Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

גילוי מסמכים בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

Michael Decker
Michael Decker

דנה פלד

יהושוע מיקצועי , מטפל ללא דיחוי ואדיב . תודה רבה על הטיפול!

מהו גילוי מסמכים בתביעה אזרחית? במסגרת הליכים מקדמיים בתביעות אזרחיות, רשאים הצדדים להגיש דרישה לגילוי ועיון במסמכים אשר יש להם רלוונטיות לתביעה. אי גילוי של מסמך או אי מתן אפשרות לעיין בו עלולים לגרור סנקציות, כגון חיוב בתשלום הוצאות ואף מחיקה של כתב הטענות של אותו צד שנמנע מכך. במאמר זה יסביר על הנושא עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט אזרחי.

גילוי מסמכים בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

תביעות אזרחיות כוללות מספר שלבים המתקיימים טרם הדיון המהותי בתביעה עצמה בפני בית המשפט. לאחר שהצדדים מחליפים ביניהם כתבי טענות (כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה) קיים שלב המכונה ״הליכים מקדמיים״. במסגרת הליכים מקדמיים, הצדדים רשאים לבקש זה מזה גילוי ועיון במסמכים אשר עשויים להיות רלוונטיים להליך, וכן להפנות שאלות זה לזה, אשר יוכלו להבהיר נושאים שונים שבמחלוקת. גילוי מסמכים הוא שלב חשוב ביותר, שכן הוא מהווה הזדמנות לצדדים להליך לדלות מהצד השני אשר עשוי לחזק את עמדותיהם. להלן נסביר כיצד מתבצע גילוי מסמכים בפועל.

מה הכללים המשפטיים לגבי גילוי מסמכים?

תקנות סדר הדין האזרחי, המסדירות את עיקר הכללים לגבי הדיון בתביעות אזרחיות, קובעות כי הצדדים יחליפו ביניהם, בתוך 30 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון או מחלוף המועד להגשתו (המוקדם מבין השניים) או בתוך זמן אחר שיקבע בית המשפט, תצהירי גילוי כלליים, במסגרתם תפורט רשימת המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת בין הצדדים, אשר מצויים (או היו מצויים) ברשותם או בשליטתם ואותרו על-ידם לאחר חקירה ודרישה.

בתוך 30 יום לאחר החלפת תצהירי גילוי המסמכים בין הצדדים, יוכל כל צד לעיין במסמכים מתוך רשימת המסמכים של הצד השני, וכן לצלם או לסרוק את אותם מסמכים. התקנות קובעות כי ככל שמסמך מסוים אינו מצוי עוד ברשות או בשליטת אותו צד, יש לפרט בתצהיר מה הנסיבות הנוגעות לכך, וכן בידי מי המסמך מצוי. חשוב להבהיר כי החובה להציג רשימת מסמכים חלה על כל צד בנפרד, ואין צורך בפנייה לצד השני בבקשה לגילוי המסמכים. עם זאת, ככל שלא התאפשר גילוי או עיון במסמך מסוים, יוכלו הצדדים להעלות בקשה לגילוי ועיון באותו מסמך (או מסמכים) במסגרת רשימת בקשותיהם שתוגש לבית המשפט לפני תחילת הדיונים בעל פה בהליך. רשימה זו תוגש בתוך 20 יום ממועד קביעת דיון קדם המשפט הראשון.

מה הסנקציות בגין אי גילוי מסמכים או אי מתן אפשרות לצד השני לעיין בהם?

התקנות קובעות כי צד שלא קיים את החובה לאפשר גילוי או עיון במסמכים לצד השני, עלול להיות מחויב בהוצאות על-ידי בית המשפט, ובמקרים חריגים בית המשפט מוסמך אף למחוק את כתב הטענות שהגיש. מעבר לכך, מסמך שנדרש גילויו במסגרת הליכים מקדמיים ולא גולה או שלא התאפשר עיון בו, לא ניתן יהיה להגישו כראיה במשפט, אלא אם בית המשפט ייתן רשות לכך. רשות כזו תינתן רק במקרים מיוחדים, בהם יקבע בית המשפט כי ההסבר להימנעות מגילוי או ממתן אפשרות העיון מעיד כי היה הצדק סביר לכך. ואולם, ככל שיימצא כי צד לא גילה מסמך בשל כך שהוא מזיק לעניינו, בית המשפט יהיה רשאי להורות על מחיקת כתב הטענות של אותו צד. אם לא יורה על כך, הצד יחויב בהוצאות, למעט במקרים חריגים. חשוב להימנע מסנקציות אלה, ולפעול בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות בנושא.

האם קיימים מקרים בהם ניתן להימנע מגילוי מסמך או מתן אפשרות עיון בו, מבלי שהדבר יוביל לסנקציות הנ״ל?

התקנות מאפשרות לכל צד לטעון לקיומו של חיסיון, אשר בעקבותיו נמנעת מאותו צד אפשרות לגלות מסמך ספציפי. ואולם, במקרים אלה, עצם העלאת הטענה לחיסיון לא תעניק פטור אוטומטי מגילוי המסמך. התקנות קובעות כי ככל שתעלה טענת חיסיון, מוסמך בית המשפט לעיין במסמך או במסמכים שנטען כי קיים חיסיון לגביהם, ולהחליט האם יש בטענה זו ממש והיא מוצדקת. רק אם בית המשפט יקבע כך, יהיה אותו צד פטור מגילוי או מתן עיון במסמך, בשל חיסיון.

גילוי מסמכים בתביעה אזרחית – עורך דין מומחה למשפט אזרחי

לעיל הסברנו על גילוי מסמכים בתביעה אזרחית, כמות וסוג השאלות שניתן לכלול במסגרתם וההשלכות של מענה או אי מענה על שאלות אלה. לכל שאלה נוספת בנושא ניתן לפנות לעורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, המתמחים במשפט האזרחי. משרדנו מספק מענה משפטי מקיף במגוון תחומים, לרבות דיני נזיקין (רשלנות רפואית, תאונות דרכים, לשון הרע וכיו״ב), דיני תאגידים וחברות, דיני עבודה, קניין רוחני ועוד. ניתן ליצור קשר עם משרדנו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top