Skip to content

כניסת אזרחים זרים לישראל בתקופת משבר הקורונה – עדכוני הנחיות

Avatar

Michael Decker

משרדנו עוסק בתחום ההגירה וטיפול באשרות (ויזות) כניסת אזרחים זרים לישראל – הן בשגרה והן בימי משבר הקורונה. אנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות המשפטיות בעקבות המשבר, בעיקר בכל הנוגע לאפשרויות הכניסה לישראל והיציאה ממנה. להלן נציג עדכונים חשובים (נכון ליום 5.5.2021), בנושא כניסת אזרחים זרים לארץ. 

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום ההגירה לישראל. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון מקצועי רב בטיפול בבקשות לקבלת ויזות כניסה ושהייה בישראל עבור

לקוחותינו.

כניסת אזרחים זרים נכון לחודש מאי 2021 – בכפוף לעמידה בקריטריונים

משבר הקורונה הוביל להגבלות משמעותיות לגבי כניסה לישראל בכלל, וכניסת אזרחים זרים בפרט. בעקבות התפרצות הנגיף ברחבי העולם, הוטלו מגבלות על כניסת אזרחים זרים מחו״ל. אזרחים זרים רבים נותרו ללא פיתרון, גם כאשר הם היו צריכים להיכנס לצורך עבודה, טיפול רפואי דחוף, ביקור משפחתי וכיו״ב. 

בעקבות מגמת שיפור החלה בישראל ובעולם ביחס להפצת הנגיף, בחודש מאי 2021 התפרסם עדכון הנחיות של משרד הפנים. ההנחיות המעודכנות מרחיבות את אפשרויות הכניסה של אזרחים זרים לישראל, אך מחייבות הגשת בקשה לגורמים הרלוונטיים, כפי שנפרט להלן.

ההנחיות החדשות מגיעות בהמשך להחלטה לאפשר כניסת ישראלים מחודש מרץ 2021, וכן לעתירה שהוגשה לבג״ץ בנושא. בעקבות העתירה בוטלו מכסות שהגבילו את הכמות של ישראלים שיכולים להיכנס ארצה מדי יום. במקביל, הוחלט לאפשר כניסה של אזרחים זרים, בכפוף לאישור הגורמים הרלוונטיים בהתאם לסוג הבקשה. ההנחיות החדשות מרחיבות את אפשרויות הכניסה לארץ. להלן נפרט על המקרים בהם יתאפשר לזרים להיכנס לישראל בשלב זה. 

כניסת מחוסנים ומחלימים – ישראלים שמרכז חייהם בחו״ל ובני משפחה מדרגה ראשונה של ישראלים (בעל/אישה וילדים/הורים)

ההנחיות העדכניות מאפשרות כניסת מחוסנים או מחלימים שהם אזרחי ישראל או תושבי קבע אשר העתיקו את מרכז חייהם לחו״ל. הם יוכלו להגיע לביקור בישראל עם בני/בנות זוג וילדיהם, אף אם בני/בנות הזוג והילדים זרים. כמו כן, תתאפשר הגעה לביקור של קרובי משפחה זרים מדרגה ראשונה של אזרחי ישראל או תושבי קבע השוהים בישראל. קרובי המשפחה יהיו רשאים להגיע לביקור עם בני/בנות הזוג וילדיהם.

מי שעונים על הקריטריונים הנ״ל ומעוניינים לבקר בישראל יצטרכו להוכיח לשם כך כי התחסנו נגד נגיף הקורונה או כי החלימו מהנגיף (לא חל על ילדים עד גיל 4). בנוסף, יהיה צורך בהוכחת הקשר המשפחתי באמצעות הצגת מסמכים רלוונטיים ומאומתים כדין (כלומר, חתומים בחותמת אפוסטיל). עם זאת, ניתן לבקש מהאגף הקונסולרי במשרד החוץ פטור מחותמת אפוסטיל במקרים חריגים. את הבקשות לביקור בישראל לפי הקריטריונים הנ״ל יש להגיש בלשכת האוכלוסין הרלוונטית או באמצעות נציגות ישראל (שגרירות/קונסוליה) במקום שהותם של הזרים המעוניינים בביקור.

