דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כללי דיווח של אגודות עותמאניות קטנות, בעלות מחזור שנתי נמוך

Joshua Pex

לאחרונה נכנסו לתוקף תקנות הקובעות כללי דיווח ושקיפות עבור אגודות עותמאניות, לרבות אגודות עותמאניות קטנות, שמחזורן השנתי עומד על פחות מ-500 אלף ש״ח. עד כה לא הוחלו חובת שקיפות על תאגידים מסוג זה, והשינוי מצריך הם לבצע התאמות שונות. הדבר עשוי להיות מורכב אף יותר בקרב אגודות עותמאניות קטנות, שעה שלרוב מדובר בגופים חברתיים בתחומים כגון ספורט, דת ותרבות. כיצד ניתן להיערך נכון למצב החדש? על כך יסביר במאמר זה עו״ד יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני תאגידים ועמותות.

משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני תאגידים ועמותות. משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותי ייעוץ וייצוג עבור עמותות ומלכ״רים, אגודות עותמאניות, חברות ותאגידים נוספים. למשרדנו התמחות בנושאים כגון מילוי חובות שקיפות ודיווח, ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים, ייצוג בהליכי גישור ובוררות ועוד.כללי דיווח של אגודות עותמאניות קטנות, בעלות מחזור שנתי נמוך

אגודות עותמאניות קטנות – הסבר כללי

אגודות עותמאניות הן תאגידים אשר הוקמו על פי חקיקה מהתקופה העותמאנית, לפני ביטול האפשרות להתאגד באופן זה עם חקיקת חוק העמותות בשנת 1980. בדו״ח מקדים של משרד המשפטים, אשר הוכן במהלך הכנת טיוטת תקנות השקיפות על אגודות עותמאניות, צוין כי יותר ממחצית האגודות העותמאניות בישראל (כמה אלפי אגודות) הן אגודות קטנות, אשר מחזורן הכספי נמוך מ-500 אלף ש״ח. מדובר, בין היתר, על אגודות תורניות שונות (כגון ישיבות), מועדוני ספורט, גופי תרבות וגופים חברתיים אחרים.

החל משנת 2021 נכנסו לתוקף תקנות השקיפות על אגודות עותמאניות, אשר החילו לראשונה חובות דיווח ושקיפות על האגודות. חשוב להכיר את התקנות היטב על מנת למלא כראוי אחר הוראותיהן, ובכלל זה יש להכיר את ההקלות השונות שנקבעו בתקנות לגבי אגודות עותמאניות קטנות. מומלץ להיעזר לשם כך בעורך דין מומחה לדיני תאגידים ועמותות.

מה חובות הדיווח החלות על אגודות עותמאניות בעלות מחזור נמוך?

בהתאם לתקנות החדשות הוקם מאגר של אגודות עותמאניות, אשר מנוהל על-ידי רשם העמותות. בהתאם, על כלל האגודות למלא דיווח עם ציון פרטים או דיווח מטרות האגודה, כתובתה, פרטי התקשרות ופרטי נושאי המשרה בה. על מרבית העמותות חלה גם חובת הגשת דיווח שנתי. במסגרת זאת, יש לדווח על נתונים כספיים נבחרים, ולפרט לגבי מבקר פנים ורואה חשבון של האגודות, תאגידים הנשלטים על-ידי האגודה (עמותות, חברות וכיו״ב), עסקאות בעלי עניין ואירועים חריגים נוספים. בחלק מהמקרים תהא חובה להגיש מאזן כספי בנוסף לחובת הדיווח הנ״ל.

מטבע הדברים, אגודות עותמאניות קטנות הן לרוב בעלות משאבים דלים ולא תמיד ידן משגת לשכור שירותים של רואה חשבון על מנת לעמוד בכללי הדיווח והשקיפות החדשים. בהתאם, ועל מנת להימנע מעומס רגולטורי על אגודות קטנות, הוחלט על הסדר מצומצם לגביהן, אשר אינו מחייב הגשת דו״ח מפורט, בשונה מאגודות עותמאניות אחרות. אגודות אלה פטורות מהגשת מאזן כספי, וכן מצירוף דו״ח הכנסות והוצאות חשבונאי לדיווח השנתי שלהן.

כיצד ניתן למלא אחר הדרישות החדשות?

מדובר בדרישות רגולטוריות חשובות, ואי עמידה בהן עלולה לחשוף את מנהלי האגודות לסנקציות שונות אשר עשויות להיות מוטלות עליהם, לרבות קנסות כספיים. על מנת לוודא עמידה בדרישות החוק, מומלץ להיעזר בשירותים של עורך דין מומחה לדיני תאגידים. יוער כי כחלופה למילוי דרישות אלה, באפשרות מנהלי האגודה להמיר את האגודה לצורת התאגדות אחרת, כגון חברה לתועלת הציבור (חל״צ) או עמותה. מידע נוסף על הקמת עמותה תוכלו למצוא במאמר מקיף בנושא שפורסם באתר משרדנו.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ועמותות

במאמר זה הסברנו אודות חובות הדיווח המקלות החלות כיום על אגודות עותמאניות קטנות (בעלות מחזור שנתי נמוך מ-500 אלף ש״ח). לייעוץ או סיוע בנושא, עורך דין מומחה ומנוסה בדיני תאגידים ועמותות ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותים משפטיים בתחום, לרבות רישום עמותות, ליווי משפטי עבורן מול הרשויות בענייני דיווח ומיסוי ועוד.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה