Skip to content

כניסת אזרחים זרים לישראל בתקופת משבר הקורונה – עדכוני הנחיות

Avatar

Michael Decker

משרדנו עוסק בתחום ההגירה וטיפול באשרות (ויזות) לכניסת אזרחים זרים לישראל – הן בשגרה והן בימי משבר הקורונה. אנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות המשפטיות בעקבות המשבר. להלן נציג עדכונים חשובים ומשמחים (נכון לחודש אוגוסט 2020), שיאפשרו לאזרחים זרים רבים להיכנס לארץ. 

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום ההגירה לישראל. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון מקצועי רב בטיפול בבקשות לקבלת ויזות כניסה ושהייה בישראל עבור לקוחותינו.

כניסת אזרחים זרים לישראל בתקופת משבר הקורונהמשבר הקורונה הוביל להגבלות משמעותיות לגבי כניסת אזרחים זרים לישראל. מלבד דיווחים בתקשורת (לדוגמה, באתר דה מרקר) טרם הוסרו המגבלות על כניסת אזרחים זרים מחו״ל. עד כה, אזרחים זרים רבים נותרו ללא פיתרון, גם כאשר כניסתם נדרשה לצורך עבודה, לימודים, ביקור משפחתי וכיו״ב. 

ביום 28.6.2020 התפרסמו הנחיות חדשות, הפותחות את שערי המדינה עבור אזרחים זרים רבים. להלן נפרט על כך. יובהר כי ככלל, על המגיעים ארצה עדיין חלה בשלב זה חובת בידוד למשך 14 יום.

בני משפחה מדרגה ראשונה של ישראלים (בעל/אישה וילדים)

בני זוג זרים הנשואים לאזרחים ישראלים או מי שהינם במעמד תושבי קבע (שלא במסגרת ההליך המדורג) וילדיהם הקטינים, יורשו בכפוף לתנאים הבאים להגיש בקשה לכניסה לארץ: (1) הנישואים רשומים במרשם האוכלוסין הישראלי; (2) מרכז חיים בישראל בשנה האחרונה: בני הזוג הישראלים שהו בישראל 180 יום לפחות, ובני הזוג הזרים שהו בישראל לפחות 90 יום. 

מה עושים כאשר שני בני הזוג חיים בחו״ל? ההנחיות החדשות מאפשרות גם להם להגיש בקשה, במידה ובני הזוג הזרים ביקרו בישראל ב-3 השנים האחרונות. לאחר בחינת הבקשה ואישורה, תותר כניסת בני זוג זרים של ישראלים וילדיהם. הם יחויבו לרכוש ביטוח בריאות, הכולל כיסוי ביטוחי עבור נגיף הקורונה. 

יצוין כי בעקבות עדכון לתקנות מיום 12.7.2020 יתאפשר גם לבקש ביקור של הורים ישראלים על-ידי ילדיהם הקטינים, אם הם נושאים דרכון זר. תידרש הצגת תעודת לידה מקורית ומאומתת על ידי חותמת אפוסטיל, המוכיחה קשר להורים הישראלים. במקרים חריגים תתאפשר קבלת פטור מאפוסטיל. בנוסף, תידרש הסכמה של ההורה הזר לשם כך.

קטגוריה חדשה נוספת מעדכון התקנות האחרון מאפשרת הגשת בקשה להגעה לישראל לצורך ביקור של חיילים בודדים או מתנדבי שירות לאומי, על ידי בני זוג, הורים ואחים. הגשת הבקשה תיעשה דרך הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במקום שהותם, או דרך לשכת רשות האוכלוסין וההגירה.

בני זוג זרים המסדירים מעמד בישראל

קיימים סוגי ויזות שונים עבור אזרחים זרים. בני זוג הנשואים לישראלים וילדיהם הקטינים המבקשים הסדרת מעמד בישראל, מקבלים תוך כדי התהליך ויזות שהייה ממושכות. ההנחיות החדשות מאפשרות למי שכבר החלו את התהליך ויצאו מישראל, לבקש להיכנס ארצה. כאשר בני הזוג הישראלים גרים בארץ, הבקשה תוגש באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה. כאשר שני בני הזוג שוהים בחו״ל, הבקשה תוגש באמצעות הנציגות הישראלית (שגרירות/קונסוליה) במקום שהותם.

חתונות, לידות, בר/בת מצווה ולוויות

בשלב זה ניתן לבקש הגעה של בני זוג זרים ובני משפחתם מדרגה ראשונה, לצורך חתונות. סבים וסבתות של החתן והכלה יורשו להיכנס אף הם. 

לרגל לידה, ניתן לבקש הגעה של סבים וסבתות של היילוד. ההגעה תתאפשר כחודש לפני תאריך הלידה המשוער, בכפוף לחובת בידוד של הסבים והסבתות הזרים עם הגעתם.

