Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כתב תביעה (מידע משפטי)

Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס וטל אופיר, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

מהו כתב תביעה בהליכי תביעות אזרחיות? כל הליך של תביעה אזרחית בישראל נפתח באמצעות הגשת כתב תביעה. על כתב התביעה להכיל את עילות התביעה, פירוט לגבי נסיבות המקרה, פירוט לגבי הנתבע או הנתבעים ופירוט לגבי הסעדים המבוקשים במסגרת התביעה. את התביעה יש להגיש הן בפני בית המשפט הרלוונטי והן להמציא העתקים ממנה לנתבע או הנתבעים. להלן יפרט על כך עורך הדין יהושע פקס, שותף ומומחה למשפט אזרחי ממשרדנו.

כתב תביעה (מידע משפטי)

כיצד נפתחות תביעות אזרחיות בישראל?

המשפט האזרחי עוסק בקשת רחבה מאוד של נושאים. בהתאם, תביעה אזרחית עשויה לעסוק בהפרת חוזה, בדרישת פיצויים בגין נזק, ברשלנות רפואית, בתאונות דרכים, בסכסוכי עבודה, בגביית חוב וכיו״ב. המשותף לכל נושאי התביעות הנ״ל, כמו גם ליתר התביעות האזרחיות, הוא שכל התביעות נפתחות באותו אופן – הגשת כתב תביעה נגד הנתבע או הנתבעים הרלוונטיים. מדובר בתנאי לפתיחת הליכים אזרחיים, אך תוכן ואורך כתבי התביעה עשויים להשתנות על פי נסיבות המקרה. עם זאת, קיימים כללים לגבי נושאים שחייבים להיכלל בכל כתב תביעה, וכן לגבי אופן ההגשה והמסירה, הגורמים אשר ניתן לתבוע ועוד. חשוב להקפיד על כללים אלה, שכן מידת ההצלחה בהליך לאחר מכן תלויה במידה רבה בכתב התביעה עצמו. להלן נסביר על כך ועוד בהרחבה.

נגד מי ניתן להגיש כתבי תביעה?

מרבית ההוראות בכל הנוגע לתביעות אזרחיות קבועות בתקנות סדר הדין האזרחי. באופן כללי, התקנות אינן קובעות כללים המגבילים את מי שניתן לתבוע. ניתן ככלל לתבוע כל מי שעונים על ההגדרה של אישיות משפטית לפי החוק. ההגדרה של אישיות משפטית לא חלה רק על אנשים בשר ודם, אלא גם על תאגידים (כגון חברה או שותפות), גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות ואף מדינות. אין פירוש הדבר כי כל תביעה נגד גורמים אלה תתקבל בסופו של דבר, אך הדלת להגשת תביעות נגד כל הנ״ל ואחרים פתוחה, ככל שהחוק אינו מגביל זאת באופן מפורש. עם זאת, עשויים להיות מקרים בהם קיימות הגבלות מסוימות. לדוגמה, אם מי שהתביעה מוגשת נגדם הם קטינים או פסולי דין, יש לציין זאת על גבי כתב התביעה. זאת, בין היתר, משום שעצם היכולת לממש פסק דין נגדם עשויה להיות בעייתית מבחינה משפטית, ולכן יהיה צורך לדון בכך במסגרת ההליך.

מה כתבי תביעה נדרשים להכיל?

התקנות קובעות כי על כתב תביעה להכיל פרטים אודות התובעים (שמם, מספר הזהות שלהם, כתובת ופרטי התקשרות ואם הם מיוצגים על-ידי עורך דין – פרטי עורך הדין); שם הנתבע/ים, לרבות מספרי זהות, כתובת ופרטי התקשרות (אם ניתן לבררם); סוג התביעה ונושא התביעה (על פי רשימה שעליה יורה מנהל בתי המשפט); ופרטים מהותיים לגבי התביעה עצמה, לרבות עילת התביעה, הסעדים המבוקשים, שווי התביעה, סכום האגרה שאותו יש לשלם.

עילת התביעה מהווה הנסיבות שבגינן התביעה מוגשת. נדרש לפרט הן את עובדות המקרה (אך לא את הראיות עליהן התביעה מתבססת) וכן נדרש כי עילת התביעה תיחשב כמוכרת בדין בישראל. כמו כן, על עילת התביעה להיות מיוחסת לנתבע או לנתבעים הספציפיים שנגדם מוגשת התביעה ולקשר בינם לבין התובע/ים וכזו שאם תתקבל, תזכה את התובעים בסעד (בין אם מדובר בסעד כספי, צו מניעה או כל סוג אחר של סעדים). בהתאם, יש לציין הן את הסעד או הסעדים המבוקשים (אשר ניתן לתבוע את כולם יחד, או באופן חלופי) והן את שווי התביעה. זאת למעט במקרים בהם מדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף (מלבד תביעה חוזית נגד פוליסת ביטוח בגין נזקי גוף) או בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – במקרים אלה אין חובה לציין את שווי התביעה.

