Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

רישום אבהות לקטין במשרד הפנים בישראל בהתאם לנוהל משרד הפנים

Joshua Pex

רום לופוביצ'

שלום לכולם! הייתי בפגישת יעוץ עם יהושוע פקס ועו"ד נוסף, ואני ממליץ אליהם מכל הלב, נתנו לי ולארוסה שלי את כל הזמן שהיינו צריכים, ענו לנו לכל השאלות בלי זלזול, בנוסף שולחים את כל המידע מסודר לאיימל, בקיצור עזרו לנו מכל הלב! ממליץ בחם לב!

נוהל משרד הפנים בנושא רישום פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם האוכלוסין (כלומר: קטין שהוא אזרח או תושב המדינה) קובע את דרך הטיפול בבקשה להוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל (הקטין רשום במרשם האוכלוסין ללא פרטי אב) ובמילים פשוטות הכרה / רישום אבהות לקטין במשרד הפנים.

אבא ובן - רישום אבהות

תנאים ודרישות – רישום אבהות של קטין במשרד הפנים

 1. חובה נוכחות אישית של אם הקטין (תושבת ישראל) והאב הנטען (לא חובה ביחד).
 2. הצגת מסמכים מזהים רשמיים בתוקף.
 3. אם האב הנטען אינו אזרח ישראל/תושב קבע, יש להציג אשרת כניסה לארץ של האב.
 4. הבקשה לרישום מוגשת בתוך שנה מלידת הילד.

שירות רישום אבהות של קטין במשרד הפנים אינו כרוך בתשלום.

הליך הטיפול בבקשה של רישום אבהות לקטין במשרד הפנים ע"י פקידי משרד הפנים

נוהל משרד הפנים מפרט שני מצבים שונים לגבי רישום אבהות לקטין במשרד הפנים, הראשון, כאשר שני ההורים אזרחי ישראל או תושבי קבע, השני, כאשר האדם המבקש להירשם כאביו של הקטין אינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.

א. שני ההורים אזרחי ישראל או תושבי קבע:

 1. אם הם רשומים כנשואים, יירשם בעלה של האם באב הילד.
 2. אם הם אינם נשואים, או שהם נישאו לפני פחות מ300 יום לפני הלידה – ניתן לרשום את האבהות לפי הצהרת האב והאם כאחד. פקיד הרישום רשאי לדרוש ראיות לכך.
 3. אם אימא הייתה נשואה לאדם אחר (לא המבקש להירשם כאב) בתוך 300 יום לפני הלידה, ניתן לרשום את בעלה הנוכחי כאב אך ורק אם יש פסק דין של בית המשפט המאשר זאת.

ב. האב המבקש להירשם כאב הילד אינו אזרח או תושב ישראל.

 1. יש להציג ראיות לכך שהוא נישא לאם הקטין לפחות 300 ימים לפני הלידה (גם אם מסיבות שונות הנישואין לא נרשמו). רק אז יירשם המבקש כאב הילד. הדבר אינו תקף על נישואין המהווים עבירה על החוק.
 2. אם האב הנטען הגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל והוא ידוע בציבור של אם הקטין עוד לפני הורות – והבקשה אושרה, הוא יירשם כאב על סמך הצהרה בדבר הכרה באבהות.
 3. אם האב הנטען הגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל והוא ידוע בציבור של האם – והבקשה הוגשה אחרי הלידה ביחד עם הוכחות על חיים משותפים עם האימא, ניתן לרשום אותו כאב על סמך הצהרת הורות אם ואב כאחד. פקיד רשאי לדרוש ראיות נוספות אם הוא סבור שיש צורך לכך.
 4. אם האב הנטען עומד על כל הדרישות, והוא לא נשוי לאם הילד ולא ידוע בציבור שלה או הוא נישא לאם פחות מ300 יום ממועד לידת הילד, ניתן לרשום את האבהות על סמך הצהרת האב והאם כאחד. פקיד רשאי לדרוש ראיות נוספות אם הוא סבור שיש צורך לכך.

חשד כי הבקשה של רישום אבהות לקטין במשרד הפנים כוזבת

בכל המקרים בהם התקבלה הצהרה בדבר הכרה באבהות והתעורר חשד כלשהו (למשל, הצהרות סותרות של המבקשים, שינוי גרסה, מידע שונה מקובץ ביקורת גבולות, חשש שההצהרה נועדה לנסות להקנות מעמד בישראל לאב הנטען), יהיה שימוע ויתבקשו ראיות נוספות במידת הצורך.

דוגמאות לנסיבות אשר יכולות להעלות חשש לניצול לרעה של הצהרת האבהות למטרת קבלת מעמד בארץ:

 1. המבקש נמצא בארץ באופן בלתי חוקי.
 2. היו בעבר ניסיונות לקבל מעמד בישראל.
 3. מי שמעמדו בישראל בוטל בעבר ועכשיו הוא בלתי חוקי בארץ.
 4. מי שיש חשד כי קיבל את מעמדו בישראל במרמה.

דרישה לקבלת צו הצהרתי של בית משפט לענייני משפחה על מנת לבצע רישום אבהות של קטין במשרד הפנים

יודגש כי על מנת לקבל הכרה / רישום אבהות לקטין במשרד הפנים, חייב להגיש את הבקשה תוך שנה ממועד לידת הילד. במקרה והבקשה הוגשה עד 3 שנים מתאריך לידת הילד, ולאם ולאב הנטען כבר יש לפחות ילד אחד משותף הרשום במרשם האוכלוסין כבנם, פקיד הרישום בלשכת מנהל האוכלוסין, יבקש ראיות על קיום של תא משפחתי משותף עוד לפני לידת הילד. ניתן לרשום את האבהות אם הוצגו ראיות הללו. אם לא התקיימו כל התנאים ודרישות או במקרים בהם התבקשו ראיות להוכחת אבהות והללו לא הוצגו – המבקשים יידרשו לפנות אל בית המשפט, על מנת לקבל פסק דין הקובע את האבהות, לרבות דרך בדיקה גנטית.

אפשר למצוא את הנוהל המלא של משרד הפנים בעניין רישום אבהות קטין במשרד הפנים "נוהל רישום פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם האוכלוסין".

נשמח לסייע בנושא רישום אבהות לקטין במשרד הפנים, לקבלת מידע נוסף ולייעוץ משפטי תתקשרו:

משרד עורכי דין בתל אביב

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top