Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מחיקה על הסף של כתב תביעה (הסבר משפטי)

Michael Decker

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

באילו מקרים תתאפשר מחיקה על הסף של כתב תביעה? החוק בישראל מסמיך את בית המשפט להורות על מחיקה על הסף של כתב תביעה במקרים מסוימים.הרשימה כוללת מקרים בהם לא עולה עילת תביעה מכתב התביעה, מקרים של תביעות טורדניות, מקרים של הימנעות מקיום הוראות מחייבות על-ידי התובעים או שימוש לרעה בהליכי משפט על-ידם. כך גם קיימים מקרים נוספים בהם בית המשפט יסבור כי מחיקת התביעה היא דבר ראוי ונכון. במאמר זה יסביר על הנושא עורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו.

מחיקה על הסף של כתב תביעה (הסבר משפטי)

מהי מחיקה על הסף של כתב תביעה?

מחיקה על הסף של כתב תביעה משמעותה הפסקת הדיון בתביעה אזרחית, לפני שבית המשפט סיים לשמוע את התביעה ולדון בה במלואה. מדובר בהכרעה משפטית חריגה, אשר בית המשפט לא יקבל בכל מקרה שהוא. קיימים מקרים בהם נתבעים שהוגש נגדם כתב תביעה יוכלו, במקום להגיש כתב הגנה, לבקש את מחיקת התביעה והפסקת הדיון בה. אם בקשתם תתקבל, התביעה נגדם תופסק, וכך גם הצורך להגן על עצמם מפניה. ואולם, מדובר כאמור בחריג לכלל המחייב הגשת כתב הגנה, ובפועל בתי המשפט נוטים למחוק כתבי תביעה במקרים חריגים, בהם נמצא כי אין כל טעם לדון בתביעה ולהכריע בה לגופה. לכן, חשוב כי נתבעים יתייעצו עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית בנושא.

מחיקת כתב תביעה אינה מונעת את האפשרות להגיש תביעה מחדש

חשוב להדגיש כי מחיקת כתב תביעה, בניגוד לדחיית התביעה על סף, תאפשר להגיש כתב תביעה חדש לאחר מכן, ולכן היא לא סוגרת באופן מלא את שערי בית המשפט בפני תובעים. עם זאת, היא עלולה להציב מחסום משמעותי עבורם לניהול התביעה, הן בשל הצורך להכין כתב תביעה חדש ונפרד והן בגין כך שהדבר עשוי להאיר את התובעים באור שלילי בעיני בית המשפט, ולהקטין משמעותית את סיכוייהם לזכות גם בתביעה מחודשת, אם יחליטו להגישה. להלן נסביר על התנאים שבגינם ניתן לבקש מחיקת כתב תביעה ונציג דוגמאות לאופן שבו בתי המשפט בישראל מכריעים בבקשות למחיקת תביעה.

באילו מקרים מוסמך בית המשפט להורות על מחיקה על הסף של כתב תביעה?

תקנות סדר הדין האזרחי, העוסקות בכללי הדיון של תביעות אזרחיות בבתי המשפט בישראל, קובעות את התנאים למחיקת כתב תביעה על הסף. התקנות מאפשרות לנתבעים לבקש מחיקה על הסף של תביעה, בגין אחד מהנימוקים הבאים: (א) כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה, נגד הנתבעים או באופן כללי; (ב) אף אם כתב התביעה מגלה עילה, מדובר בעילה טרדנית או קנטרנית; (ג) התובע נמנע מקיום הוראות המחייבות אותו לפי תקנות סדר הדין האזרחי או הוראה אחרת של בית המשפט, באופן שאינו מניח את הדעת; (ד) שימוש לרעה של התובע בהליכי משפט; (ה) קיים נימוק אחר שבית המשפט יסבור כי ראוי ונכון למחוק את התביעה בגינו. חשוב לדעת כי בית המשפט מוסמך למחוק גם חלקים מהתביעה, ולא רק את כל התביעה במלואה.

מחיקה על הסף של כתב תביעה– צרו קשר עם המומחים שלנו למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו על מחיקה על הסף של תביעה המוגשת בפני בית המשפט בישראל. אם יש לכם כל שאלה נוספת בנושא, או צורך בייעוץ או סיוע בענייני משפט אזרחי, נשמח לעזור. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב בייצוג לקוחות במגוון תחומי המשפט האזרחי, וביניהם דיני חוזים ומשפט מסחרי, דיני תאגידים, דיני נדל״ן, דיני נזיקין (רשלנות רפואית, תאונות דרכים וכיו״ב) קניין רוחני ועוד. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

אזרחות אוסטרית ליהודים

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top