בארץ אינה כדין. ניתן לחשוב על מקרה שבו בני הזוג הזרים הגיעו ארצה כתיירים, התאהבו בבן או בת זוג ישראלים שפגשו, והחליטו שהם מעוניינים לחיות עמם בישראל. קיימים גם מצבים הפוכים, בהם ישראלים מתאהבים באזרחים זרים בעת טיולים או ביקורים בחו״ל. במקרים אלה בני הזוג הזרים יכולים להגיע לישראל לביקור, ובמהלכו להחליט להישאר בארץ. 

ישנם גם מקרים של עובדים זרים השוהים בישראל, ובמהלך שהותם נכנסים לקשר זוגי עם בני זוג ישראלים. התקופות הנ״ל יכולות להתארך מעבר לתקופת השהיה המותרת של האזרחים הזרים בישראל. עולה השאלה מה ניתן לעשות כאשר הדבר קורה בפועל?

המצב המשפטי זהה לגבי זוגות נשואים וזוגות לא נשואים

ברשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים קיימים נהלים שונים כלפי זוגות נשואים וזוגות שאינם נשואים. הנהלים קובעים הליכים מעט שונים, כאשר הנוהל החל לגבי זוגות שאינם נשואים ממושך יותר מהנוהל לגבי זוגות נשואים. ואולם, ביחס למקרים של בני זוג זרים השוהים בישראל שלא כדין, ההנחיות לגביהן זהות. 

הנהלים קובעים כי בני זוג זרים שאינם שוהים כדין לא יורחקו מישראל, בשני תנאים. התנאי הראשון הוא שהוגשה בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים וכי עד למועד הגשתה לא ננקטו הליכי אכיפה כנגד שהותם הבלתי חוקית של בני הזוג הזרים. התנאי השני הוא שלבקשה צורפו כל מסמכי הסף הנדרשים והיא עומדת בתנאי הסף. 

במסגרת ההליך של פתיחת תיק חיים משותפים יזוהו בני הזוג ויתבקש מבני הזוג הזרים להציג דרכון זר בתוקף לשנתיים. כמו כן, תיבדק תעודת הנישואין של בני הזוג (במידה והם נשואים), תיערך בדיקה ראשונית של הראיות שהציגו לגבי הקשר ביניהם וייערך וידוא כי אין מניעה או הגבלה משפטית או ביטחונית לשהותם.

מה עושים במקרה בו כבר החלו להינקט הליכי אכיפה כנגד בני הזוג הזרים? 

במקרה שבו החלו להינקט הליכי אכיפה נגד בני הזוג הזרים, השוהים בישראל שלא כדין, הדבר עשוי לעכב את הליך פתיחת התיק. הבקשה תועבר לבחינה אצל מרכז האשרות בלשכת משרד הפנים הרלוונטית. בסמכות המרכז לקבוע כי לא תוענק אשרה (ויזה) לבני הזוג הזרים עד לסיום עריכת בדיקות נוספות. לחלופין, אם מרכז האשרות השתכנע כי אין מניעה להעניק את האשרה בשלב זה, מנהל לשכת משרד הפנים מוסמך להסיר מגבלות בהקשר זה, כך שניתן יהיה להמשיך בתהליך.

עמדת בית המשפט בסוגיה

בתי המשפט בישראל מכירים בזכות המשפטית, האזרחית וההומניטארית של בני זוג לממש את חייהם המשותפים. הזכות לזוגיות וחיי משפחה הוכרה כזכות יסודית במשפט הישראלי. בהתאם לכך, בשורה של מקרים התערבו בתי המשפט בהחלטות משרד הפנים לדחות בקשות הסדרת מעמד של בני זוג זרים. אף שכל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו, הנטיה במקרים רבים הינה לאפשר לזוגות להסדיר את מעמדם במקרים של התרשמות מקשר כנה של בני הזוג, שאינו מהווה ניסיון הסתננות בלתי חוקי לישראל. מצד שני, ברור כי מדינת ישראל, ככל מדינה ריבונית, זכאית לשמור על גבולותיה, למנוע שהייה לא חוקית של אזרחים זרים בישראל ולפקח על ההגירה לארץ. לפיכך, יהיה קשה להסדיר מעמד של בן או בת זוג זרים בישראל, לאחר שהייה ממשוכת ללא אשרה חוקית, ובוודאי בכל מקרה של הייה לא חוקית, פקידי משרד הפנים יבחנו את כנות הקשר הזוגי בצורה מדוקדקת, על מנת לוודא כי לא מדובר בקשר פיקטיבי, אשר מטרתו להסדרת המעמד החוקי בישראל. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה

אם הנכם זקוקים לליווי במסגרת ההליך המורכב של הסדרת מעמד עבור בני זוג זרים שאינם חוקיים בישראל, נשמח לעזור. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה ומנוסה בהתנהלות מול משרד הפנים והערכאות השונות, בכל הנוגע לטיפול בבקשות הגירה של בני זוג זרים לישראל. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים לעיל.

סתירות בראיון במשרד הפנים

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top