כניסת זרים שאינם מחוסנים או מחלימים מנגיף הקורונה לישראל

להלן נציג קריטריונים נוספים המאפשרים כניסה לאזרחים זרים, גם אם לא חוסנו או החלימו מנגיף הקורונה. יובהר מראש כי באופן כללי, עדיין חלות בשלב זה חובת בידוד, חובת הצגת בדיקת קורונה (PCR) שלילית לפני הטיסה לישראל וחובת בדיקה נוספת עם ההגעה לישראל. עוד יובהר כי ההנחיות מתעדכנות בתדירות גבוהה, וחשוב לוודא היטב מהן ההנחיות העדכניות ביותר. בכל מקרה של ספק האם כניסת אזרחים זרים לישראל מותרת, רצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל.

כניסת אזרחים זרים לישראל בתקופת משבר הקורונה

בני זוג זרים (נשואים/ידועים בציבור) של אזרחים ישראלים ותושבי קבע

בני זוג זרים (נשואים/ידועים בציבור) של אזרחים ישראלים או מי שהינם במעמד תושבי/תושבות קבע (שלא במסגרת ההליך המדורג) וילדיהם הקטינים, יורשו בכפוף לתנאים הבאים להגיש בקשה לכניסה לארץ: (1) הנישואים רשומים במרשם האוכלוסין הישראלי; (2) בני הזוג הציגו הוכחה על כנות הקשר ביניהם. בקשות אלה יוגשו בלשכת האוכלוסין הרלוונטית או באמצעות נציגות ישראל (שגרירות/קונסוליה) במקום שהותם של הזרים המעוניינים בביקור.

בני זוג זרים (נשואים/ידועים בציבור) של אזרחים ישראלים או מי שהינם במעמד תושבי/תושבות קבע והגישו בקשה להסדרת מעמד בישראל, יוכלו להיכנס ארצה. זאת לאחר קבלת אישור של לשכת האוכלוסין המטפלת בעניינם, ובכפוף לעמידתם בקריטריונים הקבועים בנוהל הכניסה לישראל הרלוונטי עבורם (הנוהל החל על בני זוג נשואים או ידועים בציבור).

בני זוג זרים (נשואים/ידועים בציבור) של אזרחים ישראלים או תושבי/תושבות קבע הנמצאים בהליך המדורג, יוכלו להיכנס ארצה מכוח הליך המדורג. תותר כניסתם עם ילדיהם הקטינים, ככל שישנם וככל שהקטינים גם הם חלק מההליך המדורג. בקשות אלה יוגשו באמצעות נציגות ישראל (שגרירות/קונסוליה) במקום שהותם של בני הזוג הזרים וילדיהם הקטינים. 

כניסת ילדים קטינים של ישראלים והורים זרים של קטינים ישראלים לישראל

ניתן לבקש כניסת ילדים קטינים החיים בחו״ל ובעלי דרכון זר, אשר אחד מהוריהם הוא/היא אזרח/ית ישראל וחי/ה בישראל, וההורה השני הוא/הוא אזרח/ית זר/ה החי/ה בחו״ל. לצורך אישור הכניסה יהיה צורך להציג תעודת לידה מקורית ומאומתת באפוסטיל (למעט מקרים חריגים בהם ניתן לבקש פטור מחותמת אפוסטיל). על תעודת הלידה להוכיח קשר לאזרח/ית הישראלי/ת. אישור הבקשה יהיה כפוף לרישום הילדים הקטינים כאזרחי ישראל. כמו כן, תידרש חתימה של ההורים הזרים על מכתב הסכמה לנסיעת הקטינים לישראל בפני הקונסול הישראלי במקום מושבם.

הורים זרים של קטינים ישראלים, המחזיקים בהסכם משמורת על הקטינים, יוכלו להגיש בקשה לכניסה לצורך ביקור בישראל. את הבקשה יש להגיש באמצעות פניה לנציגות ישראל (שגרירות/קונסוליה) במקום שהותם של ההורים הזרים.

כניסת אזרחים ישראלים שטרם השלימו את רישום ילדיהם בישראל

החוק הישראלי מחייב אזרחים ישראלים החיים בחו״ל למסור לרשויות המדינה פרטי רישום של ילדים שנולדו להם מחוץ לישראל ולרשום אותם במרשם האוכלוסין. כאשר מדובר באזרחים שמרכז חייהם בחו״ל, ניתן לבצע את הרישום דרך נציגות ישראל (שגרירות/קונסוליה) הקרובה למקום מגוריהם. עם זאת, בתקופת התפרצות נגיף הקורונה קיימת בעיה העולה בעקבות החובה של אזרחים ישראלים להיכנס לארץ עם דרכון ישראלי. לצורך ניפוק הדרכון לילדים יש צורך להיכנס לישראל. בהתאם, לילדים הישראלים שטרם נרשמו עדיין דרכון ישראלי, אך כניסתם נדרשת לצורך השלמת הרישום.

עדכון הנהלים קבע הקלה חשובה לעניין זה, מאפשר להגיש בקשה חריגה לכניסה לישראל של אזרחים ישראלים המלווים בילדים בעלי דרכון זר שהליכי רישומם החלו אך טרם הושלמו. היתר זה יהיה בתוקף עד ליום 30.9.2021, ולאחר מכן לא תתאפשר כניסת ילדים ישראלים שלא נרשמו כדין במרשם האוכלוסין וללא דרכון ישראלי. ההיתר אינו מיועד לזוג אזרחים ישראלים ששניהם או אחד מהם מתגוררים בקביעות בישראל ואשר נולד להם ילד בחו״ל אשר טרם נרשם במרשם האוכלוסין.

לבקשה יש לצרף מספר מסמכים, ובהם: טופס בקשה לרישום ילד; העתק תעודת הלידה (אשר יוכל להתקבל באופן חריג גם אם טרם אומת כדין); המסמכים הנדרשים להשלמת הרישום אשר מצויים בידי ההורים (הרשימה המלאה מפורסמת כאן); ומכתב התחייבות של מגיש הבקשה על כך שההגעה לישראל נועדה לצורך ביקור בלבד, וכי רישום הילדים יתבצע כחוק בתוך 60 יום ממועד חזרת המשפחה למקום מושבה בחו״ל. יש להצהיר במכתב על כך שידוע כי לאחר יום ה-30.9.21 לא תתאפשר כניסה נוספת של הילדים ללא השלמת הליך הרישום. משרדנו מסייע להורים המעוניינים להגיע לביקור עם ילדיהם שטרם נרשמו בטיפול בהגשת הבקשה.

סטודנטים, משתתפי פרויקט מס״ע/נעלה ותלמידי ישיבה זרים

ההנחיות החדשות מאפשרות כניסת סטודנטים זרים אשר החלו את לימודיהם בארץ ונמצאים בחו״ל. בקשה לכניסתם יש להגיש באמצעות פניה לנציגות ישראל (שגרירות/קונסוליה) במקום שהותם של הסטודנטים הזרים.

תלמידי ישיבה זרים אשר הינם בגירים, נמצאים בחו״ל ומעוניינים להתחיל ללמוד בישראל, יוכלו להגיש בקשה לכניסה לישראל. הבקשה תוגש דרך הישיבה בהם התלמידים מעוניינים ללמוד, והיא כפופה לאישור מקדים של משרד הבריאות.

משתתפי פרויקט מס״ע/נעלה אשר הינם בגירים, נמצאים בחו״ל ומעוניינים להתחיל את התכנית בישראל, יוכלו להגיש בקשה לכניסה לישראל. הבקשה תוגש דרך מינהלת מס״ע/נעלה.

כניסת אנשי עסקים זרים לישראל

ההנחיות המעודכנות מאפשרות הגשת בקשה לכניסת אנשי עסקים זרים לישראל. הגשת הבקשות כפופה לאישור של משרד הכלכלה. ככל שאנשי העסקים הזרים אינם מחוסנים, יידרש גם אישור של משרד הבריאות. את הבקשה יש להגיש באמצעות פניה לנציגות ישראל (שגרירות/קונסוליה) במקום שהותם של אנשי העסקים הזרים. 

כניסת עובדים זרים

ההנחיות המעודכנות מאפשרות כניסת עובדים זרים בענפי הבניין והחקלאות. מלבד כניסת עובדים חדשים, תתאפשר גם כניסת עובדים זרים שיצאו מישראל לצורך ביקור במדינת מולדתם.

כניסת עובדי סיעוד זרים

בעקבות משבר הקורונה, נוצרה מצוקה ממשית עקב מחסור בעובדי סיעוד זרים בישראל. ההנחיות המעודכנות מאפשרות הגשת בקשה לכניסת עובדי סיעוד זרים חדשים, וכן כניסה של עובדי סיעוד זרים שיצאו מישראל לצורך ביקור במדינת מולדתם. הבקשה תטופל לפי הנהלים הרגילים להזמנת עובדי סיעוד זרים. יצוין כי עובדי סיעוד זרים יהיו חייבים להתחסן נגד נגיף הקורונה עם הגעתם לישראל.

כניסת מומחים זרים

לא מעט מומחים בתחומים שונים, כגון יהלומנים, מגיעים לעבוד בישראל. ההנחיות החדשות מאפשרות כניסה מצומצמת של מומחים. מומחים יוכלו לבקש להיכנס ארצה כאשר נקבע כי הם חיוניים, בכפוף לחוות דעת מהמשרד הממשלתי הרלוונטי. בהתאם, לצורך הזמנתם, יש לפנות למשרד הממשלתי הרלוונטי ולקבל את המלצתו, ולאחר מכן להגיש בקשה מקוונת להזמנת המומחים. כאשר מדובר במומחים המגיעים לתקופה של עד 45 יום, אישור כניסתם יינתן ע״י מינהל עובדים זרים, לצד ההיתר לשהותם ועבודתם בישראל.

כניסת מרצים וחוקרים אורחים

ההנחיות העדכניות מאפשרות כניסת מרצים וחוקרים אקדמיים, המגיעים על מנת לעבוד במוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל״ג). בקשות להזמנתם יש להגיש למינהל האוכלוסין, על-ידי המוסד האקדמי המזמין. יש לצרף לבקשה מכתב מטעם המוסד, החתום על-ידי נשיא המוסד, רקטור המוסד או המנכ״ל.

כניסת ספורטאים, אמנים ואנשי תרבות זרים לישראל

ההנחיות המעודכנות מאפשרות לבקש כניסת ספורטאים, אמנים ואנשי תרבות זרים לישראל. לשם כך, עליהם לקבל המלצה של משרד התרבות והספורט לכניסתם. הבקשה תוגש, בצירוף ההמלצה, ללשכת האוכלוסין הרלוונטית, באמצעות הגוף המעוניין בהזמנת הספורטאים, האומנים או אנשי התרבות הזרים.

מתנדבים זרים

ההנחיות המעודכנות מאפשרות לארגונים מקומיים להזמין מתנדבים בתחומי הרווחה והחקלאות. לצורך כך, יש לפנות למשרד הממשלתי הרלוונטי ולקבל המלצה מקצועית להזמנת המתנדבים. מתנדבים זרים בתחומי החקלאות יידרשו לקבל בנוסף אישור ממשרד הבריאות להזמנתם. הבקשות יוגשו באמצעות לשכת האוכלוסין הרלוונטית.

תיירות מרפא

ההנחיות המעודכנות מאפשרות הגשת בקשה לכניסת אזרחים זרים לצורך תיירות מרפא. זאת במקרים מצילי חיים בלבד, ובכפוף לאישור של מנהל בית החולים הרלוונטי או סגנו.