חשוב להבהיר בנוסף כי בניגוד למה שניתן היה לחשוב, ככלל אין דרישה לפרט את החוקים עליהם מתבססת התביעה. חריג לכך הוא הגשת תביעה נזיקית בגין עילה של ״הפרת חובה חקוקה״, שבו התביעה חייבת להתבסס על הוראת חוק שהופרה, ובהתאם נדרש לציין באיזו הוראה מדובר. ואולם, אין פסול בציון מפורש של חקיקה עליה מתבססת התביעה, והדבר אף נהוג ומקובל.

איך מגישים כתב תביעה?

את התביעה יש להגיש בפני מזכירות בית המשפט המוסמך לדון בתביעה, אשר מחויבת לקבל אותה על פי התקנות. זאת למעט במקרים בהם כתב התביעה אינו כולל כתובות של התובעים או הנתבעים. מלבד העותק שמוגש בפני בית המשפט, יש להגיש עותק נוסף עבור כל נתבע (לדוגמה, אם התביעה מוגשת נגד 3 נתבעים, יש להגיש במזכירות בית המשפט 4 העתקים של כתב התביעה). חשוב לצרף לכתב התביעה במועד הגשתו בפני המזכירות טופס פתיחת הליך וטופס הזמנת הנתבע/ים לדין (טופס 2), על פי נוסח שניתן למצוא בתוספת לתקנות. יש לציין כי כיום ניתן לבצע הגשה אלקטרונית של כתב תביעה, באמצעות מערכת ״נט המשפט״, הזמינה עבור עורכי דין באמצעות כרטיס הזדהות חכם.

יצוין כי במקרים בהם מדובר בתביעה המוגשת בבית המשפט לתביעות קטנות (אליה ניתן להגיש תביעות בסכומים בגובה של עד 34,600 ש״ח, נכון לשנת 2022), קיימות תקנות נפרדות המגדירות כללים ייחודיים. כתב התביעה יהיה מצומצם יותר, וכך גם היכולת להגיש תביעה מוגבלת ושמורה ליחידים (חברות או תאגידים מסוגים אחרים אינם יכולים לתבוע בבית משפט זה). תוכלו לקרוא עוד על הנושא במאמר נוסף שפורסם באתר משרדנו בנושא תביעות קטנות.

האם ניתן לתקן כתב תביעה לאחר הגשתו?

התקנות קובעות כי בית משפט רשאי לאשר תיקון של כל עניין בכתב התביעה, לרבות צירוף תובעים/נתבעים או מחיקה של תובעים/נתבעים קיימים. ניתן להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה בכל עת, אך עצם ההסכמה לתיקון תלויה בעמדת הנתבעים, וכך גם (ובעיקר) בשיקול דעתו של בית המשפט לעניין האופן בו מתנהל התובע המבקש את התיקון, השלב שבו הבקשה מוגשת, המטרה שצפוי להשיג התיקון המבוקש ופרמטרים נוספים. לאור חוסר הוודאות הרב הכרוך בשאלה האם כתב תביעה יתוקן בעתיד, חשוב לוודא כי כתב התביעה יכיל מלכתחילה את כל הפרטים הנדרשים שידועים לתובעים במועד הגשתו. בכך יידע לסייע עורך דין המתמחה במשפט אזרחי ובנושאים שבהם תעסוק התביעה הספציפית.

צרו קשר עם המומחים שלנו למשפט אזרחי

במאמר זה פירטנו מהו כתב תביעה, מה עליו להכיל וכיצד מגישים תביעה בפועל. אם יש לכם שאלות נוספות בנושא, או צורך בייעוץ בסוגיות הנוגעות למשפט אזרחי, עורכי הדין ממשרדנו זמינים עבורכם. משרדנו מתמחה במגוון תחומי המשפט האזרחי, לרבות דיני חוזים ומשפט מסחרי, דיני נזיקין, דיני נדל״ן, קניין רוחני ועוד. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מנוסה בתחום המשפט האזרחי במשרדנו, בירושלים או בתל אביב.

הליך התרת נישואין בישראל – גירושין אזרחיים

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected] 

צרו קשר

Scroll To Top