לאירועי בר/בת מצווה יוכלו לבקש להגיע בני משפחה מדרגה ראשונה, יחד עם בני זוגם וילדיהם, וכן סבים וסבתות של חוגגי בר/בת המצווה.

לגבי לוויות, בשלב זה ההנחיות מצומצמות יותר ומאפשרות רק לקרובי משפחה מדרגה ראשונה ובני זוגם לבקש להיכנס לארץ לצורך השתתפות בלוויה. גם כאן, הבקשות מוגשות אל הנציגות הישראלית במקום שהותם של האזרחים הזרים.

תלמידי בית ספר, סטודנטים ותלמידי ישיבה זרים

לא מעט סטודנטים זרים הלומדים בישראל יצאו מהארץ בעקבות המשבר. וכמוהם גם אברכים (תלמידי ישיבה נשואים) זרים שהגיעו ללמוד בישיבות בארץ. ההנחיות החדשות מאפשרות להם להגיש בקשה לכניסה ארצה. הגשת הבקשה כרוכה בפניה למוסדות האקדמיים או הישיבות בהם הם לומדים.

לגבי תלמידי בית ספר זרים המעוניינים להירשם לשנת הלימודים הבאה, עליהם לקבל אישור ממשרד הבריאות דרך מוסדות הלימוד. על התלמידים יהיה להגיש בקשה לקבלת ויזה בנציגות הישראלית במדינתם ולצרף אליה מכתב קבלה ללימודים, לצד האישור הנ״ל ממוסד הלימוד ומכתב התחייבות של מוסד הלימוד לעמידה בכללי משרד הבריאות.

כניסת אנשי עסקים לישראל

עדכון מחודש נובמבר 2020 מאפשר כניסת אנשי עסקים לצורך ביקורים קצרים בארץ, שמטרותן דחופות וחיוניות עבור החברה הישראלית המזמינה את המבקרים או עבור המשק הישראלי. התנאים לאישור הביקורים קפדניים ונדרש להראות כי לא ניתן לקיים במקום הביקור פגישות וירטואליות. עם זאת, יאושרו ביקורים הן ממדינות ירוקות והן ממדינות אדומות. למידע מפורט בנושא ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו.

כניסת ויציאת מומחים זרים

לא מעט מומחים בתחומים שונים, כגון יהלומנים, מגיעים לעבוד בישראל. ההנחיות החדשות מאפשרות כניסה מצומצמת של מומחים, באחד משני תנאים: (1) הגעתם נדרשת בתחום התשתיות הלאומיות; (2) הגעתם נדרשת לצורך רציפות תפקודית במשק הישראלי. לצורך הזמנתם, יש לפנות למשרד הממשלתי הרלוונטי ולקבל את המלצתו, ולאחר מכן להגיש בקשה למינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.

מומחים זרים אשר בידיהם היתר עבודה לשנה ומעלה בישראל, יוכלו לבקש היתר יציאה לחופשת מולדת וחזרה לישראל לאחר מכן (המהווה סוג של אינטר ויזה). בקשה זו יש להסדיר מראש באמצעות לשכת רשות האוכלוסין וההגירה.

אנשי תרבות, אומנים וספורטאים זרים לישראל

לגבי אנשי תרבות, אומנים וספורטאים, נדרש להשיג המלצה של משרד התרבות והספורט לכניסתם, אותה יש לצרף לבקשה שתוגש לרשות האוכלוסין.

מתנדבים זרים בתחום הרווחה

בעקבות עדכון ההנחיות מיום 12.7.20 נוספה האפשרות עבור ארגונים ועמותות לבקש כניסת מתנדבים זרים למטרות סיוע בתחום הרווחה. לשם אישור הבקשה, נדרשת פנייה למשרד הממשלתי הרלוונטי וקבלת מכתב המלצה לאישור הזמנת המתנדבים. המכתב יכלול רשימה שמית של המתנדבים ויועבר אל רשות האוכלוסין.

תיירות מרפא 

עד כה, הגבלות משבר הקורונה מנעו כניסת תיירי מרפא לישראל. ההנחיות החדשות מאפשרות הגשת בקשות לכניסת תיירי מרפא. קבלת האישור כרוכה בפניה למנהל בתי החולים במשרד הבריאות, המעביר את הבקשה לאישור משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה

לסיכום, ההנחיות העדכניות מאפשרות כניסת אזרחים זרים רבים לישראל, חרף הגבלות הקורונה. יש לעקוב אחר עדכונים נוספים מטעם הרשויות, עליהם נמשיך לעדכן. לכל שאלה או סיוע בהגשת בקשה לכניסה לישראל, תוכלו ליצור עמנו קשר ועורך דין ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. למשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש ניסיון ומומחיות רבים בדיני הגירה ובטיפול בבקשות כניסת אזרחים זרים לישראל.

חשיבות של גנאלוג עבור קבלת אזרחות

:03-3724722

       :055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top