ביקורים לרגל אירועים משפחתיים (חתונות/בר מצווה/בת מצווה/לידות/לוויות)

ההנחיות המעודכנות מאפשרות הגעת קרובי משפחה מדרגה ראשונה לחתונה בישראל של אזרחים ישראלים, תושבי קבע או אזרחים זרים אשר ישראל מהווה מרכז חייהם כדין. הורים זרים של החתן או הכלה יוכלו להיכנס ארצה, לפי כללי הבידוד של משרד הבריאות. בני משפחה נוספים מדרגה ראשונה יוכלו להיכנס רק אם הם מחוסנים נגד נגיף הקורונה או מחלימים מהנגיף. את הבקשות יהיה צורך להגיש דרך הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במקום מגוריהם של קרובי המשפחה.

קרובי משפחה זרים מדרגה ראשונה יוכלו להגיע גם לצורך בר/בת מצווה ולידות. תאושר כניסה של מחוסנים או מחלימים בלבד. את הבקשות יש צורך להגיש דרך הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במקום מגוריהם של קרובי המשפחה.

ההנחיות מאפשרות קבלת אישור כניסת קרובי משפחה מדרגה ראשונה (ללא בני/בנות זוג) לצורך הגעה ללוויות. ככלל, הכניסה תאושר ל-24 שעות בלבד ולצורך ההשתתפות בהלוויה. עם זאת, ניתן יהיה לבקש להשתתף בשבעה, בהתאם לכללי הבידוד של משרד הבריאות. את הבקשות יש צורך להגיש דרך הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במקום מגוריהם של קרובי המשפחה.

ביקור חיילים בודדים ומתנדבי/ות שירות לאומי

ההנחיות העדכניות מאפשרות להגיש בקשה לכניסת קרובי משפחה זרים של חיילים בודדים. ניתן לבקש כניסת בני/בנות זוג של החיילים הבודדים, הוריהם ואחיהם. את הבקשות יש צורך להגיש דרך הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במקום מגוריהם של קרובי המשפחה.

ההנחיות מאפשרות לבקש כניסה גם עבור הורים ואחים זרים של מתנדבי שירות לאומי. את הבקשות יש צורך להגיש דרך הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במקום מגוריהם של קרובי המשפחה.

כניסת אנשי דת לישראל

ההנחיות העדכניות מאפשרות לבקש כניסת אנשי דת בעלי אשרה (ויזה) מסוג א/3 ומתנדבי דת חדשים או כאלה המחזיקים בוויזה מסוג ב/4. לבקשה לכניסתם נדרש לצרף המלצה של אגף העדות ואישור בעניין תנאי הבידוד ממשרד הבריאות.

כניסת עיתונאים זרים

נציגי כלי תקשורת בישראל יוכלו לבקש כניסת עיתונאים זרים לישראל. את הבקשה יש להגיש בלשכת מינהל האוכלוסין ולצרף אליה טופס הצהרת בידוד. כאשר מדובר בעיתונאים שאין לכלי התקשורת במסגרתם הם פועלים נציגות בישראל, יש צורך להגיש דרך הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במקום מגוריהם של העיתונאים הזרים. ככל שמדובר בעיתונאים המגיעים לתקופה של שנה ומעלה או לעבודה קבועה, יהיה צורך לצרף לבקשה המלצה מלשכת העיתונות הממשלתית.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה

לסיכום, ההנחיות העדכניות מרחיבות את האפשרויות של כניסת אזרחים זרים לישראל, חרף הגבלות הקורונה. יש לעקוב אחר עדכונים נוספים מטעם הרשויות, עליהם אנו ממשיכים לעדכן כל העת באתרנו. לכל שאלה או סיוע בהגשת בקשה לכניסה לישראל, תוכלו ליצור עמנו קשר ועורך דין ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. למשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש ניסיון ומומחיות רבים בדיני הגירה ובטיפול בבקשות כניסת אזרחים זרים לישראל.

חשיבות של גנאלוג עבור קבלת אזרחות

:03-3724722

       :055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top