דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שינוי מעמד מתייר לעולה

Joshua Pex

נוהל שינוי מעמד מתייר לעולה בישראל לזכאי שבות (עדכון 2.9.2014)

שינוי מעמד מתייר לעולה מתבצע על פי נוהל משרד הפנים (מספר נוהל 5.2.0001) אשר עודכן ביום ה- 2 לספטמבר 2014. הנוהל לשינוי מעמד מתייר לעולה מיועד עבור תייר אשר נכנס לישראל ושוהה בארץ באשרת ביקור ב/2 אולם מבקש להחליף את הסטטוס שלו ל"עולה חדש" מכוח זכאות שבות בארץ, על פי חוק השבות, התש"י – 1950. העדכון לנוהל שינוי מעמד מתייר לעולה נוגע להתייחסות מדינת ישראל למצב בו זכאי השבות הוא בעל עבר פלילי, עובדה המציבה דילמה חוקית ומוסרית, מפני שמצד אחד חוק השבות קובע כי "כל יהודי זכאי לעלות ארצה", אולם מצד שני מדינת ישראל אינה חפצה כמובן לקלוט פושעים אל תוכה, אשר עלולים לפגוע בביטחון הציבור.

תנאים ודרישות:

 1. נוכחות אישית בלשכה במקום מגוריו חובה.
 2. דרכון זר בתוקף לשנה לפחות ממועד הגשת הבקשה.
 3. הגשת טופס בקשה לעולה/רישיון לישיבת קבע בישראל.
 4. הגשת טופס בקשה לתעודת זהות.
 5. שלוש (3) תמונות חזותיות עדכניות (הראשון עבור הבקשה לעלייה ,השני עבור הבקשה לתעודת זהות).
 6. הגשת תיעוד מקורי, מאומת ומתורגם (במידת הצורך) של המבקש שינוי מעמד מתייר לעולה: אישורים ותעודות מקוריות המוכיחות יהדות ו/או זכאות שבות, כגון: חברות בבית כנסת, אישור קבורה של הורים בבית קברות יהודי, כתובה להוכחת נישואין כדת משה וישראל, תעודת בר מצווה, חברות בארגונים יהודיים וכל מסמך רלבנטי אחר. אם עובד הלשכה מבין את השפה של המסמכים המוצגים, אזי אין צורך בתרגום (למעט מסמכי רב מלל ופסקי דין של ערכאות משפטיות).
 7. תעודת לידה של המבקש את שינוי המעמד מתייר לעולה. אם הוצגה תעודה מקורית – אין צורך באימותה.
 8. אם בוצע שינוי שם (פרטי או משפחה) יש להציג תעודה המעידה על כך.
 9. תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו של המבקש המעידה על מצב אישי נוכחי וקודם של המבקש (נשוי / רווק / גרוש / אלמן).
 10. תעודת יושר עדכנית ממדינת מוצאו של המבקש הכוללת גם שינוי שם.
 11. במידת הצורך יתבקשו תעודות נוספות.

השירות אינו כרוך באגרה – זכאי שבות המבקש שינוי מעמד מתייר לעולה אינו נדרש לשלם אגרה למשרד הפנים.

הוכחות ליהדות - בקשה לעלייה לישראל

הליך הטיפול – עלייה לישראל מול משרד הפנים

במהלך הבדיקה עובד הלשכה יבדוק את פרטי המבקש, כניסות ויציאות מהארץ, סירובים ואישורים מול קונסוליה בחו"ל וכו'.

המבקש יחתום על הטפסים הנדרשים: הצהרת דת ולאום, הצהרת בריאות ושהייה. במידת הצורך המבקש יידרש להמציא חוות דעת רפואית מפורטת.

באם לא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים, יידרש המבקש להשלימם.

אם המבקש היה פעם אזרח או תושב ישראל, התהליך בבקשה ל"עולה" יופסק.

אם המבקש שהה בארץ יותר מחצי שנה, תבוצע בדיקה של עבר פלילי בכל הנוגע לישראל.

אם המבקש הנו אזרח של חבר העמים או מזרח אירופה, הוא יופנה ללשכת הקשר לקבלת המלצתם. בתקופת ההמתנה לתשובת לשכת הקשר, ניתן להאריך את תוקף אשרת השהייה בישראל שנמצא בידי המבקש שינוי מעמד מתייר לעולה.

במידה ומשפחה רוצה לעשות עלייה מפוצלת (למשל בן זוג מבקש לעלות ארצה ללא בת זוג וילדים), ניתן לאשר את הבקשה, זאת באם המבקש שינוי מעמד מתייר לעולה עומד בכל התנאים של נוהל זה.

אם לאחר הבדיקות נמצא כי לכאורה יש למבקש מחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור או שיש לו עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור, יידרש מידע רלוונטי מהרשויות המוסמכות בארץ ובחו"ל. לאחר מכן הבקשה תועבר למחלקת אשרות במטה הרשות וההגירה בירושלים, לצורך קבלת החלטה בבקשה לשינוי מעמד מתייר לעולה.Israeli Menorah - Aliyah to Israel

עלייה לישראל עם רישום פלילי

אם למבקש אכן יש עבר פלילי והוא עלול לסכן את שלום הציבור, הבקשה תסורב.

בעל עבר פלילי הינו לא רק מי שהורשע בביצוע עבירה פלילית, אלא גם מי שמבוקש או חשוד בביצוע עבירה, או שקיים לגביו מידע במשטרה או ברשויות ביטחון זרות על מעורבות בפלילים אשר לא התגבשה לכלל כתב אישום והרשעה.

שיקולים חשובים אשר, בין היתר, עשויים להשפיע על קבלת החלטה לאשר או לסרב את הבקשה לביצוע שינוי מעמד מתייר לעולה בשל עבר פלילי:

 1. חומרת העבירה.
 2. מועד ביצוע העבירה.
 3. מספר העבירות שבוצעו ותכיפותן.
 4. תיאור עובדתי של המקרה (מצביע על אופי עברייני או התנהגות חריגה).
 5. גזר דין, חומרת העונש שנגזר.
 6. תקופת המאסר בפועל.
 7. מועד השחרור מהמאסר.
 8. חלוף הזמן בין מועד השחרור מהמאסר למועד הגשת הבקשה – האם עבר מספיק זמן שאפשר לקחת אותו כתקופת מבחן.

למידע נוסף לגבי אפשרות עלייה לישראל עבור אדם בעל עבר פלילי ניתן לקרוא במאמר – עלייה לישראל עם עבר פלילי.

המשך הטיפול בבקשה – שינוי מעמד מתייר לעולה

אם הבקשה סורבה בשל היעדר זכאות לשבות או בשל אחד או יותר מהסייגים של חוק השבות, המבקש יוזמן לשכה, בדרכונו יצוין כי בקשתו לעולה סורבה, הוא יקבל מכתב מנומק ויידרש לעזוב את הארץ תוך 30 יום.

אם לא נמצאה כל מניעה לרישום כעולה, יוזמן המבקש ללשכה עם דרכונו הזר. הפקיד יעשה בדיקה חוזרת על מנת לבדוק שלא נוספה הגבלה כלשהי בתיקו. המבקש יחתום על טפסים שונים ויקבל מדבקת עולה בדרכון שלו יחד עם ציון מספר תעודת הזהות שלו.

המבקש יכול לבחור בין תעודת זהות רגילה לבין תעודת זהות ביומטרית.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה