Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אגודות עות'מאניות תקנות השקיפות

Michael Decker
Michael Decker

Hacohen Liel

פניתי לעו״ד יהושע פקס, קיבלתי מענה מהיר ביותר. כשהגעתי לצורך ביצוע השירות, הביצוע היה מיידי ואדיב תוך הסבר. ממליצה לכל מי שמעוניין בעבודה מהירה, עניינית ויעילה לפנות לעו״ד פקס.

מהי אגודה עותומנית ?

אגודה עותומנית היא למעשה תאגיד של קבוצת אנשים שחברו יחד בשביל מטרה חברתית וולונטרית שמשרתת את כלל הציבור. מכיוון שמדובר באגודה ללא מטרות רווח, היא מקבלת לשם כך הטבות שונות מהמדינה ובין היתר היא פטורה מתשלום אגרות ומיסים והביקורת עליה פעילותה מצומצמת ביותר. בארץ קיימות מעל בין 3,000-4,000 אלפים אגודות עות'מאניות פעילות (מספרם המדויק אינו ידוע). פעילויות האגודות מוסדרות בחוק העות'מאני על האגודות תרס"ט 1909, חוק שאומץ מימי המשטר הטורקי (מקורו צרפתי) והמשיך לחול גם בתקופת המנדט הבריטי ואומץ כרבים מחוקי המנדט לאחר קום המדינה. על פי החוק, למדינה אין אפשרות לפקח ולאכוף שהכספים משמשים למטרות שהאגודה הצהירה עליהם ואפילו לא לבצע רישום מסודר של כלל האגודות העות'מאניות הקיימות.

מקצת האגודות האלו הן ארגונים מרכזיים במשק הישראלי בהם, למשל, הסתדרות, לשכת עורכי הדין ומד"א, קופות חולים וארגוני עובדים נוספים.

פעילות האגודות הצטמצמה מה על ידי חוק העמותות, תש"ם 1980 שנכנס לתוקף באפריל 1981. החוק לא אפשר עוד להקים אגודות עות'מניות חדשות אך אילו שהוקמו עד אז הורשו להמשיך לפעול לפי הכללים שהיו נהוגים עד כה.

כך נוצר מצב, שגופים מרכזיים וגדולים במשק, מורשים לפעול באופן לא שקוף, בלא חובת דיווח לציבור או לרשויות, וזאת בזמן שהם משתמשים בכספי ציבור. דבר זה הביא לביקורת ציבורית רחבה.

ההבדלים בין אגודה עותומנית לעמותה

ישנם מספר הבדלים בין עמותה עותמנית לעמותה רגילה הרשומה כחוק:

  • לא חלה חובות דיווח, שקיפות וסמכויות פיקוח. האגודה אף לא צריכה לציין ליד שמה שהיא אגודה עות'מנית
  • לא קיים פיקוח וריכוז מידע על ידי הרשויות
  • אגודות אלה אינם מחויבות לביקורת פנימית על פי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 1992
  • אגודות אלו יכולות לקבל אישור לניכוי מס הכנסה עקב תקומה (פקודת מס הכנסה סעיף 46) גם ללא אישור על ניהול תקין

 

הביקורת שהובילה לשינוי

בשנת 2017 פרסם מבקר המדינה דאז, יוסף שפירא, דו"ח חריף בו העלה חשש באשר להיעדר שקיפות ופיקוח על אגודות אלה וחשש למעילה במיליוני שקלים מקופת הסתדרות העובדים הלאומית. חשד זה הוביל לחקירת משטרה בסופה התגלתה מעילה של כ-13 מיליון שקלים מכספי האגודה שבוצעה בין השנים 1998-2005 על ידי בכירים בהסתגרות הלאומית.

ביולי 2018 הפך בית משפט המחוזי מרכז אגודה עות'מאנית בשם "פועלי אגודת ישראל" לעמותה, בפסק דין תקדימי, וזאת כמענה לאי סרים בהתנהלותה.

השופטת עירית וינברג-נוטוביץ מינתה שני מנהלים חדשים תוך שלילית סמכויות הניהול מההנהלה הקיימת ונמנעה מפירוק האגודה בעקבות חשש כי גורמים מחסידות גור ישתלטו על נכסי האגודה הנעמדים ב-150 מיליון שקלים: "אין עוד מחלוקת שבשלב זה ניתן להימנע מצו פירוק למרות שקיימות עילות פרוק והמטרה היא להביא להבראתה ושיקומה של האגודה".

במקרה אחר שאירע בפברואר 2019 הורה בית משפט בתל אביב-יפו לפרק אגודה עות'מאנית בשם "בית אולפנה לאימון מורים" לאחר שהאספה הכללית של האגודה קיבלה החלטה לפרק את האגודה ולהעביר את נכסיה לחבריה. רשם החברות במשרד המשפטים חשד כי מדובר בהברחת נכסי האגודה ולכן עתר בספטמבר 2005 לדרשה למתן פסק דין הצהרתי נגדו האגודה וחבריה (פר"ק 18974-01-18).

וכך כתב השופטת איריס לושי-עבודי בפסק דינה: "אין חולק שאף אחת מהמטרות המקוריות של האגודה שעניינן להכשיר מורים לבתי אולפנה למבוגרים בכל המקצועות, לייסד ולקיים מכונים להשכלה טכנולוגית לבוגרים, להעסיק מורים ולהכשרי תלמדים מישראל וארצות הברית ולקים ולהחזיק בתי מדרש ובתי מגורים לתלמדים ולמוריהם – אינן מתקיימות ולמעשה מעולם לא התקיימו על ידי האגודה… בפנינו אגודה אשר מעלום לא פעלה לקידום מטרותיה המקוריות".

למעשה מאז פברואר 2019 החל תהליך של טיוב נתוני מרשם האגודות העות'מאניות שלא הושלם למעשה עד היום. על טיוב הנתונים אחראית יחידה אגודות עות'מאניות במשרד המשפטים שהוקמה לשם כך. קיום ניתן לכל מבקש לאתר באתר של רשות התאגידים במשרד המשפטים אגודה ולבדוק אודותיה פרטים שונים כגון שנת רישום, מטרות, מיקום ותחום פעילותה.

ביולי 2021 שר המשפטים, גדעון סער, חתם על תקנות השקיפות לאגודות העות'מניות. תקנות אלו נועדו להכיל לראשונות כללי דיווח ושקיפות ודיווחים על פעילותם בהם:

  • דיווח חד פעמי על תקנון, הרכב וועד ומען האגודה לשם יצירת מרשם מסודר ועדכני של כלל האגודות העות'מניות בישראל
  • חובת דיווח מיידית במקרה של תיקונים בתקנות, שינויי בהרכב הוועד או במען האגודה
  • דיווח שנתי על פעילות האגודה לשם קידום מטרותיה המוצהרות באמצעות טופס מיוחד לכך

כל הדיווחים יוגשו לרשום העמותות ברשות התאגידים של משרד המשפטים והם יהיו פתוחים לעיון הציבור.

 

היסטוריה של שקיפות

חריגה לכלל האגודות העות'מניות היא ההסתדרות העובדים הכללית שתזכה להקלה ביחס לשאר האגודות. ההסתדרות הכללית הוחרגה בכך שהיא האגודה היחידה שלא תחויב להגיש לרשם העמותות מאזן ודוח שינויים בנכסי האגודה באופן שנתי בתנאים מסוימים, למשל שבתקנון הארגונים ייקבעו הוראות המסדירות את עיון החברים ומשלמי דמי הטיפול המעוניינים בכך בדוח כספי של האגודה. עיון זה יהיה תחת חיסיון הסכומים הנוגעים לקרת השביתה של האגודה.

זאת משום שנטען כי פרסום המידע במאזן החברה, עלול לפגוע ביכולתו של האגון לפעול לקידום מטרותיו מול ארגוני מעסיקים ומול המדינה.

הטיוטה לתקנות השקיפות החלה כבר במשמרתה של אליית שקד כשרת המשפטים ופורסמה לעיון הציבור בפברואר 2019. אך בעקבות מערכת בחירות שהייתה סמוכה לה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, קבע כי יש להמתין עם כניסת התקנות לפעול על לכינון ממשלה חדשה משום הצורך בריסון שלטוני בזמן ממשלת מעבר. מערכות הבחירות החוזרות, הימשכות ממשלת המעבר והואקום השלטוני והתנגדות פוליטית של שר המשפטים שהגיע לאחר מכן – אבי ניסנקורן, שהיה יו"ר ההסתדרות לשעבר, גרמו לכך שהיכנסות התקנות לפועל התעכב ליולי 2021.

 

נושא פעילות אגודות עות'מאניות מרכז ודורש ידע וניסוין בחוקים המתאימים. משרדנו עוסק ברישומי עמותות, מנהל תקין ועבודה מול רשם העמותות, משרד המשפטים ורשויות המדינה השונות. אם נתקלתם בדרישות שונות מהרשויות, אם מצאתם פגם באגודה עות'מאנית או אם ברצונכם להתייעץ תמצאו אצלנו עורכי דין מקצועיים ומנוסים שישמחו להיות זמינים עבורכם ולענות לכם על כל שאלה.

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top