כללי דיווח של אגודות עותמאניות קטנות, בעלות מחזור שנתי נמוך

לאחרונה נכנסו לתוקף תקנות הקובעות כללי דיווח ושקיפות עבור אגודות עותמאניות, לרבות אגודות עותמאניות קטנות, שמחזורן השנתי עומד על פחות מ-500 אלף ש״ח. עד כה לא הוחלו חובת שקיפות על תאגידים מסוג זה, והשינוי מצריך הם לבצע התאמות שונות. הדבר עשוי להיות מורכב אף יותר בקרב אגודות עותמאניות קטנות, שעה שלרוב מדובר בגופים חברתיים בתחומים…

קרא עוד

דיווח שנתי של אגודות עותמאניות

חובת דיווח שנתי של אגודות עותמאניות נכנסה לתוקף בעקבות תקנות השקיפות והדיווח על אגודות עותמאניות שהעביר שר המשפטים בשנת 2021. בישראל קיימות כמה אלפי אגודות עותמאניות, אשר פעלו במשך שנים רבות ללא כל חובה לפרסם נתונים כלכליים אודותן. מה נדרש מהאגודות במסגרת מילוי הדוח השנתי על התנהלותן, וכיצד באפשרותן לפעול בהתאם לחוק? על כך יסביר…

קרא עוד

חובת דיווח של ארגוני עובדים הפועלים בתור אגודות עותמאניות

בשנת 2021 נקבעה לראשונה חובת דיווח בקרב ארגוני עובדים הפועלים בתור אגודות עותמאניות. חובות אלה מהוות חלק ממהלך שעוגן בתקנות להחלת שקיפות בקרב אגודות עותמאניות. שינוי דרמטי זה במצב המשפטי מחייב את ארגוני עובדים אלה לפרסם נתונים כספיים ופרטים נוספים אודות פעילותם, ולאפשר לחבריהם לעיין בנתונים. כיצד מוגדרות חובות אלה, באיזה אופן יתאפשר העיון בנתונים…

קרא עוד

רישום עסק חברתי בישראל

מאמר זה עוסק ברישום עסק חברתי. המונחים "עסק חברתי" או "יוזמה חברתית" משמשים במדינות שונות בעולם לתיאור חברה שטובת הציבור היא המטרה העיקרית שלה, או אחת המטרות העיקריות. אלא שלעסק חברתי, בניגוד לארגון צדקה, חל"צ או מלכ"ר, יש גם פעילות עסקית המחוללת הכנסות, ואינה תלויה בתרומות או במענקים ממשלתיים. בישראל, רישומן של ישויות משפטיות שונות…

קרא עוד

רישום חברה חוץ-ממשלתית זרה בישראל

ישנם לא מעט ארגונים בינלאומיים ללא כוונות רווח – בין אם הם מקדמים שיתוף פעולה בין ארה"ב לישראל, מסייעים לערביי ישראל ו/או לפלסטינים, או עוסקים בפעילות פוליטית נייטרלית – המעוניינים לפתוח שלוחות בארץ הקודש. בישראל פועלים שלל ארגונים מארה"ב, מאירופה וממקומות אחרים למען מגוון רחב של מטרות מקומיות ובינלאומיות. על מנת שגוף חוץ-ממשלתי זר יוכל…

קרא עוד

שאלות נפוצות – הכל על מלכ"רים בישראל

במאמר זה נתייחס בקצרה לסוגיות רבות הקשורות להקמה, ניהול ומימון פיננסי של עמותות. עמותות הן מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) הנמצאים בפיקוחה של רשות התאגידים. איך אני רושם עמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ)? עמותות מוגדרות לעיתים כארגוני צדקה, וחייבות לפעול בראש ובראשונה לתועלת הציבור. בנוסף, הן תלויות בתרומות ובמענקים. עסקים חברתיים / חברות לתועלת…

קרא עוד

רישום מלכ"ר זר

אם אתם מייצגים גוף מהמגזר השלישי, כלומר עמותה או מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח) הרשומים מחוץ לישראל, ואתם מעוניינים לפעול בישראל, תוכלו לשקול להרחיב את הארגון ולבצע רישום מלכ"ר ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים. סדרת מאמרים זו משרד עורכי הדין שלנו עוסק בדיני עמותות ובתחומי משפט נוספים. ערכנו סדרה ארוכה של מאמרים בנושא חוק העמותות, המציגה…

קרא עוד

ארגונים ללא כוונת רווח ותרומות בישראל

מאמר זה עוסק בנושא תרומות לעמותות לתורמים בישראל ובחו"ל, כולל תיעוד ורישום נכון, ותורמים שעליהם יש לדווח לציבור או לרשם העמותות. סדרת פרסומים זו עורכי הדין שלנו במשרד מתמחים דיני מלכ"רים ועמותות. מאמר זה עוסק במה שחשוב לדעת על מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים), עמותות וארגוני צדקה בישראל. סדרת הפרסומים שלנו סוקרת את החוקים והנהלים…

קרא עוד

הקדשים ציבוריים תחת עמותות בישראל

מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) בישראל, פועלים לעתים כנאמנים של הקדשים ציבוריים. מאמר זה עוסק בהיבטים העיקריים של ההקדש הציבורי בעמותה או במוסד ללא כוונות רווח. סדרת פרסומים זו הצוות המשפטי שלנו במשרד, מנוסה במגוון תחומים, כולל חוק העמותות וארגונים ללא כוונת רווח. מאמר זה, הדן במלכ"רים ובהקדשים ציבוריים, הוא חלק מסדרה ארוכה העוסקת בנושאים…

קרא עוד

רישום והחזקת נכסים של מוסדות ישראלים ללא כוונת רווח

מאמר זה עוסק ברגולציה החלה בישראל על רישום והחזקת נכסים של מוסדות ישראלים ללא כוונת רווח (מלכ"רים). נכסים בידי עמותה חייבים בכללי רישום שונים מנכסים של יחידים או חברות בע"מ. סדרת פרסומים זו משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחומים רבים, לרבות דיני עמותות בישראל. מאמר זה הוא חלק בסדרת פרסומים ארוכה, העוסקת בכל מה שחשוב…

קרא עוד