דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כניסת אנשי עסקים לישראל בתקופת הקורונה

Michael Decker

עד לאחרונה, כניסת אנשי עסקים לישראל בתקופת הקורונה הוגבלה מאוד. עדכון נהלי הקורונה מחודש נובמבר 2020 מאפשר כעת הגעת אנשי עסקים זרים לצורך ביקורים קצרים בישראל. הדבר נועד להקל על פעילות חברות ישראליות בתקופה זו. במאמר זה יסביר עו״ד מומחה לדיני הגירה ממשרדנו על הטיפול בהגשת בקשת כניסת אנשי עסקים לישראל, וכן על ההבדלים בין כניסה ממדינות ירוקות ובין מדינות אדומות.

משרד עורכי הדין שלנו בתל-אביב ובירושלים, מתמחה בדיני הגירה. המשרד מסייע בבקשות כניסה לישראל בתקופת משבר הקורונה, למטרות פרטיות ועסקיות, ובייצוג משפטי מול משרד הפנים והערכאות המשפטיות השונות. 

רקע – כניסת אזרחים זרים לישראל בתקופת הקורונה

תקנות הקורונה הציבו הגבלות מחמירות על כניסה לישראל בימים אלה. עם זאת, הכניסה לישראל אינה מוגבלת באופן מוחלט. אזרחים ישראלים מורשים, ככלל, לשוב ארצה לאחר שהות בחו״ל. כמו כן, מתאפשרת כניסת אזרחים זרים לישראל למטרות שונות, על-פי רשימת קריטריונים שהוגדרו מראש על-ידי משרד הפנים. ברשימה זו נכללות מטרות ביקור כגון עבודת מומחים זרים בישראל, תיירות מרפא, כניסת עיתונאים זרים, ביקורים משפחתיים שונים ועוד. 

משבר הקורונה הוביל להאטה משמעותית במשק הישראלי, ומשרד הכלכלה מחפש כעת דרכים להקל על חברות ישראליות להמשיך לפעול לאורך תקופה מורכבת זו. אחד הנושאים הדחופים ביותר לטיפול בהקשר זה הינו כניסת אנשי עסקים לישראל בתקופת הקורונה. 

לעתים ביקורים עסקיים הינם דחופים והכרחיים, ולא ניתן לקיימם באמצעות שיחת Zoom. למשל, כאשר נדרש ביקור במפעל מסוים או לצורך חתימה על עסקה גדולה. עם זאת, חובת הבידוד שנקבעה בתקופת הקורונה הופכת את הביקורים לבלתי אפשריים, שעה שהגעה לצורך ביקור עסקי נעשית לרוב לזמן קצר של ימים ספורים (ולעתים אף מספר שעות בלבד).

כניסת אנשי עסקים לישראל בתקופת הקורונה

עדכון נוהל הכניסה לישראל בתקופת הקורונה והיתר כניסת אנשי עסקים

עדכון מחודש נובמבר של נוהל הכניסה לישראל בתקופת הקורונה כולל מתווה המאפשר, לראשונה, כניסת אנשי עסקים לתקופות קצרות ולצורך קיום ביקורים עסקיים. חידוש משמעותי של המתווה הינו שהוא יאפשר כניסת אנשי עסקים ללא חובת בידוד, כאשר מדובר במדינות ירוקות. ואולם, צפויה להתאפשר גם כניסת אנשי עסקים המגיעים ממדינות אדומות, בכפוף להצגת בדיקת קורונה שלילית. במקרים אלה הביקור יתאפשר תחת הגבלות על מקומות השהייה ומספר האנשים שניתן יהיה לפגוש.

הגשת בקשה להיתר כניסת אנשי עסקים לישראל

הנוהל המעודכן קובע כי ניתן להגיש בקשה לכניסת אנשי עסקים זרים לישראל, לצורך ביקור עסקי קצר. ביקור אנשי עסקים ממדינות ירוקות יתאפשר למשך עד 7 ימים, וביקור אנשי עסקים ממדינות אדומות יתאפשר למשך עד 4 ימים. בשני המקרים נדרש להוכיח כי מטרת הביקור חיונית לחברות המזמינות או למשק הישראלי, וכי לא ניתן לקיים מפגש וירטואלי במקום הביקור. 

הליך הגשת הבקשה כולל טופס שעל האזרחים הזרים למלא, וכן טופס שעל מנכ״ל/סמנכ״ל/מורשה חתימה מהחברה הישראלית למלא. שני הטפסים ניתנים להורדה מאתר משרד הכלכלה. את שני הטפסים יש לשלוח לאתר משרד הכלכלה, עד 15 ימים לפני הביקור המתוכנן. 

מה ניתן לעשות במקרה של סירוב לבקשה?

הנוהל קובע כי ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר על דחייה של בקשת כניסת אנשי עסקים לישראל, בתוך 30 יום ממועד ההחלטה. תשובה לבקשה לעיון חוזר ניתנת בתוך 15 ימי עבודה. יצוין כי במקרים של סירוב נוסף, ניתן אף לעתור לבית המשפט על ההחלטה. מומלץ להסתייע מראש בעורך דין מומחה ומנוסה בדיני הגירה לישראל, בכל הנוגע לטיפול בבקשה. ובכל מקרה, חשוב לפעול בהתאם להנחיות ולהימנע מהגעה למצב של סירוב כניסה לישראל, בייחוד בתקופה זו, שבה קיימת הקפדה יתרה על ההנחיות.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה

לעיל הסברנו על כניסת אנשי עסקים לישראל בתקופת הקורונה. לשאלות או ייעוץ משפטי בענייני כניסה לישראל, ניתן להיעזר בעורך דין מומחה לדיני הגירה ממשרדנו. גם בתקופת הקורונה, המשרד מסייע בבקשות כניסת אנשי עסקים לישראל, ובייצוג בהליכים בנושא מול הרשויות והערכאות השונות.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה